МЕНЮ

Nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim

Airteagal 163. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim

 1. Nós imeachta custaim próiseáil i gcríoch an chustaim - an nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí eachtracha, ar dá réir a dhéantar earraí den sórt sin a phróiseáil i gcríoch chustaim an Aontais d’fhonn a gcuid táirgí próiseála a fháil atá beartaithe lena n-onnmhairiú ina dhiaidh sin ó chríoch chustaim an Aontais, gan íocaíocht maidir le hearraí den sórt sin earraí eachtracha, dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus a n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin.
 2. Coinníonn earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim stádas earraí eachtracha, agus faigheann earraí a fhaightear (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch chustaim an Aontais (táirgí próiseáilte, dramhaíl agus iarmhair) stádas earraí eachtracha.
 3. Ceadaítear an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim a úsáid chun an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chur ar fionraí trí earraí a chur faoi, a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach).
 4. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún liosta na n-earraí a chinneadh nach gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim i bhfeidhm ina leith. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 203 dar dáta 11.12.2018)

Airteagal 164. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim agus lena n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim:
  1. doiciméad a bheith ar fáil faoi na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais, arna eisiúint ag comhlacht údaraithe de bhallstát agus ina bhfuil faisnéis a shonraítear in Airteagal 168 den Chód seo. Is féidir dearbhú maidir le hearraí a úsáid mar dhoiciméad den sórt sin más é deis an nós imeachta custaim a phróiseáil i gcríoch an chustaim ná earraí a dheisiú, agus i gcásanna eile arna gcinneadh ag an gCoimisiún; (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 180 de 12.11.2018)
  2. an fhéidearthacht go n-aithneodh na húdaráis chustaim earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil i gcríoch an chustaim i dtáirgí a bpróiseála, ach amháin i gcás earraí coibhéiseacha a chur in ionad earraí eachtracha den sórt sin de réir Airteagal 172 den Chód seo ;
  3. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.
 2. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála ar chríoch an chustaim:
  1. comhlíonadh na tréimhse bailíochta bunaithe ar an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim;
  2. comhlíonadh fhorálacha Airteagal 166 den Chód seo agus oibríochtaí á ndéanamh le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála ar chríoch an chustaim;
  3. earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim a fháil leis na daoine a shonraítear sa doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil i gcríoch chustaim an Aontais, agus úsáid earraí den sórt sin chun oibríochtaí a dhéanamh chun próiseáil a dhéanamh ar earraí ag na daoine seo.
 3. Chun críocha an chaibidil seo a chur i bhfeidhm, ciallaíonn sainaithint an údaráis chustaim earraí eachtracha i dtáirgí a bpróiseála trí cheann de na modhanna a shonraítear in Airteagal 167 den Chód seo a bhunú go raibh na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta próiseála custaim faoi ​​réir oibríochtaí chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais d’fhonn táirgí próiseáilte a fháil i gcríoch an chustaim.

Airteagal 165. Fad an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim

 1. Bunaítear tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil i gcríoch an chustaim ar bhonn na tréimhse chun earraí a phróiseáil i gcríoch chustaim an Aontais, mar a shainmhínítear sa doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil ar chríoch custaim an Aontais .
 2. Déantar tréimhse bhailíochta bhunaithe an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim a fhadú ar iarratas ón duine ar fhadú na tréimhse chun earraí a phróiseáil ar chríoch chustaim an Aontais.
 3. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát a fhoráil, nuair a dhéantar an tréimhse chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais a fhadú, go bhféadfar tréimhse bhailíochtaithe an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim a fhadú tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis a dul in éag. Agus tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, arna bhunú ag an údarás custaim, tar éis é a dhul in éag, atosófar bailíocht an nós imeachta custaim sin ó dháta foirceanta an nós imeachta custaim seo.

Airteagal 166. Oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais

 1. I measc na n-oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais tá:
  1. próiseáil nó próiseáil earraí;
  2. déantúsaíocht earraí, lena n-áirítear cóimeáil, cóimeáil, díchumhachtú agus feistiú;
  3. deisiú earraí, lena n-áirítear iad a athchóiriú, comhpháirteanna a athsholáthar, nuachóiriú;
  4. úsáid earraí a éascaíonn nó a éascaíonn táirgeadh táirgí próiseáilte, fiú má ídítear na hearraí seo go hiomlán nó go páirteach sa phróiseas próiseála. Caithfear an oibríocht seo a dhéanamh go comhuaineach le ceann de na hoibríochtaí a shonraítear i bhfomhíreanna 1-3 den mhír seo.
 2. Ní chuimsíonn oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais:
  1. oibríochtaí chun sábháilteacht earraí a chinntiú agus iad á n-ullmhú le haghaidh díola agus iompair (iompar), lena n-áirítear pacáistiú, pacáistiú agus sórtáil earraí, nach gcaillfidh earraí a dtréithe aonair;
  2. sliocht, ainmhithe a thógáil agus a bheathú, lena n-áirítear éin, iasc, chomh maith le crústaigh agus moilisc a fhás;
  3. crainn agus plandaí eile atá ag fás;
  4. cóipeáil agus atáirgeadh taifeadtaí faisnéise, fuaime agus físe ar aon chineál meán faisnéise;
  5. úsáid earraí eachtracha mar mhodhanna cúnta sa phróiseas teicneolaíochta (trealamh, meaisíní, daingneáin, srl.);
  6. oibríochtaí eile arna gcinneadh ag an gCoimisiún.
 3. Agus oibríochtaí próiseála á ndéanamh i gcríoch chustaim an Aontais, ceadaítear earraí an Aontais a úsáid, seachas earraí a mbunaítear rátaí dleachtanna custaim onnmhairiúcháin ina leith le reachtaíocht na mBallstát agus a chuimsítear sa liosta arna chinneadh ag an gCoimisiún.
  Tá sé de cheart ag an gCoimisiún na cásanna a chinneadh cathain Earraí an Aontais, ar féidir rátaí na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a bhunú ina leith le reachtaíocht na mBallstát agus a chuimsítear ar an liosta dá bhforáiltear sa chéad mhír den mhír seo, is féidir iad a úsáid agus oibríochtaí próiseála á ndéanamh i gcríoch chustaim na Aontas.

Airteagal 167. Sainaithint earraí eachtracha i dtáirgí a bpróiseála

D’fhonn earraí eachtracha a aithint i dtáirgí a bpróiseála, is féidir na modhanna seo a leanas a úsáid:

 • greamaíonn an dearbhóir, an duine a dhéanann oibríochtaí próiseála, nó oifigigh na n-údarás custaim rónta, stampaí, marcáil dhigiteach agus mharcáil eile ar earraí eachtracha;
 • tuairisc mhionsonraithe, grianghrafadóireacht, íomhá scála earraí eachtracha;
 • comparáid idir samplaí réamhroghnaithe agus (nó) samplaí d’earraí eachtracha agus táirgí dá bpróiseáil;
 • lipéadú táirgí atá ann cheana a úsáid, lena n-áirítear i bhfoirm sraithuimhreacha;
 • modhanna eile is féidir a chur i bhfeidhm bunaithe ar nádúr na n-earraí agus na n-oibríochtaí próiseála a dhéantar ar chríoch custaim an Aontais, lena n-áirítear trí scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid a cuireadh isteach ina bhfuil faisnéis mhionsonraithe maidir le húsáid earraí eachtracha sa phróiseas teicneolaíochta chun oibríochtaí próiseála a dhéanamh i críoch chustaim an Aontais, chomh maith le teicneolaíocht táirgthe táirgí próiseáilte, nó trí rialú custaim le linn oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais.

Airteagal 168. Doiciméad ar na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil ar chríoch custaim an Aontais

