МЕНЮ

Cinneadh ón gComhairle ó Choimisiún Eacnamaíochta na hEoráise Uimh. 37 dar dáta 17.03.2022 Márta, XNUMX

Ar Leasuithe ar Chinntí Áirithe ó Choimisiún an Aontais Chustaim agus ar Fhormheas Liostaí Earraí a Allmhairítear isteach sa Chríoch Custam EAEU d’fhonn bearta a chur chun feidhme atá dírithe ar inbhuanaitheacht gheilleagair bhallstáit an CCE a mhéadú.

I gcomhréir le hAirteagal 43 agus le hAirteagal 45 den Chonradh ar an CCE dar dáta an 29.05.2014 Bealtaine 16, mír XNUMX de na Rialacháin maidir le ECE (Aguisín Uimh. 1 a ghabhann leis an gConradh ar an CECD dar dáta an 29.05.2014 Bealtaine 7), míreanna 16 agus 1 d’Fhoscríbhinn Uimh. 98 a ghabhann le Rialacháin CEE arna gceadú le Cinneadh ón gComhairle Uachtarach Eoráiseach Eacnamaíoch Uimh. 23.12.2014 dar dáta an XNUMX Nollaig, XNUMX i. d’fhonn bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar an inbhuanaitheacht a mhéadú Na coimeádaithe tí de chuid Bhallstáit an CCE, CHINNEADH Comhairle CEE:

1. Forlíontar mír 7 de Chinneadh ón gCoimisiún an Aontais Chustaim Uimh. 130 an 27.11.2009 Samhain, 7.1.39 "Ar an rialachán custaim agus taraife aontaithe an CCEAE" le fomhíreanna 7.1.47 - XNUMX den inneachar seo a leanas:

7.1.39. Táirgí bia agus táirgí a úsáidtear le linn a dtáirgeadh, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chun bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, a áirítear ar an liosta i gcomhréir le Foscríbhinn Uimh. 1 a ghabhann le Cinneadh an Aontais Eorpaigh. Comhairle CEE Uimh. 37 an 17.03.2022

7.1.40. Earraí a úsáidtear chun táirgí bia a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais a tháirgeadh agus a dhíol chun bearta a chur chun feidhme atá dírithe ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, a áirítear sa liosta i gcomhréir le hIarscríbhinn Uimh. 2 a ghabhann leis an gCinneadh ó Chomhairle CEE Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir leis an gcríoch atá beartaithe le haghaidh earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an bheartais talmhaíochta, agus ina bhfuil faisnéis maidir le. raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.41. Earraí a úsáidtear chun táirgí cógaisíochta a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais a tháirgeadh chun bearta a chur chun feidhme atá dírithe ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, atá ar áireamh sa liosta i gcomhréir le Foscríbhinn Uimh. 3 a ghabhann le Cinneadh an Aontais Eorpaigh. Comhairle CEE Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir leis an gcríoch atá beartaithe le haghaidh earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an bheartais thionsclaíoch, agus ina bhfuil faisnéis faoi raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.42. Earraí a úsáidtear chun táirgí leictreonacha a tháirgeadh, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chun bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar inbhuanaitheacht gheilleagair na mBallstát a mhéadú, a áirítear sa liosta i gcomhréir le Foscríbhinn Uimh. 4 a ghabhann le Cinneadh an Aontais Eorpaigh. Comhairle CEE Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir leis an gcríoch atá beartaithe le haghaidh earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an bheartais thionsclaíoch, agus ina bhfuil faisnéis faoi raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.43. Earraí a úsáidtear chun teicneolaíochtaí digiteacha a fhorbairt, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chun bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, a áirítear ar an liosta i gcomhréir le hIarscríbhinn Uimh. 5 a ghabhann le Cinneadh an Aontais Eorpaigh. Comhairle CEE Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir leis an gcríoch atá beartaithe le haghaidh earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse na teicneolaíochta faisnéise, agus ina bhfuil faisnéis faoi raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.44. Earraí a úsáidtear chun táirgí tionscail éadroma a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais a tháirgeadh chun bearta a chur chun feidhme atá dírithe ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, atá ar áireamh sa liosta i gcomhréir le hIarscríbhinn Uimh. 6 a ghabhann le Cinneadh an Aontais Eorpaigh. Comhairle CEE Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir leis an gcríoch atá beartaithe le haghaidh earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an bheartais thionsclaíoch, agus ina bhfuil faisnéis faoi raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.45. Earraí a úsáidtear chun táirgí metallurgical a tháirgeadh, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chun bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, a áirítear ar an liosta i gcomhréir le hIarscríbhinn Uimh. 7 a ghabhann le Cinneadh an Aontais Eorpaigh. Comhairle CEE Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir leis an gcríoch atá beartaithe le haghaidh earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an bheartais thionsclaíoch, agus ina bhfuil faisnéis faoi raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.46. Earraí a úsáidtear sa tionscal foirgníochta, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chun bearta a chur chun feidhme atá dírithe ar inbhuanaitheacht gheilleagair na mBallstát a mhéadú, a áirítear sa liosta i gcomhréir le Foscríbhinn Uimh. 8 a ghabhann le Cinneadh CEE. Comhairle Uimh. 37 de 17.03. 2022

