МЕНЮ

Nós imeachta custaim a athonnmhairiú

Airteagal 238. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú

 1. Nós imeachta custaim ath-onnmhairiú - nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm maidir le hearraí agus earraí eachtracha an Aontais, ar dá réir earraí eachtracha déantar iad a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais gan dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) le méideanna na ndleachtanna agus na gcánacha sin a thabhairt ar ais (fritháireamh) de réir Airteagal 242 de an Cód seo, agus Earraí an Aontais - gan dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo.
 2. Baineann an nós imeachta custaim athonnmhairithe le:
  1. earraí eachtracha a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais agus atá suite i gcríoch custaim an Aontais, lena n-áirítear earraí eachtracha a chuirtear faoi nósanna imeachta custaim;
  2. earraí a fuarthas (a foirmíodh) mar thoradh ar oibríochtaí próiseála ar chríoch chustaim an Aontais (táirgí a phróiseáil, dramhaíl, seachas dramhaíl a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 170 den Chód seo, agus (nó) iarmhair), chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim de réir mhír 1 d’Airteagal 173 den Chód seo;
  3. dramhaíl, cé is moite de dhramhaíl a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 195 den Chód seo, agus (nó) iarmhair a eascraíonn as oibríochtaí próiseála le haghaidh tomhaltais intíre, chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lena thomhailt intíre a chur i gcrích de réir fhomhír 1 de mhír 2 de Airteagal 197 den Chód seo;
  4. earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce, chun nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce a chur i gcrích de réir fhomhír 1 de mhír 5 d’Airteagal 207 den Chód seo;
  5. earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce d’fhonn nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích de réir fhomhír 1 de mhír 4 d’Airteagal 215 den Chód seo;
  6. Earraí de chuid an Aontais ar cuireadh an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre i bhfeidhm ina leith, má onnmhairítear na hearraí ó chríoch custaim an Aontais mar gheall ar neamh-chomhlíonadh théarmaí an idirbhirt ar ar iompraíodh na hearraí ar a mbonn trasna teorainn chustaim an Aontais, lena n-áirítear i dtéarmaí cainníochta, cáilíochta, tuairisc nó pacáistíochta, má chomhlíontar na coinníollacha arna mbunú le mír 2 d'Airteagal 239 den Chód seo;
  7. earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a gcuirtear rátaí níos ísle dleachtanna custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm ina leith, de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar aontachas leis an Aontas, ná iad siúd a bhunaíonn an Taraif Chustaim Aontaithe den Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach, má dhéantar na hearraí seo a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais mar gheall ar neamh-chomhlíonadh théarmaí an idirbhirt ar ar a mbonn a iompraíodh na hearraí thar theorainn chustaim an Aontais, lena n-áirítear i dtéarmaí cainníocht, cáilíocht, tuairisc nó pacáistiú, faoi réir na gcoinníollacha a bhunaítear le mír 2 d'Airteagal 239 den Chód seo.
 3. Caillfidh earraí de chuid an Aontais a shonraítear i bhfomhír 6 de mhír 2 den airteagal seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh athonnmhairithe agus a onnmhairítear i ndáiríre ó chríoch custaim an Aontais, stádas earraí an Aontais.
 4. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le hath-onnmhairiú a chur i bhfeidhm maidir leo siúd a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais:
  1. earraí a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 176 den Chód seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim, chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chur i gcrích de réir fhomhír 2 de mhír 2 d’Airteagal 184 de an Cód seo;
  2. earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim speisialta, i gcásanna a chinnfidh an Coimisiún;
  3. feithiclí iompair idirnáisiúnta de réir mhír 7 d'Airteagal 276 den Chód seo;
  4. earraí eachtracha a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 5 d'Airteagal 303 den Chód seo.
  5. Cuirtear na hearraí a shonraítear i mír 4 den airteagal seo faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú gan iad a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais.