 1. Is féidir le haon doiciméad maidir leis na coinníollacha chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais, arna eisiúint ag comhlacht údaraithe de bhallstát, a fháil aghaidh ballstáit, ar a chríoch a n-eisítear an doiciméad seo, lena n-áirítear iad siúd a dhéanann oibríochtaí próiseála nó nach ndéanann oibríochtaí den sórt sin go díreach.
 2. Caithfidh faisnéis a bheith sa doiciméad ar na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais:
  1. ar chomhlacht údaraithe an Bhallstáit a d’eisigh an doiciméad;
  2. faoin duine ar eisíodh an doiciméad dó;
  3. faoin duine (daoine) a dhéanfaidh oibríochtaí próiseála go díreach ar chríoch custaim an Aontais;
  4. maidir le hearraí agus táirgí eachtracha a bpróiseálann siad (ainm, cód de réir ainmníocht Tráchtearraí gníomhaíochta eacnamaíochta eachtraí, cainníochta agus costas). Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim foráil a dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht cód earraí agus táirgí eachtracha a bpróiseála a shonrú ar leibhéal na míre tráchtearraí den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíochta Eachtrach, chomh maith leis an bhféidearthacht gan a léiriú costas earraí agus táirgí a gcuid próiseála;
  5. maidir le hearraí an Aontais, a mbunaítear rátaí dleachtanna custaim onnmhairiúcháin ina leith le reachtaíocht na mBallstát, ag cinntiú go gcuirtear an próiseas teicneolaíochta chun earraí eachtracha a phróiseáil i bhfeidhm (ainm, cód de réir Ainmníocht Tráchtearraí Eachtrach Gníomhaíocht Eacnamaíoch agus cainníocht), má bhunaítear é seo le reachtaíocht an Bhallstáit;
  6. ar dhoiciméid a dhearbhaíonn an ceart earraí a bheith acu, iad a úsáid agus (nó) a dhiúscairt;
  7. táirgeacht táirgí próiseáilte i dtéarmaí cainníochtúla agus (nó) céatadáin;
  8. maidir le hoibríochtaí próiseála i gcríoch an chustaim, modhanna chun iad a chur i bhfeidhm;
  9. ar na modhanna chun earraí eachtracha a shainaithnítear a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim i dtáirgí a bpróiseála;
  10. faoi ​​dhramhaíl agus iarmhair (ainm, cód de réir na hainmníochta Tráchtearraí do ghníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach, cainníocht agus costas). Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim foráil a dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht an cód dramhaíola agus iarmhair a chur in iúl ar leibhéal earra tráchtearraí na hAinmníochta Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach, chomh maith leis an bhféidearthacht gan luach den sórt sin a léiriú dramhaíl agus iarmhair;
  11. an tréimhse chun earraí a phróiseáil ar chríoch custaim an Aontais;
  12. maidir le hearraí coibhéiseacha a athsholáthar mar a shainmhínítear in Airteagal 172 den Chód seo, má cheadaítear an t-athsholáthar sin;
  13. maidir leis an bhféidearthacht tuilleadh úsáide tráchtála a bhaint as dramhaíl;
  14. ar an údarás custaim (údaráis chustaim), atá ceaptha earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim agus an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích.
 3. Ní fhéadfaidh an tréimhse chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais a bheith níos faide ná 3 bliana nó tréimhse níos faide arna chinneadh ag an gCoimisiún maidir le catagóirí áirithe earraí. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 203 dar dáta 11.12.2018)
 4. Cuimsíonn an tréimhse chun earraí a phróiseáil ar chríoch custaim an Aontais:
  1. fad an phróisis táirgthe chun earraí a phróiseáil;
  2. an t-am a theastaíonn le haghaidh táirgí próiseáilte a onnmhairiú go hiarbhír as críoch custaim an Aontais agus feidhmíocht oibríochtaí custaim a bhaineann le dramhaíl agus iarmhair earraí eachtracha a dhiúscairt.
 5. Ríomhtar an tréimhse chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais ón lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, agus i gcás dearbhú custaim earraí i roinnt baisceanna - ón lá an chéad cheann cuirtear baisc earraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim.
 6. Féadfar an tréimhse chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais a fhadú laistigh den tréimhse a shonraítear i mír 3 den airteagal seo.
 7. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát faisnéis bhreise a bhunú a bheidh le sonrú i ndoiciméad ar na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil ar chríoch custaim an Aontais.
 8. Foirm doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais, an nós imeachta chun é a líonadh agus an nós imeachta chun doiciméad den sórt sin a eisiúint, athruithe (breisithe) a dhéanamh air, chomh maith lena aistarraingt (cealú) agus (nó) go ndéantar é a athnuachan le reachtaíocht na mBallstát. (féach ordú Aireacht Airgeadais na Rúise Uimh. 246n dar dáta 24.12.2019)
 9. Má úsáidtear an dearbhú maidir le hearraí mar dhoiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais, léireoidh an dearbhóir faisnéis faoi na coinníollacha chun earraí a phróiseáil i gcríoch chustaim an Aontais sa dearbhú maidir le hearraí.

Airteagal 169. Rátaí aschuir táirgí próiseáilte

 1. Tuigtear gurb é toradh táirgí próiseáilte cainníocht agus (nó) céatadán na dtáirgí próiseáilte a foirmíodh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais de mhéid áirithe earraí eachtracha.
 2. Má dhéantar oibríochtaí próiseála ar chríoch chustaim an Aontais i ndáil le hearraí, a bhfanann a dtréithe seasmhach go praiticiúil de réir na gceanglas teicniúil seanbhunaithe, agus a mbíonn táirgí próiseáilte ar chaighdeán seasmhach mar thoradh orthu, is iad comhlachtaí údaraithe an Féadfaidh na Ballstáit noirm chaighdeánacha a bhunú maidir le haschur táirgí próiseáilte.

Airteagal 170. Dramhaíl a eascraíonn as oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais agus caillteanais táirgeachta

 1. Beidh dramhaíl a ghintear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch chustaim an Aontais faoi réir socrúcháin faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, ach amháin i gcásanna ina n-aithnítear go bhfuil an dramhaíl sin de réir reachtaíocht na mBallstát mí-oiriúnach tá a n-úsáid tráchtála bhreise nó a leithéid de dhramhaíl de réir reachtaíocht na mballstát faoi réir adhlactha, neodraithe, úsáide nó scriosta ar bhealach ar bith eile.
 2. Measfar dramhaíl a ghintear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais, nuair a chuirtear iad faoin nós imeachta custaim a roghnaíonn an dearbhóir, mar earraí a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais sa stát seo.
 3. Faigheann dramhaíl a shonraítear i mír 1 den airteagal seo, nach bhfuil faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim, stádas earraí an Aontais agus meastar nach bhfuil siad faoi rialú custaim ó dháta a n-aitheantais de réir reachtaíocht na mBallstát mar mí-oiriúnach le haghaidh tuilleadh úsáide tráchtála nó ón dáta a cuireadh cáipéisí faoi bhráid an údaráis chustaim, ag dearbhú gur adhlacadh, neodrú, úsáid nó scriosadh na dramhaíola ginte ar bhealach eile, nó go n-aistrítear í le haghaidh oibríochtaí den sórt sin.
 4. Níl earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, a chailltear go dochreidte mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais agus a aithníonn na húdaráis chustaim mar chaillteanais táirgeachta, faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim ar chríochnú dóibh an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim.

Airteagal 171. Iarsmaí earraí eachtracha a thig as oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais

Cuirfear iarsmaí earraí eachtracha a foirmíodh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais de réir na noirm maidir le haschur táirgí próiseáilte faoi nósanna imeachta custaim de réir Airteagal 173 den Chód seo.

Airteagal 172. Earraí eachtracha a athsholáthar le hearraí coibhéiseacha

 1. Le cead an údaráis chustaim, ceadaítear earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim a athsholáthar nó a bheartaítear a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim de réir na cáipéise ar na coinníollacha maidir le earraí a phróiseáil i gcríoch custaim an Aontais, le hearraí de chuid an Aontais, atá, i dtéarmaí a dtuairisc, a gcáilíochta agus a dtréithe teicniúla i gcomhthráth leis na hearraí eachtracha sin (dá ngairtear san alt seo anseo - earraí coibhéiseacha).
  I gcás allmhairithe isteach i gcríoch custaim an Aontais lena dheisiú i bhfoirm lochtach páirteanna, tionóil, aonaid a bhí mar chuid de na hearraí a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais de réir nós imeachta onnmhairithe custaim, earraí an Aontais, a. ina gcur síos, tá cáilíocht agus tréithe teicniúla i gcomhthráth le hallmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais ag páirteanna den sórt sin, meastar gur earraí coibhéiseacha iad tionóil, tionóil, gan staid a n-inúsáidteachta agus (nó) meath a chur san áireamh.
 2. Meastar gur táirgí próiseála earraí eachtracha iad táirgí próiseála a fhaightear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais de réir fhorálacha na caibidle seo.
 3. Faigheann earraí coibhéiseacha stádas earraí eachtracha, agus faigheann earraí a thagann ina n-ionad stádas earraí an Aontais.
 4. Má cheadaítear earraí coibhéiseacha a chur in ionad earraí eachtracha, ceadaítear onnmhairiú ó chríoch chustaim an Aontais ar tháirgí próiseála a fhaightear ó earraí coibhéiseacha sula ndéantar earraí eachtracha a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais.
 5. Bunaítear an nós imeachta agus na coinníollacha chun earraí coibhéiseacha a athsholáthar le hearraí eachtracha le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.

Airteagal 173. An nós imeachta custaim maidir le próiseáil ar chríoch an chustaim a chríochnú, a fhionraí agus a fhoirceannadh

 1. Sula rachaidh an tréimhse bailíochta seanbhunaithe den nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim in éag, cuirtear deireadh le hoibriú an nós imeachta custaim seo le socrúchán earraí a fuarthas (a foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais ( táirgí a phróiseáil, dramhaíl, ach amháin an dramhaíl a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 170 den Chód seo, agus (nó) iarmhéideanna), agus (nó) earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim agus nach gcuirtear faoi oibríochtaí próiseála i gcríoch custaim an Aontais, faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú.
 2. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim in éag, féadfar éifeacht an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích:
  1. socrúchán earraí a fuarthas (a foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais (táirgí a phróiseáil, dramhaíl, seachas dramhaíl a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 170 den Chód seo, agus (nó) iarmhair), agus (nó) earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim agus nach bhfuil faoi réir oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais, faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre nó faoi nós imeachta custaim eile is infheidhme maidir le hearraí eachtracha faoin coinníollacha dá bhforáiltear leis an gCód seo, cé is moite den nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach). Ag an am céanna, ní íoctar dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh maidir le táirgí próiseáilte agus níl aon cheanglas doiciméid a chur isteach ag deimhniú go gcomhlíontar bearta chun an margadh inmheánach a chosaint i bhfoirm seachas speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh dleachtanna agus (nó) arna mbunú de réir Airteagal 50 den Chonradh ar tháillí eile an Aontais;
  2. atosú an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), ar cuireadh a oibriú ar fionraí de réir mhír 3 d'Airteagal 224 den Chód seo;
  3. aitheantas ag na húdaráis chustaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inghnóthaithe mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompar (iompar) agus (nó) stóráil earraí a fuarthas (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais (táirgí próiseáilte, dramhaíl agus (nó) iarmhair), agus (nó) earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála ar chríoch an chustaim agus nach bhfuil faoi réir oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais;
  4. dramhaíl a ghintear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála i gcríoch custaim an Aontais a aithint, de réir reachtaíochta na mBallstát, atá mí-oiriúnach lena n-úsáid go tráchtála a thuilleadh, nó doiciméid a chur isteach chuig an údarás custaim lena ndeimhnítear go bhfuil siad adhlactha, neodraithe, an dramhaíl ghinte a dhiúscairt nó a scriosadh ar bhealach eile, nó go n-aistrítear í le haghaidh oibríochtaí den sórt sin;
  5. aitheantas ag na húdaráis chustaim do chuid d’earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim mar chaillteanais táirgeachta;
  6. tarlú imthosca arna gcinneadh ag an gCoimisiún agus (nó) reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, a bhfuil na hearraí faoi rialú custaim roimhe sin.
 3. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim in éag, féadfar éifeacht an nós imeachta custaim seo a chur ar fionraí má chuirtear earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála ar chríoch an chustaim, agus (nó) táirgí dá gcuid próiseáil faoi nós imeachta custaim stórais chustaim nó táirgí dá bpróiseáil faoin nós imeachta iompórtála sealadach custaim (ligean isteach).
 4. Is féidir táirgí próiseáilte a chur faoi nósanna imeachta custaim i go leor amháin nó níos mó.
 5. Ar dhul in éag don tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim le haghaidh próiseála ar chríoch an chustaim, cuirfear deireadh leis an nós imeachta custaim seo.

Airteagal 174. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, an téarma lena n-íocaíocht agus ríomh