Deonaítear an faoiseamh taraife sonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir le cuspóir beartaithe na n-earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an bheartais thionsclaíoch, agus ina bhfuil faisnéis. maidir le raon, cainníocht, costas earraí den sórt sin, chomh maith le heagraíochtaí, allmhairiú.

7.1.47. Earraí a úsáidtear i dtionscal an iompair, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chun bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar inbhuanaitheacht gheilleagar na mBallstát a mhéadú, a áirítear ar an liosta i gcomhréir le Foscríbhinn Uimh. 9 a ghabhann le Cinneadh CEE. 37 ón gComhairle an 17.03.2022

Deonaítear an phribhléid taraife shonraithe faoi réir deimhniú a chur faoi bhráid údarás custaim an Bhallstáit maidir le cuspóir beartaithe na n-earraí allmhairithe, arna eisiúint ag údarás feidhmiúcháin an Bhallstáit atá údaraithe i réimse an iompair, agus ina bhfuil faisnéis maidir le. raon, cainníocht, costas na n-earraí sin, chomh maith le heagraíochtaí atá ag gabháil d'allmhairiú.

*** Deonaítear díolúintí taraife dá bhforáiltear sna fomhíreanna thuas i leith earraí arna gcur (curtha) faoin nós imeachta custaim le haghaidh scaoileadh le haghaidh tomhaltais inmheánaigh, a bhfuil dearbhú le haghaidh earraí ina leith, agus i gcás scaoileadh earraí roimh an. dearbhú le haghaidh earraí a chomhdú - iarratas ar scaoileadh earraí sula gcomhdaítear dearbhú le haghaidh earraí arna gclárú ag údarás custaim an Bhallstáit ón dáta a dtiocfaidh Cinneadh ón gComhairle CEE Uimh. 37 dar dáta 17.03 i bhfeidhm. 2022 go 30.09.2022 go huile.

2. I mír 15 den Nós Imeachta maidir le díolúine ó dhleachtanna custaim a chur i bhfeidhm nuair atá catagóirí áirithe earraí á n-allmhairiú isteach i gcríoch chustaim an Aontais Chustaim, arna fhormheas le Cinneadh ón gCoimisiún an Aontais Custaim Uimh. 728 an 15.07.2011 Iúil, 7.1.38, na huimhreacha cuirtear na huimhreacha "7.1.47" in ionad "XNUMX".

3. Liosta na dtáirgí bia agus na n-earraí a úsáidtear le linn a dtáirgeadh a fhormheas, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an CCEAE d’fhonn bearta a chur chun feidhme lena ndírítear ar inbhuanaitheacht gheilleagar bhallstáit an CCE a mhéadú, i gcomhréir le hIarscríbhinní Uimh. 1 - Uimh. 9 don Chinneadh seo.

4. Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm nuair a rachaidh 10 lá féilire in éag ó dháta a fhoilsithe oifigiúil.

Anseo thíos tá tábla achoimre áisiúil ullmhaithe againn chun cóid a aimsiú do na 9 n-iarratas ar fad ar an réiteach seo. 

