МЕНЮ

Nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach

Airteagal 227. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach

 1. Nós imeachta custaim onnmhairiú sealadach - nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí de chuid an Aontais, ar dá réir a onnmhairítear earraí den sórt sin ó chríoch custaim an Aontais lena suíomh sealadach agus lena n-úsáid lasmuigh de gan dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo. agus a n-úsáid i gcomhlíonadh an nós imeachta custaim sin.
 2. Caillfidh earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach agus a onnmhairítear i ndáiríre ó chríoch custaim an Aontais (anseo feasta sa chaibidil seo - earraí a onnmhairítear go sealadach), stádas earraí an Aontais.
 3. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach a chur i bhfeidhm maidir leo siúd a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais:
  1. earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach chun an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach a chur i gcrích de réir mhír 2 d’Airteagal 231 den Chód seo;
  2. Earraí de chuid an Aontais a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 5 d’Airteagal 303 den Chód seo.
 4. Níl feidhm ag an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach maidir leis na hearraí seo a leanas:
  1. táirgí bia, deochanna, lena n-áirítear deochanna alcólacha, tobac agus táirgí tobac, amhábhair, táirgí leathchríochnaithe, earraí inchaite agus samplaí, ach amháin i gcás cásanna a n-onnmhairithe ó chríoch custaim an Aontais i gcóipeanna aonair le haghaidh fógraíochta agus (nó) taispeántais críocha nó mar thaispeántais nó dearaí tionsclaíocha;
  2. dramhaíl, lena n-áirítear tionscail.
 5. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún na catagóirí earraí a onnmhairítear go sealadach a chinneadh a gceadaítear earraí eachtracha a athsholáthar ina leith, chomh maith le cásanna athsholáthair den sórt sin.
 6. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach a chur i bhfeidhm maidir le gás nádúrtha a iompraítear le hiompar píblíne i gcásanna a bhunaíonn reachtaíocht na mBallstát.

Airteagal 228. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach agus lena n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach:
  1. an fhéidearthacht earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach a shainaithint, nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad ina dhiaidh sin d’fhonn an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích. Sainaithint ní éilítear earraí i gcásanna ina gceadaítear, de réir conarthaí idirnáisiúnta na mBallstát le tríú páirtí nó i gcásanna a chinntear de réir mhír 5 d’Airteagal 227 den Chód seo, earraí a onnmhairítear go sealadach a athsholáthar;
  2. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.
 2. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach:
  1. tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach arna bhunú ag an údarás custaim a urramú;
  2. comhlíonadh na srianta ar úsáid agus diúscairt earraí a onnmhairítear go sealadach, arna bhunú le hAirteagal 230 den Chód seo.

Airteagal 229. Fad an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach

 1. Níl tréimhse bailíochta an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach teoranta, mura mbunaítear a mhalairt de réir an dara mír den mhír seo.
  Ag brath ar chuspóirí earraí a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, chomh maith le hearraí a mbunaíonn reachtaíocht ballstáit an oibleagáid iad a thabhairt ar ais chuig críoch an stáit seo, reachtaíocht ballstáit ar féadfaidh rialáil custaim fad an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach a chinneadh.
 2. Agus earraí á gcur faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach, bunaíonn an t-údarás custaim, ar bhonn dhearbhú an dearbhaitheora, bunaithe ar aidhmeanna agus imthosca onnmhairiú earraí ó chríoch custaim an Aontais, an tréimhse bhailíochta de seo nós imeachta custaim.
 3. Féadfar tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach, arna bhunú ag an údarás custaim, arna iarraidh sin ag an duine, a fhadú sula rachaidh an tréimhse seo in éag nó tráth nach déanaí ná 1 mhí tar éis a dhul in éag. Agus tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach arna bhunú ag an údarás custaim á leathnú, tar éis é a dhul in éag, atosófar bailíocht an nós imeachta custaim sin ó dháta foirceanta an nós imeachta custaim seo.
 4. Más rud é, maidir le hearraí, de réir mhír a dó de mhír 1 den airteagal seo, go gcinnfidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim tréimhse bailíochta an nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach, arna bhunú (arna leathnú) ag an údarás custaim, an ní fhéadfaidh tréimhse bailíochta an nós imeachta custaim seo a bheith níos faide ná tréimhse den sórt sin.
 5. Sa chás go n-aistrítear úinéireacht earraí a onnmhairítear go sealadach chuig duine eachtrach, nach mbunaíonn reachtaíocht bhallstáit an oibleagáid iad a thabhairt ar ais chuig críoch an stáit seo, tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim ní dhéantar leathnú ar onnmhairiú sealadach i leith na n-earraí seo, agus tá na hearraí sin faoi réir socrúcháin faoin nós imeachta custaim onnmhairiú.

