МЕНЮ

Nós imeachta próiseála saincheaptha le haghaidh tomhaltais intíre

Airteagal 188. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Nós imeachta custaim próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre - nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí eachtracha, ar dá réir a dhéantar earraí den sórt sin a phróiseáil lena dtomhailt intíre d’fhonn a gcuid táirgí próiseáilte a fháil atá beartaithe lena socrú ina dhiaidh sin faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, gan íocaíocht a dhéanamh ina leith cibé earraí eachtracha, dleachtanna custaim ar allmhairí, faoi réir na gcoinníollacha chun na hearraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus a n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin.
 2. Coinníonn earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun próiseáil a dhéanamh ar thomhaltas baile stádas earraí eachtracha, agus faigheann earraí a fhaightear (foirmíodh) mar thoradh ar phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre (táirgí próiseáilte, dramhaíl agus iarmhair) stádas earraí eachtracha.
 3. Cuirtear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena thomhailt intíre i bhfeidhm ar earraí, a bhfuil a liosta bunaithe le reachtaíocht na mballstát.

Airteagal 189. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre agus lena n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre:
  1. doiciméad a bheith ar fáil faoi na coinníollacha chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, arna eisiúint ag comhlacht údaraithe ballstáit agus ina bhfuil faisnéis a shonraítear in Airteagal 193 den Chód seo;
  2. an fhéidearthacht go n-aithneodh údaráis chustaim earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre i dtáirgí a bpróiseála;
  3. más ar an lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh i leith táirgí próiseáilte, amhail is dá gcuirfí faoin nós imeachta custaim iad lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre nuair a allmhairítear isteach iad tá críoch chustaim an Aontais, ag cur san áireamh na noirm maidir le haschur táirgí próiseáilte, atá sa doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lena dtomhailt intíre níos lú ná méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh i leith earraí a chuirtear faoi na custaim nós imeachta chun próiseáil a dhéanamh ar thomhaltas baile, amhail is dá gcuirfí earraí den sórt sin faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre;
  4. an dodhéanta táirgí próiseáilte a athbhunú go dtí a staid bhunaidh ar bhealach atá tairbheach go heacnamaíoch;
  5. dualgais speisialta frithdhumpála, frithchúitimh a íoc;
  6. cánacha a íoc, mura soláthraítear díolúintí cánach;
  7. comhlíonadh na mbeart chun an margadh inmheánach a bunaíodh i bhfoirm seachas dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus (nó) dualgais eile a bunaíodh de réir Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas a chosaint;
  8. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.
 2. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre:
  1. comhlíonadh na tréimhse bailíochta bunaithe ar an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre;
  2. comhlíonadh fhorálacha Airteagal 191 den Chód seo agus idirbhearta á ndéanamh le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre;
  3. earraí a fháil a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre leis na daoine a shonraítear sa doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, agus earraí den sórt sin a úsáid chun oibríochtaí a dhéanamh chun na daoine seo a phróiseáil.
 3. Chun an chaibidil seo a chur i bhfeidhm, ciallaíonn an t-údarás custaim earraí eachtracha i dtáirgí a bpróiseála a shainaithint trí bhunú ar cheann de na modhanna a shonraítear in Airteagal 192 den Chód seo chun earraí a phróiseáil lena dtomhailt intíre d’fhonn a fháil cuireadh táirgí próiseáilte faoi réir earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre.

Airteagal 190. Fad an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Bunaítear tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre ar bhonn na tréimhse chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, arna chinneadh sa doiciméad ar na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil lena dtomhailt intíre.
 2. Déantar tréimhse bhailíochta bhunaithe an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre a fhadú ar iarratas ón duine ar fhadú na tréimhse chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre.
 3. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát a fhoráil, nuair a dhéantar an tréimhse chun earraí a phróiseáil lena dtomhailt go baile a fhadú, go bhféadfar tréimhse bhailíochtaithe an nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre a fhadú tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis a dhul in éag. Agus tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, arna bhunú ag an údarás custaim, tar éis é a dhul in éag, atosófar bailíocht an nós imeachta custaim sin ó dháta foirceanta an nós imeachta custaim seo.