Bí ag súil le luchtú agus formáidiú sonraí
Earraí dá ndeonaítear fabhair tharaife
TN_VED_EAEU Ainm Iarratas Uimh. id
TN FEA EAEU Ainm
0106410001, 0106410002, 0106410003, 0106410009, 0106490009 Ainmhithe beo 1 1
0404100200, 0404100400, 0404100600, 0404101201, 0404101209, 0404101400, 0404101601, 0404101609, 0404102600, 0404102800, 0404103200, 0404103400, 0404103600, 0404103800, 0404104800, 0404105200, 0404105400, 0404105600, 0404105800, 0404106200, 0404107200, 0404107400, 0404107600, 0404107800, 0404108200, 0404108400 0404902100 0404902300 0404902900 0404908100 0404908300 0404908900 Meadhg, cibé acu atá sé tiubhaithe nó nach bhfuil, cibé acu atá siúcra nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó nach bhfuil; táirgí a dhéantar as comhábhair nádúrtha bhainne, cibé acu atá siúcra nó milseoirí eile curtha leo nó nach bhfuil 1 2
0511100000, 0511998539 Táirgí ainmhithe 1 3
0701100000, 0701901000, 0701905000, 0701909000 Prátaí úra nó fuaraithe 1 4
0703101100, 0703101900, 0703109000, 0703200000 Oinniún; gairleog 1 5
704901001 Cabáiste bán 1 6
0706100001, 0706100009, 0706909001, 0706909009 Cairéid, tornapaí, biatais boird agus glasraí fréamhacha eile inite dá samhail, úr nó fuaraithe 1 7
1002100000 Rye 1 8
1005101300, 1005101500, 1005101801, 1005101809, 1005109000 Corn 1 9
1108140000, 1108200000 stáirse; inulin 1 10
1206001000 Síolta lus na gréine le haghaidh cur 1 11
1302201000, 1302329000, 1302390000 Súnna glasraí agus sleachta; peictiní, peictinates agus peictáití; agar-agar agus greamacháin agus tiúsóirí glasraí eile 1 12
1521100000 Céireacha glasraí 1 13
1702110000, 1702305000, 1702500000, 1702609500, 1702907900, 1702909500 Siúcraí eile 1 14
1805000000 Púdar cócó gan siúcra breise nó milseoirí eile 1 15
1901100000 Bianna ullmhaithe atá ceaptha do naíonáin a chuirtear ar mhiondíol 1 16
1901909800 Bianna ullmhaithe eile 1 17
2106909300, 2106909803, 2106909808 Táirgí bia eile 1 18
2202999100, 2202999500, 2202999900 Uiscí ina bhfuil saill a fhaightear ó tháirgí faoi cheannteidil 0401 go 0404 1 19
2905449100, 2905490000 Alcóil acyclic 1 20
2922498500 Aimínaigéid eile 1 21
2930409000 Methionine 1 22
3505101000, 3505105000, 3505109000, 3505201000, 3505203000, 3505205000, 3505209000 Dextrins agus stáirsí modhnaithe eile 1 23
3507909000 Einsímí 1 24
3824995500 eiblitheoirí le haghaidh saillte 1 25
3824601900 Sorbitol 1 26
2922410000 Lisín agus a eistir; salainn na gcomhdhúile seo 2 27
2933992000, 2933995000 Comhdhúile heitreafháinneacha nach bhfuil ach heitrighnéas nítrigine ann 2 28
2940000000 Siúcra íon go ceimiceach 2 29
3105908000 Leasacháin mianraí nó ceimiceacha eile 2 30
3808520000, 3808590001, 3808590005, 3808590009, 3808610001, 3808610002, 3808610003, 3808620001, 3808620002, 3808620003, 3808690001, 3808690002, 3808690003, 3808911000, 3808912000, 3808913500, 3808914500, 3808918000, 3808921000, 3808922000, 3808923000, 3808924000, 3808925000, 3808926000, 3808928000 3808931100, 3808931300, 3808931500, 3808931900, 3808932100, 3808932300, 3808932900, 3808933000, 3808939000, 3808941000, 3808943000, 3808948000, 3808992000, 3808998000 Gníomhairí cosanta ceimiceacha, chomh maith le rialtóirí fáis plandaí 2 31
3917101000, 3917109000 Cásálacha, saorga, de phróitéiní cruaite nó d'ábhair cheallalóis 2 32