Airteagal 230. Srianta le húsáid agus diúscairt earraí a onnmhairítear go sealadach

 1. Ní mór d’earraí a onnmhairítear go sealadach fanacht gan athrú, ach amháin athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála.
 2. Ceadaítear dó oibríochtaí a dhéanamh le hearraí a onnmhairítear go sealadach atá riachtanach chun a sábháilteacht a chinntiú, lena n-áirítear deisiúcháin, seachas deisiúcháin mhóra, nuachóiriú, cothabháil agus oibríochtaí eile atá riachtanach chun earraí a chothabháil i riocht maith, ar an gcoinníoll go n-aithníonn an t-údarás custaim na hearraí nuair a chuirtear faoin nós imeachta ath-allmhairithe custaim iad.

Airteagal 231. An nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach a chríochnú agus a fhoirceannadh

 1. Sula rachaidh an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach arna bhunú ag an údarás custaim in éag, cuirtear éifeacht an nós imeachta custaim seo i gcrích trí na hearraí a onnmhairítear go sealadach a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh ath-allmhairithe, ach amháin an cás dá bhforáiltear i bhfomhír 2 de mhír 4 den alt seo.
 2. Sula rachaidh an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach arna bhunú ag an údarás custaim in éag, féadfar oibriú an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích trí earraí a onnmhairítear go sealadach a chur faoi na nósanna imeachta custaim maidir le honnmhairiú, próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim, onnmhairiú sealadach, ach amháin an cás dá bhforáiltear i bhfomhír 2 de mhír 4 den airteagal seo, agus freisin más rud é, de réir reachtaíocht na mBallstát, go bhfuil earraí a onnmhairítear go sealadach faoi réir a n-ath-allmhairithe éigeantaigh isteach i gcríoch custaim an Aontais.
 3. Féadfar earraí a onnmhairítear go sealadach a chur faoi na nósanna imeachta custaim a shonraítear i míreanna 1 agus 2 den airteagal seo i mbaisce amháin nó níos mó.
 4. Cuirtear deireadh leis an nós imeachta custaim:
  1. ar dhul in éag do thréimhse bailíochta an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach arna bhunú ag an údarás custaim, mura bhfuil bailíocht an nós imeachta custaim sin sínte;
  2. nuair a nochtfar, sula gcuirfear an nós imeachta custaim i gcrích, go ndéanfar deisiúcháin chaipitiúla, oibríochtaí nuachóirithe i ndáil le hearraí a onnmhairítear go sealadach de shárú ar mhír 2 d’Airteagal 230 den Chód seo.
 5. Earraí a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais, a bhfuil éifeacht an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach curtha i gcrích ina leith ar an mbonn dá bhforáiltear i bhfomhír 2 de mhír 4 den airteagal seo, a bheith i gcríoch custaim an Aontais , faoi réir socrúcháin faoi na nósanna imeachta custaim is infheidhme maidir le hearraí eachtracha, cé is moite den nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú, agus le honnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais - a chur faoin nós imeachta onnmhairithe custaim.

Airteagal 232. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i ndáil le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach, an téarma lena n-íoc agus lena ríomh

 1. Eascraíonn an dearbhóir as an oibleagáid chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú earraí.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach a chur i gcrích de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 231 den Chód seo;
  2. earraí a shocrú a bhfuil éifeacht an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach curtha i gcrích ina leith faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d'Airteagal 129 nó mhír 5 d'Airteagal 231 den Chód seo;
  3. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  4. cúlghairm ar dhearbhú maidir le hearraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a tháinig chun cinn agus iad ag clárú dearbhú maidir le hearraí;
  5. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  6. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  7. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.