Airteagal 239. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú

 1. Is iad na coinníollacha chun na hearraí a shonraítear i bhfomhíreanna 1-5 de mhír 2 d'Airteagal 238 den Chód seo a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú:
  1. toirmisc agus srianta a urramú de réir Airteagal 7 den Chód seo;
  2. faisnéis a chur faoi bhráid an údaráis chustaim faoi imthosca allmhairiú earraí isteach i gcríoch custaim an Aontais, onnmhairiú earraí ó chríoch custaim an Aontais, a dheimhnítear trí chustam a chur isteach agus (nó) doiciméid eile nó faisnéis faoi dhoiciméid den sórt sin.
 2. Is iad na coinníollacha chun na hearraí a shonraítear i bhfomhíreanna 6 agus 7 de mhír 2 d'Airteagal 238 den Chód seo a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú:
  1. earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú laistigh de bhliain amháin ón lá tar éis lá a socrúcháin faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile;
  2. faisnéis a chur faoi bhráid an údaráis chustaim faoi imthosca allmhairiú earraí isteach i gcríoch chustaim an Aontais, neamh-chomhlíonadh théarmaí an idirbhirt ar ar a mbunaíodh na hearraí thar theorainn chustaim an Aontais, ag cur na hearraí seo faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, úsáid na n-earraí seo tar éis iad a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a dheimhnítear trí chustam a chur isteach agus (nó) doiciméid nó faisnéis eile faoi dhoiciméid den sórt sin. Chun neamh-chomhlíonadh théarmaí an idirbhirt a dhearbhú, ar ar a mbonn a iompraíodh na hearraí thar theorainn chustaim an Aontais, féadfar doiciméid arna n-eisiúint ag eagraíochtaí údaraithe a thíolacadh de réir na reachtaíochta. na mBallstát;
  3. neamhúsáid earraí i gcríoch custaim an Aontais agus mainneachtain iad a dheisiú, ach amháin i gcásanna nuair a bhí gá le húsáid earraí chun lochtanna nó cúinsí eile ba chúis leo a bhrath. earraí a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais;
  4. an cumas earraí a aithint ag an údarás custaim;
  5. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.

Airteagal 240. Caingne le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh athonnmhairithe

 1. Maidir le hiompar (iompar) trí chríoch custaim an Aontais, cuirtear earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-onnmhairithe faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, seachas:
  1. earraí a shonraítear i bhfomhír 6 de mhír 2 d'Airteagal 238 den Chód seo;
  2. earraí a onnmhairítear ón gcalafort SEZ nó FEZ lóistíochta agus áit imeachta na n-earraí sin áit ghluaiseachta earraí thar theorainn chustaim an Aontais, a bhfuil a leithéid de chalafort FEZ nó FEZ lóistíochta tadhlach leis;
  3. catagóirí eile earraí arna gcinneadh ag an gCoimisiún.
 2. Ní mór earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-onnmhairiú a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais laistigh de thréimhse nach faide ná 4 mhí ón lá tar éis an lae a chuirtear earraí den sórt sin faoi nós imeachta custaim den sórt sin, seachas earraí a allmhairítear isteach críoch an chalafoirt FEZ nó FEZ lóistíochta.
 3. Más rud é, laistigh de 3 lá oibre tar éis an lae ó earraí eachtracha a chur faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú, nár cuireadh earraí den sórt sin faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim nó gur fhág siad críoch chustaim an Aontais, caithfear iad a chur i stóráil shealadach .
 4. Mura ndéantar earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-onnmhairiú a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, ach amháin i gcás iad a scriosadh agus (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas dochúlaithe mar thoradh ar caillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, sula rachaidh an tréimhse a bhunaítear le mír 2 den airteagal seo in éag, cuirtear deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú, agus coimeádann an t-údarás custaim earraí eachtracha den sórt sin de réir Chaibidil 51 den Chód seo.

Airteagal 241. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc maidir le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-onnmhairithe, an spriocdháta lena n-íocaíocht agus ríomh