3920102500, 3920102800, 3920202900, 3920431009, 3920621905, 3920995900 Scannán plaisteach 2 33
3923100000 Boscaí, cliathbhoscaí, ciseáin agus earraí dá samhail chun earraí a phacáil 2 34
4804591000 Páipéar kraft agus bord kraft 2 35
4810923000 Páipéar agus clár gan ach ciseal seachtrach tuartha amháin 2 36
6806100001 Olann mianraí (foshraith chun glasraí a fhás) 2 37
8901901000 Áiseanna snámh lasta agus lastais do phaisinéirí 2 38
2903690000, 2903998000, 2904100000, 2906290000, 2907120000, 2907151000, 2910300000, 2914220000, 2914500000, 2914790000, 2915400000, 2917191000, 2917199000, 2918210000, 2918220000, 2918230000, 2918300000, 2920901000, 2921130000, 2921309900, 2921490009, 2922150000, 2922194000, 2922197000, 2922410000, 2922420000, 2923100000, 2923200000, 2923900009, 2924110000, 2924120000, 2924190009, 2924230000, 2924240000, 2924291000, 2925120000, 2925192000, 2925199500, 2925210000, 2925290000, 2932201000, 2932202000, 2932209000, 2933111000, 2933119000, 2933191000, 2933210000, 2933520000, 2933531000, 2933539000, 2933540000, 2933550000, 2933592000, 2933691000, 2933694000, 2933992000, 2933995000, 2934301000, 2934309000, 2934910000, 2934996001, 2934996009, 2935100000, 2935200000, 2935300000, 2935400000, 2935500000, 2935903000, 2935909009, 2936210000, 2936220001, 2936220009, 2936230000, 2936240000, 2936250000, 2936260000, 2936270000, 2936280000, 2936290001, 2936290009, 2936900001, 2936900002, 2936900009, 2940000000, XNUMX Ceimiceáin Orgánacha 3 39
3001201000, 3001209000, 3001902000, 3001909800 Faireoga agus orgáin eile atá beartaithe le haghaidh orgánaiteiripe 3 40
3002120002, 3002120003, 3002120004, 3002120005, 3002120009, 3002130000, 3002140000, 3002150000, 3002410000, 3002420000, 3002490001, 3002490009, 3002510000, 3002590000, 3002901000, 3002903000, 3002908000, XNUMX Fuil dhaonna; fuil ainmhíoch ullmhaithe chun críocha teiripeacha, próifiolacsacha nó diagnóiseacha; sera imdhíonachta, codáin fola eile agus táirgí imdhíoneolaíocha 3 41
3004100001, 3004100004, 3004100005, 3004100006, 3004100007, 3004100008, 3004200001, 3004200002, 3004200004, 3004200008 3004320001 3004320008 3004390001 3004390008 3004410000 3004420000 3004430000 3004490001 3004490008 3004500001 3004500002 3004500005 3004500006 3004500009 3004600000 3004900001 3004900002 3004900005 3004900006 3004900008 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Táirgí íocshláinte (seachas earraí faoi cheannteideal 3002, 3005 nó 3006) arb é atá iontu táirgí measctha nó neamh-mheasctha 3 42
3006101000, 3006103001, 3006103009, 3006109000, 3006300000, 3006400000, 3006500000, 3006600001, 3006600002, 3006600009, 3006700000 Táirgí cógaisíochta eile 3 43
2806100000 Clóiríd hidrigine (aigéad hidreaclórach) 4 44
2807000001 Aigéad sulfarach 4 45
2808000000 Aigéad nítreach; aigéid sulfonitrach 4 46
2811110000 Fluairíd hidrigine (aigéad hidreafluarach) 4 47
2814200000 Amóinia i dtuaslagán uiscí 4 48
2903290000 Díorthaigh chlóirínithe de hidreacarbóin neamhsháithithe aigéadacha 4 49
2920907000 Eistir aigéid neamhorgánacha eile, eile 4 50
3405909000 Glanadh taos agus púdair agus táirgí glantacháin eile 4 51
3506100000 Táirgí oiriúnach lena úsáid mar ghliúnna nó greamacháin, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol mar ghliúnna nó greamacháin, ábhar glan nach mó ná kg 1 4 52
