МЕНЮ

Dearbhú Easpórtála Samplach na Síne le Míniú Allamuigh

Bog an luch thar an réimse spéise chun a hainmniú a fheiceáil

 

Dearbhú onnmhairiúcháin samplach PRC le díchódú

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

RIALACHA CUSTAIM PRC MAIDIR LE DEARBHÚ DO CHUSTAIMÉIRÍ DO GHNÓTHAÍ A BHFUIL TÁBHACHT AGUS ALLMHAIRIÚ

Maidir leis an "Dearbhú Custaim an PRC maidir le hearraí le hiompórtáil (onnmhairiú)" sna Rialacha seo, na téarmaí "dearbhú custaim"," Dearbhú custaim iompórtála "nó" dearbhú custaim onnmhairiúcháin ". Tá na ceanglais seo a leanas i bhfeidhm agus réimsí an dearbhaithe custaim á gcomhlánú:

1. UIMHIR CLÁRÚ RÉAMHRÁ / 预 录入 编号

Réamhuimhir chlárúcháin an dearbhaithe custaim. Freagraíonn dearbhú custaim amháin d’uimhir chláraithe shealadach amháin, a ghineann an córas faisnéise go huathoibríoch.

Tá 18 carachtar san uimhir chlárúcháin shealadach:

 • 1-4 - cód an údaráis chustaim a ghlacann leis an dearbhú (de réir “Tábla na gcód limistéar custaim” arna chinneadh ag na custaim);
 • 5-8 - bliain féilire;
 • 9 - onnmhairiú nó allmhairiú a ainmniú ("1" - allmhairiú; "" - onnmhairiú; le haghaidh dearbhú comhdhlúite custaim, úsáidtear “I” le haghaidh allmhairiú, “E” le haghaidh onnmhairiú);
 • is iad na naoi gcarachtar eile an tsraithuimhir chláraithe.

2. UIMHIR CLÁRÚ CUSTAIM / 海关 编号

Uimhir chlárúcháin custaim arna sannadh ag clárú custaim nuair a fhaightear an dearbhú. Freagraíonn cóip amháin den dearbhú custaim d’uimhir chlárúcháin custaim amháin, a ghineann an córas faisnéise go huathoibríoch.

Tá 18 carachtar san uimhir chlárúcháin custaim:

 • 1-4 - cód an údaráis chustaim a ghlacann leis an dearbhú (de réir “Tábla na gcód limistéar custaim” arna chinneadh ag na custaim);
 • 5-8 - bliain féilire;
 • 9 - onnmhairiú nó allmhairiú a ainmniú ("1" - allmhairiú; "" - onnmhairiú; i gcás dearbhú comhdhlúite custaim, úsáidtear "I" le haghaidh allmhairithe, "E" le haghaidh onnmhairiú);
 • is iad na naoi gcarachtar eile an tsraithuimhir chláraithe.

3. SHIPPER / CONSIGNER IN PRC / 境内 收发货人

Sa réimse seo tá ainm agus cód aonáin dhlíthiúil Sínigh nó eagraíochta eile atá cláraithe leis na húdaráis chustaim a rinne comhaontú trádála eachtraí agus atá á fhorghníomhú. Léiríonn an cód cód aontaithe creidmheasa poiblí aontaithe 18 ndigit aonáin dhlíthiúil nó eagraíochta eile. In éagmais cód aonair fiúntais creidmheasa poiblí, léirítear a chód cláraithe leis na húdaráis chustaim.

I gcásanna speisialta, beidh feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:

 1. Má dhéanann fiontair éagsúla comhaontú trádála eachtrach a thabhairt i gcrích agus a fhorghníomhú, léirítear faisnéis faoin bhfiontar a chomhlíonann an comhaontú.
 2. Má ordaíonn fiontar le rannpháirtíocht eachtrach d’fhiontar allmhairithe-onnmhairithe trealamh agus earraí a allmhairiú chun infheistíochtaí a dhéanamh (caipiteal údaraithe a íoc), léirítear faisnéis faoin bhfiontar le rannpháirtíocht eachtrach le marc agus tásc sa réimse “marcáil agus tugann sé dá aire ”an t-ainmniúchán“ cuirtear allmhairiú ar iontaoibh fiontar allmhairithe-onnmhairithe ”(委托 某 进出口 企业 进口), mar aon le cód creidmheasa poiblí aontaithe 18 carachtar an aonáin dhlíthiúil nó eagraíochta eile an fhiontair allmhairithe-onnmhairithe a gcuirtear de chúram air an allmhairiú.
 3. Má dhéanann imréiteach custaim ar allmhairiú nó ar onnmhairiú earraí thar ceann fiontar allmhairithe-onnmhairithe ag fiontar dearbhaithe a bhfuil na cáilíochtaí riachtanacha aige chun leasanna eagraíochtaí eile ag custaim a léiriú, faisnéis faoin bhfiontar allmhairithe-onnmhairithe a d’ordaigh léirítear imréiteach custaim don dearbhóir.
 4. Seoladóir nó má léiríonn an coinsíní, atá sa chrios rialaithe custaim speisialta, faisnéis faoi bhainisteoir iarbhír na n-earraí seo nó faoin bhfiontar bainistíochta atá suite ar chríoch an chrios rialaithe custaim speisialta;
 5. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre, atá faoi réir aisíocaíochtaí cánach ar onnmhairiú, léirítear ainm na heagraíochta as earraí a dhíol saor ó dhleacht.

4. CUSTAIM ALLMHAIRÍ / ONNMHAIRÍ / 进 出境 关 别

Ar bhonn na hoifige custaim ag an áit a ndéantar earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú go hiarbhír, léirítear ainm agus cód comhfhreagrach na hoifige custaim de réir Tábla na gcód réimsí custaim a chinneann an oifig chustaim.

I gcásanna speisialta, beidh feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:

 • Agus earraí allmhairithe á mbogadh idir custaim (idirthuras custaim ar allmhairí), léireofar ainm agus cód na hoifige custaim ag áit iontrála na n-earraí.
 • Maidir le hidirthuras custaim ar onnmhairiú, léireofar ainm agus cód na hoifige custaim ag áit onnmhairithe earraí.
 • Agus earraí á mbogadh idir réimsí custaim chun críche próiseála domhain faoin rialú a úsáidtear in idirthuras custaim, léireofar ainm agus cód na hoifige custaim ag áit onnmhairithe na n-earraí sa dearbhú onnmhairiúcháin; léireofar ainm agus cód na hoifige custaim ag áit allmhairithe na n-earraí sa dearbhú allmhairiúcháin.
 • Nuair a bhíonn earraí á mbogadh nó á n-eachtrannach idir criosanna éagsúla rialaithe custaim speisialta nó áiteanna rialaithe bannaí, léirítear ainm agus cód na gcustaim ag suíomh an chrios rialaithe custaim speisialta nó áit rialaithe bannaí an pháirtí eile (contrapháirtí) .
 • Maidir leis an gcuid eile de na hearraí, ní dhéantar an t-allmhairiú nó an t-easpórtáil iarbhír, léirítear ainm agus cód na hoifige custaim a ghlac leis an dearbhú.

5. DÁTA ONNMHAIRÍ NÓ ALLMHAIRÍ / 进出口 日期

Agus earraí á n-allmhairiú, léiríonn an réimse seo an dáta ar comhdaíodh iarratas ar iontráil d’fheithicil a iompraíonn na hearraí allmhairithe. Agus earraí á n-onnmhairiú, léiríonn an réimse seo dáta críochnaithe na bhfoirmiúlachtaí le haghaidh imeachta na feithicle iompair a iompraíonn na hearraí onnmhairithe; agus an dearbhú á chomhdú, ní chuirtear an dáta in iúl. Maidir le hearraí, nach ndéantar a n-allmhairiú nó a n-onnmhairiú iarbhír, léirítear an dáta a fuarthas an dearbhú.

Tá 8 gcarachtar sa dáta easpórtála / allmhairithe: bliain (na chéad cheithre charachtar), mí (dhá charachtar), lá (dhá charachtar).

6. DÁTA FÓGRAÍOCHT A CHINNEADH / 申报 日期

Dáta aighneacht an dearbhaithe - an dáta a nglacann an oifig chustaim leis na sonraí dearbhaithe ó choinsíneoir / choinsíní earraí nó ón bhfiontar dearbhaithe atá údaraithe aige. Má dhéantar an dearbhú trí dhearbhú leictreonach a chomhdú, is é an dáta a gcuirtear isteach an dearbhú an dáta a chláraítear admháil na sonraí dearbhaithe sa chóras ríomhaireachta custaim. Má dhéantar an dearbhú trí dhearbhú a chomhdú i bhfoirm páipéir, is é an dáta a gcuirtear isteach an dearbhú an dáta a nglacann agus a chláraigh an dearbhú custaim leis na custaim. Nuair a chuirtear dearbhú isteach, ní líontar an réimse seo.

Tá 8 gcarachtar ar dháta comhdaithe an dearbhaithe: bliain (an chéad cheithre charachtar), mí (dhá charachtar), lá (dhá charachtar).

7. UIMHIR CLÁRÚCHÁIN / 备案 号

Cuir in iúl líon na "dTreoirlínte Trádála Dola" a eisíonn custaim, treoirlínte bannaí an chrios rialaithe custaim speisialta nó an áit rialaithe bannaí, "Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleacht" nó doiciméad eile a dhearbhaíonn clárú i nós imeachta fógra nó údaraithe , nuair a fhorghníomhaíonn an loingseoir / coinsíní é, an faighteoir deiridh nó an coinsíneoir deiridh foirmiúlachtaí custaim chun fógra a chlárú faoin gconradh chun amhábhair a sholáthraíonn an custaiméir a phróiseáil (dola), fíorú agus deimhniú maidir le bailiú, laghdú nó díolúine ó dhleachtanna custaim agus foirmiúlachtaí eile.

Ní féidir ach uimhir chláraithe amháin a chur in iúl i gcóip amháin den dearbhú custaim. Tá na ceanglais líonta mionsonraithe seo a leanas i bhfeidhm:

 1. Maidir le hearraí dola (próiseáil amhábhar dola), léirítear líon na "Treoirlínte Trádála Dola", ach amháin amhábhair cúnta ar chainníocht neamhshuntasach agus ar luach íseal, a bhfuil, de réir na rialacha, na "Treoirlínte Trádála Dola" nach n-úsáidtear, chomh maith le i gcás clárú agus íocaíocht dleachtanna agus earraí á n-aistriú le díol laistigh den PRC le linn rialú custaim i bhfoirm íocaíochta dleachtanna custaim ina dhiaidh sin.
  Agus custaim á dhearbhú ag seicphointe lasmuigh den limistéar custaim, má tá fo-threoir ann le haghaidh teagmháil dhíreach le custaim lasmuigh den limistéar custaim nó fo-threoir chun táirgí ardphróiseáilte a onnmhairiú lasmuigh den limistéar custaim, is í uimhir an fho-threorach léirithe; má fhoráiltear leis an bhfo-threoir maidir le teagmháil dhíreach leis na custaim laistigh den limistéar custaim nó leis an bhfo-threoir maidir le honnmhairiú táirgí ardphróiseáilte laistigh den limistéar custaim do shrian ar dearbhú custaim laistigh den limistéar custaim faoi seach amháin, léirítear an treoirlíne ghinearálta.
  Má aistrítear táirgí críochnaithe de phróiseáil amhábhar arna soláthar ag custaiméirí ar bhonn an “Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleachtanna” chuig an gcóras allmhairithe le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim, líon na "Daingniú bailiúcháin agus díolúine ó léirítear dleachtanna "sa dearbhú allmhairiúcháin, léirítear uimhir na" dTreoirlínte "sa dearbhú onnmhairiúcháin ar thrádáil dola".
  Agus trealamh á bhogadh chun amhábhair a sholáthraíonn custaiméirí a phróiseáil, ag bogadh idir na criosanna rialaithe custaim speisialta ar threalamh atá díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó dhleachtanna idir na criosanna rialaithe custaim speisialta, atá díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó dhleachtanna, an fháil Líonann an chuideachta agus an chuideachta seolta, faoi seach, dearbhuithe custaim ar allmhairiú agus ar onnmhairiú agus sa réimse “uimhir chláraithe” (备案 号) léirítear uimhir an “Treoir maidir le trádáil dola”.
 2. Má bhaineann an dearbhú custaim le fíorú agus deimhniú bailiúcháin, laghdaithe nó díolúine ó íoc dleachtanna custaim, léireofar an uimhir "Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleachtanna".
 3. Maidir le hearraí dola (próiseáil amhábhar dola), léirítear líon na "Treoirlínte Trádála Dola", ach amháin amhábhair cúnta ar chainníocht neamhshuntasach agus ar luach íseal, a bhfuil, de réir na rialacha, na "Treoirlínte Trádála Dola" nach n-úsáidtear, chomh maith le i gcás dleachtanna a íoc agus earraí á n-aistriú le díol laistigh den PRC le linn rialú custaim i bhfoirm íocaíochta dleachtanna custaim ina dhiaidh sin. Agus custaim á dhearbhú ag seicphointe lasmuigh den limistéar custaim, má tá fo-threoir ann le haghaidh teagmháil dhíreach le custaim lasmuigh den limistéar custaim nó fo-threoir chun táirgí ardphróiseáilte a onnmhairiú lasmuigh den limistéar custaim, is í uimhir an fho-threorach léirithe; má fhoráiltear leis an bhfo-threoir maidir le teagmháil dhíreach leis na custaim laistigh den limistéar custaim nó leis an bhfo-threoir maidir le honnmhairiú táirgí ardphróiseáilte laistigh den limistéar custaim do shrian ar dhearbhú custaim laistigh den limistéar custaim ábhartha amháin, uimhir ghinearálta an tugtar treoir le fios. Má aistrítear táirgí críochnaithe de phróiseáil amhábhar arna soláthar ag custaiméirí ar bhonn an “Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleachtanna” chuig an gcóras allmhairithe le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim, líon na "Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó léirítear dleachtanna "sa dearbhú allmhairiúcháin, uimhir an" Lámhleabhar ar thrádáil dola ". Agus trealamh á bhogadh chun amhábhair a sholáthraíonn custaiméirí a phróiseáil, ag bogadh idir na criosanna rialaithe custaim speisialta ar threalamh atá díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó dhleachtanna idir na criosanna rialaithe custaim speisialta, atá díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó dhleachtanna, an fháil Líonann an chuideachta agus an chuideachta seolta, faoi seach, dearbhuithe custaim ar allmhairiú agus ar onnmhairiú agus sa réimse “uimhir chláraithe” (备案 号) léirítear uimhir an “Treoir maidir le trádáil dola”.
 4. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre le haisíocaíocht cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.

8. SHIPPER EACHTRACH NÓ SHIPPER / 境外 收发货人

Is gnách gurb é coinsíní coigríche an ceannaitheoir a rinne comhaontú trádála eachtraigh agus atá á fhorghníomhú aige, nó an coinsíní dá bhforáiltear leis an gconradh; De ghnáth is díoltóir é loingseoir thar lear a rinne comhaontú trádála eachtraí agus atá á fhorghníomhú aige.

Tá ainm agus cód an choinsíneora / choinsíní eachtraí sa réimse seo. Mar riail ghinearálta, léirítear an t-ainm i mBéarla; más gá, de réir riachtanais na cigireachta agus na coraintín, an t-ainm a léiriú i dteanga iasachta eile, léirítear an t-ainm seo i ndiaidh an ainm i mBéarla idir lúibíní gearra; más oibreoir eacnamaíoch údaraithe (AEO) stáit (críoch) é an fiontar le haitheantas frithpháirteach don AEO, léirítear an cód AEO mar seo a leanas: "cód stáit (críoch) + cód custaim fiontar", mar shampla, Singeapór (新加坡) Fiontar AEO (企业) SG123456789012 (cód tíre do chód gnó Singeapór + 12 dhigit); más é AEO an stáit (críoch) an fiontar gan aitheantas frithpháirteach a thabhairt don AEO, ní chuirtear an cód in iúl.

Mura bhfuil aon choinsíneoir / choinsíní coigríche ann mar gheall ar chúinsí speisialta, léirítear “NÍL” in ionad an ainm agus an chóid.

9. MODH IOMPAIR / 运输 方式

I measc na modhanna iompair tá na modhanna iompair iarbhír agus na modhanna iompair speisialta a sholáthraíonn custaim; is iad na chéad mhodhanna iompair le haghaidh allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír agus déantar iad a aicmiú de réir an chineáil feithicle a úsáidtear chun earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú; is é an dara ceann na modhanna iompair gan allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí agus déantar iad a aicmiú de réir an athraithe ar réimeas earraí laistigh den PRC.

Roghnaítear agus léirítear an modh iompair iomchuí de réir an “Tábla cóid do mhodhanna iompair” arna chinneadh ag custaim, bunaithe ar aicmiú modhanna iompair le haghaidh allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí nó athrú ar réimeas na n-earraí laistigh den PRC.

 1. In imthosca speisialta, tá feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:
  1. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú ag úsáid seachadta sainráite gan earraí poist a úsáid, léirítear an modh iompair iarbhír.
  2. Nuair a bhíonn earraí allmhairithe á mbogadh idir custaim, léirítear é de réir na feithicle ar tháinig na hearraí iompair chuig an áit iontrála i gcríoch an PRC; agus earraí a onnmhairítear á mbogadh idir custaim, léirítear é de réir na feithicle ar onnmhairíodh na hearraí a iompraíodh ón áit onnmhairithe ó chríoch an PRC.
  3. Maidir le foilseáin agus earraí allmhairithe nó easpórtáilte a fhágtar mar bhronntanas, a thugtar ar láimh lena ndíol, nach ndéanfar a athonnmhairiú (a allmhairiú) agus a fhágfar le díol laistigh den PRC (lasmuigh de), léirítear “iompar eile” (cód 9) .
  4. Maidir le hearraí a allmhairíonn nó a onnmhairíonn paisinéirí i mbagáiste leantach, léirítear “bagáiste leantach an phaisinéara” (cód L).
  5. Nuair a bhíonn earraí á n-iompar ag baint úsáide as réad stáiseanóireachta (lena n-áirítear píblíne ola, píopa uisce, eangach chumhachta, srl.), Cuirtear “iompar ag réad stáiseanóireachta” (cód G) in iúl.
 2. Agus an córas earraí ar chríoch an PRC á athrú gan allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír, tá feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:
  1. Nuair a allmhairítear earraí ó phríomhchríoch an PRC go dtí críoch an chrios bhanna nó nuair a chuirtear ar ais chuig an gcrios bhanna iad, léirítear an “crios neamh-bhanna” (cód 0).
  2. Nuair a allmhairítear earraí ó chríoch an chreasa bhanna go dtí críoch an PRC lasmuigh den chrios bhanna, léirítear an "crios bannaí" (cód 7).
  3. Nuair a bhíonn earraí á stóráil ag stóras rialaithe onnmhairiúcháin nó ag filleadh earraí ar stóras rialaithe onnmhairiúcháin laistigh de chríoch an PRC, léirítear “stóras stórála sealadach” (cód 1).
  4. Nuair a aistrítear earraí ó stóras bhanna le díol nó le próiseáil laistigh den PRC, léirítear an “stóras faoi bhanna” (cód 8).
  5. Nuair a allmhairítear earraí ó phríomhchríoch an PRC chuig ionad loighisticice faoi bhanna nó nuair a dhéantar earraí a onnmhairiú ó lárionad loighisticice faoi bhanna chuig an gcuid eile den PRC, léirítear an "ionad loighisticice" (cód W).
  6. Nuair a allmhairítear earraí ó phríomhchríoch an PRC chuig páirc lóistíochta bhanna nó nuair a onnmhairítear earraí ó pháirc lóistíochta bhanna chuig an gcuid eile den PRC, léirítear an “páirc lóistíochta” (cód X).
  7. Nuair a allmhairítear earraí isteach sa chrios calafoirt bhanna nó sa chrios casta bhanna ón gcuid eile den PRC (lasmuigh de na criosanna seo agus nach mbaineann le críocha rialaithe speisialta custaim agus áiteanna rialaithe bhanna) agus earraí a allmhairiú ón gcuid eile de chríoch an PRC go dtí críoch na gcriosanna bhanna seo, an "crios calafoirt bhanna / crios banna casta" (cód Y).
  8. Agus earraí á n-allmhairiú isteach sa chrios próiseála onnmhairiúcháin, crios tionsclaíoch trasteorann Zhuhai-Macao (Páirc Zhuhai), crios an chomhair trasteorann idir an PRC agus an Chasacstáin Khorgos (roinn na Síne) ón gcuid eile den PRC (lasmuigh de na criosanna seo) agus nach mbaineann le críocha rialaithe speisialta custaim agus a chuireann rialú bannaí air) agus allmhairiú earraí ón gcuid eile den PRC go críoch na gcriosanna seo, léirítear an “crios próiseála onnmhairiúcháin” (cód Z).
  9. Agus earraí á n-onnmhairiú ó chríoch an PRC go dtí cuid Hong Cong de chrios calafoirt Chonair an Iarthair Shenzhen-Hong Cong, chomh maith le hearraí a allmhairiú agus a onnmhairiú ó phríomhchríoch an PRC go críoch thaobh na Síne i crios an chomhair trasteorann idir an PRC agus an Chasacstáin Khorgos, "crios oibre custaim speisialta teorann" (cód H).
  10. Agus earraí á n-onnmhairiú tríd an dara líne den dorchla ainmnithe chun Dúiche Nua Hengqing agus Crios Turgnamhach Coimpléasc Pingtan a dhearbhú (le chéile anseo feasta - na criosanna turgnamhacha comhtháite) chuig an gcuid eile den PRC nó earraí a onnmhairiú ón gcuid eile den PRC go dtí an chríoch de na criosanna turgnamhacha casta feadh an dara líne den dorchla tiomnaithe le haghaidh dearbhaithe, chomh maith le nuair a bhíonn earraí á mbogadh laistigh den chrios turgnamhach casta le dleachtanna custaim a dhearbhú agus a íoc de rogha an iarratasóra, an “crios turgnamhach casta” (cód Cuirtear T) in iúl.
  11. Agus earraí á mbogadh nó á n-aistriú laistigh de chriosanna rialaithe custaim speisialta, ag bogadh earraí idir criosanna rialaithe custaim speisialta agus áiteanna rialaithe bannaí, ag bogadh earraí idir criosanna rialaithe custaim speisialta agus an chuid eile de chríoch an PRC lasmuigh de na criosanna, ag bogadh iarsmaí de léirítear “amhiompar eile” (cód 9), amhábhair phróiseáilte, táirgí a ndéantar próiseáil dhomhain orthu, aistriú earraí go dtí a gcur chun feidhme sa PRC lasmuigh de na criosanna rialaithe custaim speisialta, chomh maith le gluaiseacht earraí eile ar chríoch an PRC.

10. AINM FEITHICLE AGUS UIMHIR FLIGHT / 运输工具 名称 及 航次 号

Léiríonn an réimse seo ainm nó cód na feithicle a úsáidtear chun earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú, chomh maith le huimhir na heitilte. Caithfidh an t-ábhar a iontráiltear sa réimse seo ábhar an dearbhaithe lasta (bille slí seolta) a sholáthraíonn na húdaráis iompair do na custaim a mheaitseáil go hiomlán.

 1. Tá na ceanglais mhionsonraithe líonta seo a leanas i bhfeidhm agus tú ag iontráil ainm feithicle:
  1. Ceanglais maidir le dearbhú custaim a líonadh agus foirmiúlachtaí custaim á gcomhlánú go díreach ag áit allmhairithe nó onnmhairithe earraí nó ag baint úsáide as córas imréitigh custaim comhtháite ar fud na tíre:
   1. agus í á hiompar ar iompar uisce: léirítear uimhir chláraithe an tsoithigh (maidir le soithí beaga a nascann le Hong Cong agus Macao - uimhir an chláir mhaoirseachta) nó ainm an tsoithigh i mBéarla;
   2. agus iad ag iompar de bhóthar: sular tugadh isteach an córas rialála billí bealaigh le hiompar de bhóthar, léirítear uimhir chláraithe stáit náisiúnta na feithicle a úsáidtear chun earraí a iompar trasteorann; nuair a dhearbhaítear go n-úsáidtear an córas réamhdhearbhaithe i Shenzhen, léirítear uimhir chláraithe an stáit náisiúnta + "/" + "réamh-dhearbhú" (提前 报关); tar éis córas a thabhairt isteach chun nótaí coinsíneachta a rialáil le haghaidh iompair de bhóthar, ní líontar an réimse seo;
   3. agus tú ag iompar ar iarnród: léirítear uimhir an iompair nó uimhir an deimhnithe glactha;
   4. le hiompar in aer: léirigh uimhir na heitilte;
   5. agus é á iompar tríd an bpost: léirítear uimhir shonrasc an dáileachta poist;
   6. agus é ag iompar ar bhealach eile: sonraítear an modh iompair, mar shampla: iompar píblíne, pacáiste ainmhí, srl.
  2. Ceanglais maidir leis an dearbhú custaim maidir le gluaiseacht earraí idir custaim (idirthuras custaim) a líonadh:
   1. allmhairiú:
    1. le hiompar ar iompar uisce: le haghaidh iompair dhíreach nó réamhdhearbhaithe léirítear "@" + uimhir chláraithe shealadaigh 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den nóta coinsíneachta); le haghaidh iompair le tras-iompar idirmheánach, léirítear ainm an tsoithigh a théann isteach sa PRC i mBéarla;
    2. le hiompar ar iarnród: le haghaidh iompair dhírigh nó réamhdhearbhaithe, léirigh "@" + uimhir chláraithe shealadach 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais; le haghaidh iompair le tras-iompar idirmheánach, léirítear uimhir an vaigín;
    3. le hiompar in aer: le haghaidh iompair dhírigh nó réamhdhearbhaithe, léirigh "@" + uimhir chláraithe shealadaigh 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den bhille slí); le haghaidh iompair le tras-iompar idirmheánach, tugtar "@" le fios;
    4. agus tú ag iompar ar bhóthar nó ar iompar eile: léirigh "@" + uimhir chláraithe shealadach 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den nóta coinsíneachta);
    5. nuair a dhearbhaítear gluaiseacht earraí roimh ré ag baint úsáide as aon cheann de na modhanna iompair thuas agus ar an mbileog seolta a úsáidtear ar chríoch chúige Guangdong, léirítear uimhir "@" + 13-dhigit an bhille slí.
   2. onnmhairiú:
    1. agus tú ag iompar ar iompar uisce: nuair a dhéantar é a onnmhairiú gan tras-tarchur idirmheánach, léirigh "@" + uimhir chláraithe shealadach 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den nóta coinsíneachta); más gá dearbhú custaim il-leathanach chun earraí a aistriú idir custaim a úsáid, ansin léirítear “@” san áit le haghaidh ainm na feithicle; nuair a dhéantar iompar le tras-iompar idirmheánach ag úsáid iompar uiscebhealaigh intíre, léirítear ainm an tsoithigh (báirse) le haghaidh tras-loingsithe; iompar inmheánach iarnróid a úsáid - léirigh ainm na traenach (cód 4 dhigit de limistéar custaim an údaráis chustaim inniúla + "TRAIN"); iompar inmheánach bóthair a úsáid - léirítear ainm na feithicle (cód 4 dhigit de limistéar custaim an údaráis chustaim inniúla + "TRUCK");
    2. agus tú ag iompar ar iarnród: tabhair "@" + uimhir chláraithe shealadach 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den nóta coinsíneachta); más gá dearbhú custaim il-leathanach chun earraí a aistriú idir custaim, is gá ceann a úsáid, ansin léirítear “@” san áit le haghaidh ainm na feithicle;
    3. le hiompar in aer: léirigh "@" + uimhir chláraithe shealadach 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den bhille slí); más gá dearbhú custaim il-leathanach chun earraí a aistriú idir custaim, is gá ceann a úsáid, ansin léirítear “@” san áit le haghaidh ainm na feithicle;
    4. agus tú ag iompar le hiompar eile: tabhair "@" + uimhir chláraithe shealadach 16 dhigit den fhoirm dearbhaithe le haghaidh iompair idirthurais (nó uimhir 13 dhigit den nóta coinsíneachta);
   3. Agus foirmiúlachtaí custaim á gcomhlíonadh tríd an modh dearbhaithe comhdhlúite custaim, léirítear an “dearbhú comhdhlúite” sa dearbhú custaim.
   4. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre le haisíocaíocht cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.
   5. Mura ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, ní líontar an réimse seo.
 2. Tá na riachtanais mhionsonraithe líonta seo a leanas i bhfeidhm agus uimhir eitilte á iontráil agat:
  1. Ceanglais maidir le dearbhú custaim a líonadh agus foirmiúlachtaí custaim á gcomhlánú go díreach ag áit allmhairithe nó onnmhairithe earraí nó ag baint úsáide as córas imréitigh custaim comhtháite ar fud na tíre:
   1. agus í ag iompar ar uisce: léirítear uimhir thurais na loinge;
   2. agus iad ag iompar de bhóthar: sular tugadh isteach an córas chun billí bealaigh a rialáil le haghaidh iompair de bhóthar, léirítear dáta iontrála nó imeachta 8-fheithicil den fheithicil (arb iad na chéad 4 charachtar an bhliain, 2 charachtar an mhí, 2 charachtar an lá; níos faide freisin); tar éis an córas rialála billí bealaigh le hiompar de bhóthar a thabhairt isteach, léirítear cód na feithicle;
   3. agus tú ag iompar ar iarnród: léirítear dáta iontrála nó imeachta na traenach;
   4. le hiompar in aer: gan a bheith líonta;
   5. le hiompar sa phost: léirítear dáta iontrála nó imeachta na feithicle;
   6. i gcás iompair trí mhodh eile: gan a bheith líonta.
  2. Ceanglais maidir leis an dearbhú custaim maidir le gluaiseacht earraí idir custaim (idirthuras custaim) a líonadh:
   1. allmhairiú:
    1. agus é á iompar ar iompar uisce: agus é ag iompar le tras-iompar idirmheánach, "@" + léirítear uimhir thurais an tsoithigh príomhlíne a théann isteach sa PRC; maidir le hiompar díreach nó réamhdhearbhú, ní líontar é;
    2. agus tú ag iompar de bhóthar: gan a bheith líonta;
    3. agus tú ag iompar ar iarnród: léirigh "@" + dáta iontrála nó imeachta; d) le hiompar in aer: gan a bheith líonta; e) i gcás iompair trí mhodh eile: gan a bheith líonta;
   2. onnmhairiú:
    1. agus é á iompar ar iompar uisce: nuair a dhéantar é a iompar gan tras-iompar idirmheánach, ní líontar é; le haghaidh iompair le tras-iompar idirmheánach ag úsáid iompar uiscebhealaigh intíre, léirítear uimhir thurais an tsoithigh (báirse) le haghaidh tras-loingsithe; iompar iarnróid baile nó iompair de bhóthar a úsáid - dáta tosaithe 6 dhigit an iompair (2 charachtar - bliain, 2 charachtar - mí, 2 charachtar - lá);
    2. agus iad ag easpórtáil le comhúsáid iompair de bhóthar agus iompar coimeádán: gan a bheith líonta;
    3. le hiompar in aer: gan a bheith líonta;
    4. i gcás iompair trí mhodh eile: gan a bheith líonta.
   3. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre le haisíocaíocht cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.
   4. Mura ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, ní líontar an réimse seo.

