МЕНЮ

Nós imeachta custaim le haghaidh ath-allmhairithe

Airteagal 235. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú

 1. Nós imeachta custaim is nós imeachta custaim é ath-allmhairiú a chuirtear i bhfeidhm ar earraí eachtracha, ar dá réir a allmhairítear earraí den sórt sin a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais isteach i gcríoch custaim an Aontais gan dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta, frithdhumpála a íoc, dleachtanna frithchúitimh, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo.
 2. Cuirtear an nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú i bhfeidhm ar earraí a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais, ar cuireadh an méid seo a leanas i bhfeidhm ina leith:
  1. nós imeachta custaim onnmhairiúcháin;
  2. an nós imeachta custaim chun próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim chun oibriú an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích de réir fhomhír 1 de mhír 2 d’Airteagal 184 den Chód seo;
  3. nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach chun oibriú an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích de réir mhír 1 d’Airteagal 231 den Chód seo.
 3. Faigheann earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú stádas earraí an Aontais, seachas earraí a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais, a bhfuil an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach nó an nós imeachta custaim lena bpróiseáil lasmuigh den cuireadh críoch chustaim i bhfeidhm agus ar earraí iad a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 176 den Chód seo, nó de tháirgí a bpróiseála.
 4. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú a chur i bhfeidhm maidir le:
  1. Earraí de chuid an Aontais chun nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce a chur i gcrích de réir fhomhír 2 de mhír 6 d’Airteagal 207 den Chód seo nó nós imeachta custaim stórais in aisce de réir fhomhír 2 d’alt 5 d’Airteagal 215 den Chód seo;
  2. táirgí próiseála earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, a onnmhairíodh ó chríoch custaim an Aontais lena ndeisiú saor in aisce (baránta), cé is moite de tháirgí próiseála earraí a shonraítear i mír a dó de mhír 1 d’Airteagal 184 den Chód seo.
 5. Ní cheadaítear an nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú a chur i bhfeidhm maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 11 d’Airteagal 201 agus i mír 9 d’Airteagal 211 den Chód seo.

Airteagal 236. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú:
  1. toirmisc agus srianta a urramú de réir Airteagal 7 den Chód seo;
  2. faisnéis a chur faoi bhráid an údaráis chustaim faoi imthosca onnmhairiú earraí ó chríoch custaim an Aontais, oibríochtaí deisiúcháin, má rinneadh na hoibríochtaí sin le hearraí lasmuigh de chríoch custaim an Aontais agus má dheimhnítear iad trí chustam a chur isteach agus (nó) doiciméid nó faisnéis eile faoi na doiciméid sin;
  3. coinníollacha eile arna mbunú le míreanna 2, 4 - 6 den airteagal seo maidir le catagóirí áirithe earraí.
 2. Is iad na coinníollacha chun earraí a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais, ar cuireadh an nós imeachta onnmhairiúcháin custaim i bhfeidhm ina leith, faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú:
  1. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim lena n-ath-allmhairiú roimh dheireadh 3 bliana ón lá tar éis lá a n-onnmhairithe iarbhír ó chríoch custaim an Aontais, nó sula rachaidh tréimhse eile in éag arna chinneadh ag an gCoimisiún de réir mhír 3 den alt seo;
  2. staid earraí gan athrú a onnmhairíodh iad ó chríoch chustaim an Aontais a chaomhnú, cé is moite d’athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompar) agus ( nó) stóráil;
  3. aisíocaíocht cánacha agus (nó) úis uathu, nuair nár íocadh nó a tugadh ar ais méideanna na gcánacha sin agus (nó) úis i ndáil le honnmhairiú earraí ó chríoch custaim an Aontais, chomh maith le méideanna cánacha eile , fóirdheontais agus méideanna eile nár íocadh nó a fuarthas go díreach nó go hindíreach mar íocaíochtaí, sochair nó aisíocaíochtaí i ndáil le honnmhairiú earraí ó chríoch custaim an Aontais, má fhoráiltear dó seo le reachtaíocht na mBallstát, ar an modh agus faoi na coinníollacha arna mbunú leis an reachtaíocht sin.
 3. Maidir le catagóirí áirithe earraí, tá sé de cheart ag an gCoimisiún tréimhse a chinneadh a sháraíonn an tréimhse a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 2 den airteagal seo. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 203 dar dáta 11.12.2018)
 4. Is iad na coinníollacha chun earraí a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais, ar cuireadh an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach i bhfeidhm ina leith, faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú:
  1. earraí a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais le linn théarma an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach;
  2. staid earraí gan athrú inar onnmhairíodh iad ó chríoch custaim an Aontais a chaomhnú, ach amháin athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompar) agus (nó) stóráil, chomh maith le hathruithe a cheadaítear i ndáil le hearraí den sórt sin nuair a úsáidtear iad de réir an nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach.
 5. Is iad na coinníollacha maidir le socrúchán earraí a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais, ar cuireadh an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim i bhfeidhm ina leith, faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú:
  1. earraí a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais le linn thréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh den chríoch chustaim, arna bhunú ag an údarás custaim;
  2. staid earraí gan athrú a onnmhairíodh iad ó chríoch chustaim an Aontais a chaomhnú, cé is moite d’athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompar) agus ( nó) stóráil.
 6. Is iad na coinníollacha chun táirgí próiseáilte earraí a chur ar cuireadh an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim i bhfeidhm faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú:
  1. onnmhairiú earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim ó chríoch chustaim an Aontais lena ndeisiú saor in aisce (baránta);
  2. táirgí próiseáilte a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-allmhairithe le linn thréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, arna bhunú ag an údarás custaim.
 7. Féadfaidh an dearbhóir earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-allmhairithe a bheith ina dhuine a bhí ina dhearbhaitheoir earraí a cuireadh faoi cheann de na nósanna imeachta custaim a shonraítear i míreanna 2, 4-6 den airteagal seo, ar dá réir a onnmhairíodh na hearraí. ó chríoch custaim an Aontais.

Airteagal 237. Fill ar ais (fritháireamh) méideanna na dleachtanna ar onnmhairí

 1. Maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 2 d’Airteagal 236 den Chód seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú, déantar aisíocaíocht (fritháireamh) ar mhéideanna íoctha na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin, ar choinníoll go gcuirtear na hearraí sin faoi an nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú tráth nach déanaí ná 6 mhí ón lá tar éis lá an tsocrúcháin. earraí den sórt sin faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú.
 2. Más rud é, agus earraí á gcur faoin nós imeachta onnmhairithe custaim dearbhú custaim rinneadh earraí leis na gnéithe a bunaíodh le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim de réir mhír 8 d’Airteagal 104 den Chód seo, nó de réir na ngnéithe a shonraítear in Airteagal 115, in Airteagal 116 nó in Airteagal 117 den Chód seo, i ndáil leis maidir le hearraí den sórt sin a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú, déantar aisíocaíocht (fritháireamh) ar mhéideanna íoctha na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin, ar choinníoll go gcuirtear na hearraí sin faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-allmhairithe tráth nach déanaí ná an tréimhse a bunaíodh leis an reachtaíocht maidir le rialáil custaim an Bhallstáit ar cuireadh na hearraí faoina chríoch faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú.