МЕНЮ

Cinneadh ó Bhord EAEC Uimh. 30 dar dáta 21.04.2015 Aibreán, XNUMX maidir le bearta rialála neamhtharaife

 

De réir Airteagal 46 den Chonradh ar EAEU an 29.05.2014/4/37 agus clásail 7 agus 29.05.2014 den Phrótacal maidir le bearta rialála neamhtharaife i ndáil le tríú tíortha (Aguisín Uimh. XNUMX a ghabhann leis an gConradh ar an EAEU an XNUMX/XNUMX/XNUMX), chinn Bord EAEC:

 1. Tabhair isteach na bearta aonfhoirmeacha rialála neamhtharaife seo a leanas i gcríoch custaim an EAEU:
  • toirmeasc ar earraí a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus (nó) earraí a onnmhairiú ó chríoch chustaim an EAEU de réir an liosta de réir Aguisín Uimh. 1;
  • An nós imeachta um údarú chun críoch chustaim EAEU a allmhairiú isteach i gcríoch custaim EAEU agus (nó) a onnmhairiú de réir an liosta de réir Fhoscríbhinn Uimh. 2.
 2. A shuíomh go ndéanfar na hearraí ar tugadh isteach bearta aonfhoirmeacha rialála neamhtharaife a shonraítear i mír 1 den Chinneadh seo a áireamh i liosta amháin earraí a gcuirtear bearta rialála neamhtharaife i bhfeidhm ina leith i dtrádáil le tríú tíortha, dá bhforáiltear i mír 4 den Phrótacal maidir le bearta rialála neamhtharaife i ndáil le tíortha tríú tíortha (Aguisín Uimh. 7 a ghabhann leis an gConradh ar an EAEU an 29.05.2014 Bealtaine, XNUMX) agus a foilsíodh ar shuíomh Gréasáin oifigiúil an EAEU san fhaisnéis agus sa teileachumarsáid. líonra "Idirlíon".
 3. Cuirtear an nós imeachta údaraithe a shonraítear i mír 1 den Chinneadh seo i bhfeidhm trí cheadúnú agus (nó) bearta riaracháin eile a chur i bhfeidhm chun gníomhaíochtaí trádála eachtraí a bhunú a bunaíodh de réir:
  • Rialachán maidir le horgáin agus fíocháin dhaonna, fuil agus a chomhpháirteanna a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus samplaí d’ábhair bhitheolaíocha daonna a onnmhairiú ó chríoch chustaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 3;
  • Rialachán maidir le honnmhairiú amhábhar mianraí ó chríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 4;
  • Rialachán maidir le honnmhairiú ainmhithe beo fiáine, plandaí fiáine aonair agus amhábhair íocshláinte fiáine ó chríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 5;
  • Rialacháin maidir le speicis neamhchoitianta agus i mbaol ainmhithe beo fiáine agus plandaí fiáine a onnmhairítear i leabhair dhearga bhallstáit an EAEU a onnmhairiú ó chríoch custaim an EAEU, de réir Aguisín Uimh. 6;
  • Rialacháin maidir le dramhaíl ghuaiseach a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus onnmhairiú ó chríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 7;
  • Rialacháin maidir le honnmhairiú maoine cultúrtha ó chríoch custaim an EAEU, doiciméid de chistí cartlainne náisiúnta agus buncháipéisí cartlainne de réir Aguisín Uimh. 8;
  • Ciallaíonn rialacháin maidir le criptiú (cripteagrafach) a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU agus onnmhairiú ó chríoch chustaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 9;
  • Rialachán maidir le hallmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus onnmhairiú drugaí támhshuanacha, substaintí síceatrópacha agus a réamhtheachtaithe ó chríoch chustaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 10.
  • Rialachán maidir le hallmhairiú táirgí cosanta plandaí (lotnaidicídí) i gcríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 11;
  • Rialacháin maidir le hábhair bhailiúcháin ar mhianreolaíocht, paiteolaíocht, cnámha ainmhithe iontaise a onnmhairiú ó chríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 12;
  • Rialacháin maidir le clocha lómhara a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus clocha lómhara a onnmhairiú ó chríoch chustaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 13;
  • Rialacháin maidir le miotail lómhara agus amhábhair a bhfuil miotail lómhara iontu a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU agus onnmhairiú ó chríoch custaim an EAEU, de réir Aguisín Uimh. 14;
  • Rialacháin maidir le hacmhainní raidió-leictreonacha agus gairis ardmhinicíochta a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU chun críocha sibhialta, lena n-áirítear earraí ionsuite nó atá san áireamh in earraí eile, de réir Aguisín Uimh. 15;
  • Rialacháin maidir le modhanna teicniúla speisialta a allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus onnmhairiú ó chríoch custaim an EAEU atá beartaithe chun faisnéis a fháil faoi rún, de réir Aguisín Uimh. 16;
  • Rialacháin maidir le hallmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU agus onnmhairiú ó chríoch chustaim airm shibhialta agus seirbhíse an EAEU, a bpríomhchodanna (a gcomhpháirt) agus a gcartáin dóibh de réir Aguisín Uimh. 17;
  • Rialacháin maidir le faisnéis faoi fho-ithir de réir réigiúin agus taiscí breosla, fuinnimh agus amhábhar mianraí a onnmhairiú ó chríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 18.
  • Rialacháin maidir le substaintí tocsaineacha nach réamhtheachtaithe drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha iad a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU, de réir Aguisín Uimh. 19. - tá an mhír san áireamh ó 03.07.2016 de réir Chinneadh Bhord an Coimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 57 dar dáta 02.06.2016
  • Rialachán maidir le hallmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus onnmhairiú ó chríoch custaim substaintí ídithe ózóin an EAEU agus táirgí ina bhfuil substaintí a ídíonn ózón, de réir Aguisín Uimh. 20; - tá an mhír san áireamh ón 30.09.2016 de réir Chinneadh Bhord EAEC Uimh. 99 dar dáta 30.08.2016
  • Rialachán maidir le cógais a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU de réir Aguisín Uimh. 21; - tá an mhír san áireamh ón 30.09.2016 de réir Chinneadh Bhord EAEC Uimh. 99 dar dáta 30.08.2016
  • Rialacháin maidir le táirgí cosanta plandaí agus truailleáin orgánacha mharthanacha eile a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an EAEU atá le húsáid i staidéir ar scála saotharlainne, chomh maith le caighdeán tagartha, de réir Aguisín Uimh. 22. - tá an mhír san áireamh ó 18.07.2018 de réir Chinneadh Bhord EAEC Uimh. 100 dar dáta 13.06.2018 .XNUMX
 4. Ceadúnais do onnmhairiú agus (nó) allmhairiú, conclúidí (ceadanna) maidir le hallmhairiú agus (nó) earraí a allmhairiú, doiciméid eile arna n-eisiúint sula dtiocfaidh údaráis ábhartha bhallstáit an EAEU i bhfeidhm chun an Chinnidh seo a dhéanamh chun bearta rialála neamhtharaife a chur i bhfeidhm , chomh maith le fógraí, a bhfuil faisnéis a taifeadadh ina leith sa chlár aontaithe d’fhógraí faoi shaintréithe criptithe (cripteagrafach) agus earraí ina bhfuil siad, sular tháinig an Cinneadh seo i bhfeidhm, bailí go dtí deireadh a dtréimhse bailíochta.
 5. Dearbhú go bhfuil cinntí Choimisiún an Aontais Chustaim agus Bhord EAEC neamhbhailí de réir an liosta de réir Aguisín Uimh. 23. - clásal arna leasú le Cinneadh Bhord EAEC Uimh. 131 dar dáta 06.10.2015, Cinneadh Bhord EAEC Uimh. 57 dar dáta 02.06.2016, Cinneadh Collegium EAEC Uimh. 99 dar dáta 30.08.2016 agus Cinneadh Bhord EAEC Uimh. 100 dar dáta 13.06.2018/XNUMX/XNUMX
 6. Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm nuair a rachaidh 30 lá féilire in éag ó dháta a fhoilsithe oifigiúil.