Airteagal 191. Oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre

 1. I measc na n-oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre tá:
  1. próiseáil nó próiseáil earraí;
  2. déantúsaíocht earraí, lena n-áirítear cóimeáil, cóimeáil, díchumhachtú agus feistiú.
 2. Ní chuimsíonn oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais baile:
  1. oibríochtaí chun sábháilteacht earraí a chinntiú agus iad á n-ullmhú le haghaidh díola agus iompair (iompar), lena n-áirítear pacáistiú, pacáistiú agus sórtáil earraí, nach gcaillfidh earraí a dtréithe aonair;
  2. sliocht, ainmhithe a thógáil agus a bheathú, lena n-áirítear éin, iasc, chomh maith le crústaigh agus moilisc a fhás;
  3. crainn agus plandaí eile atá ag fás;
  4. cóipeáil agus atáirgeadh taifeadtaí faisnéise, fuaime agus físe ar aon chineál meán faisnéise;
  5. oibríochtaí eile arna gcinneadh ag an gCoimisiún.
 3. Nuair a dhéantar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre, ceadaítear earraí an Aontais a úsáid.

Airteagal 192. Sainaithint earraí eachtracha i dtáirgí a bpróiseála

D’fhonn earraí eachtracha a aithint i dtáirgí a bpróiseála, is féidir na modhanna seo a leanas a úsáid:

 • greamaíonn an dearbhóir, an duine a dhéanann oibríochtaí próiseála, nó oifigigh na n-údarás custaim rónta, stampaí, marcáil dhigiteach agus mharcáil eile ar earraí eachtracha;
 • tuairisc mhionsonraithe, grianghrafadóireacht, íomhá scála earraí eachtracha;
 • comparáid idir samplaí réamhroghnaithe agus (nó) samplaí d’earraí eachtracha agus táirgí dá bpróiseáil;
 • lipéadú táirgí atá ann cheana a úsáid, lena n-áirítear i bhfoirm sraithuimhreacha;
 • modhanna eile is féidir a chur i bhfeidhm bunaithe ar chineál na n-earraí agus na n-oibríochtaí próiseála a dhéantar lena dtomhailt sa bhaile, lena n-áirítear trí scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid a cuireadh isteach ina bhfuil faisnéis mhionsonraithe maidir le húsáid earraí eachtracha sa phróiseas teicneolaíochta chun oibríochtaí próiseála a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, mar chomh maith le táirgeadh teicneolaíochta táirgí próiseáilte, nó trí rialú custaim le linn oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile.

Airteagal 193. Doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Is féidir le haon doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lena dtomhailt sa bhaile, arna eisiúint ag comhlacht údaraithe de bhallstát aghaidh ballstáit, ar a chríoch a n-eisítear an doiciméad seo, lena n-áirítear iad siúd nach ndéanann oibríochtaí go díreach chun earraí a phróiseáil.
 2. Ní mór faisnéis a bheith i ndoiciméad faoi na coinníollacha chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre:
  1. ar chomhlacht údaraithe an Bhallstáit a d’eisigh an doiciméad;
  2. faoin duine ar eisíodh an doiciméad dó;
  3. faoin duine (daoine) a dhéanfaidh oibríochtaí próiseála go díreach mar bhia baile;
  4. maidir le hearraí agus táirgí eachtracha a bpróiseálann siad (ainm, cód de réir ainmníocht Tráchtearraí gníomhaíochta eacnamaíochta eachtraí, cainníochta agus costas). Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim foráil a dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht cód earraí agus táirgí eachtracha a bpróiseála a shonrú ar leibhéal na míre tráchtearraí den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíochta Eachtrach, chomh maith leis an bhféidearthacht gan a léiriú costas earraí agus táirgí a gcuid próiseála;
  5. ar dhoiciméid a dhearbhaíonn an ceart earraí a bheith acu, iad a úsáid agus (nó) a dhiúscairt;
  6. táirgeacht táirgí próiseáilte i dtéarmaí cainníochtúla agus (nó) céatadáin;
  7. maidir le hoibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre agus modhanna a gcur chun feidhme;
  8. ar na modhanna chun earraí eachtracha a shainaithnítear a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre i dtáirgí a bpróiseála;
  9. faoi ​​dhramhaíl agus iarmhair (ainm, cód de réir na hainmníochta Tráchtearraí do ghníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach, cainníocht agus costas). Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim foráil a dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht an cód dramhaíola agus iarmhair a chur in iúl ar leibhéal earra tráchtearraí na hAinmníochta Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach, chomh maith leis an bhféidearthacht gan luach den sórt sin a léiriú dramhaíl agus iarmhair;
  10. an tréimhse chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre;
  11. maidir leis an bhféidearthacht tuilleadh úsáide tráchtála a bhaint as dramhaíl;
  12. faoin údarás custaim (údaráis chustaim), atá ceaptha earraí a chur faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre agus chun an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích;
  13. faoin dodhéanta táirgí próiseáilte a athbhunú ina staid bhunaidh ar bhealach atá tairbheach go heacnamaíoch.
 3. Ní fhéadfaidh an tréimhse chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre a bheith níos faide ná 1 bhliain nó tréimhse níos faide arna chinneadh ag an gCoimisiún maidir le catagóirí áirithe earraí.
 4. Cuimsíonn an téarma chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre:
  1. fad an phróisis táirgthe chun earraí a phróiseáil;
  2. an t-am a theastaíonn chun táirgí próiseáilte a chur faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 5. Ríomhtar an tréimhse chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre ón lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, agus i gcás dearbhú custaim earraí i roinnt baisceanna - ón lá a dhéantar an chéad bhaisc earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre.
 6. Féadfar an tréimhse chun earraí a phróiseáil lena dtomhailt intíre a fhadú laistigh den tréimhse a shonraítear i mír 3 den airteagal seo.
 7. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát faisnéis bhreise a bhunú a bheidh le sonrú sa doiciméad ar na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil lena dtomhailt sa bhaile.
 8. Foirm doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, an nós imeachta chun é a líonadh agus an nós imeachta chun doiciméad den sórt sin a eisiúint, athruithe (breisithe) a dhéanamh air, chomh maith lena aistarraingt (cealú) agus (nó) bunaítear a athnuachan le reachtaíocht na mBallstát. (féach ordú Aireacht Airgeadais na Rúise Uimh. 5n dar dáta 14.01.2020 Eanáir, XNUMX)

Airteagal 194. Rátaí aschuir táirgí próiseáilte

 1. Tuigtear gurb é ráta aschuir táirgí próiseáilte an chainníocht agus (nó) an céatadán de tháirgí próiseáilte a foirmíodh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltas baile de mhéid áirithe earraí eachtracha.
 2. Má dhéantar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre i ndáil le hearraí, a bhfanann a dtréithe seasmhach go praiticiúil de réir na gceanglas teicniúil seanbhunaithe, agus a mbíonn táirgí próiseáilte ar chaighdeán seasmhach mar thoradh orthu, féadfaidh comhlachtaí údaraithe na mBallstát a bhunú noirm chaighdeánacha maidir le haschur táirgí próiseáilte.