11. UIMHIR BADGE IOMPAIR / 提 运 单 号

Léiríonn an réimse seo líon an bhille luchta nó an bhille luchta. Ní fhéadfaidh a bheith i gcóip amháin den dearbhú custaim ach bille luchta nó uimhir luchta amháin; má fhreagraíonn lasta earraí ar shonrasc amháin (sonrasc) do roinnt billí luchta nó billí bealaigh bille luchta nó bille luchta, líontar dearbhú ar leithligh.

Tá na ceanglais líonta mionsonraithe seo a leanas i bhfeidhm:

 1. Ceanglais maidir le dearbhú custaim a líonadh agus foirmiúlachtaí custaim á gcomhlánú go díreach ag áit allmhairithe nó onnmhairithe earraí nó ag baint úsáide as córas imréitigh custaim comhtháite ar fud na tíre:
  1. Agus é á iompar ar uisce: léirítear líon an bhille luchta le haghaidh onnmhairiú nó allmhairiú; má tá bille luchta inmheánach ann, léirítear uimhir an bhille luchta le honnmhairiú nó le hiompórtáil + "*" + uimhir an bhille luchta inmheánaigh.
  2. Agus iad ag iompar de bhóthar: sula dtugtar isteach an córas rialála ní dhéantar billí slí le haghaidh iompair de bhóthar a líonadh; tar éis an córas a thabhairt isteach chun nótaí coinsíneachta a rialáil le haghaidh iompair de bhóthar, léirítear líon an nóta coinsíneachta ginearálta le haghaidh onnmhairiú nó allmhairiú.
  3. Nuair a bhíonn tú ag iompar ar iarnród: léirítear uimhir an bhille luchta.
  4. Le hiompar in aer: léirigh uimhir an bhille ghinearálta luchta + "_" + uimhir an bhille luchta; in éagmais bille luchta, léirítear uimhir an bhille luchta ghinearálta.
  5. Agus tú ag iompar tríd an bpost: léirítear uimhir shonrasc an dáileachta poist.
 2. Ceanglais maidir leis an dearbhú custaim maidir le gluaiseacht earraí idir custaim (idirthuras custaim) a líonadh:
  1. Iompórtáil:
   1. i gcás iompair ar iompar uisce: i gcás iompair dhíreach nó iompair le tras-iompar idirmheánach, léirítear líon an bhille luchta; nár líonadh isteach le linn réamhdhearbhaithe;
   2. le haghaidh iompair d’iarnród: le haghaidh iompair dhíreach nó iompair le tras-tarchur idirmheánach, léirítear líon an bhille iarnróid; nár líonadh isteach le linn réamhdhearbhaithe;
   3. le hiompar in aer: le haghaidh iompair dhíreach nó iompair le tras-tarchur idirmheánach, léirítear uimhir an bhille slí ghinearálta + "_" + uimhir an bhille luchta; nár líonadh isteach le linn réamhdhearbhaithe;
   4. nuair a iompraítear é trí mhodh eile: gan a bheith líonta;
   5. nuair a bhogtar earraí idir oifigí custaim ar bhóthar i gCúige Guangdong tar éis earraí a allmhairiú trí na modhanna iompair thuas: léirítear uimhir chláraithe na feithicle.
  2. Easpórtáil:
   1. nuair a bhíonn sé á iompar ar iompar uisce: nuair a bhíonn sé ag iompar le tras-iompar idirmheánach, léirítear uimhir an bhille luchta; le linn iompair gan tras-iompar idirmheánach, ní líontar é; nuair a réamh-dhearbhaítear earraí a iompraítear idir custaim ar bhóthar i gCúige Guangdong, léirítear uimhir chláraithe na feithicle a iompraíonn na hearraí;
   2. nuair a iompraítear é trí mhodh eile: gan a bheith líonta; nuair a dhearbhaítear earraí a iompraítear idir custaim ar bhóthar i gCúige Guangdong, léirítear uimhir chláraithe na feithicle a iompraíonn na hearraí.
  3. Agus foirmiúlachtaí custaim á gcomhlíonadh ag baint úsáide as an modh dearbhaithe custaim comhdhlúite, léiríonn an dearbhú custaim dáta tosaigh agus dáta allmhairithe agus onnmhairithe earraí de réir shonraíocht an dearbhaithe comhdhlúite (4 charachtar - bliain, 2 charachtar - mí, 2 charachtar - lá, 4 charachtar - bliain, 2 charachtar - mí, 2 chomhartha - lá).
  4. Mura ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, ní líontar an réimse seo.

12. ÁIT STÓRÁIL EARRAÍ / 货物 存放 地点

Léiríonn an réimse seo institiúid nó áit stórála earraí tar éis a n-allmhairithe, lena n-áirítear an áit oibre le haghaidh rialú custaim (stóras sealadach), stóras sórtála, áit phróiseála bhuan, áit coraintín, stóras fiontar féin, srl.

13. DEIREADH DEIREADH / SENDER / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Nuair a dhéantar faisnéis faoin bhfaighteoir deiridh a iontráil, léirítear ainm an tomhaltóra deiridh aitheanta nó úsáideoir earraí a allmhairítear isteach i gcríoch an PRC, lena n-áirítear:
  1. Eagraíochtaí a allmhairíonn earraí go neamhspleách ó thar lear.
  2. An eagraíocht a chuir de chúram ar allmhairiú earraí chuig fiontar allmhairithe-onnmhairithe.
 2. Agus faisnéis á cur isteach faoin gcoinsíneoir deiridh, léirítear ainm déantóra nó díoltóra earraí onnmhairithe aitheanta ar chríoch an PRC, lena n-áirítear:
  1. Eagraíochtaí a onnmhairíonn earraí go neamhspleách.
  2. An eagraíocht a chuir de chúram ar onnmhairiú earraí chuig an bhfiontar allmhairithe-onnmhairithe.
  3. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí a tháirgtear sa bhaile le haisíocaíocht cánach lena n-onnmhairiú, léirítear an siopa saor ó dhleacht atá faoi bhainistíocht na heagraíochta seo.
 3. Caithfidh faisnéis faoin gcoinsíní / seoltóir deiridh earraí sa dearbhú custaim maidir le hallmhairiú nó onnmhairiú earraí atá díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó dhleacht chustaim i gcomhthráth go hiomlán leis an bhfaisnéis faoin "iarratasóir ar shochair a chur i bhfeidhm" a shonraítear sa "Daingniú. de na custaim PRC maidir le bailiú agus díolúine ó dhleachtanna agus earraí á n-allmhairiú agus á n-onnmhairiú "(anseo feasta -" Daingniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleacht "); agus earraí á mbogadh idir an áit rialaithe faoi bhanna agus críoch eachtrach, léirítear ainm na háite rialaithe faoi bhanna mar an bhfaighteoir / seoltóir deiridh (in ionaid lóistíochta bhanna de chatagóir B, ainm an fhiontair ar chríoch an bhanna léirítear ionad lóistíochta).
 4. Sna criosanna rialaithe custaim speisialta, léirítear gurb é an fiontar a bhainistíonn an crios seo ("eagraíocht phróiseála" nó "stóras") an coinsíní / an coinsíneoir deiridh.
 5. Ceanglais maidir leis an gcód a líonadh:
  1. Tugtar le fios cód aontaithe 18 ndigit inchreidteacht phoiblí aonáin dhlíthiúil nó eagraíochta eile.
  2. Mura bhfuil aon chód rátála creidmheasa poiblí aontaithe 18 ndigit ann, léirítear “NÍL”.
 6. Más duine ar chríoch an PRC gur duine aonair an tomhaltóir deiridh nó úsáideoir earraí a allmhairítear isteach sa PRC, nó monaróir nó díoltóir earraí a onnmhairítear ón PRC, uimhir aitheantais, uimhir phas, uimhir aitheantais an chompánaigh Taiwan nó bailí eile Taispeántar uimhir aitheantais, chomh maith leis an ainm agus an sloinne.

14. MODH RIALAITHE / 监管 方式

Modh rialaithe - modh rialaithe custaim le linn allmhairiú agus onnmhairiú earraí, a bunaíodh ar bhonn na n-oibríochtaí onnmhairithe-allmhairithe sa trádáil idirnáisiúnta, agus bailiú dleachtanna, staitisticí agus coinníollacha rialaithe custaim ar an ngluaiseacht á gcur san áireamh. earraí. Tá 4 charachtar sa chód modh rialaithe, ar cód aicmithe iad an chéad dá cheann díobh arna leithdháileadh de réir na gceanglas maidir le rialú custaim agus rialáil ríomhaireachta, agus is iad an dá cheann deireanach cód na foirme oibríochta onnmhairíochta-allmhairithe, a forbraíodh agus aird á tabhairt air caighdeáin idirnáisiúnta.

Sa réimse seo, bunaithe ar choinníollacha iarbhír an idirbhirt trádála eachtraigh, léirítear ainm giorraithe an mhodha rialaithe agus a chód, a roghnaíodh de réir na "Cód um mhodhanna rialaithe", arna gcinneadh ag na custaim. Ní féidir ach cód modh rialaithe amháin a shonrú i gcóip amháin den dearbhú custaim.

In imthosca speisialta, tá feidhm ag na ceanglais seo a leanas maidir leis an réimse a líonadh ar an modh rialaithe agus amhábhair a sholáthraíonn custaiméirí á bpróiseáil:

 1. Agus amhábhair chúnta á n-allmhairiú ar chainníocht neamhshuntasach agus ar luach íseal (is é sin, amhábhair chúnta ar luach íseal ar fiú suas le USD 5 iad agus laistigh de 000 cineál), nach n-úsáidtear an “Treoir Trádála Dola”, “amhábhair chúnta ar íseal” léirítear luach ”. Má úsáidtear an “Treoir Trádála Dola”, léirítear an modh rialaithe a sholáthraíonn an “Treoir Trádála Dola”.
 2. Nuair a aistrítear amhábhair dola agus iad ag próiseáil lena ndíol ar chríoch an PRC, agus nuair a chláraítear allmhairiú mar amhábhair agus ábhair táirgí críochnaithe, earraí lochtacha, earraí oibre atá ar díol sa PRC, tugtar le fios " aistriú amhábhar aistrithe le díol leis an PRC "nó" aistriú go réadú amhábhar allmhairithe sa PRC "; nuair a aistrítear táirgí críochnaithe próiseála amhábhar arna soláthar ag custaiméirí go catagóir na n-earraí allmhairithe le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim ar bhonn "Daingniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleachtanna", líontar na dearbhuithe onnmhairiúcháin agus allmhairithe: léiríonn dearbhú onnmhairiúcháin “díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna ar earraí críochnaithe ó na hamhábhair a sholáthraítear” nó “díolúine iomlán nó páirteach ó dhleacht ar tháirgí críochnaithe ó amhábhair allmhairithe”, léirítear an modh de réir an mhodha rialaithe iarbhír i an dearbhú allmhairiúcháin.
 3. I gcás allmhairiú ar ais (allmhairiú) nó ath-onnmhairiú (onnmhairiú) mar gheall ar eachtra de tháirgí críochnaithe le linn onnmhairiú táirgí próiseála amhábhar arna soláthar ag custaiméirí, tugtar le fios "táirgí críochnaithe a thabhairt ar ais / a mhalartú ó amhábhar a sholáthraítear ábhair "nó" táirgí críochnaithe ó amhábhair allmhairithe "a thabhairt ar ais / a mhalartú; i gcás onnmhairiú ar ais (onnmhairiú) nó ath-allmhairiú (allmhairiú) amhábhar agus páirteanna i dtaca le hathsholáthar agus amhábhair á n-allmhairiú lena bpróiseáil, tugtar le fios "amhábhair nó páirteanna curtha ar fáil" nó "filleadh / malartú /" malartú amhábhar nó páirteanna allmhairithe "; chun iarsmaí amhábhar agus páirteanna a onnmhairiú ar ais (onnmhairiú), dramhaíl a thagann chun cinn sa phróiseas próiseála, chomh maith le honnmhairiú (onnmhairiú) amhábhar agus páirteanna a allmhairíodh roimhe seo ar chúiseanna a bhaineann le cáilíocht, sonraíocht agus cúiseanna eile gan earraí den chineál céanna a allmhairiú faoi chuimsiú an mhalartaithe, tugtar le fios “onnmhairiú amhábhar agus páirteanna curtha ar fáil”, “dramhaíl a bhaint as amhábhair a sholáthraítear”, “amhábhair agus páirteanna allmhairithe a onnmhairiú”, “dramhaíl a bhaint as allmhairiú Amhábhair ".
 4. Nuair a aistrítear dramhaíl agus seachtháirgí ó phróiseáil amhábhar arna soláthar ag custaiméirí le díol sa PRC, líontar dearbhú allmhairiúcháin, a léiríonn “aistriú dramhaíola ó na hamhábhair a sholáthraítear le díol chuig an PRC” nó “aistriú dramhaíl ó amhábhair allmhairithe le díol sa PRC ”.
 5. Nuair a aistríonn fiontar chuig díothú earraí dola gan ioncam a ghiniúint, ansin más amhábhair, páirteanna nó earraí lochtacha iad na hearraí sin, léirítear “scriosadh amhábhar agus páirteanna”, más dramhaíl nó seachtháirgí iad na hearraí sin, léirítear “scriosadh dramhaíola”. Nuair a aistríonn fiontar earraí dola chun earraí a scriosadh le hioncam a fháil, tugtar le fios “aistriú dramhaíola ó amhábhair ionchuir le díol sa PRC” nó “aistriú dramhaíola ó amhábhair aistrithe chuig an PRC le díol”.
 6. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre le haisíocaíocht cánach lena n-onnmhairiú, léirítear “eile”.

15. NÁDÚRTHA BAILIÚ AGUS EISCEACHT Ó DHLEACHT / 征免 性质

Sa réimse seo, bunaithe ar dhálaí iarbhír, léirigh ainm giorraithe ar shaintréith an bhailiúcháin agus na díolúine ó dhleachtanna custaim agus a chód, a roghnaíodh de réir an “Tábla de chóid de chineál an bhailithe agus na díolúine ó dhleachtanna” arna gcinneadh ag custaim; má eisíonn custaim “Dearbhú maidir le bailiú agus díolúine ó dhleachtanna”, léirítear cineál an bhailithe agus na díolúine ó dhleachtanna, dá bhforáiltear leis an deimhniú seo. I gcóip amháin den dearbhú custaim, ní féidir ach cineál amháin tréithe bailiúcháin agus díolúine ó dhleachtanna custaim a chur in iúl.

