МЕНЮ

Nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim

Airteagal 176. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim

 1. Nós imeachta custaim próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim - an nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí an Aontais, ar dá réir a onnmhairítear earraí den sórt sin ó chríoch custaim an Aontais d’fhonn oibríochtaí a fháil, mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, táirgí a bpróiseála atá beartaithe lena n-allmhairiú ina dhiaidh sin isteach i gcríoch chustaim an Aontais, gan dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí den sórt sin de chuid an Aontais, faoi réir na gcoinníollacha chun na hearraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus lena n-úsáid de réir nós imeachta custaim den sórt sin.
 2. Caillfidh earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim agus a onnmhairítear i ndáiríre ó chríoch custaim an Aontais stádas earraí an Aontais.
 3. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i bhfeidhm:
  1. maidir le hearraí a cuireadh roimhe seo faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre le pribhléidí a chur i bhfeidhm maidir le dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, cánacha a bhaineann le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin, nó cuid de na hearraí sin , má dhéantar earraí nó codanna díobh sin a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais lena ndeisiú agus tráth a socrúcháin faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim tá stádas earraí eachtracha acu;
  2. maidir leo siúd a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais:
   • earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach chun an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach a chur i gcrích de réir mhír 2 d’Airteagal 231 den Chód seo;
   • feithiclí iompair idirnáisiúnta sa chás dá bhforáiltear sa chéad mhír de mhír 3 d'Airteagal 277 den Chód seo.
 4. Cuirtear na hearraí a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 3 den airteagal seo faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim gan iad a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais.
 5. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún liosta na n-earraí a chinneadh nach gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim i bhfeidhm ina leith. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 203 dar dáta 11.12.2018)

Airteagal 177. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim agus lena n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim:
  1. doiciméad a bheith ar fáil faoi na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, arna eisiúint ag comhlacht údaraithe de bhallstát agus ina bhfuil faisnéis a shonraítear in Airteagal 181 den Chód seo. Is féidir dearbhú maidir le hearraí a úsáid mar dhoiciméad den sórt sin más é deis an nós imeachta custaim a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim ná earraí a dheisiú;
  2. an fhéidearthacht go n-aithneodh údaráis chustaim earraí an Aontais a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim i dtáirgí a bpróiseála, ach amháin i gcás cásanna a chur in ionad táirgí próiseáilte le hearraí eachtracha coibhéiseacha, mar a shainmhínítear in Airteagal 183 den Chód seo. , de réir airteagal sonraithe an Chóid seo;
  3. slándáil a sholáthar chun an oibleagáid chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc de réir Chaibidil 9 den Chód seo, ach amháin i gcásanna nuair a bheidh, de réir reachtaíocht na mBallstát, urrús chun an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc nach gcuirtear ar fáil;
  4. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.
 2. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim:
  1. comhlíonadh na tréimhse bailíochta bunaithe ar an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim;
  2. forálacha Airteagal 179 den Chód seo a chomhlíonadh agus oibríochtaí próiseála á ndéanamh lasmuigh de chríoch custaim an Aontais le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim.
  3. Chun an chaibidil seo a chur i bhfeidhm, ciallaíonn sainaithint údarás custaim earraí an Aontais i dtáirgí a bpróiseála, trí cheann de na modhanna a shonraítear in Airteagal 180 den Chód seo a bhunú go ndéantar na hoibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais d’fhonn táirgí próiseáilte a fháil cuireadh earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim.

Airteagal 178. Fad an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim

 1. Bunaítear tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim ar bhonn na tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, mar a shainmhínítear sa doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontas.
 2. Déantar tréimhse bhailíochta bhunaithe an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a shíneadh ar iarratas ón duine agus an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais á fhadú.
 3. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát a fhoráil, nuair a dhéantar an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, a fhadú, go bhféadfar tréimhse bhailíochtaithe an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim a fhadú tráth nach déanaí ná 10 lá oibre tar éis a dul in éag. Agus tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim arna bhunú ag an údarás custaim, tar éis é a dhul in éag, atosófar bailíocht an nós imeachta custaim sin ó dháta foirceanta an nós imeachta custaim seo.

