МЕНЮ

Ar fhorálacha idirthréimhseacha rialacháin theicniúla an EAEU "Ar shábháilteacht trealaimh do chlóis súgartha do leanaí" (TR EAEU 042/2017)

Cinneadh ó Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 83 dar dáta 11.07.2017 Iúil, XNUMX.

De réir mhír 2 d’Airteagal 52 den Chonradh ar Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach an 29 Bealtaine, 2014, mír 3 den Rialachán maidir le Coimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach (Aguisín Uimh. 1 a ghabhann leis an gConradh ar Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach an 29 Bealtaine, 2014) agus mír 11 d’Aguisín Uimh. 2 a ghabhann leis na Rialacháin Maidir le Coimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach, arna fhormheas le Cinneadh Chomhairle Eacnamaíoch Uachtarach Eoráiseach an 23 Nollaig, 2014 Uimh. 98, ag cur san áireamh an cúigiú mír de chlásal 38 den Nós Imeachta maidir le forbairt, glacadh, leasú agus cealú rialachán teicniúil an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach, arna fhormheas le Cinneadh Chomhairle Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach an 20 Meitheamh, 2012. 48, Bord Choimisiún Eacnamaíochta Eoráiseach

  1. Fuarthas amach:

a) doiciméid maidir le comhréireacht táirgí leis na ceanglais éigeantacha arna mbunú le gníomhartha a chuimsítear i ndlí an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach (anseo feasta - an tAontas), nó le reachtaíocht Bhallstát an Aontais (anseo feasta - an Ballstát), arna n-eisiúint nó arna nglacadh i ndáil le táirgí atá faoi réir rialála teicniúla rialacháin theicniúla an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach "Ar shábháilteacht trealaimh do chlóis súgartha do leanaí" (TP EAEU 042/2017) (anseo feasta faoi seach - táirgí, rialacháin theicniúla(b), go dtí an dáta a thiocfaidh an rialachán teicniúil i bhfeidhm, bailí go dtí deireadh a dtréimhse bailíochta, ach tráth nach déanaí ná 01.06.2020.

Ón dáta a thiocfaidh an rialachán teicniúil i bhfeidhm, ní cheadaítear eisiúint nó glacadh doiciméad ar mheasúnú ar chomhréireacht táirgí leis na ceanglais éigeantacha a bunaíodh roimhe seo le gníomhartha a chuimsítear i ndlí an Aontais, nó i reachtaíocht ballstáit;

b) go dtí 01.06.2020, táirgí nach raibh faoi réir measúnaithe comhréireachta éigeantaigh a tháirgeadh agus a scaoileadh i gcúrsaíocht i gcríocha na mBallstát go dtí dáta theacht i bhfeidhm an rialacháin theicniúil, na gceanglas éigeantach arna mbunú le gníomhartha a chuimsítear i ndlí an Aontais, nó i reachtaíocht an Bhallstáit. gan doiciméid maidir le measúnú comhréireachta éigeantach ar tháirgí agus gan iad a mharcáil leis an marc comhréireachta náisiúnta (marc cúrsaíochta margaidh);

c) go dtí 01.06.2020/XNUMX/XNUMX, ceadaítear táirgí a tháirgeadh agus a scaoileadh i gcúrsaíocht i gcríocha na mballstát de réir na gceanglas éigeantach a bunaíodh roimhe seo le gníomhartha a chuimsítear i ndlí an Aontais, nó le reachtaíocht an bhallstáit, má tá doiciméid ann maidir le comhréireacht táirgí leis an sainordaitheach sonraithe a mheas. ceanglais arna n-eisiúint nó arna nglacadh roimh dháta theacht i bhfeidhm an rialacháin theicniúil.

Déantar táirgí a mharcáil leis an marc comhréireachta náisiúnta (marc an chúrsaíochta ar an margadh) de réir reachtaíocht an bhallstáit.

marcáil ní cheadaítear táirgí den sórt sin le marc amháin ar chúrsaíocht táirgí ar mhargadh an Aontais;

d) go gceadaítear cúrsaíocht na dtáirgí a shonraítear i bhfomhíreanna "b" agus "c" den mhír seo le linn shaol seirbhíse ainmnithe na dtáirgí sin, arna mbunú le doiciméid oibríochta. Ní cheadaítear oibriú (úsáid) chun na críche atá beartaithe don táirge seo tar éis don saol seirbhíse ainmnithe a bheith caite.

  1. V.N. Koreshkov, Ball den Bhord (Aire) um Rialáil Theicniúil Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach mar aon leis na ballstáit, ullmhú le haghaidh machnaimh ag cruinniú de Bhord Choimisiún Eacnamaíochta Eoráiseach roimh dháta theacht i bhfeidhm an rialacháin theicniúil:

a) dréachtchlár chun caighdeáin idirscríofa a fhorbairt (a leasú, a athbhreithniú), a n-áiritheofar, ar bhonn deonach, go gcomhlíontar ceanglais na rialachán teicniúil, chomh maith le caighdeáin idirscríofa ina bhfuil rialacha agus modhanna taighde (tástáil) agus tomhais, lena n-áirítear rialacha maidir le sampláil riachtanach chun ceanglais na rialachán teicniúil a chur i bhfeidhm agus a chomhlíonadh agus chun measúnú comhréireachta ar chuspóirí rialála teicniúla a chur chun feidhme;

b) dréachtliosta de tháirgí, a bhfuil cáipéisí curtha isteach ina leith maidir le comhlíonadh cheanglais na rialachán teicniúil a chur isteach in éineacht leis an dearbhú custaim a chur isteach.

  1. Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta theacht i bhfeidhm Chinneadh Chomhairle Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach maidir le rialachán teicniúil an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach a ghlacadh "Ar shábháilteacht trealaimh do chlóis súgartha do leanaí" (TR EAEU 042/2017), ach tráth nach luaithe ná tar éis 30 lá féilire ón dáta foilsiú oifigiúil an Chinnidh seo.