Nuair a dhéantar dearbhú custaim a líonadh faoi chuimsiú na trádála dola, léirítear an giorrúchán ar ainm shaintréithe an bhailiúcháin agus na díolúine ó dhleachtanna custaim agus a chód dá bhforáiltear leis an “Treoir maidir le trádáil dola” arna eisiúint ag na custaim. In imthosca speisialta, tá feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:

 1. Nuair a aistrítear earraí trádála dola le díol sa PRC, léirítear sonraí faoi chúinsí iarbhír (mar shampla, bailiú dleachtanna ar an ngnáthbhealach, earraí le haghaidh gníomhaíochtaí eolaíochta agus oideachais, rialacha eile a leagtar síos sa dlí, etc.).
 2. I gcás onnmhairiú ar ais (onnmhairiú) amhábhar agus páirteanna, tugtar isteach allmhairiú (allmhairiú) táirgí críochnaithe, “rialacha eile a leagtar síos sa dlí”.
 3. Nuair a aistrítear earraí faoi chuimsiú na trádála dola, ní líontar amach é.
 4. Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre le haisíocaíocht cánach lena n-onnmhairiú, léirítear “rialacha eile a leagtar síos sa dlí”.

16. UIMHIR CEADÚNAIS / 许可证 号

Léiríonn an réimse seo uimhir an cheadúnais le haghaidh allmhairiú (onnmhairiú), an ceadúnas chun earraí agus teicneolaíochtaí dé-úsáide a allmhairiú (onnmhairiú), an ceadúnas chun earraí agus teicneolaíochtaí dé-úsáide (faoi threoir) a onnmhairiú, an ceadúnas le haghaidh onnmhairiú sealadach earraí teicstíle, an ceadúnas onnmhairiúcháin (laistigh den trádáil dola), ceadúnais onnmhairiúcháin (faoi chuimsiú na trádála teorann beaga).

Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre le haisíocaíocht cánach lena n-onnmhairiú, ní líontar isteach í.

Ní féidir ach uimhir cheadúnais amháin a chur in iúl i gcóip amháin den dearbhú custaim.

17. PORT SHIPPING / 启运 港

Sa réimse seo, agus earraí á n-allmhairiú (á n-allmhairiú), léirítear an chéad phort le luchtú earraí thar lear sula dtagann na hearraí seo chuig críoch custaim an PRC.

De réir na gcoinníollacha iarbhír, léirítear ainm an chalafoirt agus a chód de réir “Chóid Tábla na gcalafort” arna chinneadh ag na custaim; mura bhfuil an calafort liostaithe i “gCód Tábla na gCalafort Mara”, léireofar ainm agus cód an stáit chomhfhreagraigh. Agus earraí á n-onnmhairiú ó limistéar speisialta rialaithe custaim nó láithreán rialaithe bannaí chuig an PRC lasmuigh de na criosanna seo, léirítear ainm agus cód an limistéir rialaithe custaim speisialta comhfhreagrach nó an láithreán rialaithe bannaí de réir “Tábla na gcalafort”; mura bhfuil an crios nó an suíomh seo liostaithe i “Tábla na gcód calafort”, léireofar an “crios rialaithe speisialta neamhshonraithe” (未列 出 的 特殊 监管 区) agus a chód. Mura ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, léirigh "laistigh den PRC" (中国 境内) agus an cód comhfhreagrach.

18. UIMHIR AN CHONARTHA NÓ COMHAONTU / 合同 协议 号

Léiríonn an réimse seo líon an chonartha le haghaidh onnmhairiú-allmhairiú earraí (lena n-áirítear comhaontuithe nó orduithe). In éagmais idirbheart tráchtála, ní chuirtear i gcrích é.

Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre, atá faoi réir aisíocaíochtaí cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.

19. STÁIT (TERRITORY) TRÁDÁLA / 贸易 国 (地区)

Nuair a allmhairítear earraí mar thoradh ar idirbheart tráchtála, léirítear staid (críoch) earraí a cheannach, nuair a bhíonn earraí á n-onnmhairiú, léirítear staid (críoch) díolachán earraí. In éagmais idirbheart tráchtála, léirítear an stát (críoch) lena mbaineann úinéir úinéireachta na n-earraí.

Léiríonn an réimse seo ainm an stáit chomhfhreagraigh (críoch) sa tSínis agus a chód, a roghnaíodh de réir na "Cód Tábla Stáit (Críoch)" arna chinneadh ag na custaim.

20. STÁT (TERRITORY) AN ROINN / STÁIT (TERRITORY) DESTINATION / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Is é an stát (críoch) imeachta agus earraí á n-allmhairiú (allmhairiú) an stát (críoch) óna seoltar na hearraí chuig an PRC go díreach nó le hidirthuras trí stát (críoch) eile, ar choinníoll gur sa stát (críoch) eile sin maidir leis earraí tá aon idirbhearta tráchtála ann.

Is é an stát (críoch) ceann scríbe le haghaidh onnmhairiú (onnmhairiú) earraí an stát (críoch) a seoltar na hearraí chuige ó theorainn chustaim an PRC go díreach nó le hidirthuras trí stát (críoch) eile, ar choinníoll sa cheann eile seo ní dhéanann stát (críoch) maidir le hearraí aon idirbhearta tráchtála.

Agus earraí á n-iompórtáil agus á n-onnmhairiú trí iompar díreach gan athlódáil (idirthuras) trí thríú stát (críoch), is é an stát (críoch) imeachta stát (críoch) chalafort luchtaithe na n-earraí allmhairithe; is é stát (críoch) an chinn scríbe stát (críoch) chalafort cinn scríbe na n-earraí a onnmhairítear.

Más rud é, nuair a dhéantar earraí a allmhairiú agus a onnmhairiú le hathlódáil (idirthuras) trí thríú stát (críoch) sa tríú stát (críoch) seo, go ndéantar oibríochtaí de chineál tráchtála i ndáil leis na hearraí, ansin is é stát (críoch) an idirthurais an stát (críoch) imeachta nó ceann scríbe.

Léiríonn an réimse seo ainm i Sínis agus cód an stáit (críoch) imeachta nó ceann scríbe, a roghnaíodh de réir na "gCód stáit (críoch) stáit" arna chinneadh ag na custaim.

Mura dtarlaíonn allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, léirigh "An tSín" (中国) agus an cód comhfhreagrach.

21. PORT AISTRIÚCHÁIN AGUS PORT DESTINATION / 经 停 港 / 指 运

Taispeántar gurb é an calafort idirthurais le haghaidh earraí a allmhairiú (allmhairiú) an calafort deireanach de luchtú earraí thar lear sular tháinig na hearraí seo i gcríoch custaim an PRC.

Taispeántar gurb é an calafort ceann scríbe deiridh thar lear agus earraí á n-iompar an calafort cinn scríbe agus earraí á n-onnmhairiú (ag onnmhairiú); mura bhfuil an calafort ceann scríbe deiridh ar eolas roimh ré, léirítear an calafort cinn scríbe atá beartaithe.

De réir na gcoinníollacha iarbhír, léirítear ainm an chalafoirt agus a chód de réir “Chóid Tábla na gcalafort” arna chinneadh ag na custaim; mura dtaispeántar ainm nó cód an chalafoirt idirthurais nó an chalafoirt chinn scríbe sa “Tábla de Chóid Seaport”, féadfar ainm agus cód an Stáit lena mbaineann a léiriú.

Mura ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, léirigh "laistigh den PRC" (中国 境内) agus an cód comhfhreagrach.

22. POINTE IONTRÁLA AGUS BREIS / 入境 口岸 / 离境 口岸

Mar phointe iontrála agus earraí á n-allmhairiú (allmhairiú), léirítear ainm i Sínis agus cód an chéad seicphointe sa PRC, áit a dtagann an fheithicil ó thar lear;

 • le haghaidh iompair trasteorann ilmhódach, an t-ainm i Sínis agus cód an seicphointe sa PRC, ina ndéantar iompar ilmhódach a iompar na hearraí fanann sé ar deireadh i gcríoch na tíre;
 • le linn idirthurais earraí, léirítear ainm i Sínis agus cód an chéad seicphointe nuair a théann earraí isteach sa PRC;
 • nuair a allmhairítear earraí ó limistéar rialaithe custaim speisialta nó áit rialaithe bannaí, léirítear ainm i Sínis agus cód an limistéir rialaithe custaim speisialta nó an áit rialaithe bannaí;
 • i gcásanna eile, nuair nach ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, léirítear ainm na cathrach ina bhfuil na hearraí agus a cód.

Léirítear ainm i Sínis agus cód an chéad seicphointe sula bhfágann sé PRC na feithicle a iompraíonn na hearraí easpórtáilte mar phointe imeachta;

 • maidir le hiompar trasteorann ilmhódach, léirítear ainm i Sínis agus cód an seicphointe sa PRC, ina bhfágann na hearraí a iompraítear ag úsáid iompar ilmhódach an tír den chéad uair;
 • nuair a bhíonn earraí faoi bhealach, léirítear ainm i Sínis agus cód an chéad seicphointe agus earraí á n-onnmhairiú thar lear;
 • nuair a dhéantar earraí a onnmhairiú thar lear ó limistéar speisialta rialaithe custaim nó áit rialaithe bannaí, léirítear ainm na Síne agus cód an limistéir rialaithe custaim speisialta nó an áit rialaithe bhanna;
 • i gcásanna eile, nuair nach ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, léirítear ainm na cathrach ina bhfuil na hearraí agus a cód.

I measc na gcineálacha pointí iontrála agus pointí imeachta tá calafoirt mhara, muiríní, aerfoirt, críochfoirt iompair lasta aerfoirt, seicphointí teorann, stáisiúin iarnróid, pointí luchtaithe agus díluchtaithe d'fheithiclí, áiteanna iniúchta ar charranna, calafoirt talún, criosanna rialaithe custaim speisialta atá suite ar sheicphointe na críche, srl. Léiríonn an réimse seo ainm seicphointe na Síne agus a chód, a roghnaíodh de réir an "Tábla de chóid seicphointe" arna chinneadh ag na custaim.

23. CINEÁL PACÁISTIÚ / 包装 种类

I measc na gcineálacha pacáistíochta a léirítear agus earraí á n-allmhairiú nó á n-onnmhairiú tá pacáistiú le haghaidh iompair (pacáistiú loingseoireachta) agus cineálacha eile pacáistíochta. Léiríonn an réimse seo an cineál pacáistithe agus a chód a roghnaíodh de réir an “Tábla cóid do chineálacha pacáistíochta” arna chinneadh ag na custaim.

Pacáistiú loingseoireachta - pacáistiú arna sholáthar ag an mbille luchta do phíosa earraí amháin; I measc cineálacha eile pacáistíochta tá cineálacha éagsúla pacáistíochta (coimeádáin) earraí, chomh maith le hábhair le haghaidh foshraithe de bhunadh plandaí, srl.

24. UIMHIR SEAT / 件 数

Léiríonn an réimse seo líon na n-earraí earraí allmhairithe nó easpórtáilte sa phacáiste (de réir líon na bpacáistí earraí a iompraítear). In imthosca speisialta, tá feidhm ag na rialacha líonta seo a leanas:

 1. Má chinntear sa dearbhú lasta líon na bpíosaí i gcoimeádáin, léireofar líon na gcoimeádán.
 2. Má shonraítear líon na bpíosaí i bpailléid sa dearbhú lasta, léirítear líon na bpailléid.

Ní féidir an réimse seo a bheith nialasach; le haghaidh earraí gan phacáistiú, léirítear "1".

25. Meáchain GROSS (KG) / 毛重 (千克)

Taispeántar meáchan iomlán earraí allmhairithe nó easpórtáilte, lena n-áirítear a bpacáistiú (coimeádán). Aonad tomhais - 1 kg; má tá an meáchan níos lú ná 1 kg, léireoidh an réimse seo "1".

26. Meáchan NET (KG) / 净重 (千克)

Cuirtear meáchan in iúlcomhlán earraí a allmhairítear nó a onnmhairítear, arna laghdú de réir meáchain an phacáistithe sheachtraigh, is é sin, meáchan iarbhír na n-earraí. Aonad tomhais - 1 kg; má tá an meáchan níos lú ná 1 kg, léireoidh an réimse seo "1".

27. TÉARMAÍ SEALADACHA / 成交 方式

Bunaithe ar théarmaí an idirbhirt iarbhír ar phraghas earraí allmhairithe nó easpórtáilte, léirítear na téarmaí seachadta (modh an idirbhirt), a roghnaítear de réir an “Tábla cóid le haghaidh téarmaí seachadta” arna chinneadh ag na custaim. Mura ndéantar allmhairiú nó onnmhairiú iarbhír earraí, léiríonn an t-allmhairiú CIF, agus iad ag onnmhairiú FOB.

COSTAIS CARRIAGE / 运费

Nuair a allmhairítear (allmhairítear) earraí, costais iompair earraí (lasta(b) sula ndéanfar iad a dhíluchtú ag an áit iontrála i gcríoch an PRC; nuair a bhíonn earraí á n-onnmhairiú (ag onnmhairiú), léirítear costais iompair tar éis iad a luchtú ag áit onnmhairithe earraí ó chríoch an PRC.

Is féidir costais iompair a chur in iúl ar cheann amháin de thrí bhealach (lasta in aghaidh an aonaid, ráta iomlán lasta nó lasta) le marc comhfhreagrach (ciallaíonn comhartha "1" an ráta lasta, "2" - lasta in aghaidh an aonaid, arb é sin tonna earraí, "3" - méid iomlán an lasta), chomh maith le tríd an gcód airgeadra iomchuí a iontráil, a roghnaíodh de réir na "Tábla Cóid Airgeadra" arna chinneadh ag na custaim.

Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre, atá faoi réir aisíocaíochtaí cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.

29. COSTAIS ÁRACHAIS / 保费

Nuair a allmhairítear (allmhairiú) earraí, léirítear méid na gcostas árachais sula ndéantar iad a dhíluchtú ag an áit iontrála sa PRC; agus earraí á n-onnmhairiú (ag onnmhairiú), léirítear na costais árachais tar éis iad a luchtú ag áit onnmhairithe earraí ó chríoch an PRC.

Is féidir costais árachais a chur in iúl ar cheann amháin de dhá bhealach (costais árachais iomlána nó ráta costas árachais) le marc comhfhreagrach (ciallaíonn comhartha "1" ráta na gcostas árachais, "3" - méid iomlán na gcostas árachais), agus trí iontráil sa cód airgeadra iomchuí, arna roghnú de réir an "Tábla de Chóid Airgeadra" arna chinneadh ag na custaim.

Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre, atá faoi réir aisíocaíochtaí cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.

COSTAIS EILE / 杂费

Léiríonn an réimse seo speansais de bhreis ar phraghas na n-earraí faoin idirbheart, nach mór, bunaithe ar rialacháin ábhartha an Rialacháin PRC "Ar dhleachtanna custaim le haghaidh onnmhairiú agus allmhairiú," a áireamh sa luach custaim iomlán nó a asbhaint as an iomlán. luach custaim. Is féidir speansais eile a chur in iúl ar cheann amháin de dhá bhealach (méid iomlán na gcostas ilghnéitheacha nó ráta na gcostas ilghnéitheacha) trí mharc comhfhreagrach a thabhairt isteach (ciallaíonn comhartha "1" ráta na gcostas ilghnéitheacha, "3" - an méid iomlán de chostais eile), chomh maith le dul isteach sa chód airgeadra cuí, arna roghnú de réir an "Tábla Cóid Airgeadra" arna chinneadh ag custaim.

Taispeántar costais eile atá le háireamh sa luach iomlán custaim mar uimhir dheimhneach nó le ráta dearfach; léirítear costais eile nach mór a asbhaint ón luach iomlán custaim mar uimhir dhiúltach nó le ráta diúltach.

Nuair a dhíolann eagraíocht chun earraí a dhíol saor ó dhleacht earraí táirgeachta intíre, atá faoi réir aisíocaíochtaí cánach ar onnmhairiú, ní líontar an réimse seo.

31. CINEÁLACHA AGUS UIMHIR DOICIMÉID CÓIRÍOCHTA / 随附 单证 及 编号

Léiríonn an réimse seo cóid na gceadanna eile le haghaidh onnmhairiú agus allmhairiú, doiciméid le haghaidh rialú custaim (i dteannta leo siúd dá bhforáiltear i gclásal 16 de na rialacha seo) agus doiciméid a ghabhann leo, a roghnaíodh de réir an "Tábla de chóid doiciméad le haghaidh rialú custaim" agus "Tábla na gcód le haghaidh doiciméad a ghabhann leo", arna chinneadh ag custaim, chomh maith lena líon.

Tá an réimse seo roinnte ina dhá cholún: an cód doiciméad a ghabhann leis (随附 单证 代码) agus uimhir an doiciméid a ghabhann leis (随附 单证 编号). Léiríonn an colún “cód an doiciméid a ghabhann leis” cód an doiciméid, a roghnaíodh de réir an “Tábla de chóid doiciméad le haghaidh rialú custaim” agus “Tábla na gcód do dhoiciméid a ghabhann leo” arna gcinneadh ag custaim. Léiríonn an colún “uimhir an doiciméid a ghabhann leis” uimhir an doiciméid a ghabhann leis.

 1. Agus dearbhú custaim á chur isteach maidir le dleachtanna custaim a íoc i dtaca le díol earraí trádála dola sa PRC (ach amháin i gcásanna ina n-úsáidtear córas rialacháin trádála dola Golden Gate II), cuirtear an comhartha "c" in iúl sa cholún "cód". den doiciméad a ghabhann leis seo", sa cholún "uimhir an doiciméid a ghabhann leis" léirítear uimhir an ghníomhais bhailiúcháin dleachtanna i ndáil le haistriú earraí ar díol sa PRC, arna fhormheas agus arna fhormheas ag an lucht custaim.
 2. Más rud é, agus earraí á n-allmhairiú nó á n-onnmhairiú faoi chuimsiú na gnáth-thrádála, nach féidir ráta conarthach (traidisiúnta) nó ráta tosaíochta speisialta dleachta custaim a chur i bhfeidhm (le chéile anseo feasta - an ráta tosaíochta) ach ar bhonn an deimhnithe tionscnaimh (a foirm rialála gan an fhéidearthacht an tír thionscnaimh a dhearbhú), sa cholún “cód an doiciméid a ghabhann leis” Cuir an comhartha “Y” in iúl, sa cholún “uimhir an doiciméid a ghabhann leis“ léirigh ”(cód comhaontaithe trádála)" + "uimhir an deimhnithe tionscnaimh". Má cheadaítear ráta tosaíochta dleachta custaim a chur i bhfeidhm ar bhonn deimhnithe tionscnaimh nó dearbhú tíre tionscnaimh (foirm rialála leis an bhféidearthacht go ndéanfar tír thionscnaimh a dhearbhú), sínítear an comhartha “Y” léirítear sa cholún “cód an doiciméid a ghabhann leis”, sa cholún “uimhir an doiciméid a ghabhann leis”, “(comhaontú cód trádála)” + comhartha “C” (agus iarratas á dhéanamh ar bhonn an deimhnithe tionscnaimh) nó sínigh "D" (agus iarratas á dhéanamh ar bhonn dhearbhú na tíre tionscnaimh) + "uimhir an deimhnithe tionscnaimh (nó uimhir ordaitheach an dearbhaithe na tíre tionscnaimh)". Freagraíonn cóip amháin den dearbhú custaim do dheimhniú tionscnaimh amháin nó do dhearbhú na tíre tionscnaimh. Úsáidtear na cóid seo a leanas le haghaidh comhaontuithe trádála:
  • "01" - Comhaontú APEC;
  • "02" - Comhaontú maidir le Crios Saorthrádála PRC-ASEAN;
  • "03" - Comhaontú idir an tSín agus SAR Hong Cong ar dhlúthpháirtíocht eacnamaíoch (CEPA-Hong Cong);
  • "04" - Comhaontú idir an PRC agus SAR Macao maidir le dlúthpháirtíocht eacnamaíoch (CEPA-Macau);
  • "06" - bearta chun dleacht chustaim nialasach a chur i bhfeidhm ar tháirgí talmhaíochta ó Taiwan;
  • "07" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an tSín agus an Phacastáin;
  • "08" - Comhaontú maidir le Crios Saorthrádála PRC-Sile;
  • "10" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála PRC-na Nua-Shéalainne;
  • "11" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an tSín agus Singeapór;
  • "12" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála an PRC-Peiriú;
  • "13" - tosaíocht speisialta réimeas custaim maidir leis na stáit is lú forbairt;
  • "14" - Creat-Chomhaontú maidir le Comhar Eacnamaíoch idir Cladaigh Chaolas Taiwan (ECFA);
  • "15" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála an PRC-Costa Rica;
  • "16" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an tSín agus an Íoslainn;
  • "17" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an tSín agus an Eilvéis;
  • "18" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an tSín agus an Astráil;
  • "19" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an PRC agus Poblacht na Cóiré;
  • "20" - Comhaontú maidir le crios saorthrádála idir an tSín agus an tSeoirsia.

Agus iarratas á dhéanamh agat ar ráta tosaíochta dleachta custaim i ndáil le hearraí a dhíoltar i limistéar speisialta rialaithe custaim nó áit rialaithe bannaí, agus na hearraí seo á mbogadh go crios speisialta rialaithe custaim (nó áit rialaithe bannaí) nó ó chustam speisialta limistéar rialaithe (nó áit rialaithe bannaí), chomh maith le nuair a dhíoltar laistigh de na criosanna (áiteanna) seo, léirítear faisnéis faoi dhoiciméid a ghabhann leo sa dearbhú custaim d’earraí faoi chomhaontú trádála de réir na gceanglas thuas is infheidhme sa ghnáth-thrádáil, má dhéantar cuntasaíocht leictreonach tríd an gcóras leictreonach malairte sonraí faoi bhunáit earraí; mura bhfuil aon chuntasaíocht leictreonach ann maidir le sonraí an dearbhaithe custaim maidir le hearraí faoin gcomhaontú trádála, ansin léirítear an comhartha “Y” sa cholún “cód an doiciméid a ghabhann leis”, sa cholún “uimhir an doiciméid a ghabhann leis "léiríonn" (cód comhaontaithe trádála) "+" uimhir chlárúcháin an doiciméid a dhearbhaíonn an áit tionscnaimh ".

Is í uimhir chláraithe an doiciméid a dhearbhaíonn an áit tionscnaimh ná uimhir a shannann an córas go huathoibríoch tar éis don loingseoir (coinsíní) nó a ionadaí (dearbhóir) dul isteach sa chóras faisnéise leictreonaí faoin doiciméad ag deimhniú áit thionscnaimh earraí allmhairithe nó easpórtáilte.

Nuair a onnmhairítear amhábhair chuig críoch Hong Cong SAR nó Macau SAR chun earraí a tháirgeadh faoi chomhaontuithe CEPA-Hong Cong nó CEPA-Macau, léirítear an fhaisnéis sa dearbhú de réir na gceanglas is infheidhme i gcreat an ghnáth trádáil; léirítear an uimhir chláraithe chomhfhreagrach a shanntar do mhonaróir SAR Hong Cong nó Macau SAR tar éis clárú le Roinn Tráchtála agus Tionscail SAR Hong Cong nó le Biúró Eacnamaíoch Macao SAR, faoi seach, sa réimse “clárú gaolmhar” (关联 备案).

Léiríonn an “Tábla um Chomhlíonadh Doiciméid” (单证 对应 关系 表) comhfhreagras sraithuimhreacha earraí sa dearbhú custaim agus an deimhniú tionscnaimh (dearbhú na tíre tionscnaimh). Caithfidh sraithuimhreacha comhfhreagracha na n-earraí sa deimhniú tionscnaimh (dearbhú na tíre tionscnaimh) a bheith i sraithuimhreacha earraí sa dearbhú custaim; ní theastaíonn seicheamh na n-uimhreacha seo. Más rud é, nuair a dhéantar coinsíneacht amháin earraí a allmhairiú (a allmhairiú) faoi dhearbhú custaim amháin, nach bhfuil cuid acu faoi réir ráta tosaíochta na dleachta custaim, ansin ní fhéadfar sraithuimhreacha na n-earraí sin a chur in iúl sa “Tábla um Chomhlíonadh Doiciméid”. 3)

 1. Nuair a allmhairítear (allmhairítear) earraí ar luach neamhshuntasach le díolúine ó dheimhniú tionscnaimh a sholáthar faoi chomhaontú trádála, léirítear an comhartha “Y” sa cholún “cód doiciméad a ghabhann leis”, “(cód comhaontaithe trádála)” + “XJE00000 ”Sa cholún“ uimhir doiciméad a ghabhann leis ”. Taispeántar sonraí ar earraí sa“ Tábla Comhlíonta Doiciméad ”chun an ráta tosaíochta dleachta custaim a chur i bhfeidhm ar bhonn na sonraí iarbhír; caithfidh na huimhreacha a léirítear sna doiciméid a ghabhann leo a bheith mar an gcéanna leis na huimhreacha sa dearbhú custaim chun roghanna a chur i bhfeidhm.

32. MARCANNA AGUS NÓTAÍ / 标记 唛 码 及 备注

Tá na ceanglais líonta seo a leanas i bhfeidhm:

 1. Le haghaidh marcáil, úsáidtear carachtair aibítreacha agus uimhriúla, gan íomhánna grafacha a áireamh; in éagmais marcála, léirítear "N / M".
 2. Má ordaíonn fiontar le rannpháirtíocht eachtrach d’fhiontar allmhairithe-onnmhairithe trealamh agus earraí a allmhairiú le haghaidh infheistíochta (caipiteal údaraithe a íoc), léirítear ainm an fhiontair allmhairithe-onnmhairithe.
 3. Má bhaineann an uimhir chlárúcháin leis an dearbhú custaim agus caithfear í a chur in iúl ag an am céanna de réir cheanglais na n-údarás rialála, léirítear an uimhir seo sa réimse “clárú idirghaolmhar” (关联 备案) agus an dearbhú custaim á chomhdú ag úsáid leictreonach sonraí.
 4. Nuair a bhíonn earraí á ndíol idir críocha bannaí, ag aistriú earraí trádála dola go mód easpórtála nó allmhairithe, chomh maith le hearraí a dhíol leis an PRC ar bhonn an "Daingniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleacht", léirítear an uimhir chláraithe chomhfhreagrach sa "ghaolmhar. clárú "réimse (关联 备案).

  Nuair a aistrítear earraí le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim chuig an réimeas allmhairithe (allmhairiú), sa réimse “clárú gaolmhar” (关联 备案), uimhir “Litir na gcustaim PRC ar aistriú earraí allmhairithe atá go hiomlán nó díolmhaithe go páirteach ó oibríochtaí "dleachta" chun earraí le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim a aistriú chuig an gcóras allmhairithe.

  Nuair a aistrítear earraí le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim go mód easpórtála (easpórtála), léirítear an líon "Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleacht" sa réimse "uimhir chlárúcháin" an dearbhaithe custaim ar allmhairiú (allmhairiú) na n-earraí sin . ceithre)

 5. Má bhaineann uimhir an dearbhaithe custaim leis an dearbhú seo agus caithfear é a chur in iúl ag an am céanna de réir cheanglais na n-údarás rialála, léirítear an uimhir seo sa réimse “dearbhú custaim” (关联 报关 单) agus na custaim á gcur isteach dearbhú ag úsáid sonraí leictreonacha.
 6. Agus earraí á ndíol idir críocha bannaí, ag aistriú earraí trádála dola, ní mór duit dearbhú maidir le hallmhairiú earraí a dhréachtú ar dtús, agus ansin an uimhir chlárúcháin custaim a thaispeáint lena n-allmhairiú sa réimse “dearbhú custaim” (关联 报关单) den dearbhú custaim. chun na hearraí seo a onnmhairiú.

  Agus tú ag clárú iompar ar ais díreach earraí a allmhairíodh roimhe seo, ní mór duit dearbhú a dhréachtú maidir le honnmhairiú earraí, ansin dearbhú a líonadh isteach maidir le hallmhairiú na n-earraí sin agus uimhir an dearbhaithe custaim maidir le honnmhairiú earraí sa " dearbhú custaim "(关联 报关单) réimse an dearbhaithe custaim maidir le hallmhairiú na n-earraí seo.

  Agus earraí á n-aistriú le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim go mód easpórtála (onnmhairithe), ní mór duit dearbhú maidir le hallmhairiú earraí a líonadh, agus ansin uimhir an dearbhaithe custaim maidir le hallmhairiú earraí a léiriú sa "dearbhú custaim "(关联 报关单) réimse an dearbhaithe custaim chun earraí sonraí a onnmhairiú.

 7. Nuair a chláraítear iompar díreach earraí a allmhairíodh roimhe seo, na siombailí “ ". Nuair a chláraíonn tú iompar díreach ar ais de dhramhaíl sholadach, léirigh “Dramhaíl sholadach; Foirm an iompair ar ais dhíreach Uimh. XX / Fógra faoi oideas iompair tuairisceáin dhírigh Uimh. XX ”.
 8. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú agus a onnmhairiú chuig / ón áit rialaithe bannaí, sa réimse “áit bannaí / rialaithe speisialta” (保 税 / 监 管 场 所), léirítear uimhir an áit chomhfhreagraigh rialaithe bannaí (do bhanna lárionad lóistíochta chatagóir B, léirítear an cód réigiúin i gcríoch an PRC), go háirithe agus earraí á ndíol idir na háiteanna rialaithe bannaí, léiríonn an réimse seo cód áit rialaithe bannaí an fhaighteora.
 9. Nuair a aistrítear earraí trádála dola lena scriosadh (diúscairt), léirítear líon na foirme dearbhaithe custaim ar dhiúscairt earraí trádála dola.
 10. Más é an modh rialaithe “allmhairiú / onnmhairiú sealadach earraí” (cód 2600) nó “foilseáin” (cód 2700), beidh feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:
  1. Maidir le hearraí atá liostaithe i gcuid 1 d’alt 3 de “Rialacha custaim PRC maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú sealadach earraí a rialáil” (Ordú Riarachán Ginearálta Custaim an PRC Uimh. 233; anseo feasta - “Rialacháin”), an léirítear catagóir na n-earraí a allmhairítear nó a onnmhairítear go sealadach, mar shampla, "allmhairiú sealadach sé" (暂 进 六), "onnmhairiú sealadach naoi ”(暂 出 九).
  2. Ar bhonn airteagal 10 de na Rialacha Rialála, léirítear dáta aischuir allmhairithe nó onnmhairithe earraí, a chaithfidh a bheith laistigh de 6 mhí ó dháta onnmhairithe nó allmhairithe earraí, faoi seach, mar shampla: “allmhairiú a thabhairt ar ais go dtí 15 / 08/2018 ”(20180815 前 复 运 进境)," Onnmhairiú ar ais go dtí 20/10/2018 "(20181020 前 复 运 出境).
  3. Ar bhonn Airteagal 7 de na Rialacháin, más gá an t-iarratas ar allmhairiú nó onnmhairiú earraí go sealadach ag custaim a sheiceáil agus a dhearbhú, uimhir na “Litir dearbhaithe XX ag custaim PRC maidir le hallmhairiú nó onnmhairiú sealadach earraí "tugtar le fios, mar shampla:" (líon na Litreach dearbhaithe ar an ZS custaim) "(léirítear aibítir carachtair Laidine i gceannlitreacha); mura bhfuil gá le fíorú agus deimhniú, ní líontar isteach é. Líontar an fhaisnéis thuas in ord agus an tsiombail "/" a dheighilt faisnéise, gan spásanna tar éis na sonraí a iontráil.
  4. Nuair a chuireann an coinsíneoir / coinsíní nó a ionadaí dearbhú isteach maidir le hiompar ar ais chun earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú: Agus earraí á gclárú le moill ar allmhairiú nó ar onnmhairiú ar bhonn na Rialacha Rialála, uimhir an admhála custaim a eisítear ar an mbonn den "Dearbhú maidir le hallmhairiú / onnmhairiú sealadach earraí tar éis deireadh na tréimhse" a líonadh isteach (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), mar shampla: "(uimhir admhála custaim ZS)" (léirítear carachtair Laidine i gceannlitreacha); mura n-éilítear é, ní líontar é.
 11. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú faoi chuimsiú na ríomhthráchtála trasteorann, sonraítear “ríomhthráchtáil trasteorann” (跨境 电子 linkedin).
 12. Nuair a dhíoltar seachtháirgí na trádála dola sa PRC, tugtar le fios “díol seachtháirgí na trádála dola sa PRC” (加工 贸易 副产品 内销).
 13. Nuair a allmhairítear earraí faoi chuimsiú foinsiú allamuigh seirbhísí, tugtar “allmhairiú earraí faoi chuimsiú foinsiú allamuigh idirnáisiúnta seirbhísí” (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. Nuair a allmhairítear earraí le praghas seasta arna socrú ag an bhfoirmle, léirítear an uimhir chlárúcháin chun an praghas seasta a chinneadh de réir na foirmle san fhormáid seo a leanas: "praghas seasta de réir na foirmle (公 式 定 价)" + "uimhir chláraithe" + an siombail "@". Más rud é, agus dearbhú custaim á chomhdú do go leor earraí tráchtearraí, go bhfuil an sainmhíniú ar phraghas seasta de réir luacha infheidhme maidir le ceann amháin nó níos mó díobh, léireoidh an réimse “nótaí” (备注): “praghas seasta de réir na foirmle (公式 定价) "+" Uimhir chlárúcháin "+ siombail" # "+ Sraithuimhir earra tráchtearraí + siombail" @ ".
 15. Nuair a dhéantar earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú in imthosca atá mar an gcéanna leo siúd a thugtar sa "Cinneadh maidir le réamh-aicmiú", léirítear faisnéis faoin gcinneadh seo san fhormáid seo a leanas: "réamhchinneadh" (预 裁定) + "uimhir an Chinnidh ar réamh aicmiú "(mar shampla: má léirítear uimhir an Chinnidh ar réamh-aicmiú R-2-0100-2018-0001," 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 ".
 16. Sa dearbhú custaim atá bunaithe ar an gcinneadh riaracháin ar aicmiú, léirítear uimhir an chinnidh riaracháin ar aicmiú san fhormáid seo a leanas: carachtar "c" + uimhir 4 dhigit, mar shampla: "c0001".
 17. Nuair a chuirtear isteach dearbhú maidir le honnmhairiú earraí chuig críoch an PRC ón gcrios rialaithe custaim speisialta, inar ritheadh ​​an chigireacht (seic, coraintín), léirítear na siombailí “réamhsheiceáil” (预 检验); ag an am céanna, sa réimse “gníomhartha cigireachta idirghaolmhara” (关联 报检 单), léirítear líon an dearbhaithe custaim maidir leis na hearraí a ndearnadh réamhiniúchadh ina leith (iniúchadh, coraintín).
 18. Agus earraí le hiompar díreach ar ais á n-iompórtáil, léirigh "iompar fillte díreach" (直接 退运).
 19. Nuair a chláraíonn fiontar earraí le carnán ATA a sholáthar, léirítear an carnet ATA (ATA 单证 册).
 20. Nuair a chláraítear earraí de bhunadh bitheolaíoch nach bhfuil comhpháirteanna de bhunadh ainmhíoch iontu agus nach mbaineann riosca suntasach leo, tugtar le fios “ná bíodh comhpháirteanna de bhunadh ainmhíoch iontu” (不含 动物 源性).
 21. Nuair a allmhairítear earraí ó thar lear isteach i limistéar rialaithe custaim speisialta nó stóras bhanna, léirítear an iontráil mar “ag dul isteach sa stóras bhanna” (保税 入库) nó “ag dul isteach sa limistéar ó thar lear” (境外 入 区).
 22. Nuair a bhogtar earraí idir an crios rialaithe custaim speisialta agus an chuid eile den PRC ag úsáid dearbhú agus dáileadh comhdhlúite, léirítear an “dáileadh le dearbhú comhdhlúite” (分送 集 报).
 23. Nuair a allmhairítear trealamh míleata, léirítear “earraí míleata” (军品) nó “trealamh míleata” (军事 装备).
 24. Agus dearbhú á chur isteach maidir le hearraí le cód TN FEA 3821000000 nó 3002300000 sna himthosca seo a leanas, tá ceanglais speisialta maidir le líonadh i bhfeidhm: má dhéantar na hearraí a aicmiú mar mheán cultúir, léirigh "meán cultúir" (培养基); má dhéantar na hearraí a aicmiú mar imoibrithe ceimiceacha, léirigh “imoibrithe ceimiceacha” (化学 试剂); mura bhfuil comhábhair de bhunús bitheolaíoch iontu, tabhair le fios “ná bíodh comhábhair de bhunadh ainmhíoch iontu” (不含 动物 源性).
 25. Nuair a chláraítear earraí i dtaca le deisiúcháin, léirítear “earraí deisithe” (修理 物品).
 26. Nuair is iomchuí, léirigh “soitheach brú” (压力 容器), “trealamh iomlán” (成套 设备), “breiseáin bia” (食 品 添加剂), “táirgí críochnaithe a thabhairt ar ais / a mhalartú” (成品 退换), “earraí leictreacha athúsáidte” (旧 机电 产品).
 27. Agus dearbhú á chur isteach maidir le hearraí le cód CN FEA Léiríonn 2903890020 (allmhairiú hexabromocyclododecane) leis an ainmniú “eile (99)” sainchuspóir na n-earraí.
 28. Tá uimhir an choimeádáin san fhaisnéis coimeádáin (GTINléirithe ar an gcoimeádán), tréithe an choimeádáin, gaol an choimeádáin leis an mír tráchtearraí comhfhreagrach (sraithuimhreacha earraí sa dearbhú custaim, a iompraítear i ngach coimeádán; scartha le camóg), meáchan an choimeádáin (a mheáchan féin de choimeádán + meáchan na n-earraí a iompraítear, i kg.).
 29. Agus dearbhú á chur isteach maidir le hearraí a bhfuil cód TN VED 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000 acu, nach mbaineann le “earraí speisialta” (特殊 物品), ainmnítear “earraí nach mbaineann le hearraí speisialta” (非 特 殊)物 品). Tá an sainmhíniú ar “táirge speisialta” le fáil sna “Rialacha maidir le coraintín sláintíochta agus sláinteachais a rialáil agus earraí speisialta á n-allmhairiú agus á n-onnmhairiú” (arna fhoilsiú le hOrdú Uimh. 160 den Phríomh-Stiúrthóireacht Stáit um Rialú Cáilíochta, Cigireacht agus Coraintín; arna leasú le hOrdú na Príomh-Stiúrthóireachta Stáit um Rialú Cáilíochta, Cigireacht agus Coraintín Uimh. 184 agus Orduithe Phríomh-Riarachán Custaim PRC Uimh. 238, 240, 243).
 30. Agus earraí á n-allmhairiú agus á n-onnmhairiú atá ar an liosta ábhartha lena n-iniúchadh (lena bhfíorú), nó le hearraí eile atá, de réir fhorálacha dlíthe agus ghníomhartha dlí riaracháin, faoi réir iniúchta (iniúchta) ag na húdaráis chigireachta agus coraintín ag iontráil dóibh agus scoir, an t-ainmniú "earraí atá faoi réir fíoraithe" (应 检 品).
 31. Faisnéis eile nach mór a shoiléiriú agus an dearbhú á chur isteach.

33. ORDÚ UIMHIR / 项 号

Líon isteach ar dhá líne. Léiríonn an chéad líne sraithuimhir na n-earraí sa dearbhú custaim, léiríonn an dara líne an tsraithuimhir chlárúcháin; maidir le hearraí a cláraíodh ar bhealach fógra nó ceadaitheach lena n-úsáid i dtrádáil dola, réimeas bannaí nó díolúine iomlán / páirteach ó dhleachtanna custaim a chur i bhfeidhm, uimhir an "Treoir maidir le trádáil dola", "Bailiú agus díolúine a dhaingniú ó dhualgais "nó clárú eile nó cead. Líontar dearbhuithe custaim bunaithe ar chomhaontuithe trádála de réir na gceanglas a leagtar síos le rialacháin ábhartha Riarachán Ginearálta Custaim an PRC. Ceanglais maidir leis an dara líne den réimse seo a chríochnú:

 1. Nuair a aistrítear táirgí de phróiseáil dhomhain chuig an gcóras allmhairithe nó easpórtála, léirítear líon comhfhreagrach na n-ábhar allmhairithe agus na dtáirgí críochnaithe onnmhairithe, dá bhforáiltear leis na "Treoirlínte maidir le trádáil dola".
 2. Nuair a aistrítear ábhair (lena n-áirítear páirteanna agus iarsmaí ábhar tar éis táirgí a mhonarú nó obair idir lámha) sa mhodh allmhairithe nó easpórtála, léirítear líon na n-ábhar allmhairithe dá bhforáiltear leis an “Treoir Trádála Dola” lena n-onnmhairiú; léireoidh an dearbhú allmhairiúcháin líon na n-ábhar allmhairithe dá bhforáiltear leis na Treoirlínte Trádála Dola le haghaidh allmhairí.
 3. I gcás onnmhairiú ábhair ar ais (lena n-áirítear ábhair agus dramhaíl), léirítear líon na n-ábhar allmhairithe dá bhforáiltear sa “Treoir Trádála Dola” sa dearbhú onnmhairiúcháin; má fhreagraíonn an dramhaíl do roinnt mhaith ábhar allmhairiúcháin, léirítear uimhir an phríomhábhair. Agus ábhair á gcur ar ais nó á malartú (lena n-áirítear ábhair; gan táirgí le próiseas oibre a áireamh), léireoidh an dearbhú onnmhairiúcháin líon na n-ábhar allmhairithe dá bhforáiltear sna Treoirlínte Trádála Dola.
 4. Nuair a bhíonn táirgí críochnaithe á gcur ar ais nó á malartú, sa dearbhú maidir le hallmhairiú ar ais (allmhairiú) nó onnmhairiú ar ais (onnmhairiú), léirítear líon an táirge críochnaithe a allmhairíodh ar dtús, dá bhforáiltear leis na “Treoirlínte maidir le trádáil dola”.
 5. Nuair a aistrítear amhábhair dola le díol sa PRC (chomh maith le hallmhairiú a chlárú le díol i PRC táirgí críochnaithe, earraí lochtacha, earraí oibre idir lámha mar amhábhair), líontar dearbhú allmhairiúcháin, a léiríonn an líon ábhair allmhairithe de réir na "dTreoirlínte maidir le trádáil dola"; nuair a bhíonn dramhaíl nó seachtháirgí dola á ndíol sa PRC, léirítear an líon comhfhreagrach d’ábhair allmhairithe dá bhforáiltear sa “Treoir maidir le trádáil dola”. Má fhreagraíonn níos mó ná uimhir ábhair allmhairithe amháin do dhramhaíl nó do sheachtháirgí, léirítear uimhir an phríomhábhair.
 6. Agus táirgí dola críochnaithe á n-allmhairiú mar earraí atá díolmhaithe go hiomlán nó go páirteach ó dhleacht chustaim ar bhonn “Deimhniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleacht”, ní mór duit dearbhú a chur isteach ar dtús maidir le hallmhairiú earraí. Léireoidh an dearbhú allmhairiúcháin na huimhreacha dá bhforáiltear leis an “Daingniú bailiúcháin agus díolúine ó dhleacht”, léireoidh an dearbhú onnmhairiúcháin líon na dtáirgí críochnaithe a allmhairíodh ar dtús dá bhforáiltear leis na “Treoirlínte Trádála Dola”; caithfidh líon na n-earraí ar dhearbhuithe ar allmhairí agus ar onnmhairí a bheith mar an gcéanna.
 7. Agus earraí dola á n-aistriú lena scriosadh, léireofar an líon comhfhreagrach ábhar allmhairithe dá bhforáiltear sna "Treoirlínte Trádála Dola".
 8. I gcás onnmhairiú ar ais nó aistriú chuig modh easpórtála seachtháirgí dola, léirítear líon na n-earraí a onnmhairítear a cuireadh leis sa “Treoir maidir le trádáil dola”.
 9. Má úsáideann fiontar, le cead custaim, córas rialaithe líonra le haghaidh trádáil dola, ansin, más gá, fardal custaim a chur isteach de réir na gceanglas maidir le rialú gréasáin, ní mór don fhiontar “fardal” a chur isteach chuig custaim sula gcuirtear isteach dearbhú custaim a onnmhairiú nó a allmhairiú (lena n-áirítear onnmhairiú nó allmhairiú foirmiúil) chuig custaim (清单). Freagraíonn cóip amháin den liosta custaim le dearbhú custaim amháin; déantar na cineálacha earraí sa dearbhú custaim a chinneadh trí achoimre a dhéanamh ar na hearraí a shonraítear san fhardal custaim. Déantar faisnéis faoi uimhreacha, ainmneacha, sonraíochtaí earraí sa dearbhú custaim ar bhonn an chórais clár dola leictreonach a líonadh de réir na “dTreoirlínte maidir le trádáil dola”.

34. CÓD TÁIRGE / 品

Tá cód táirge digiteach 10 ndigit sa réimse seo. Is iad na chéad ocht ndigit an cód a chinntear de réir “Tharaif Chustaim an PRC” agus “Aicmiú Earraí chun críocha Staitisticí Custaim an PRC”; is cód breise iad an naoú agus an deichiú dhigit chun críocha rialaithe custaim.