Airteagal 179. Oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais

I measc na n-oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais tá:

 • próiseáil nó próiseáil earraí;
 • déantúsaíocht earraí, lena n-áirítear cóimeáil, cóimeáil, díchumhachtú agus feistiú;
 • deisiú earraí, lena n-áirítear iad a athchóiriú, comhpháirteanna a athsholáthar, nuachóiriú.

Airteagal 180. Sainaithint Earraí an Aontais i dtáirgí a bpróiseála

D’fhonn earraí an Aontais a aithint i dtáirgí a bpróiseála, is féidir na modhanna seo a leanas a úsáid:

 • an dearbhóir a ghreamú, duine a dhéanann oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, nó ag oifigigh chustaim séalaí, stampaí, marcáil dhigiteach agus eile. Earraí an Aontais;
 • tuairisc mhionsonraithe, grianghrafadóireacht, íomhá ar scála earraí an Aontais;
 • comparáid idir samplaí réamhroghnaithe agus (nó) samplaí d’earraí agus táirgí an Aontais dá bpróiseáil;
 • lipéadú táirgí atá ann cheana a úsáid, lena n-áirítear i bhfoirm sraithuimhreacha;
 • modhanna eile is féidir a chur i bhfeidhm bunaithe ar chineál na n-earraí agus na n-oibríochtaí próiseála a dhéantar lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, lena n-áirítear trí scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid a cuireadh isteach ina bhfuil faisnéis mhionsonraithe maidir le húsáid earraí an Aontais sa phróiseas teicneolaíochta chun oibríochtaí próiseála a dhéanamh lasmuigh den críoch chustaim an Aontais, chomh maith le teicneolaíocht táirgthe táirgí próiseáilte.

Airteagal 181. Doiciméad ar na coinníollacha maidir le hearraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais

 1. Is féidir le haon doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, arna eisiúint ag comhlacht údaraithe ballstáit, aon duine a fháil aghaidh ballstáitsa chríoch a n-eisítear an doiciméad seo ann.
 2. Caithfidh faisnéis a bheith i ndoiciméad faoi na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais:
  1. ar chomhlacht údaraithe an Bhallstáit a d’eisigh an doiciméad;
  2. faoin duine ar eisíodh an doiciméad dó;
  3. faoin duine (daoine) a dhéanfaidh oibríochtaí próiseála go díreach lasmuigh de chríoch custaim an Aontais;
  4. maidir le hearraí an Aontais agus táirgí a bpróiseála (ainm, cód de réir ainmníocht Tráchtearraí gníomhaíochta eacnamaíochta eachtraí, cainníochta agus costas). Féadfaidh foráil a dhéanamh i reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim go bhféadfar cód earraí agus táirgí a phróiseála an Aontais a phróiseáil ag leibhéal na míre tráchtearra den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach;
  5. ar dhoiciméid a dhearbhaíonn an ceart earraí a bheith acu, iad a úsáid agus (nó) a dhiúscairt;
  6. táirgeacht táirgí próiseáilte i dtéarmaí cainníochtúla agus (nó) céatadáin;
  7. maidir le hoibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais agus modhanna a gcur chun feidhme;
  8. ar na modhanna chun earraí de chuid an Aontais a shainaithnítear a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim i dtáirgí a bpróiseála;
  9. an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais;
  10. ar earraí coigríche coibhéiseacha a chur in ionad táirgí próiseáilte, mar a shainmhínítear in Airteagal 183 den Chód seo, má cheadaítear athsholáthar den sórt sin;
  11. ar an údarás custaim (údaráis chustaim), atá ceaptha earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim agus an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích.
 3. Ní fhéadfaidh an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais a bheith níos faide ná 2 bhliain.
 4. Cuimsíonn an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais:
  1. fad an phróisis táirgthe chun earraí a phróiseáil;
  2. an t-am a theastaíonn chun táirgí próiseáilte a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais agus a socrúchán faoi nósanna imeachta custaim a chomhlánaíonn éifeacht an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh den chríoch chustaim.
 5. Ríomhtar an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais ón lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, agus i gcás dearbhú custaim earraí i roinnt baisceanna - ón lá a dhéantar an cuirtear an chéad bhaisc earraí faoin nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim.
 6. Féadfar an tréimhse chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais a fhadú laistigh den tréimhse a shonraítear i mír 3 den airteagal seo.
 7. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát faisnéis bhreise a bhunú a bheidh le sonrú i ndoiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais.
 8. Foirm doiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, an nós imeachta chun é a líonadh agus an nós imeachta chun doiciméad den sórt sin a eisiúint, leasuithe (breisithe) a thabhairt isteach air, chomh maith lena aistarraingt (cealú) agus (nó) go ndéantar é a athnuachan le reachtaíocht na mBallstát. (féach ordú Aireacht Airgeadais na Rúise Uimh. 7n dar dáta 14.01.2020 Eanáir, XNUMX)
 9. Má úsáidtear an dearbhú maidir le hearraí mar dhoiciméad ar na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, léireoidh an dearbhóir faisnéis faoi na coinníollacha chun earraí a phróiseáil lasmuigh de chríoch custaim an Aontais sa dearbhú le haghaidh earraí.

Airteagal 182. Rátaí aschuir táirgí próiseáilte

 1. Tuigtear toradh táirgí próiseáilte mar chainníocht agus (nó) chéatadán na dtáirgí próiseáilte a foirmíodh mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais de mhéid áirithe d’earraí an Aontais.
 2. Má dhéantar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais i ndáil le hearraí, a bhfanann a dtréithe seasmhach go praiticiúil de réir na gceanglas teicniúil seanbhunaithe, agus a mbíonn táirgí próiseáilte ar chaighdeán seasmhach mar thoradh orthu, is iad comhlachtaí údaraithe an Féadfaidh na Ballstáit noirm chaighdeánacha a bhunú maidir le haschur táirgí próiseáilte.

Airteagal 183. Táirgí próiseáilte a athsholáthar le hearraí eachtracha coibhéiseacha

 1. Le cead an údaráis chustaim, ceadaítear earraí coigríche a chur in ionad táirgí próiseáilte, a bhfuil a dtuairisc, a gcáilíocht agus a dtréithe teicniúla i gcomhthráth le táirgí próiseáilte den sórt sin (anseo feasta san alt seo - coibhéiseach earraí eachtracha(b) más deisiúchán í an oibríocht phróiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, agus má dhéantar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais i ndáil le hearraí a iompraítear trí phíblíne.
  I gcás onnmhairithe ó chríoch custaim an Aontais le haghaidh deisiú baránta i bhfoirm lochtach páirteanna, tionóil, tionóil a bhí mar chuid d’earraí a allmhairíodh roimhe seo i gcríoch custaim an Aontais agus a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile, earraí eachtracha a mheastar, i dtéarmaí a gcur síos, a gcáilíochta agus a dtréithe teicniúla i gcomhthráth le táirgí próiseáilte, a mheastar a bheith ina n-earraí eachtracha coibhéiseacha gan a riocht inúsáidte agus (nó) meath a chur san áireamh.
 2. Má cheadaítear earraí coigríche coibhéiseacha a chur in ionad táirgí próiseáilte, ceadaítear na hearraí eachtracha coibhéiseacha sin a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais sula ndéantar earraí an Aontais a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais.
 3. Bunaítear an nós imeachta agus na coinníollacha chun earraí coigríche coibhéiseacha a chur in ionad táirgí próiseáilte le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.

Airteagal 184. An nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chríochnú agus a fhoirceannadh

