МЕНЮ

Rialacha maidir le bosca 37 den dearbhú custaim - Nós Imeachta a líonadh

Léiríonn an colún an cód ilchodach, a fhoirmítear de réir na scéime seo a leanas:

XX XX XXX áit:

  • eilimint 1 - is cód dhá dhigit den nós imeachta custaim dearbhaithe an nós imeachta dearbhaithe de réir aicmiú cineálacha nósanna imeachta custaim;
  • eilimint 2 - is cód dhá dhigit den nós imeachta custaim é an nós imeachta roimhe seo, de réir aicmitheoir cineálacha nósanna imeachta custaim, má cuireadh na hearraí dearbhaithe roimhe sin faoi nós imeachta custaim eile, seachas an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim (dhá nialais "00" mura raibh na hearraí dearbhaithe curtha faoi nós imeachta custaim eile roimhe seo).
  • eilimint 3 - cód trí dhigit de na tréithe suntasacha a bhaineann le gluaiseacht na n-earraí dearbhaithe de réir aicmitheoir na tréithe gluaiseachta earraí;

Aicmitheoir cineálacha nósanna imeachta custaim

 

Aicmiú na tréithe suntasacha a bhaineann le gluaiseacht earraí

Cód Ainm
000 Níor bunaíodh sonraí gluaiseachta earraí
001 Earraí chun cúnamh gan ghá a sholáthar agus (nó) chun críocha carthanúla
002 Earraí cabhrach daonnúla
003 Míreanna Cúnaimh Theicniúil Neamh-inaisíoctha
004 Earraí a aistríodh d’fhonn iarmhairtí tubaistí nádúrtha, éigeandálaí nádúrtha agus de dhéantús an duine a chosc agus fáil réidh leo, nach bhfuil faoi réir filleadh
005 Óir airgeadaíochta, airgeadraí náisiúnta agus eachtrannacha (seachas iad sin a úsáidtear chun críocha numismatic), urrúis a eisítear i gcúrsaíocht
006 Míreanna cúnaimh theicniúil le tabhairt ar ais
007 Bogtar earraí d’fhonn iarmhairtí tubaistí nádúrtha, éigeandálaí nádúrtha agus de dhéantús an duine a chosc agus fáil réidh leo, faoi réir filleadh
008 Earraí (earraí agus soláthairtí agus trealamh teicniúil, trealamh, páirteanna breise, breosla, bia agus maoin eile) a onnmhairítear lasmuigh de chríoch an chustaim EAEU chun oibriú feithiclí agus eagraíochtaí bhallstáit an EAEU a chinntiú nó chun oibriú feithiclí ar léas (cairte) ag daoine de bhallstáit an EAEU a chinntiú, seachas earraí atá ainmnithe i suíomh 010 (seachas Poblacht na Bealarúise)
009 Táirgí mara a thagann ó bhallstáit an EAEU, a ghabhtar agus a allmhairítear ar aon mhodh iompair agus a aithnítear mar tháirgí a thagann ó bhallstáit an EAEU
010 Earraí ar athraíodh a ionad mar sholáthairtí
011 Earraí a allmhairítear go sealadach i gcríoch custaim an EAEU, ar dá réir a chuirtear éifeacht an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) ar fionraí.