35. AINM AGUS SONRADH EARRAÍ / 中文 规格 型号

Líonta in dhá líne: léiríonn an chéad líne ainm na n-earraí i Sínis na n-earraí allmhairithe nó easpórtáilte, léiríonn an dara líne sonraíocht agus samhail na n-earraí. Ceanglais mhionsonraithe maidir le líonadh:

 1. Cuirtear ainm agus sonraíocht na n-earraí in iúl ar bhonn sonraí iontaofa agus caithfidh siad a bheith comhionann le hábhar an chonartha, an tsonraisc (an tsonraisc) agus na ndoiciméad ábhartha eile a chuir coinsíneoir nó coinsíní earraí allmhairithe nó easpórtáilte nó ag an fiontar dearbhaithe a gcuirtear imréiteach custaim air.
 2. Cuirtear ainm na n-earraí in iúl de réir riachtanas foirmiúil; ní mór sonraíocht na n-earraí a bheith mionsonraithe go leor le go mbeidh siad in ann an t-aicmiú custaim a chinneadh, luach na gcustaim a mheas agus na ceanglais maidir le ceadanna a chomhlíonadh. Agus iad á gcomhlánú, ba cheart go gcuirfí san áireamh na ceanglais maidir le hainm agus sonraíochtaí na n-earraí dá bhforáiltear leis an "Liosta sonraíochtaí agus iad ag dearbhú allmhairiú agus onnmhairiú earraí custaim PRC".
 3. Agus earraí faoi bhanna agus earraí trádála dola a chláraigh a chláraigh, caithfidh ainm na n-earraí a léirítear sa dearbhú a bheith i gcomhthráth go hiomlán le hainm na n-earraí a léirítear i mír den chineál céanna den doiciméad a dhearbhaíonn an clárú.
 4. Nuair a bhíonn feithicil á clárú, a bhfuil “Dearbhú maidir le hallmhairiú earraí” arna eisiúint ag custaim ag teastáil ina leith, léirítear sa réimse “ainm earraí”: trádmharc an ghluaisteáin (车辆 品牌) "+ díláithriú innill (cc) + de charr (mar shampla, SUV, carr paisinéirí). Nuair a dhéantar chassis carr a iompórtáil, ní chuirtear méid an innill in iúl. Cuirtear trádmharc (branda) an ghluaisteáin in iúl de réir na gceanglas dá bhforáiltear sa cholún “nótaí leis an ainm” sa “Tábla comhfhreagrais i Sínis agus i mBéarla faoi ainmneacha déantúsóirí feithiclí allmhairithe agus brandaí gluaisteán”. Léiríonn an réimse "sonraíocht agus samhail" an cineál ("gásailín", 汽油 型, srl.).
 5. Agus earraí difriúla á n-allmhairiú ag an gcoinsíní céanna ag úsáid na feithicle céanna tríd an seicphointe céanna agus bille luchta amháin, maidir le hearraí atá aonchineálach de réir na rialacha maidir le haicmiú earraí, is gá cód amháin a chur in iúl don earraí comhfhreagracha ... Sa réimse "ainm na n-earraí" léirítear ainm amháin ar na hearraí tar éis aicmiú an earra seo a ghinearálú; sa réimse "sonraíocht", léirítear sonraíocht aonair tar éis achoimre a dhéanamh ar fhaisnéis faoin táirge seo.
 6. Agus seachtháirgí agus dramhaíl na trádála dola á n-aistriú nó diúscairt dramhaíola athchúrsála le díol sa tSín, léirítear an t-ainm agus an tsonraíocht de réir riocht na n-earraí le linn a iniúchta (fíorú).
 7. Nuair a dhearbhaíonn an coinsíní an t-allmhairiú (allmhairiú) faoi chuimsiú ghnáth-thrádála páirteanna gluaisteán, tá a n-allmhairiú san áireamh sa "Liosta de na páirteanna gluaisteán a éilíonn dearbhú le hainm mionsonraithe" (Fógairt Riarachán Ginearálta Custaim an PRC Uimh. . 64-2006), tá feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas:
  1. Sa réimse "ainm earraí" ní mór duit ainm mionsonraithe agus trádmharc (branda) an chuid carr allmhairithe i Sínis a shonrú; ní mór an t-ainm i Sínis agus an branda a bheith scartha le siombail “/”, más gá, ní mór an t-ainm tráchtála i mBéarla a iontráil; agus páirteanna críochnaithe agus bearnaí á n-iompórtáil, tar éis an bhranda, tá nóta “páirteanna críochnaithe ar an mórchóir” (成套 散件), “bearnaí” (毛坯), srl., agus caithfear na nótaí a scaradh ón mbranda leis an tsiombail “ / ”.
  2. Tá uimhir pháirt iomlán na feithicle sa réimse sonraíochta. Roimh uimhir pháirt an ghluaisteáin, ní mór duit an tsiombail "S" a iontráil, atá scartha ón bpáirtuimhir ag an "/"; tar éis uimhir chuid an ghluaisteáin, ní mór duit branda agus samhail an ghluaisteáin a n-úsáidtear an chuid chomhfhreagrach dó a chur in iúl. Más páirteanna coitianta iad páirteanna an ghluaisteáin is féidir a úsáid le haghaidh samhlacha éagsúla feithiclí, taispeántar na siombailí “TY” i ndiaidh uimhir chuid an ghluaisteáin, atá scartha ón gcuid-uimhir le “/”. Ní mór faisnéis riachtanach eile a bhaineann le sonraíocht agus samhail an ghluaisteáin allmhairithe nó atá faoi réir dearbhaithe de réir rialachán custaim, mar shampla, cumhacht, méid innill, srl., A chur in iúl i ndiaidh mhúnla an ghluaisteáin nó na siombailí "TY" agus í a scaradh ó iad de réir an tsiombail "/". Más codanna críochnaithe iad na codanna feithicle le haghaidh iniúchta ar an mórchóir, léiríonn an réimse “Marcálacha agus Nótaí” uimhir na coda ina dtionól deiridh.
 8. Nuair a dhearbhaíonn an coinsíní allmhairiú (allmhairiú) laistigh de ghnáth-thrádáil páirteanna chun gluaisteáin a dheisiú, tá a n-allmhairiú san áireamh sa "Liosta de na páirteanna gluaisteán a éilíonn dearbhú le hainm mionsonraithe" (Fógairt Riarachán Ginearálta Custaim an PRC Uimh. . 64-2006), nuair a chuirtear faisnéis isteach faoin tsonraíocht roimh uimhir pháirt an ghluaisteáin, léirítear í leis an tsiombail "W", atá scartha ón bpáirtuimhir leis an tsiombail "/"; mura bhfuil branda na bpáirteanna allmhairithe le deisiú mar an gcéanna le branda na feithicle sa chomhthionól ina n-úsáidtear an chuid seo, léirítear an tsiombail "WF" os comhair chuid chuid na bhfeithiclí, atá scartha ón uimhirpháirt de réir na siombail "/". Seachas sin, nuair a dhearbhaíonn tú, beidh feidhm ag na ceanglais dá bhforáiltear sa mhír roimhe seo.
 9. Cineál trádmhairc (branda). Caithfear an cineál branda a chur in iúl; agus tú ag líonadh amach, ní mór duit ceann de na roghanna seo a leanas a chur in iúl go hiontaofa: "gan aon bhranda" (cód 0), "branda inmheánach féin" (cód 1), "branda inmheánach a fuarthas" (cód 2), "branda eachtrach (táirgeadh saincheaptha) "(cód 3)," branda eachtrach (eile) "(cód 4). Go háirithe, is éard is “branda inmheánach féin” ann branda a fhorbraíonn go neamhspleách ag fiontar Síneach a bhfuil na cearta aige ar thorthaí gníomhaíochta intleachtúla don bhranda seo; "Branda a fuarthas sa bhaile" - branda eachtrach a fuair fiontar Síneach ar dtús; "Branda eachtrach (táirgeadh go hordú)" - branda eachtrach a úsáideann fiontar Síneach i dtáirgeadh faoi thrádmharc eachtrach arna iarraidh sin; "Branda eachtrach (eile)" - branda eachtrach a úsáidtear in imthosca seachas táirgeadh faoi thrádmharc eachtrach ar éileamh. Is féidir na cineálacha brandaí thuas a úsáid go cothrom le haghaidh allmhairiú (allmhairiú) agus onnmhairiú (onnmhairiú) earraí, cé is moite den “bhranda eachtrach (táirgeadh go hordú)”, nach mbaineann ach le honnmhairiú.
 10. Faisnéis faoi na roghanna maidir le honnmhairiú. Teastaíonn faisnéis faoi roghanna onnmhairithe; agus tú ag líonadh isteach, ní mór duit ceann de na roghanna seo a leanas a chur in iúl go hiontaofa: "custaim tosaíochta dualgas níl feidhm aige maidir le hearraí a onnmhairítear i stát (críoch) an chinn scríbe dheiridh "," tosaíochta dleacht chustaim tá feidhm aige maidir le hearraí a onnmhairítear i stát (críoch) an chinn scríbe dheiridh "nó" ní féidir infheidhmeacht na dleachta tosaíochta custaim i stát (críoch) an chinn scríbe dheiridh a shuíomh ". Nuair a chuirtear isteach an dearbhú custaim maidir le hallmhairiú, ní dhéantar é a chomhlánú.
 11. Nuair a chuirtear isteach dearbhú maidir le hallmhairiú feithiclí a bhfuil deimhniú éigeantach rite acu (3C), léirítear an fhaisnéis seo a leanas:
  1. Bille Dáta na mBan: Léiríonn sé dáta eisiúna an bhille luchta do na hearraí ábhartha.
  2. Dáta éaga: léirítear tréimhse bharánta na feithicle.
  3. Inneall feithicle nó uimhir mhótair leictreach. Caithfidh uimhir an ghluaisteáin nó an mhótair leictreach a bheith comhoiriúnach leis na huimhreacha ar an mótarfheithicil. Is é atá i mótar leictreach inneall feithicle uile-leictreachais, hibrideach nó cille breosla; is í an fheithicil inneall feithiclí eile.
  4. Cód VIN na feithicle. Caithfidh faisnéis faoin gcód VIN cloí leis an gcaighdeán éigeantach stáit "Road feithiclí: cód aitheantais feithicle (VIN) ”(GB 16735). De ghnáth bíonn an cód seo comhionann le huimhir chassis na feithicle.
  5. Cainníocht de réir an tsonraisc: léiríonn sé líon na bhfeithiclí allmhairithe a léirítear leis an sonrasc / sonrasc comhfhreagrach.
  6. Ainm branda (ainm i Sínis): Léiríonn sé ainm branda na feithicle i Sínis de réir na gceanglas a sholáthraíonn an "Tábla comhfhreagrais i Sínis agus i mBéarla maidir le hainmneacha déantúsóirí feithiclí allmhairithe agus brandaí gluaisteán" (Fógra an Riarachán Ginearálta maidir le Rialú Cáilíochta, Cigireacht agus coraintín PRC Uimh. 52-2004).
  7. Ainm branda (ainm i mBéarla): léirítear ainm branda na feithicle i mBéarla de réir na gceanglas dá bhforáiltear sa "Tábla comhréireachta i Sínis agus i mBéarla maidir le hainmneacha déantúsóirí feithiclí allmhairithe agus brandaí gluaisteán" (Fógra maidir le an Ard-Stiúrthóireacht um Rialú Cáilíochta, Cigireacht agus coraintín PRC Uimh. 52-2004).
  8. Múnla (i mBéarla): Léiríonn sé samhail na feithicle, a chaithfidh a bheith comhoiriúnach leis an bhfaisnéis mhúnla i réimse branda na feithicle.
 12. Nuair a chuireann an coinsíní dearbhú isteach maidir le hallmhairiú earraí a gcuirtear bearta frithdhumpála agus frithchúitimh i bhfeidhm ina leith, “ainm an mhonaróra i Sínis” (原 厂 ր 中文 名称), “ainm an mhonaróra i mBéarla” (原 厂 大英 文 名 称), “ráta dleachta frithdhumpála” (反 倾 销 税 率), “ráta dleachta frithchúitimh” (反 补 贴 税 率), “láithreacht / easpa dearbhaithe go gcomhlíontar an praghas” (是否 符合 是否承诺) agus faisnéis eile a theastaíonn chun an dleacht chustaim a ríomh.

36. CÁILÍOCHT AGUS AONAD TOMHAIS / 数量 及 单位

Líon isteach ar thrí líne.

 1. An chéad líne: léiríonn sé an chainníocht agus an t-aonad de réir an aonaid tomhais reachtúil chéad-ordaithe d’earraí allmhairithe nó easpórtáilte; socraítear an t-aonad reachtúil de réir an aonaid tomhais dá bhforáiltear san “Aicmiú Earraí chun críocha Staitisticí Custaim PRC”.
 2. Má sholáthraítear aonad tomhais dara ordú, léireoidh an dara líne an chainníocht agus an t-aonad tomhais de réir an aonaid tomhais dara ordú a fhorordaítear leis na rialacha. In éagmais aonad tomhais dara ordú a sholáthraíonn an dlí, fágtar an líne seo bán.
 3. Taispeántar an t-aonad tomhais don idirbheart agus an chainníocht sa tríú líne.
 4. Más “cileagram” an t-aonad tomhais reachtúil, beidh feidhm ag na ceanglais líonta seo a leanas agus cainníochtaí á sonrú in imthosca speisialta:
  1. Nuair a úsáidtear coimeádáin in-athúsáidte chun earraí a phacáistiú, léirítear meáchan na n-earraí arna laghdú de réir mheáchan na gcoimeádán pacáistíochta (mar shampla, maidir le sorcóirí iseatópacha, sorcóirí ocsaigine agus earraí dá samhail).
  2. Nuair a úsáidtear ábhair phacáistithe doscartha nó coimeádáin phacáistithe chun earraí a phacáistiú, léirítear an meáchanglan earraí (lena n-áirítear glanmheáchan le pacáistiú inmheánach láithreach), mar shampla, maidir le hearraí stánaithe le díol miondíola, cógais agus earraí dá samhail.
  3. Más rud é, de réir saincheaptha trádála, go gcinntear praghas earra de réir meáchain mhéadrach, léirítear an meáchan méadrach (mar shampla, maidir le olann caorach neamh-sailleach, stiallacha olann chaorach, srl.).
  4. Má chinntear glanphraghas na n-earraí de réir an ollmheáchain, féadfar an meáchan comhlán a chur in iúl (mar shampla, maidir le gránaigh, beatha agus mórchóir earraí eile).
  5. Léirítear meáchan deochanna alcólacha, deochanna, cosmaidí i bpacáistiú le díol miondíola de réir mheáchan chuid de na hearraí i staid leachtach / eibleachta / greamaigh / púdair.
 5. Más gá trealamh nó earraí iomlána a allmhairiú i mbaisceanna ar leithligh le díolúine iomlán nó páirteach ó dhleachtanna custaim, leis an allmhairiú iarbhír, léirítear an chainníocht atá ag teacht lena iniúchadh (fíorú).
 6. Maidir le hearraí agus earraí neamhiomlána atá ar siúl, a bhfuil príomhthréithe earraí lán-chuimsitheacha nó earraí críochnaithe acu agus de réir an "Chórais rialála ainmneacha earraí agus cóid" tá siad faoi réir a n-aicmithe mar earraí críochnaithe nó earraí críochnaithe , léirítear meáchan iarbhír na n-earraí iomlána.
 7. Caithfidh an t-aonad tomhais d’idirbheart cláraithe dola nó tráchtearra bannaí a mheaitseáil go hiomlán leis an aonad tomhais do thráchtearra dá bhforáiltear leis na Treoirlínte Trádála Dola ábhartha; nuair a dhíoltar dramhaíl nó seachtháirgí dola sa PRC, onnmhairiú dramhaíola dola ar ais, léirítear aonad tomhais na n-earraí de réir a riocht le linn na cigireachta (fíorú).
 8. Caithfidh an t-aonad tomhais d’idirbheart i leith earraí a allmhairítear nó a onnmhairítear faoi chomhaontú trádála an t-aonad tomhais don táirge seo a mheaitseáil go díreach sa deimhniú tionscnaimh.
 9. Léirítear meáchan earraí i riocht gásach, ar méadar ciúbach an t-aonad athraithe a fhorordaítear le dlí, i dtéarmaí coinníollacha caighdeánacha (céimeanna Celsius agus aonad brú atmaisféarach).

