МЕНЮ

Nós imeachta custaim easpórtála

Airteagal 139. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim onnmhairiúcháin

 1. Nós imeachta custaim onnmhairiú - an nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí an Aontais, ar dá réir a onnmhairítear earraí den sórt sin ó chríoch custaim an Aontais lena láithreacht go buan lasmuigh de.
 2. Caillfidh earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú agus a onnmhairítear i ndáiríre ó chríoch custaim an Aontais stádas earraí an Aontais, ach amháin i gcásanna nuair a choinníonn earraí den sórt sin stádas de réir mhíreanna 4 agus 7 d'Airteagal 303 den Chód seo Earraí an Aontais.
 3. Ceadaítear an nós imeachta custaim onnmhairiúcháin a chur i bhfeidhm maidir le:
  1. a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais:
   • earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, cé is moite de na hearraí a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 176 den Chód seo, chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i gcrích de réir fhomhír 1 de mír 2 d'Airteagal 184 den Chód seo;
   • earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach chun an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach a chur i gcrích de réir mhír 2 d’Airteagal 231 den Chód seo;
   • earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim speisialta chun an nós imeachta custaim speisialta a chur i gcrích i gcásanna a chinnfidh an Coimisiún agus reachtaíocht na mBallstát i gcomhréir le hAirteagal 254 den Chód seo i gcásanna dá bhforáiltear don Choimisiún;
   • feithiclí iompair idirnáisiúnta de réir mhír 5 d'Airteagal 276 den Chód seo;
   • Earraí de chuid an Aontais a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 5 d’Airteagal 303 den Chód seo;
   • táirgí próiseáilte chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i gcrích de réir fhomhír 3 de mhír 2 d’Airteagal 184 den Chód seo;
  2. earraí a shonraítear i mír 5 d'Airteagal 231 den Chód seo lena n-onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais.
 4. Cuirtear na hearraí a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 2 de mhír 3 den airteagal seo faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú gan a n-allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais.
 5. Na hearraí a shonraítear i mír a ceathair d’fhomhír 2 de mhír 5 d’Airteagal 207 den Chód seo, agus na hearraí a shonraítear i mír a ceathair d’fhomhír 2 de mhír 4 d’Airteagal 215 den Chód seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú chun na custaim a chur i gcrích ní mór nós imeachta crios custaim saor in aisce nó nós imeachta custaim stórais in aisce a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais laistigh de thréimhse nach faide ná 1 bhliain ón lá tar éis an lae a chuirtear na hearraí sin faoin nós imeachta onnmhairithe custaim.
  Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát tréimhse níos giorra a bhunú lena gcaithfear na hearraí sonraithe a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais.
  Mura ndéantar na hearraí sonraithe a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, cé is moite de chásanna a ndíothaithe agus (nó) caillteanais do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas dochúlaithe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompar) agus (nó) stóráil, go dtí an dáta éaga, dá bhforáiltear i mír a haon den mhír seo nó arna bhunú le reachtaíocht na mBallstát de réir mhír a dó den mhír seo, cuirtear deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú, agus cuirfear deireadh leis coinníonn údaráis chustaim earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo.
  Ní choinníonn na húdaráis chustaim na hearraí sonraithe má tá siad lonnaithe ar an gcríoch tráth a bhfoirceanta an nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe. SEZ nó i stóras saor in aisce.

Airteagal 140. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú

Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú:

 • dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc de réir an Chóid seo;
 • toirmisc agus srianta a urramú de réir Airteagal 7 den Chód seo;
 • coinníollacha eile a shonraítear le conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas, conarthaí déthaobhacha idirnáisiúnta idir na ballstáit agus conarthaí idirnáisiúnta na mballstát le tríú páirtí a urramú.

Airteagal 141. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe, an téarma lena n-íoc agus lena ríomh

 1. Eascraíonn an oibleagáid an dearbhóir dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim onnmhairiúcháin ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú earraí.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. scaoileadh earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú le pribhléidí a chur i bhfeidhm chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc;
  2. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 4 den airteagal seo;
  3. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim onnmhairiúcháin - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  4. cúlghairm ar dhearbhú maidir le hearraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a tháinig chun cinn agus iad ag clárú dearbhú maidir le hearraí;
  5. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  6. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  7. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc faoi réir a comhlíonta (tá dleachtanna custaim onnmhairiúcháin iníoctha) sula scaoiltear earraí de réir an nós imeachta custaim onnmhairiúcháin, mura mbunaítear tréimhse eile leis an gCód seo.
 4. Tá dleachtanna custaim onnmhairiúcháin faoi réir íocaíochta i méid na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin arna ríomh sa dearbhú le haghaidh earraí, agus na sochair a bhaineann le dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc á gcur san áireamh.