 1. Eascraíonn an dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú i leith na n-earraí, an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, agus maidir le hearraí a dearbhaíodh lena scaoileadh roimh chomhdú dearbhaithe ar earraí, ó dhuine a chuir isteach iarratas ar earraí a scaoileadh roimh chomhdú dearbhaithe ar earraí - ón nóiméad a chláraigh an t-údarás custaim iarratas ar earraí a scaoileadh chuig an dearbhú maidir le hearraí a chomhdú.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim ar na cúinsí seo a leanas a tharlú:
  1. an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim a chur i gcrích de réir mhír 1 agus fhomhíreanna 1, 2, 4-6 de mhír 2 d’Airteagal 173 den Chód seo sula rachaidh an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála sa chríoch chustaim arna bhunú ag an údarás custaim, lena n-áirítear tar éis imthosca a bheith ann, a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 2 de mhír 4 den airteagal seo;
  2. earraí a shocrú ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le próiseáil orthu i gcríoch an chustaim, agus (nó) earraí a fuarthas (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais faoi chuimsiú chur i bhfeidhm na n-earraí sin nós imeachta custaim, ar cuireadh deireadh lena chaingean, lena stóráil go sealadach de réir mhír 6 d'Airteagal 129 den Chód seo;
  3. socrúchán earraí ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le próiseáil orthu i gcríoch an chustaim, agus (nó) earraí a fuarthas (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch custaim an Aontais faoi chuimsiú chur i bhfeidhm na n-earraí sin nós imeachta custaim, ar cuireadh deireadh leis, faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo;
  4. an oibleagáid chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 5 den airteagal seo;
  5. aitheantas ag an údarás custaim i gcomhréir le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, agus (nó) earraí a fuarthas ( a foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch an chustaim, mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas do-aisghabhála na n-earraí seo mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcás cásanna nuair a tháinig an scrios nó an caillteanas do-aisghabhála sin i gcomhréir leis an gCód seo maidir leis na hearraí seo, tá an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc;
  6. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim - i ndáil leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú ar earraí nó iarratas ar earraí á gclárú. earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  7. cúlghairm ar dhearbhú i leith earraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta a íoc , dualgais frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn an dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  8. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  9. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  10. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi réir a chomhlíonta ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo.
 4. I gcás na n-imthosca seo a leanas, is é an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc:
  1. i gcás earraí eachtracha a aistriú a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, sula gcuirtear nós imeachta custaim den sórt sin i gcrích chuig duine (daoine) nach gcuirtear in iúl sa doiciméad ar na coinníollacha maidir le próiseáil sa chríoch chustaim, - lá aistrithe earraí, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim;
  2. i gcás go gcaillfí earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim sular cuireadh nós imeachta custaim den sórt sin i gcrích, cé is moite de scriosadh agus (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas do-aisghabhála mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, - an lá a chailltear earraí, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a gcuirfear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i an chríoch custaim;
  3. mura gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim i gcrích sula rachaidh an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála sa chríoch chustaim arna bhunú ag an údarás custaim in éag - an lá a rachaidh an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála sa chríoch chustaim arna bhunú ag na custaim in éag údarás.
 5. Ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo, dleachtanna custaim a allmhairiú, cánacha, tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha amhail is dá gcuirfí earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan roghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoc agus cánacha.
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim a. dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, agus i ndáil le hearraí, a ndearnadh a scaoileadh sular cuireadh an dearbhú maidir le hearraí isteach - ar lá cláraithe ag údarás custaim an iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú maidir le hearraí isteach.
 6. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 5 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo an dáta ar cuireadh na hearraí faoin bpróiseáil nós imeachta custaim i gcríoch an chustaim ar an lá a rachaidh an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Má cuireadh oibriú an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim de réir mhír 3 d’Airteagal 173 den Chód seo ar fionraí, ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear leis an mír seo don tréimhse fionraíochta den nós imeachta custaim.
 7. I gcás an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim a chríochnú, nó socrúchán le haghaidh stórála sealadaí de réir mhír 6 d’Airteagal 129 den Chód seo earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, agus (nó) earraí a fuarthas (a foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí ar phróiseáil earraí i gcríoch an chustaim, nó ar earraí den sórt sin a chur i bhfeidhm de réir mhír 7 d'Airteagal 129 den Chód seo faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, nó na hearraí sin a choinneáil ag custaim údaráis de réir Chaibidil 51 den Chód seo tar éis dóibh an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus (nó) a bhailiú (go hiomlán nó go páirteach) méideanna na ndleachtanna custaim, na gcánacha a chomhlíonadh , tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoctar agus (nó) a bhailítear de réir an ailt seo faoi réir aisíocaíochta (fritháireamh) de réir Chaibidil 10 agus airteagal ú 76 den Chód seo.

Airteagal 175. Sonraíochtaí maidir le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh agus a íoc maidir le táirgí próiseáilte nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Nuair a chuirtear táirgí próiseála faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, tá dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta i méid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh dleachtanna a bheadh ​​iníoctha amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim agus a úsáidtear chun táirgí próiseáilte a mhonarú de réir na noirm maidir le haschur táirgí próiseáilte faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt intíre .
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim a. dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, agus i ndáil le hearraí, a ndearnadh a scaoileadh sular cuireadh an dearbhú maidir le hearraí isteach - ar lá cláraithe ag údarás custaim an iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú maidir le hearraí isteach.
  D’fhonn dleachtanna agus cánacha custaim a ríomh, má éilítear air airgeadra eachtrach a thiontú ina airgeadra ballstáit, déantar comhshó den sórt sin ag an ráta malairte atá i bhfeidhm an lá a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo.
 2. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 1 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo an dáta ar cuireadh na hearraí faoi phróiseáil an nós imeachta custaim i gcríoch an chustaim ar an lá a gcuirtear deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Má cuireadh oibriú an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim de réir mhír 3 d’Airteagal 173 den Chód seo ar fionraí, ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear leis an mír seo don tréimhse fionraíochta den nós imeachta custaim.