3. Comhlíonfar an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc mura gcuirtear an nós imeachta sealadach custaim onnmhairiúcháin i gcrích de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 231 den Chód seo sula rachaidh an nós imeachta custaim onnmhairiúcháin sealadach arna bhunú ag an údarás custaim in éag.

Nuair a tharlaíonn an t-imthoisc seo, measfar gurb é dáta éaga an nós imeachta custaim d’onnmhairiú sealadach arna bhunú ag an údarás custaim an dáta dlite chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc.

4. Nuair a tharlaíonn an t-imthosca a shonraítear i mír 3 den airteagal seo, íocfar dleachtanna custaim onnmhairiúcháin amhail is dá gcuirfí na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú gan pribhléidí a chur i bhfeidhm chun íocaíocht dleachtanna custaim onnmhairiúcháin.

Chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim onnmhairiúcháin i bhfeidhm i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim maidir le dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach.

5. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 4 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí iarchur íocaíochta i ndáil leis na méideanna seo, má bhunaítear é seo le reachtaíocht an Chomhalta. Stát ar cuireadh a earraí faoi a chríoch faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir an nós imeachta arna bhunú le reachtaíocht na mballstát.

6. I gcás earraí a chur faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír a trí de mhír 7 d’Airteagal 129 nó de mhír 5 d’Airteagal 231 den Chód seo tar éis an oibleagáid dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc agus (nó) iad a bhailiú (i) go hiomlán nó go páirteach), tá méideanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh agus (nó) a bhailítear de réir an ailt seo faoi réir a dtuairisceáin (a fhritháireamh) de réir Chaibidil 10 den Chód seo.

Airteagal 233. Sonraíochtaí maidir le dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh agus a íoc i ndáil le hearraí a onnmhairítear go sealadach nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad le haghaidh onnmhairiú

1. Nuair a chuirtear earraí a onnmhairítear go sealadach faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe, chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, cuirtear rátaí na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin i bhfeidhm i bhfeidhm an lá a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh lena gcur earraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe, mura mbunaítear lá eile le reachtaíocht an Bhallstáit de réir an dara mír de mhír 1 d’Airteagal 53 den Chód seo.

D’fhonn dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, éilítear air airgeadra eachtrach a thiontú ina airgeadra ballstáit, déantar an tiontú sin ag an ráta malairte i bhfeidhm an lá a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo.

2. Maidir le suimeanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh (a bailíodh) i leith earraí a cuireadh (a cuireadh) faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí iarchur íocaíochta i leith na méideanna a luaitear, más é sin a bunaíodh le reachtaíocht an Bhallstáit, ar a chríoch ar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir an nós imeachta arna bhunú le reachtaíocht na mballstát.

Airteagal 234. Sonraíochtaí maidir le dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh agus a íoc agus earraí á gcur faoin nós imeachta custaim ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach ina leith

1. Nuair a chuirtear earraí faoin nós imeachta custaim chun earraí a onnmhairiú ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach ina leith, rátaí na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a bhí i bhfeidhm an lá a chláraigh an t-údarás custaim dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur cuirtear an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach i bhfeidhm chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh mura mbunaítear lá eile le reachtaíocht an bhallstáit de réir an dara mír de mhír 1 d’Airteagal 53 den Chód seo.

D’fhonn dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a ríomh, éilítear air airgeadra eachtrach a thiontú ina airgeadra ballstáit, déantar an tiontú sin ag an ráta malairte i bhfeidhm an lá a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo.

2. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íocadh (a bailíodh) i leith earraí a cuireadh (a cuireadh) faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairithe, ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú sealadach ina leith, tá ús iníoctha, amhail is dá gcuirfí siar deonaíodh íocaíocht i ndáil leis na méideanna seo má tá sí bunaithe le reachtaíocht an Bhallstáit ar cuireadh na hearraí faoina chríoch faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú sealadach. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir an nós imeachta arna bhunú le reachtaíocht na mballstát.