 1. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta seanbhunaithe in éag don nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, críochnóidh éifeacht an nós imeachta custaim seo le socrú táirgí próiseáilte faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, agus táirgí le próiseáil earraí a onnmhairíodh iad ó chríoch custaim an Aontais lena ndeisiú saor in aisce (baránta) - faoin nós imeachta custaim ath-allmhairiú, ach amháin an cás dá bhforáiltear sa dara mír den chlásal seo.
  Ní féidir éifeacht an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i gcrích trí tháirgí próiseáilte a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-allmhairithe, más táirgí próiseáilte earraí iad táirgí próiseáilte, ar scaoileadh saor iad, de réir an nós imeachta custaim le haghaidh nuair a scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre é, cuireadh locht (lochtanna) i láthair, agus ba chúis le deisiú saor (baránta) na n-earraí seo.
 2. Sula rachaidh an tréimhse bhailíochta bhunaithe den nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim in éag, féadfar éifeacht an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích:
  1. earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú, seachas na hearraí a shonraítear i bhfomhír 2 den mhír seo, nó faoin nós imeachta custaim lena n-ath-allmhairiú;
  2. earraí a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 176 den Chód seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú;
  3. táirgí próiseáilte a chur faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú i gcásanna, ar choinníollacha agus ar an modh a chinnfidh an Coimisiún.
 3. Ní féidir gníomh an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i gcrích trí earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú, má shuíonn reachtaíocht na mBallstát go ndéanfar earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh den chríoch chustaim, agus (nó (nó ) go bhfuil táirgí a bpróiseála faoi réir filleadh éigeantach ar chríoch an Bhallstáit seo.
 4. Is féidir táirgí próiseáilte a chur faoi nósanna imeachta custaim i go leor amháin nó níos mó.
 5. Ar dhul in éag don tréimhse bhailíochta bhunaithe an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, cuirfear deireadh leis an nós imeachta custaim seo.

Airteagal 185. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí de chuid an Aontais a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim, an téarma lena n-íoc agus lena ríomh.

 1. Eascraíonn an dearbhóir as an oibleagáid chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú earraí.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí de chuid an Aontais a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i gcrích de réir Airteagal 184 den Chód seo, lena n-áirítear tar éis na himthosca a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 4 den airteagal seo a bheith ann;
  2. socrúchán earraí ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim, agus (nó) earraí a fuarthas (foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais faoi chuimsiú chur i bhfeidhm na n-earraí sin. nós imeachta custaim, ar cuireadh deireadh lena chaingean, faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo;
  3. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 5 den airteagal seo;
  4. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim - i ndáil leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  5. cúlghairm ar dhearbhú maidir le hearraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a tháinig chun cinn agus iad ag clárú dearbhú maidir le hearraí;
  6. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  7. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  8. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim faoi réir a chomhlíonta ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo.
 4. I gcás na gcúinsí seo a leanas, meastar an spriocdháta chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc:
  1. i gcás go gcaillfear na hearraí a shonraítear i mír 1 den airteagal seo, sula gcuirfear an nós imeachta custaim i gcrích chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim - an lá ar cailleadh earraí den sórt sin, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a bheidh na custaim nochtann údarás gur cailleadh earraí den sórt sin;
  2. i gcás nach gcríochnófar an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim de réir Airteagal 184 den Chód seo - an lá a rachaidh an nós imeachta custaim in éag le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim.
 5. Nuair a tharlaíonn na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo, íocfar dleachtanna custaim onnmhairiúcháin amhail is dá gcuirfí earraí de chuid an Aontais a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú gan pribhléidí a chur i bhfeidhm mar íocaíocht dleachtanna custaim onnmhairiúcháin.
  Chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim onnmhairiúcháin i bhfeidhm i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim maidir le dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh den chríoch custaim.
 6. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 5 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí iarchur íocaíochta i ndáil leis na méideanna seo, má bhunaítear é seo le reachtaíocht an Bhallstáit i ar cuireadh a gcríoch na hearraí faoi nós imeachta próiseála custaim lasmuigh de chríoch an chustaim. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir an nós imeachta arna bhunú le reachtaíocht na mballstát.
 7. Sa chás go gcuirtear i gcrích an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim nó socrúchán de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód earraí seo faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, nó go gcoinneoidh údaráis chustaim earraí de réir le Caibidil 51 den Chód seo tar éis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc agus (nó) a mbailiú (go hiomlán nó go páirteach) méideanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh agus (nó) a bhaileofar de réir an airteagail seo a aisíoc (fritháireamh) de réir Chaibidil 10 den Chód seo.

Airteagal 186. Sonraíochtaí maidir le dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a ríomh agus a íoc maidir le táirgí próiseáilte nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Nuair a chuirtear táirgí próiseála faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, ríomhtar dleachtanna custaim ar allmhairí bunaithe ar chostas oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais.
 2. Sainmhínítear costas oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais mar chomhiomlán na gcostas tabhaithe iarbhír le haghaidh:
  1. oibríochtaí próiseála (deisiúcháin);
  2. earraí eachtracha a úsáidtear sa phróiseas próiseála (deisiúcháin), mura gcuirtear san áireamh iad i gcostais oibríochtaí próiseála (deisiúcháin).
 3. Mura ndéantar luach na n-oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais a dearbhaíodh le linn an dearbhaithe custaim ar tháirgí próiseáilte a dhoiciméadú nó mura ndearbhaíonn na doiciméid a chuirtear isteach an fhaisnéis dhearbhaithe ar chostas oibríochtaí den sórt sin, socraítear gurb í an difríocht idir na custaim í luach táirgí próiseáilte agus luach earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch custaim.
 4. Má chuirtear rátaí sonracha dleachtanna custaim ar allmhairí i bhfeidhm ar tháirgí próiseáilte, socraítear méid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin is iníoctha mar tháirge ar mhéid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh ag ráta sonrach do tháirgí próiseáilte de réir an chóimheas idir costas na n-oibríochtaí próiseála lasmuigh de críoch chustaim an Aontais de réir luach custaim na dtáirgí a phróiseáil amhail is dá gcuirfí na táirgí próiseáilte faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 5. Nuair a chuirtear táirgí próiseála faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile cánacha maidir le táirgí próiseáilte, déantar iad a ríomh de réir reachtaíocht an Bhallstáit a gcuirtear na táirgí próiseáilte faoina chríoch faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
  Más deisiúchán earraí a onnmhairíodh ó chríoch custaim an Aontais an oibríocht phróiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, ní dhéantar cánacha máil (cáin mháil nó dleacht mháil) a ríomh ná a íoc.
 6. Nuair a chuirtear táirgí próiseála faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, bíonn dleachtanna agus cánacha ar chustaim iompórtála iníoctha i méid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir mhíreanna 1-5 den airteagal seo, mura bhforáiltear a mhalairt le mír 7 de An t-alt seo.
 7. Nuair a chuirtear táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais i ndáil le hearraí eachtracha a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 176 den Chód seo, faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, dleachtanna custaim ar allmhairí agus ní íoctar cánacha a ríomhtar de réir mhíreanna 1-5 den airteagal seo, ach amháin i gcásanna nuair, de réir mhír 11 d’Airteagal 136 den Chód seo, maidir leis na hearraí eachtracha seo, an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus tagann cánacha.
  Tiocfaidh deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí a íoc i leith táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais i ndáil le hearraí eachtracha a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 176 den Chód seo ar fhoirceannadh den oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, cánacha ar na hearraí eachtracha seo.

Airteagal 187. Gnéithe de ríomh agus íocaíocht dleachtanna custaim onnmhairiúcháin i ndáil le hearraí nach ndearnadh oibríochtaí próiseála orthu lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, agus táirgí próiseáilte nuair a chuirtear faoin nós imeachta onnmhairithe custaim iad

 1. Nuair a chuirtear earraí nach ndearnadh oibríochtaí próiseála orthu lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, faoin nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú, chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, cuirtear rátaí na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin i bhfeidhm i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim de an dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim ...
  D’fhonn dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, éilítear air airgeadra eachtrach a thiontú ina airgeadra ballstáit, déantar an tiontú sin ag an ráta malairte i bhfeidhm an lá a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo.
 2. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh (a bailíodh) i leith earraí nach ndearnadh oibríochtaí próiseála lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, a cuireadh (a cuireadh) faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe, tá ús iníoctha, amhail is dá gcuirfí siar íocaíocht deonaíodh i ndáil leis na méideanna seo, má tá sé bunaithe le reachtaíocht an Bhallstáit ar cuireadh na hearraí faoina chríoch faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil lasmuigh den chríoch chustaim. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir an nós imeachta arna bhunú le reachtaíocht na mballstát.
 3. Cinneann an Coimisiún na sainiúlachtaí a bhaineann le dleachtanna agus cánacha custaim onnmhairiúcháin a ríomh agus a íoc i leith táirgí próiseáilte a chuirtear faoin nós imeachta custaim onnmhairiúcháin sna cásanna a bunaíodh de réir fhomhír 3 de mhír 2 d'Airteagal 184 den Chód seo nuair a bhunaítear cásanna den sórt sin .