3707909000 Eibleachtaí, íograithe, eile 4 53
3919108000 Stiallacha nó téipeanna atá brataithe le rubar nádúrtha nó sintéiseach neamhvulcanized, eile 4 54
3920930000 Plátaí, leatháin, scannáin agus stiallacha, eile, de roisíní aimín-aildéad 4 55
3921909000 Cláir eile, leatháin, scragaill agus stiallacha nó stiallacha plaistigh 4 56
4016999708 Táirgí inséidte eile 4 57
6804210000 Clocha muilte, clocha meilte, rothaí meilte agus a leithéidí: déanta as diamaint shaorga nó nádúrtha ceirtleánaithe 4 58
7020001000 Fleascáin ghloine do theirméisí nó do shoithí folúis eile: de ghrianchloch chomhleáite nó de shilice comhleáite eile 4 59
7419800000 Táirgí copair eile 4 60
7616999008 Táirgí alúmanam eile 4 61
8101999000 Tungstan agus earraí de, eile 4 62
8103990000 Tantalam agus earraí de, eile 4 63
8105900009 Neamhlonrach cóbalt agus táirgí idirmheánacha eile de mhiotaleolaíocht cóbalt 4 64
8108909008 Tíotáiniam agus earraí de, eile 4 65
9603500009 Scuaba eile is codanna d’innealra, d’fhearais nó d’fheithiclí 4 66
8523210000, 8523293901, 8523293902, 8523293903, 8523293904, 8523293905, 8523293906, 8523293907, 8523293908, 8523493100, 8523493900, 8523495100, 8523495900, 8523499900, 8523519900, 8523809900, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Dioscaí, téipeanna, gléasanna stórála neamh-so-ghalaithe soladstaide, "cártaí cliste" agus meáin eile chun fuaim nó feiniméin eile a thaifeadadh, bídís taifeadta nó ná bíodh 5 67
3204130000 Ruaimeanna orgánacha sintéiseacha: ruaimeanna bunúsacha agus ullmhóidí bunaithe orthu 6 68
3902200000 Polyisobutylene 6 69
5205120000, 5205130000, 5205220000 Snáth cadáis (seachas snáithe fuála), ina bhfuil 85 % nó níos mó de shnáithíní cadáis de réir meáchain, nach bhfuil curtha ar mhiondíol 6 70
5206110000, 5206120000 Snáth cadáis (seachas snáithe fuála), ina bhfuil níos lú ná 85 % de shnáithíní cadáis de réir meáchain, nach gcuirtear ar mhiondíol 6 71
5306103000 Snáth línéadaigh 6 72
5307100000, 5307200000 Snáth siúit nó snáithíní basta teicstíle eile faoi cheannteideal 5303 6 73
5402190009, 5402200009, 5402330000, 5402440000, 5402470000 Snáitheanna sintéiseacha ilfhiliméadacha (seachas snáithe fuála), nach gcuirtear ar díol ar mhiondíol, lena n-áirítear snáitheanna monafilamentacha sintéiseacha a bhfuil dlús líneach acu ar lú é ná 67 dtex 6 74
5407100010, 5407100090, 5407201100, 5407201900, 5407209000, 5407300000, 5407410000, 5407420000, 5407430000, 5407440000, 5407510000, 5407520000, 5407530000, 5407540000, 5407613000, 5407619000, 5407720000, 5407730000, 5407740000, 5407810000, 5407820000, 5407910000, 5407920000, 5407930000, 5407940000, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX Fabraicí snátha filiméid sintéiseacha, lena n-áirítear fabraicí déanta as ábhair faoi cheannteideal 5404 6 75
5408229000, 5408310000 Fabraicí snátha filiméid shaorga, lena n-áirítear fabraicí déanta as ábhair faoi cheannteideal 5405 6 76
5504100000 Snáithíní saorga, nach bhfuil cardáilte, cíortha nó ullmhaithe ar bhealach eile lena sníomh, vioscós 6 77
5506300000 Snáithíní sintéiseacha, cardáilte, cíortha nó ullmhaithe ar shlí eile le haghaidh sníomh, aicrileach nó modaicrileach 6 78
5509210000, 5509310000 Snáth snáithíní sintéiseacha (seachas snáithe fuála), nach gcuirtear ar mhiondíol 6 79
5512199000, 5512999000 Fabraicí snáithíní sintéiseacha ina bhfuil 85 wt.% nó níos mó de na snáithíní seo 6 80
5513112000, 5513119000, 5513210000, 5513231000, 5513239000, 5513290000, 5513410000 Fabraicí fite as snáithíní sintéiseacha, a bhfuil níos lú ná 85 % de na snáithíní sin de réir meáchain iontu, agus iad measctha go príomha nó go heisiach le snáithíní cadáis, a bhfuil bunmheáchan nach mó ná 170 g/m2 acu 6 81
5514220000 Fabraicí fite as snáithíní sintéiseacha, a bhfuil níos lú ná 85 % de na snáithíní sin iontu de réir meáchain, agus iad measctha go príomha nó go heisiach le snáithíní cadáis, a bhfuil bonnmheáchan níos mó ná 170 g/m2 acu, as snáithíní poileistear, atá fite 3 nó 4-snáithe, san áireamh 6 82
5515119009, 5515139900, 5515191000, 5515193000, 5515199000 Fabraicí fite eile de shnáithíní sintéiseacha 6 83
2620996000 Slaig, fuinseog agus iarmhair ina bhfuil tíotáiniam go príomha 7 84
6806100008 Olann slaig, olann sileacáit mhianrach agus olann mhianracha dá samhail (lena n-áirítear meascáin díobh), i mórchóir, i leatháin nó i rollaí, eile 7 85
7106910001 Bullion airgid a bhfuil ar a laghad 999 cuid airgid in aghaidh an 1000 cuid de chóimhiotal ann 7 86
7108120001 Barraí óir a bhfuil 995 cuid óir ar a laghad iontu in aghaidh an 1000 cuid den chóimhiotal 7 87
7219221009 Táirgí eile cothrom-rollta déanta as cruach dhosmálta, leithead 600 mm nó níos mó 7 88
7220208900 Táirgí cothrom-rollta déanta as cruach creimeadh-resistant, níos lú ná 600 mm ar leithead, ina bhfuil níos lú ná 2,5 wt.% nicil 7 89
7612902000 Coimeádáin a úsáidtear le haghaidh aerasóil 7 90
7901200000 Cóimhiotail since 7 91
8111001100 Mangainéis amh; púdair 7 92
2508300000 Cré teasfhulangach 8 93
2509000000 Cailc 8 94
2517102000 Aolchloch, dolaimít agus clocha aolchloiche eile, briste nó brúite 8 95
2529100000, 2529210001, 2529210009, 2529220000, 2529300000 Feldspar; leucite ; syenite nepheline agus nepheline; fluorspar 8 96
2811290500 dé-ocsaíd sulfair 8 97
2836200000 Carbónáit déshóidiam 8 98
2915120000 Salainn aigéid fhormaigh 8 99
2917200000 Aigéid pholachcarbocsaileacha cicloalcanócha, chiocalalcánacha nó cicliatarpéin, a n-ainhidrídí, hailídí aigéid, sárocsaídí, sárocsaaigéid agus a gcuid díorthach 8 100
2918120000 Aigéad tartárach 8 101
3824400000 Breiseáin ullmhaithe do stroighin, moirtéal nó coincréit 8 102
3905290000 Polaiméirí aicéatáit vinile nó eistir vinile eile, i bhfoirmeacha príomhúla, eile 8 103
3912398500 Éitear ceallalóis, eile 8 104
6810111000, 6810119000 Táirgí déanta as stroighin, coincréit nó cloch shaorga 8 105
8407100001, 8407100003, 8407100007 Innill dócháin inmheánaigh spréach adhainte le gluaisne loine rothlach nó cómhalartach 9 106
8411110001, 8411121001, 8411123003, 8411123005, 8411123007, 8411128001, 8411128009, 8411222002, 8411222004, 8411228001, 8411910008, 8411990011 Innill turbojet agus turboprop, tuirbíní gáis eile 9 107
8412100001, 8412808001, 8412902001 Innill eile agus stáisiúin chumhachta 9 108
8526100009 Trealamh radar, eile 9 109
9014202009, 9014800000, 9014900000 Compáis chun an treo a chinneadh; áiseanna agus ionstraimí loingseoireachta eile 9 110