37. PRAGHAS IN AONAD / 单价

Léiríonn an réimse seo praghas na n-earraí a dhíoltar i ndáiríre in aghaidh an aonaid, a allmhairítear nó a onnmhairítear faoi earra tráchtearra amháin. In éagmais an phraghais idirbhirt iarbhír, léirítear luach an aonaid.

38. PRAGHAS IOMLÁN / 总价

Léiríonn an réimse seo praghas iomlán na n-earraí a díoladh i ndáiríre, a allmhairítear nó a onnmhairítear faoi earra tráchtearra amháin. In éagmais praghas iarbhír an idirbhirt, léirítear luach na n-earraí.

39. CURRENCY / 币制

Léiríonn an réimse seo ainm an airgeadra agus a chód, a roghnaíodh de réir an "Tábla Cóid Airgeadra" arna chinneadh ag na custaim; mura bhfuil an cineál airgeadra ina ndearnadh an t-idirbheart i “Tábla na gCód Airgeadra”, léirítear an méid san airgeadra a shonraítear sa “Tábla de Chóid Airgeadra” mar thoradh ar an méid in airgeadra a thiontú an t-idirbheart iarbhír ag an ráta comhshó airgeadra eachtraigh amhail ó dháta comhdaithe an dearbhaithe.

40. STÁIT (TERRITORY) AN BHUN / 原产 国 (地区)

Cuirtear an stát (críoch) tionscnaimh in iúl de réir na rialacha chun an áit tionscnaimh dá bhforáiltear le Rialachán an PRC a chinneadh "Ar áit thionscnaimh earraí allmhairithe agus easpórtáilte", Rialacháin na gcustaim PRC "Ar an caighdeán na próiseála substaintiúla a chur i bhfeidhm sna rialacha chun an áit tionscnaimh a chinneadh gan roghanna "chomh maith le gníomhartha rannacha na bPríomh-Chustaim Rialachán Oifig Tionscnaimh an PRC faoi Chomhaontuithe Trádála.

Má tá áit thionscnaimh earraí allmhairithe nó easpórtáilte i mbaisc amháin difriúil, léirítear an stát (críoch) tionscnaimh ar leithligh. Murar féidir staid (críoch) thionscnaimh earraí allmhairithe nó easpórtáilte a chinneadh, léirigh “luaigh anaithnid” (国别 不详). Léiríonn an réimse seo ainm an stáit (na críche) agus a chód, a roghnaíodh de réir "Tábla na gcód stáit (críocha)" arna chinneadh ag na custaim.

41. STÁT (TERRITORY) DE CHUSPÓIR DEIREADH / 最终 目的 国 (地区)

Tugtar an stát (críoch) ar a dtugtar an tomhaltas deiridh deiridh, úsáid nó próiseáil bhreise earraí allmhairithe nó easpórtáilte mar stát (críoch) an chinn scríbe dheiridh.

Agus earraí á n-iompar go díreach gan idirthuras trí thríú stát (críoch), is é stát (críoch) an chinn scríbe deiridh an stát (críoch) ceann scríbe; nuair a iompraítear earraí faoi bhealach trí thríú stát (críoch), is é stát (críoch) an chinn scríbe dheiridh stát (críoch) an chinn scríbe iompair deiridh.

Má tá staid (críoch) cheann scríbe deiridh earraí allmhairithe nó easpórtáilte i mbaisc amháin difriúil, léirítear staid (críoch) an chinn scríbe dheiridh ar leithligh.

Mura féidir staid (críoch) an chinn scríbe dheiridh a chinneadh agus earraí á n-allmhairiú nó á n-onnmhairiú, léirítear stát (críoch) an chinn scríbe deiridh iompair atá beartaithe mar stát (críoch) an chinn scríbe dheiridh. Léiríonn an réimse seo ainm an stáit (críoch) agus a chód, a roghnaíodh de réir an "Tábla de chóid stáit (críocha)" arna chinneadh ag na custaim.

42. DESTINATION IN PRC / FOINSE EARRAÍ I PRC / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Taispeántar an áit tomhaltais, úsáide nó ceann scríbe iompair aitheanta sa PRC mar cheann scríbe sa PRC nuair a allmhairítear (allmhairítear) earraí, go háirithe, is é ceann scríbe an iompair suíomh na heagraíochta arb é an tomhaltóir deiridh é. Má tá sé deacair an eagraíocht is tomhaltóir deiridh a chinneadh, léirítear suíomh fhaighteoir deiridh na n-earraí a bhí ar eolas tráth a allmhairítear na hearraí. Taispeántar áit monaraithe nó loingsiú tosaigh earraí ar chríoch an PRC mar fhoinse earraí sa PRC agus iad ag onnmhairiú (onnmhairiú) earraí.

Má tá sé deacair áit monaraíochta na n-earraí onnmhairithe a chinneadh, léirítear suíomh na heagraíochta, arb é an chéad seoltóir na hearraí sin é. Nuair a bhogtar earraí idir an crios rialaithe custaim speisialta, ionad loighisticice faoi bhanna chatagóir B ar thaobh amháin, agus críoch eachtrach ar an taobh eile, léirítear áit laistigh den PRC mar cheann scríbe sa PRC nó foinse na n-earraí sa PRC. PRC, a fhreagraíonn do shuíomh an chrios rialaithe custaim speisialta comhfhreagrach nó ionad loighistic banna chatagóir B.

Léiríonn an réimse seo ainm an réigiúin sa PRC agus a chód, a roghnaíodh de réir “Chóid Tábla na réigiún stáit”, arna chinneadh ag na custaim. Nuair a chuirtear faisnéis isteach faoin áit chinn scríbe sa PRC, léirítear ainm an aonaid riaracháin-chríochach ar leibhéal an chontae agus a chód, a roghnaíodh de réir “Tábla na gcód d’aonaid riaracháin-chríochacha an PRC”. . In éagmais fo-aonaid riaracháin-chríochacha ar leibhéal an chontae nó an réigiúin uirbigh, féadfar aonad riaracháin-críochach leibhéal na cathrach a chur in iúl.

43. BAILIÚ AGUS DÍOLÚ Ó DHLEACHT / 征免

Léiríonn an réimse seo an modh bailithe nó díolúine ó dhleachtanna custaim i ndáil le gach earra tráchtearraí atá san áireamh sa dearbhú custaim. Léirítear an modh cánachais nó díolúine ó dhleachtanna custaim ar bhonn an "Daingniú bailiúcháin nó díolúine ó dhleachtanna" arna n-eisiúint ag custaim, nó na rialacháin ábhartha de réir an "Tábla cód le haghaidh modhanna bailithe nó díolúine ó dhleachtanna" arna chinneadh ag custaim.

Agus an dearbhú custaim maidir le hearraí trádála dola á líonadh, léirítear an modh bailithe nó díolúine ó dhleachtanna custaim dá bhforáiltear leis na “Treoirlínte maidir le trádáil dola”; má sholáthraíonn an “Treoir Trádála Dola” “méid ráthaíochta” (保 金) nó “litir ráthaíochta” (保函) mar mhodh bailithe nó díolúine ó dhleachtanna custaim, léirítear “díolúine iomlán” (全免).

44. COMHDHLÚTHÚ ÉIFEACHTÚLACHTA / 特殊 关系 确认

De réir airteagal 16 de “Rialacha custaim PRC maidir le measúnú a dhéanamh ar an luach iomlán custaim d’onnmhairiú agus allmhairiú earraí” (anseo feasta - na Rialacha Luachála), deimhniú go bhfuil nó nach bhfuil caidrimh speisialta (cleamhnú) idir léirítear an ceannaitheoir agus an díoltóir le linn allmhairithe (allmhairithe) nó onnmhairithe (onnmhairiú) ... I láthair ceann de na cúinsí seo a leanas, eascraíonn caidreamh speisialta idir an ceannaitheoir agus an díoltóir, ar gá "TÁ" (是) a chur in iúl ina leith; ar shlí eile léirítear “NÍL” (否):

 1. is baill den teaghlach céanna an díoltóir agus an ceannaitheoir;
 2. is feidhmeannaigh nó stiúrthóirí (comhaltaí boird) sinsearacha iad an díoltóir agus an ceannaitheoir i ngníomhaíochtaí tráchtála;
 3. tá ceann de na páirtithe faoi rialú an pháirtí eile go díreach nó go hindíreach;
 4. tá an díoltóir agus an ceannaitheoir le chéile go díreach nó go hindíreach faoi rialú tríú páirtí;
 5. déanann an díoltóir agus an ceannaitheoir tríú páirtí a rialú i gcomhpháirt go díreach nó go hindíreach;
 6. tá 5% ar a laghad (go huile) de na scaireanna snámhphointe in aisce le cearta vótála nó leasanna sa pháirtí eile ag ceann de na páirtithe go díreach nó go hindíreach;
 7. fostaí fostaithe, feidhmeannach sinsearach, nó stiúrthóir (ball boird) an pháirtí eile ceann de na páirtithe;
 8. tá an díoltóir agus an ceannaitheoir ina rannpháirtithe sa chomhpháirtíocht chéanna.

Is féidir caidreamh idir díoltóir agus ceannaitheoir i ngnó ina bhfuil ionadaí eisiach, dáileoir eisiach nó ceannaitheoir eisiach an pháirtí eile a aithint mar chaidreamh speisialta, ar an gcoinníoll go bhfuil an chuid roimhe seo comhsheasmhach.

Ní dhéantar an réimse seo a onnmhairiú (onnmhairiú). I gcás trádáil dola agus trádáil faoi rialú bannaí (ach amháin earraí a dhíol faoi rialú bannaí sa tSín), ní líontar an réimse seo.

45. CONFIRMATION INFLUENCE PRICE / 价格 影响 确认

De réir Airteagal 17 de na Rialacha Luachála, tugtar le fios an bhfuil deimhniú ag íocóir na dleachta custaim (cáiníocóir) nach ndéanann láithreacht caidrimh speisialta (cleamhnú) difear do phraghas earraí allmhairithe. Más féidir le híocóir na dleachta custaim a dhearbhú go bhfuil praghas earraí faoin idirbheart inchomparáide le haon cheann de na cineálacha praghais a sholáthraítear thíos d’idirbheart a dhéantar ag an am céanna nó ar thréimhse inchomórtais ama, meastar nach ndéanfaidh caidrimh speisialta difear praghas na n-earraí faoin idirbheart, mar gheall ar “NÍL” (否); ar shlí eile léirítear “TÁ” (是):

 1. praghas idirbhirt earraí allmhairithe comhionanna nó comhchosúla a dhíoltar leis an gceannaitheoir sa PRC in éagmais caidrimh speisialta;
 2. iomlán luach custaim earraí allmhairithe comhionanna nó comhchosúla, arna gcinneadh de réir Airteagal 23 de na Rialacha Luachála;
 3. luach iomlán custaim earraí allmhairithe comhionanna nó comhchosúla, arna chinneadh de réir airteagal 25 de na Rialacha Luachála.

Ní dhéantar an réimse seo a onnmhairiú (onnmhairiú). I gcás trádáil dola agus trádáil faoi rialú bannaí (ach amháin earraí a dhíol faoi rialú bannaí sa tSín), ní líontar an réimse seo.

46. ​​COMHDHÉANAMH ÍOCAÍOCHTA CEADÚNAIS / 支付 特许 权 使用 费 确认

De réir Airteagail 11 agus 13 de na Rialacha Luachála, léirítear láithreacht nó neamhláithreacht íocaíocht dhíreach nó indíreach ag ceannaitheoir táillí ceadúnais agus earraí á n-allmhairiú (á n-allmhairiú) chuig an díoltóir nó chuig páirtí ábhartha, chomh maith lena gcur san áireamh táillí i méid an phraghais iarbhír íoctha nó iníoctha earraí allmhairithe.

Má tá oibleagáid ar an gceannaitheoir na táillí ceadúnais nach n-áirítear i méid phraghas íoctha iarbhír nó iníoctha na n-earraí allmhairithe a íoc go díreach nó go hindíreach agus a chomhlíonadh le hAirteagal 13 de na Rialacha Luachála, sa tugtar “TÁ” (是) ar “deimhniú go n-íoctar ríchíosanna”.

Má tá oibleagáid ar an gceannaitheoir, go díreach nó go hindíreach, ríchíosanna a íoc leis an díoltóir nó leis an duine ábhartha nach n-áirítear i méid an phraghais íoctha nó iníoctha iarbhír earraí allmhairithe, ach ní féidir le híocóir na dleachta custaim comhlíonadh Airteagal 13 a dhearbhú de na Rialacha Luachála, sa réimse léirítear “deimhniú ríchíosanna íocaíochta” le “TÁ” (是).

Má tá oibleagáid ar an gceannaitheoir, go díreach nó go hindíreach, táillí ceadúnais an díoltóra nó an duine ábhartha nach n-áirítear i méid an phraghais íoctha nó iníoctha iarbhír earraí allmhairithe a íoc, ach íocóir na dleachta custaim ag an am céanna, ar bhonn Airteagal 13 de na Rialacha Luachála, is féidir a dhearbhú nach bhfuil aon cheangal idir asbhaintí an cheadúnais agus earraí allmhairithe, sa réimse léiríonn “deimhniú go n-íoctar ríchíosanna” “NÍL” (否).

Mura bhfuil oibleagáid ar an gceannaitheoir na táillí ceadúnais a íoc go díreach nó go hindíreach leis an díoltóir nó leis an duine ábhartha, nó má chuirtear na táillí ceadúnais san áireamh sa mhéid a íocadh i ndáiríre nó i bpraghas iníoctha na n-earraí allmhairithe, “NÍL” (否) léirítear é sa réimse “deimhniú go n-íoctar táillí ceadúnais”.

Ní dhéantar an réimse seo a onnmhairiú (onnmhairiú). I gcás trádáil dola agus trádáil faoi rialú bannaí (ach amháin earraí a dhíol faoi rialú bannaí sa tSín), ní líontar an réimse seo.

47. DEARBHÚ AGUS ÍOCAÍOCHT Neamhspleách / 自 报 自 缴

Agus dearbhuithe custaim á gcur isteach ag fiontair agus eagraíochtaí easpórtála-allmhairithe a úsáideann an córas féin-dhearbhaithe agus féin-íocaíochta dleachtanna custaim, léirigh “TÁ” (是); murach sin, léirítear “NÍL” (否).

48. EAGRAÍOCHT-DEARBHÚ / 申报 单位

Nuair a bhíonn sé á dhearbhú féin, léirítear ainm agus cód an fhiontair onnmhairithe-allmhairithe; agus dearbhú á thíolacadh thar ceann an iarratasóra, léireofar ainm agus cód an fhiontair dearbhaithe. Taispeántar cód aontaithe 18 ndigit de fhiúntas creidmheasa poiblí aonáin dhlíthiúil nó eagraíochta eile mar chód.

De réir mar a chomhlánaíonn an duine a chomhlánaíonn an dearbhú (报关 人员) ainm agus sloinne, cód agus uimhir theileafóin an fhostaí atá cláraithe ag custaim agus greamaítear séala na heagraíochta dearbhaithe.

49. NÓTAÍ AGUS CUSTAIM SEAL / 海关 批注 及 签章

Le comhlánú ag custaim agus an dearbhú á phróiseáil.