Airteagal 195. Dramhaíl a eascraíonn as oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltas baile agus caillteanais táirgeachta

 1. Tá dramhaíl a ghintear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre faoi réir a socrúcháin faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, ach amháin i gcásanna nuair a aithnítear go bhfuil an dramhaíl sin de réir reachtaíocht na mBallstát mí-oiriúnach lena húsáid tuilleadh tráchtála. nó tá dramhaíl den sórt sin de réir na reachtaíochta ballstáit faoi réir adhlactha, neodraithe, úsáide nó scriosta ar bhealach ar bith eile.
 2. Meastar go ndéantar dramhaíl a ghintear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre, nuair a chuirtear iad faoin nós imeachta custaim a roghnaíonn an dearbhóir, a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais sa stát seo.
 3. Faigheann dramhaíl a shonraítear i mír 1 den airteagal seo, nach bhfuil faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim, stádas earraí an Aontais agus meastar nach bhfuil siad faoi rialú custaim ó dháta a n-aitheantais de réir reachtaíocht na mBallstát mar mí-oiriúnach le haghaidh tuilleadh úsáide tráchtála nó ón dáta a cuireadh cáipéisí faoi bhráid an údaráis chustaim, ag dearbhú gur adhlacadh, neodrú, úsáid nó scriosadh na dramhaíola ginte ar bhealach eile, nó go n-aistrítear í le haghaidh oibríochtaí den sórt sin.
 4. Níl earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun próiseáil a dhéanamh ar thomhaltas baile, a chailltear go dochreidte mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre agus a aithníonn na húdaráis chustaim mar chaillteanais táirgeachta, faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim ar chríochnú an nós imeachta custaim do phróiseáil lena chaitheamh sa bhaile.

Airteagal 196. Iarsmaí earraí eachtracha a foirmíodh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena dtomhailt sa bhaile

Tá iarsmaí earraí eachtracha a foirmíodh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre de réir na noirm maidir le haschur táirgí próiseáilte faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim de réir Airteagal 197 den Chód seo.

Airteagal 197. An nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena thomhailt intíre a chríochnú, a fhionraí agus a fhoirceannadh

 1. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre in éag, cuirtear éifeacht an nós imeachta custaim seo i gcrích trí earraí a fhaightear (a foirmíodh) a shocrú mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre (táirgí próiseáilte, dramhaíl , seachas dramhaíl a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 195 den Chód seo, agus (nó) iarmhéideanna), agus (nó) earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre agus nach gcuirtear faoi oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile, faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre. Ag an am céanna, maidir le táirgí próiseáilte, ní íoctar dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus deimhniú go gcomhlíontar bearta chun an margadh inmheánach a chosaint i bhfoirm seachas dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus (nó) ní éilítear dualgais eile arna mbunú de réir Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas.
 2. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre in éag, féadfar éifeacht an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích:
  1. earraí eachtracha a chur faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre agus nach bhfuil faoi réir oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh ag baile, dramhaíl, seachas dramhaíl a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 195 den Chód seo, agus (nó) iarmhair a eascraíonn as próiseáil oibríochtaí le haghaidh tomhaltais intíre, faoi nós imeachta custaim éagsúil is infheidhme maidir le hearraí eachtracha, ar na coinníollacha dá bhforáiltear leis an gCód seo, cé is moite den nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim;
  2. aitheantas ag na húdaráis chustaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inghnóthaithe mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompar (iompar) agus (nó) earraí a fhaightear (a ghintear) a stóráil mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile (táirgí próiseáilte, dramhaíl agus (nó) iarmhair), agus (nó) earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre agus nach bhfuil faoi réir oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile;
  3. dramhaíl a ghintear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile a aithint, de réir reachtaíocht na mBallstát, atá mí-oiriúnach lena n-úsáid go tráchtála nó a chur faoi bhráid an údaráis chustaim doiciméid a dhearbhaíonn go bhfuil adhlacadh, neodrú, diúscairt nó scriosadh den dramhaíl a gineadh ar bhealach eile, nó ar a n-aistriú chun oibríochtaí den sórt sin a dhéanamh;
  4. aitheantas ag na húdaráis chustaim do chuid d’earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil mar thomhaltas baile mar chaillteanais táirgeachta;
  5. tarlú imthosca arna gcinneadh ag an gCoimisiún agus (nó) reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, a bhfuil na hearraí faoi rialú custaim roimhe sin.
 3. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre in éag, féadfar éifeacht an nós imeachta custaim seo a chur ar fionraí i gcás go gcuirtear earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre agus (nó) go bhfuil a gcuid táirgí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stóras custaim.
 4. Ar dhul in éag don tréimhse bhailíochta bhunaithe an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, cuirtear deireadh le héifeacht an nós imeachta custaim seo.