013 Earraí a aistríodh mar ranníocaíocht leis an gcaipiteal údaraithe (ciste)
018 Earraí a seachadadh go mícheart
020 Earraí atá beartaithe do chomórtais agus oiliúint spóirt, ceolchoirmeacha, léirithe amharclainne, comórtais, féilte, imeachtaí reiligiúnacha, cultúrtha agus imeachtaí eile dá samhail, taispeántais ag taispeántais, aontaí, chomh maith le himeachtaí oifigiúla agus eile a reáchtáil agus a chlúdach sna meáin agus faoi réir filleadh, cé is moite d’earraí a ainmnítear i bpoist le cóid 090 agus 099
021 Ábhair chur chun cinn agus cuimhneacháin neamh-inaisíoctha
027 Pacáistiú, coimeádáin, pailléid a úsáidtear mar choimeádáin in-aisíoctha
031 Earraí ar athraíodh a ionad lena n-úsáid go hoifigiúil ag misin taidhleoireachta agus oifigí consalachta bhallstáit an EAEU
032 Earraí a iompraítear lena n-úsáid go hoifigiúil ag misin taidhleoireachta agus oifigí consalachta stáit nach baill den EAEU iad, atá suite i gcríoch custaim an EAEU
033 Earraí a iompraítear lena n-úsáid go hoifigiúil ag oifigí ionadaíocha stáit ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a n-oifigí ionadaíocha atá lonnaithe i gcríoch chustaim an EAEU
034 Earraí arna n-iompar lena n-úsáid go hoifigiúil ag eagraíochtaí a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 3 d'Airteagal 2 de Chód Custaim an EAEU nó a n-oifigí ionadaíocha atá suite i gcríoch custaim an EAEU
042 Earraí a sholáthraítear nó a chuirtear ar ais ar ghearán
044 Táirgí lena n-áirítear feithiclí, páirteanna breise agus (nó) trealamh a aistríodh lena gcur chun feidhme nó a chuirtear ar ais tar éis deisiúcháin agus (nó) bharánta agus cothabhála teicniúla, ach amháin na hearraí a shonraítear in earraí le cóid 135, 136, 138
054 Gás nádúrtha a sholáthraítear d’áiseanna stórála gáis nó a chuirtear ar ais ó shaoráidí stórála den sórt sin (seachas Poblacht na Bealarúise)
055 Earraí a iompraítear le hiompar píblíne atá riachtanach lena choimisiúnú
061 Earraí a iompraítear mar shamplaí agus mar shamplaí le haghaidh taighde agus tástála
062 Iarsmaí neamh-inghnóthaithe foinsí radaíochta ianaíoch (seachas Poblacht na Bealarúise)
063 Earraí a sholáthraítear faoi chomhaontuithe um chomhroinnt táirgeachta (seachas Poblacht na Bealarúise)
070 Earraí chun oileáin shaorga, struchtúir, earraí eile atá suite lasmuigh de chríocha bhallstáit an EAEU a thógáil (a thógáil), a bhfuil dlínse eisiach ag ballstáit an EAEU ina leith (seachas Poblacht na Bealarúise)
071 Ghluais earraí go oileáin shaorga, suiteálacha, struchtúir agus réada eile nó ó oileáin shaorga, suiteálacha, struchtúir agus réada eile a bhfuil dlínse eisiach ag ballstáit an EAEU ina leith, agus atá suite lasmuigh de chríoch custaim an EAEU (seachas Poblacht na Bealarúise)
090 Earraí a iompraítear chun Cluichí Geimhridh Oilimpeacha XXII agus Cluichí Geimhridh Parailimpeacha XI 2014 a ullmhú agus a shealbhú i gcathair Sochi (seachas Poblacht na Bealarúise)
091 Earraí a allmhairítear (a allmhairítear) isteach i gcríoch chustaim an EAEU agus atá beartaithe le húsáid in eagrú agus stiúradh imeachtaí iomaíocha idirnáisiúnta oifigiúla i scileanna gairmiúla WorldSkills ("WorldSkills")
092 Earraí a allmhairítear (a allmhairítear) isteach i gcríoch custaim an EAEU agus atá beartaithe lena n-úsáid in eagrú agus seoladh imeachtaí idirnáisiúnta oifigiúla faoi chuimsiú Laethanta Idirnáisiúnta Hanseatic an Ama Nua
098 Earraí a iompraíodh chun cruinniú mullaigh APEC 2012 a ullmhú agus / nó a thionól i gcathair Vladivostok (seachas Poblacht na Bealarúise)
099 Gluaisíodh earraí le húsáid in eagrú agus stiúradh Chorn Domhanda FIFA 2018 agus / nó Corn Chónaidhm FIFA 2017, Craobh Peile Eorpach UEFA 2020 nó le linn gníomhaíochtaí oiliúna chun ullmhú dóibh
100 Earraí a iompraíodh chun píblíne gáis Nord Stream a thógáil (seachas Poblacht na Bealarúise)
101 Earraí a iompraítear chun píblíne gáis an tSruth Theas a thógáil (seachas Poblacht na Bealarúise)
102 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce, agus earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce, agus earraí EAEU, a gcinntear a stádas i de réir mhír 8 d'Airteagal 210 de Chód Custaim an EAEU
103 Earraí atá suite ar chríoch saorchrios eacnamaíoch (speisialta, speisialta) nach féidir leis an údarás custaim a shainaithint mar earraí a bhí ar chríoch saorchrios eacnamaíoch (speisialta, speisialta) sular cruthaíodh é, nó mar earraí a allmhairíodh isteach sa críoch chrios eacnamaíoch saor (speisialta, speisialta) nó monaraithe (faighte) ar chríoch crios eacnamaíoch saor (speisialta, speisialta)
104 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a gcinntear a stádas i de réir mhír 8 d'Airteagal 218 de Chód Custaim EAEU
105 Earraí i stóras saor in aisce nach féidir leis an údarás custaim a shainaithint mar earraí a bhí i gcríoch stórais in aisce sular cruthaíodh é, nó mar earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce nó a monaraíodh (a fuarthas) i stóras saor in aisce
106 Páirteanna, tionóil, tionóil ar féidir leis an údarás custaim a shainaithint mar a áirítear (san áireamh) i gcomhdhéanamh earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim de chrios custaim saor in aisce
107 Páirteanna, tionóil, tionóil ar féidir leis an údarás custaim a shainaithint mar a áirítear (san áireamh) i gcomhdhéanamh earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce
112 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) go heisiach ó earraí EAEU a chuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce, lena n-áirítear earraí an EAEU nach gcuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce, a onnmhairítear ó chríoch na saor (speisialta,). speisialta) crios eacnamaíoch don chuid eile de chríoch custaim an EAEU
113 Earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí EAEU, lena n-áirítear earraí nach gcuirtear faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, a onnmhairítear ó chríoch crios eacnamaíoch saor (speisialta, speisialta) lasmuigh de chríoch custaim an EAEU
114 Earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a onnmhairítear ó chríoch crios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta) lasmuigh de chríoch custaim an EAEU, má aithnítear earraí den sórt sin mar earraí de chuid an EAEU de réir Airteagal 210 de Chód Custaim an EAEU
115 Earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a onnmhairítear ó chríoch crios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta) don chuid eile de chríoch custaim an EAEU, a bhfuil aithint earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce
116 Earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a onnmhairítear ó chríoch crios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta) don chuid eile de chríoch custaim an EAEU, nár sainaithníodh earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce ina leith.
117 Earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim crios custaim saor in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a onnmhairítear ó chríoch crios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta) lasmuigh de chríoch custaim an EAEU, mura n-aithnítear earraí den sórt sin mar earraí de chuid an EAEU de réir Airteagal 210 de Chód Custaim an EAEU
118 Trealamh a chuirtear faoin nós imeachta custaim de chrios custaim saor in aisce, a chuirtear i ngníomh agus a úsáideann cónaitheoir (rannpháirtí, eintiteas) de chrios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta) chun comhaontú (comhaontú) maidir le cur chun feidhme (seoladh) gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm ar chríoch chrios crios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta) (comhaontú ar choinníollacha gníomhaíochta i gcrios eacnamaíoch saor in aisce (speisialta, speisialta), dearbhú infheistíochta, clár fiontraíochta), a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, ag cur san áireamh na sonraí a bhaineann le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú le mír an dara mír 1 d'Airteagal 209 de Chód Custaim an EAEU a ríomh
119 Earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim de chrios custaim saor in aisce ar chríoch crios eacnamaíoch saor ó chalafort (speisialta, speisialta) nó crios eacnamaíoch saor ó loighistic (speisialta, speisialta), a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena chaitheamh sa bhaile, agus a chuirtear san áireamh cuntas a thabhairt ar na sonraí a bhaineann le dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú leis an dara mír de chlásal 1 d'Airteagal 209 de Chód Custaim an EAEU a ríomh
122 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) go heisiach ó earraí EAEU a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce chuig an gcuid eile de chríoch custaim an EAEU
123 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí EAEU, a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce lasmuigh de chríoch custaim an EAEU
124 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí EAEU a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce lasmuigh den críoch custaim an EAEU, a aithnítear mar earraí de chuid an EAEU de réir Airteagal 218 de Chód Custaim an EAEU
125 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a onnmhairítear ó chríoch saor in aisce stóras leis an gcuid eile de chríoch custaim an EAEU, ar sainaithníodh earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce ina leith.
126 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí de chuid an EAEU, a onnmhairítear ó chríoch saor in aisce stóras leis an gcuid eile de chríoch custaim an EAEU nár sainaithníodh earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce ina leith
127 Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí EAEU a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce lasmuigh den críoch custaim an EAEU, nach n-aithnítear mar earraí EAEU de réir Airteagal 218 de Chód Custaim EAEU
128 Trealamh a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a chuirtear i ngníomh agus a úsáideann úinéir stórais in aisce chun oibríochtaí a dhéanamh dá bhforáiltear i mír 1 d’Airteagal 213 de Chód Custaim EAEU, a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena chaitheamh sa bhaile , ag cur san áireamh na sonraí a bhaineann le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, frithdhumpáil speisialta, dleachtanna frithchúitimh arna mbunú leis an dara mír de chlásal 1 d'Airteagal 217 de Chód Custaim an EAEU a ríomh
129 Earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú, a n-aisíoctar cánacha agus (nó) ús astu, méideanna cánacha eile, fóirdheontais agus méideanna eile de réir fhomhír 3 de mhír 2 d’Airteagal 236 den Chód Custaim den EAEU
130 Earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú, nach n-aisíoctar cánacha ina leith agus (nó) ús orthu, méideanna cánacha eile, fóirdheontais agus méideanna eile de réir fhomhír 3 de mhír 2 d’Airteagal 236 de Cód Custaim an EAEU
131 Dramhaíl a eascraíonn as próiseáil earraí i gcríoch an chustaim agus as próiseáil lena dtomhailt sa bhaile
132 Iarmhair a eascraíonn as próiseáil earraí i gcríoch an chustaim agus as próiseáil lena dtomhailt sa bhaile
133 Táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar phróiseáil earraí a chuirtear faoi nósanna imeachta custaim na próiseála i gcríoch an chustaim, a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim, a phróiseáil lena dtomhailt intíre, seachas earraí a shonraítear i suíomhanna le cóid 044, 134 - 138 ( lena n-áirítear táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar phróiseáil earraí a chuirtear faoi nósanna imeachta custaim, próiseáil i gcríoch an chustaim, próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim)
134 Táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar oibríochtaí chun earraí coibhéiseacha a phróiseáil de réir Airteagal 172 de Chód Custaim EAEU, a onnmhairítear ó chríoch chustaim an EAEU, seachas earraí a shonraítear i suíomhanna le cóid 136 agus 138
135 Earraí eachtrachaa allmhairítear isteach i gcríoch custaim an EAEU in ionad táirgí próiseáilte de réir Airteagal 183 de Chód Custaim an EAEU, más deisiúchán earraí, lena n-áirítear baránta, an oibríocht phróiseála.
136 Táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar earraí eachtracha a athsholáthar de réir mhír a dó de chlásal 1 d'Airteagal 172 de Chód Custaim EAEU, a onnmhairítear ó chríoch custaim an EAEU
137 Earraí eachtracha a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an EAEU in ionad táirgí próiseáilte de réir Airteagal 183 de Chód Custaim an EAEU, má dhéantar oibríochtaí próiseála i ndáil le hearraí a iompraítear le hiompar píblíne
138 Táirgí próiseáilte a fhaightear mar thoradh ar oibríochtaí próiseála le haghaidh earraí coibhéiseacha de réir Airteagal 172 de Chód Custaim EAEU, más deisiúchán earraí, lena n-áirítear barántas, an oibríocht phróiseála a onnmhairítear ó chríoch custaim an EAEU, seachas earraí sonraithe i riocht le cód 136
139 Earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stóras custaim, a bhfuiltear ag súil go gcuirfear nós imeachta custaim den sórt sin i gcrích ina leith de réir fhomhír 5 de mhír 1 d'Airteagal 161 de Chód Custaim an EAEU
15X * Gnéithe eile de ghluaiseacht earraí a tugadh isteach i bPoblacht na Bealarúise go haontaobhach
150 Earraí a iompraítear faoi chomhaontú malairte (do Phoblacht na Bealarúise)
151 Earraí a aistrítear faoi chomhaontú léasa airgeadais (léasú) (do Phoblacht na Bealarúise)
152 Earraí a iompraítear faoi chomhaontú síntiús (do Phoblacht na Bealarúise)
153 Earraí a onnmhairítear lasmuigh de chríoch custaim an EAEU chun críche díola gan réamh-thabhairt i gcrích idirbhirt (do Phoblacht na Bealarúise) - seasamh arna leasú le Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíochta Eoráiseach Uimh. 52 dar dáta 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
16X * Gnéithe eile de ghluaiseacht earraí a tugadh isteach i bPoblacht na Casacstáine go haontaobhach
161 Earraí ghrúpa 27 TN FEA EAEU a tháirgtear ó amhábhair Chasacstáin a miníodh ag réimse Karachaganak (Poblacht na Casacstáine) agus a onnmhairíodh lasmuigh de chríoch custaim an EAEU ó chríoch Chónaidhm na Rúise (do Phoblacht na Casacstáine) - seasamh arna leasú le Cinneadh Bhord na Coimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 52 dar dáta 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
17X * Gnéithe eile de ghluaiseacht earraí a tugadh isteach i gCónaidhm na Rúise go haontaobhach
171 Earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim an chreasa custaim saor in aisce i réigiún Magadan de Chónaidhm na Rúise, atá beartaithe dá riachtanais táirgeachta agus teicneolaíochta féin
172 Bogtar earraí (seachas earraí inmháil) chun críche a n-úsáide i dtógáil, i dtrealamh agus i dtrealamh teicniúil earraí eastáit réadaigh ar chríoch lárionad nuálaíochta Skolkovo nó is gá chun gníomhaíochtaí taighde a chur i bhfeidhm agus chun a thorthaí a thráchtálú. ag rannpháirtithe tionscadail, a gcuirtear fóirdheontais ar fáil ina leith chun costais a aisíoc ar dhleacht chustaim allmhairiúcháin agus cáin bhreisluacha a íoc (do Chónaidhm na Rúise)
173 Earraí a aistríodh chun críche a n-úsáide i dtógáil, i dtrealamh agus i dtrealamh teicniúil earraí eastáit réadaigh ar chríoch lárionad nuálaíochta Skolkovo nó atá riachtanach chun gníomhaíochtaí taighde a chur i bhfeidhm agus chun torthaí a thráchtálú ag rannpháirtithe an tionscadail, seachas earraí a shonraítear faoi chód 172 (do Chónaidhm na Rúise)
174 Earraí is gá chun oibriú seicphointe aeir nó aerfort idirnáisiúnta (do Chónaidhm na Rúise) a chinntiú
175 Earraí atá beartaithe chun tacú le gníomhaíochtaí calafoirt farraige (abhann) atá suite ag seicphointí farraige (abhainn) (do Chónaidhm na Rúise)
176 Earraí a iompraítear chuig nó ó chríoch choimpléasc Baikonur (do Chónaidhm na Rúise)
177 Earraí (seachas earraí inmháil) a allmhairítear chun críche a n-úsáide i dtógáil, i dtrealamh agus i dtrealamh teicniúil earraí eastáit réadaigh i gcríocha na n-ionad eolaíochta agus teicneolaíochta nuálach nó atá riachtanach chun gníomhaíochtaí eolaíochta agus teicneolaíochta a chur i bhfeidhm ag an tionscadal rannpháirtithe, a soláthraítear fóirdheontais ina leith chun costais dleachtanna custaim íocaíochta agus cánach breisluacha (do Chónaidhm na Rúise) a aisíoc.
178 Earraí a allmhairítear chun críche a n-úsáide i dtógáil, i dtrealamh agus i dtrealamh teicniúil earraí eastáit réadaigh i gcríocha ionad eolaíochta agus teicneolaíochta nuálach nó atá riachtanach chun gníomhaíochtaí eolaíochta agus teicneolaíochta a chur i bhfeidhm ag rannpháirtithe an tionscadail, seachas earraí a shonraítear faoi ​​chód 177 (do Chónaidhm na Rúise)
18X * Gnéithe Eile de Ghluaiseacht Earraí a Tugadh isteach go haontaobhach i bPoblacht na hAirméine
180 Earraí a iompraítear faoi chomhaontú léasa airgeadais (léasú) (do Phoblacht na hAirméine)
1 go 20 (88)