 

 

Aguisíní le Cinneadh Bhord EAEC dar dáta 21.04.2015 Aibreán, 30 Uimh. XNUMX

 1. Liosta na n-earraí a bhfuil cosc ​​orthu allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus (nó) a onnmhairiú ó chríoch an chustaim EAEU Earraí toirmiscthe gluaiseachta thar theorainn an Aontais Chustaim
  1. Substaintí agus Táirgí Ídithe Ózóin a bhfuil Substaintí Ídithe Ózóin Toirmiscthe le haghaidh Iompórtála agus Easpórtála
  2. Dramhaíl ghuaiseach toirmiscthe le hiompórtáil
  3. Faisnéis faoi iompróirí clóite, closamhairc agus iompróirí faisnéise eile a bhfuil cosc ​​orthu a allmhairiú agus a onnmhairiú
  4. Táirgí cosanta plandaí agus truailleáin orgánacha mharthanacha eile atá toirmiscthe le hiompórtáil
  5. Toirmisctear airm seirbhíse agus sibhialtacha, a bpríomhchodanna agus a gcartáin dóibh, lena n-allmhairiú agus (nó) lena n-onnmhairiú
  6. Uirlisí chun acmhainní bitheolaíocha uisceacha a eastóscadh (a ghabháil), a dtoirmisctear iad a allmhairiú
  7. Ailt ar róin chláirseach agus laonna róin chláirseach a dtoirmisctear iad a allmhairiú
  8. Sábhálacha beo, toirmiscthe le honnmhairiú
  9. Trealamh cosanta pearsanta, cosaint agus díghalráin, táirgí míochaine agus ábhair a dtoirmisctear iad a onnmhairiú go dtí an 30 Meán Fómhair, 2020 go huile (tá an chuid san áireamh ón 05.04.2020/XNUMX/XNUMX)
  10. Cineálacha áirithe táirgí bia a dtoirmisctear lena n-onnmhairiú go dtí an 30 Meitheamh, 2020 go huile (tá an chuid san áireamh ón 12.04.2020/XNUMX/XNUMX)
 2. Liosta na n-earraí ar bunaíodh an nós imeachta údaraithe lena n-allmhairiú isteach sa chríoch chustaim EAEU agus (nó) onnmhairiú ón gcríoch chustaim EAEU - Earraí srianta le haghaidh gluaiseachta thar theorainn an Aontais Chustaim
  1. Substaintí ídithe ózóin
  2. Táirgí cosanta plandaí (lotnaidicídí)
  3. Dramhaíl ghuaiseach
  4. Bailiúcháin agus bailiúcháin mianraíolaíochta agus paiteolaíochta, cnámha ainmhithe iontaise
  5. Ainmhithe beo fiáine, plandaí roghnaithe atá ag fás go fiáin agus amhábhair íocshláinte atá ag fás go fiáin
  6. Speicis fána fiáine agus flóra faoi réir an Choinbhinsiúin um Thrádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fána agus Flóra Fiáine i mBaol an 3 Márta, 1973 (CITES)
  7. Speicis neamhchoitianta agus i mbaol ainmhithe beo fiáine agus plandaí fiáine atá ar áireamh i leabhair dhearga bhallstáit an EAEU
  8. Clocha lómhara
  9. Miotail lómhara agus tráchtearraí ina bhfuil miotail lómhara
  10. Cineálacha amhábhar mianraí
  11. Drugaí támhshuanacha, substaintí síceatrópacha agus a réamhtheachtaithe
  12. Substaintí nimhiúla nach réamhtheachtaithe drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha iad
  13. Táirgí míochaineacha
  14. Modhanna raidió-leictreonacha agus (nó) gairis ardmhinicíochta chun críocha sibhialta, lena n-áirítear earraí ionsuite nó atá san áireamh in earraí eile
  15. Modhanna teicniúla speisialta atá deartha chun faisnéis a fháil faoi rún
  16. Ciallaíonn criptiú (cripteagrafach)
  17. Luachanna cultúrtha, doiciméid na gcistí cartlainne náisiúnta, buncháipéisí cartlainne
  18. Orgáin agus fíocháin dhaonna, fuil agus a chomhpháirteanna, samplaí d’ábhair bhitheolaíocha daonna
  19. Airm seirbhíse agus sibhialtacha, a bpríomhchodanna (comhpháirt) agus cartúis dóibh
  20. Faisnéis faoin bhfo-ithir de réir réigiúin agus taiscí amhábhar breosla, fuinnimh agus mianraí
  21. Táirgí cosanta plandaí agus truailleáin orgánacha mharthanacha eile le húsáid i dtaighde ar scála saotharlainne agus mar chaighdeán tagartha
  22. Síolta lus na gréine, a gcuirtear an nós imeachta um cheadú onnmhairiúcháin i bhfeidhm ina leith go dtí 31 Lúnasa, 2020 go huile