Airteagal 198. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc maidir le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, an spriocdháta lena n-íocaíocht agus ríomh

 1. Eascraíonn an dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú le haghaidh earraí, agus i maidir le hearraí a dearbhaíodh lena scaoileadh sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú, ó dhuine a chuir isteach iarratas ar earraí a scaoileadh roimh chomhdú dearbhaithe ar earraí - ón nóiméad a chláraigh an t-údarás custaim an t-iarratas ar earraí a scaoileadh go dtí aighneacht a dearbhú maidir le hearraí.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena thomhailt intíre a chur i gcrích de réir mhír 1 agus fhomhíreanna 1, 3 - 5 de mhír 2 d’Airteagal 197 den Chód seo, lena n-áirítear tar éis na himthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 2 de mhír 6 de seo a bheith ann alt;
  2. socrúchán earraí ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, agus (nó) earraí a fuarthas (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile mar chuid de chur i bhfeidhm nós imeachta custaim den sórt sin, a bhfuil a fhoirceannadh, lena stóráil go sealadach de réir mhír 6 d'Airteagal 129 den Chód seo;
  3. socrúchán earraí ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, agus (nó) earraí a fuarthas (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile mar chuid de chur i bhfeidhm nós imeachta custaim den sórt sin, a bhfuil a fhoirceannadh, faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo;
  4. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 7 den airteagal seo;
  5. aitheantas ag an údarás custaim i gcomhréir le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, agus (nó) earraí a fuarthas ( foirmithe) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre, mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas do-aisghabhála na n-earraí seo mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcás cásanna nuair a tháinig an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc roimh an scrios nó an caillteanas do-aisghabhála sin de réir an Chóid seo maidir leis na hearraí seo;
  6. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim - i ndáil leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á chlárú nó iarratas ar earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  7. an dearbhú maidir le hearraí a chúlghairm de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a tháinig chun cinn le linn na an dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  8. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  9. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  10. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Cuirtear deireadh leis an oibleagáid cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, mura mbunaítear a mhalairt le mír 4 den airteagal seo, don dearbhóir nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas :
  1. an oibleagáid cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 13 den airteagal seo;
  2. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, de bharr timpiste nó force majeure , nó go gcaillfear na hearraí seo go neamh-inchúlghairthe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha le linn gnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcásanna inar tharla, roimh an scrios nó an caillteanas dochúlaithe sin de réir an Chóid seo, maidir leis an gCód seo de na hearraí seo tá an spriocdháta chun cánacha a íoc, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh tagtha;
  3. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre - maidir leis an oibleagáid cánacha a íoc, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí nó iarratas ar earraí a scaoileadh á gclárú roimhe seo dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  4. dearbhú maidir le hearraí a chúlghairm de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid cánacha a íoc, speisialta, frithdhumpáil , dleachtanna frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  5. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  6. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  7. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 4. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, a ndearnadh iad a scaoileadh sular comhdaíodh dearbhú earraí, cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid cánacha a íoc, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh tarlú na gcúinsí seo a leanas:
  1. comhlíonadh na hoibleagáide cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, chomh maith le doiciméad leictreonach a sheoladh ag an údarás custaim nó na marcanna iomchuí a shonraítear i mír 17 d’Airteagal 120 de seo a ghreamú. Cód;
  2. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin.
 5. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre faoi réir a chomhlíonta ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 6 den airteagal seo.
 6. I gcás na n-imthosca seo a leanas, breathnaítear ar an dáta dlite chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc:
  1. i gcás earraí eachtracha a aistriú roimh chríochnú an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena thomhailt intíre chuig duine (daoine) nach sonraítear sa doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre - lá aistrithe earraí, agus más rud é níl an lá seo socraithe, - an lá a chuirfear na hearraí faoin nós imeachta custaim ag próiseáil lena dtomhailt intíre;
  2. i gcás go gcaillfear earraí a fhaightear (a foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena dtomhailt sa bhaile, agus (nó) earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, sula gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre i gcrích, seachas scriosadh agus (nó) caillteanas dochúlaithe mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas dochúlaithe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, - an lá a chailltear earraí, agus más amhlaidh níl an lá socraithe, - an lá a gcuirtear earraí faoin nós imeachta próiseála custaim lena gcaitheamh sa bhaile;