 1. Eascraíonn an dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú maidir leis na hearraí an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-onnmhairithe.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. onnmhairiú iarbhír earraí eachtracha ó chríoch custaim an Aontais, arna dhaingniú ag an údarás custaim den áit imeachta ar an modh a chinnfidh an Coimisiún de réir Airteagal 93 den Chód seo;
  2. earraí a shocrú, ar cuireadh deireadh le héifeacht an nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú, faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d'Airteagal 129 den Chód seo;
  3. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna a ríomhtar agus is iníoctha de réir mhíreanna 4-6 den airteagal seo;
  4. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcásanna inar tharla an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, roimh an scrios nó an caillteanas do-aisghabhála sin de réir an Chóid seo i leith na n-earraí eachtracha seo, tá cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh tagtha;
  5. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  6. cúlghairm ar dhearbhú i leith earraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta a íoc , dualgais frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn an dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  7. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  8. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  9. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Comhlíonfar an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a chomhlíonadh i gcás nach ndéantar earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim ath-onnmhairithe a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, sula rachaidh an t-éag in éag den tréimhse a bhunaítear le mír 2 d'Airteagal 240 den Chód seo.
  Nuair a tharlaíonn an t-imthoisc seo, is é an dáta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc an lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú.
 4. Nuair a tharlaíonn an t-imthoisc a shonraítear i mír 3 den airteagal seo, dleachtanna custaim a allmhairiú, cánacha, tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh athonnmhairithe faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan roghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun custaim allmhairiúcháin a íoc dleachtanna agus cánacha, ach amháin na cásanna a shonraítear i míreanna 5 agus 6 den airteagal seo.
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú.
 5. Má tharla an t-imthosca a shonraítear i mír 3 den airteagal seo i ndáil le hearraí a scaoiltear go coinníollach a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 1 d’Airteagal 126 den Chód seo, íocfar dleachtanna custaim agus cánacha ar mhéid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha nár íocadh ar earraí a scaoileadh saor de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre i ndáil le dreasachtaí a úsáid chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc. Níl dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i leith na n-earraí sonraithe faoi réir íocaíochta.
 6. Má tharla an t-imthoisc a shonraítear i mír 3 den airteagal seo maidir le táirgí próiseála earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, tá dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta i méid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, a bheadh ​​iníoctha amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim agus a úsáidtear chun táirgí próiseáilte a mhonarú de réir an cuireadh noirm maidir le scaoileadh táirgí próiseáilte faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim a. dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, agus i ndáil le hearraí, a ndearnadh a scaoileadh saor, nuair a cuireadh faoin nós imeachta custaim iad lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim, sular cuireadh an dearbhú isteach le haghaidh earraí, - ar an lá a chláraigh an t-údarás custaim an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú maidir le hearraí isteach.
  D’fhonn dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, éilítear air airgeadra coigríche a thiontú ina airgeadra ballstáit, déantar a leithéid de chomhshó ag an ráta malairte atá i bhfeidhm ar an lá a shonraítear i mír a dó den chlásal seo.
 7. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 6 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí iarchur íocaíochta i ndáil leis na méideanna seo ón dáta na n-earraí a chur faoin bpróiseáil nós imeachta custaim i gcríoch an chustaim an lá a chuirtear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Má cuireadh oibriú an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim de réir mhír 3 d’Airteagal 173 den Chód seo ar fionraí, ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear leis an mír seo don tréimhse fionraíochta den nós imeachta custaim.
 8. I gcás onnmhairiú iarbhír earraí eachtracha ó chríoch custaim an Aontais, arna dhaingniú ag an údarás custaim maidir leis an áit imeachta ar an modh a chinnfidh an Coimisiún, nó a shuíomh de réir mhír 7 d'Airteagal 129 den Chód seo den sórt sin earraí faoi nósanna imeachta custaim is infheidhme maidir le hearraí eachtracha, nó na húdaráis chustaim a choinneáil ar earraí den sórt sin de réir Chaibidil 51 den Chód seo tar éis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus ( nó) go ndéanfar a mbailiú (go hiomlán nó go páirteach) dleachtanna custaim allmhairithe, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh agus (nó) a bhailítear de réir an airteagail seo a thabhairt ar ais de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo .
 9. Níl aon oibleagáid ar an dearbhóir dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh athonnmhairithe.

Airteagal 242. Aisíocaíocht (fritháireamh) ar mhéideanna dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh

 1. Maidir leis na hearraí a shonraítear i bhfomhíreanna 6 agus 7 de mhír 2 d’Airteagal 238 den Chód seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-onnmhairiú agus a onnmhairítear i ndáiríre ó chríoch custaim an Aontais, méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) i dtaca le cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, ach amháin i gcás nuair a íocadh (bailíodh) méideanna na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin i ndáil leis an caingean a choimisiúnú de shárú ar chuspóirí agus choinníollacha sochair a dheonú chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) a shárú de shárú ar shrianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin i dtaca le húsáid na sochar sin.
 2. Déanfar aisíocaíocht (fritháireamh) ar mhéideanna dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh de réir mhír 1 den airteagal seo de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo.