МЕНЮ
 1. Is cineál rialaithe custaim é custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise a sheiceáil, arb éard atá ann seiceáil:
  1. dearbhú custaim;
  2. doiciméid chustaim eile, seachas doiciméid a dhréachtaigh údaráis chustaim;
  3. doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim;
  4. doiciméid eile a chuirtear faoi bhráid an údaráis chustaim de réir an Chóid seo;
  5. faisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá sna doiciméid a chuirtear faoi bhráid an údaráis chustaim;
  6. faisnéis eile a chuirtear faoi bhráid an údaráis chustaim nó a fhaigheann sí de réir an Chóid seo nó reachtaíocht na mBallstát.
 2. Déantar custaim agus doiciméid eile agus (nó) faisnéis a sheiceáil d’fhonn cruinneas na faisnéise a fhíorú, cruinneas líonadh agus (nó) clárú doiciméad, comhlíonadh théarmaí úsáide earraí de réir an nós imeachta custaim, comhlíonadh srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt earraí i ndáil leis na sochair úsáide chun dleachtanna custaim, cánacha, comhlíonadh an nós imeachta agus coinníollacha maidir le húsáid earraí a íoc, a bhunaítear i ndáil le catagóirí áirithe earraí nach bhfuil faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim de réir an Chóid seo, agus chun críocha eile chun comhlíonadh conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim a chinntiú.
 3. Is féidir fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise i ndáil leis an dearbhú custaim, doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, faisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá sna doiciméid a chuirtear faoi bhráid na n-údarás custaim a iompar amach roimh agus tar éis earraí a scaoileadh.
 4. Má chomhlíon an dearbhóir na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 121 TC EAEU, ina ndéanann an t-údarás custaim scaoileadh earraí, críochnóidh fíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise, a tosaíodh sula scaoiltear earraí, tar éis earraí a scaoileadh.
 5. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim cásanna a bhunú chun custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéis a sheiceáil maidir leis an dearbhú custaim, doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, faisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá san fhaisnéis a chuireann na custaim faoi bhráid na n-údarás faoi na doiciméid a tionscnaíodh tar éis earraí a scaoileadh, agus an nós imeachta chun fógra a thabhairt don duine faoi sheoladh an chineáil sin rialaithe custaim.
 6. Déantar fíorú ar chustam agus ar dhoiciméid eile agus (nó) faisnéis trí anailís a dhéanamh ar na doiciméid agus ar an bhfaisnéis a shonraítear i mír 1 den airteagal seo, lena n-áirítear trí chomparáid a dhéanamh idir an fhaisnéis atá i ndoiciméad amháin lena chéile, chomh maith le faisnéis atá i ndoiciméid eile. , lena n-áirítear i ndoiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dhearbhaítear sa dearbhú custaim, le faisnéis a fhaightear ó chórais faisnéise a úsáideann údaráis chustaim, agus (nó) córais faisnéise comhlachtaí stáit (eagraíochtaí) na mBallstát faoi chuimsiú idirghníomhaíocht faisnéise, ó eile foinsí a bhí ar fáil don údarás custaim tráth na cigireachta, agus ar bhealaí eile de réir conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim agus (nó) reachtaíocht na mBallstát.
 7. Mar chuid d’fhíorú custaim, doiciméad eile agus (nó) faisnéise, tá sé de cheart ag an údarás custaim bailiú agus анализ faisnéis bhreise, lena n-áirítear iarratais a sheoladh chuig gníomhaireachtaí rialtais agus eagraíochtaí eile.
 8. Cuireadh tús le fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise i ndáil leis an dearbhú custaim, doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, faisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá sna doiciméid a cuireadh faoi bhráid na n-údarás custaim. scaoileadh earraí, déantar é de réir airteagal 325 den TC EAEU.
 9. Cuireadh tús le fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise i ndáil leis an dearbhú custaim, doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim, faisnéis a dearbhaíodh sa dearbhú custaim agus (nó) atá sna doiciméid a cuireadh faoi bhráid na n-údarás custaim. déantar earraí a scaoileadh, nó i gcásanna eile lena gcuirtear an cineál seo rialaithe custaim i bhfeidhm de réir Airteagal 326 de Chód Custaim an EAEU, cé is moite de chustam, doiciméid eile agus (nó) faisnéis a sheiceáil sa chás dá bhforáiltear i mír 10 den airteagal seo.
 10. Fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise maidir leis an dearbhú maidir le hearraí a cuireadh isteach i leith earraí, a ndearnadh a scaoileadh de réir Airteagal 120 de Chód Custaim an EAEU, doiciméid a dhearbhaíonn an fhaisnéis a dearbhaíodh i ndearbhú den sórt sin , agus déantar faisnéis a dhearbhaítear sa dearbhú sin maidir le hearraí agus (nó) atá sna doiciméid a chuirtear faoi bhráid na n-údarás custaim ar an mbealach a chinnfidh an Coimisiún.
 11. Agus seic custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise maidir le hiarratas ar earraí a scaoileadh á gcomhdú sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú, doiciméid a chuirtear isteach mar aon le hiarratas den sórt sin de réir mhír 4 d’Airteagal 120 de Chód Custaim an EAEU, agus faisnéis a dearbhaíodh san iarratas sin agus (nó) sna doiciméid a cuireadh isteach, ní iarrtar na doiciméid sula scaoiltear na hearraí.
 12. Nuair a dhéantar luach custaim earraí a sheiceáil, déantar custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéis a sheiceáil agus na sonraí dá bhforáiltear in Airteagal 313 de Chód Custaim an EAEU á gcur san áireamh.
 13. Nuair a dhéantar bunús earraí a fhíorú, déantar fíorú custaim, doiciméid eile agus (nó) faisnéise agus na sonraí dá bhforáiltear in Airteagal 314 de Chód Custaim an EAEU á gcur san áireamh.