  3. mura gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre i gcrích de réir Airteagal 197 den Chód seo - an lá a rachaidh an nós imeachta custaim chun próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre in éag, arna bhunú ag an údarás custaim.
 7. Nuair a tharlaíonn na himthosca a shonraítear i mír 6 den airteagal seo, tá dleachtanna custaim ar allmhairí faoi réir íocaíochta amhail is dá gcuirfí earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála le haghaidh tomhaltais intíre faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan taraif a chur i bhfeidhm roghanna agus sochair maidir le dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc ...
  Chun dleachtanna custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear rátaí na ndleachtanna custaim ar allmhairí i bhfeidhm atá i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim maidir le dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, agus maidir le hearraí a scaoiltear sula ndéantar an dearbhú maidir le hearraí a chomhdú - ar an lá a chláraíonn an t-údarás custaim iarratas ar scaoileadh earraí sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú.
 8. Tá ús iníoctha ar mhéideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 7 den airteagal seo, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo ón lá a cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre go dtí an lá a rachaidh an spriocdháta íocaíochta in éag. dleachtanna custaim ar allmhairí. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Má cuireadh gníomh an nós imeachta custaim chun próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre de réir mhír 3 d’Airteagal 197 den Chód seo ar fionraí, ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear leis an mír seo don tréimhse fionraíochta den nós imeachta custaim.
 9. I gcás go gcríochnófar an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, nó socrúchán le haghaidh stórála sealadaí de réir mhír 6 d’Airteagal 129 den Chód seo earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, agus (nó) earraí a fhaightear ( arna fhoirmiú) mar thoradh ar oibríochtaí ar phróiseáil le haghaidh tomhaltais intíre, nó earraí den sórt sin a chur de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, nó údaráis chustaim a choinneáil de réir na n-earraí sin de réir Tá Caibidil 51 den Chód seo tar éis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc a chomhlíonadh agus (nó) a mbailiú (go hiomlán nó go páirteach) méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íocadh agus (nó) a bailíodh de réir an airteagail seo faoi réir aisíocaíochta (fritháireamh) de réir Chaibidil 10 den Chód seo.
 10. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, seachas earraí a dearbhaíodh lena scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, tá an oibleagáid cánacha a íoc, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir a fhorghníomhaithe (cánacha, tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha) sula scaoiltear earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le próiseáil le haghaidh tomhaltais intíre.
 11. Maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, rinneadh a scaoileadh sular tíolacadh an dearbhú maidir le hearraí agus ar tíolacadh an dearbhú maidir le hearraí dóibh tráth nach déanaí ná an tréimhse a shonraítear i mír 16 de Airteagal 120 den Chód seo, agus i ndáil le hearraí, a bhfuil an dearbhóir ina oibreoir eacnamaíoch údaraithe - tráth nach déanaí ná an tréimhse a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 441 den Chód seo, an oibleagáid cánacha a íoc, speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh tá dleachtanna faoi réir forghníomhaithe (tá cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha) sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú.
 12. Maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena dtomhailt intíre, rinneadh a scaoileadh sular tíolacadh an dearbhú maidir le hearraí agus nár tíolacadh an dearbhú maidir le hearraí ina leith roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear i mír 16 d’Airteagal 120 den Chód seo, agus i ndáil le hearraí, a ngníomhaíonn an dearbhóir ina leith - sula rachaidh an tréimhse a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 441 den Chód seo in éag, an spriocdháta chun cánacha a íoc, speisialta, is é dualgais frithdhumpála, frithchúitimh an lá deireanach den tréimhse a shonraítear i mír 16 d’Airteagal 120 den Chód seo, agus i ndáil le hearraí, a ngníomhaíonn an dearbhóir lena mbaineann - an lá deireanach den tréimhse a shonraítear i mír 4 d'Airteagal 441 den Chód seo.
 13. Maidir leis na hearraí a shonraítear i míreanna 10 agus 11 den airteagal seo, íocfar cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh sa mhéid a ríomhtar de réir an Chóid seo sa dearbhú le haghaidh earraí, agus na sonraí dá bhforáiltear san áireamh i gCaibidil 12 den Chód seo.
 14. Maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 12 den airteagal seo, déantar an bunús chun na cánacha iníoctha, speisialta, frithdhumpála, dleachtanna frithchúitimh a ríomh ar bhonn na faisnéise a shonraítear san iarratas ar earraí a scaoileadh agus na doiciméid a chuirtear isteach mar aon le ráiteas den sórt sin.
  Má chinntear na cóid earraí de réir Ainmníocht Tráchtearraí na Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí ag an leibhéal grúpála le líon na gcarachtar níos lú ná 10:
  • chun cánacha a ríomh, cuirtear an ráta cánach breisluacha is airde i bhfeidhm, an ráta cánacha máil is airde (cáin mháil nó dleacht mháil) a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin a bhfuil na rátaí is airde ina leith bunaítear dleachtanna custaim;
  • chun dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear an ráta is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin, agus mír a cúig den chlásal seo san áireamh.

Ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar thionscnamh earraí, dearbhaítear iad de réir Chaibidil 4 den Chód seo, agus (nó) faisnéis eile is gá chun na dualgais shonraithe a chinneadh. Mura ndeimhnítear bunús earraí agus (nó) faisnéis eile a theastaíonn chun na dualgais shonraithe a chinneadh, ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar na rátaí is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú le haghaidh earraí de chuid an cód céanna den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach, má dhéantar aicmiú na n-earraí ar leibhéal 10 gcarachtar, nó na hearraí a áirítear sa ghrúpáil, más cóid earraí iad de réir na hAinmníochta Tráchtearraí le haghaidh Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí déantar iad a chinneadh ag an leibhéal grúpála agus líon na gcarachtar níos lú ná 10.
Más rud é, maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 12 den airteagal seo, go ndéantar dearbhú maidir le hearraí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a chomhdú ina dhiaidh sin sa mhéid a ríomhtar de réir an Chóid seo sa dearbhú le haghaidh earraí, bunaithe ar an fhaisnéis a shonraítear i ndearbhuithe maidir le hearraí. Déanfar aisíocaíocht (fritháireamh) méideanna cánacha a íocadh go iomarcach agus (nó) a bailíodh go iomarcach, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo.

Airteagal 199. Sonraíochtaí maidir le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh agus a íoc maidir le táirgí próiseáilte nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Nuair a chuirtear táirgí próiseála faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, ríomhtar dleachtanna custaim ar allmhairí i leith táirgí próiseáilte agus íoctar iad de réir Airteagal 136 den Chód seo.
 2. Nuair a chuirtear táirgí próiseála faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, níl aon oibleagáid ar an dearbhóir cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc.

Airteagal 200. Na tréithe a bhaineann le cánacha a íoc, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí eachtracha nach ndearnadh oibríochtaí próiseála, iarmhair agus dramhaíl a gineadh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lena gcaitheamh sa bhaile, nuair a chuirtear faoi na custaim iad nós imeachta maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre

Nuair a chuirtear earraí eachtracha nach ndearnadh oibríochtaí próiseála orthu, chomh maith le hiarmhair agus dramhaíl a gineadh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre, faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, níl oibleagáid ar an dearbhóir cánacha a íoc, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh. ...