МЕНЮ

Nós imeachta custaim speisialta

Airteagal 253. Ábhar agus cur i bhfeidhm nós imeachta custaim speisialta

1. Speisialta nós imeachta custaim - tá an nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm maidir le catagóirí áirithe earraí agus earraí eachtracha de chuid an Aontais, ar dá réir a mbogtar na hearraí sin trasna teorainn chustaim an Aontais, lonnaithe agus (nó) in úsáid i gcríoch chustaim an Aontais nó lasmuigh de. gan dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus (nó) a n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin.

2. Nós imeachta custaim speisialta baineann sé leis na catagóirí earraí seo a leanas:

1) earraí a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais, a bhfuil sé mar aidhm acu feidhmiú misin taidhleoireachta, oifigí consalachta, oifigí ionadaíocha na mBallstát a chinntiú d’eagraíochtaí idirnáisiúnta atá suite lasmuigh de chríoch custaim an Aontais;

2) earraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais atá beartaithe lena n-úsáid go hoifigiúil ag misin taidhleoireachta agus oifigí consalachta atá suite i gcríoch chustaim an Aontais, seachas oifigí consalachta faoi cheannas oifigigh chonsalachta oinigh;

3) feathail stáit, bratacha, comharthaí, rónta agus stampaí, leabhair a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais, oifigiúil ábhar clóite, troscán oifige, trealamh oifige agus earraí eile dá samhail a fhaigheann post consalachta ón stát seolta nó arna iarraidh sin ag an stát seolta, atá beartaithe le húsáid go hoifigiúil ag poist chonsalachta atá lonnaithe i gcríoch custaim an Aontais, faoi cheannas oifigigh chonsalachta oinigh ;

4) earraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais atá beartaithe lena n-úsáid go hoifigiúil ag ionadaithe stáit chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a n-oifigí ionadaíocha atá lonnaithe i gcríoch custaim an Aontais, a soláthraítear díolúine ó dhleachtanna agus ó chánacha custaim ina leith. de réir conarthaí idirnáisiúnta na mballstát le tríú páirtithe agus conarthaí idirnáisiúnta idir ballstáit;

5) earraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais, atá beartaithe lena n-úsáid go hoifigiúil ag eagraíochtaí eile nó ag a n-oifigí ionadaíocha atá suite ar chríoch ballstáit, a soláthraítear díolúine ó dhleachtanna agus ó chánacha custaim ina leith de réir conarthaí idirnáisiúnta de an ballstát seo. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún earraí nach mbaineann leis an gcatagóir earraí seo a chinneadh;

6) airm, trealamh míleata, armlón agus acmhainní ábhartha eile ar earraí de chuid an Aontais iad, a aistríodh thar theorainn chustaim an Aontais d’fhonn ullmhacht comhraic a choinneáil, coinníollacha fabhracha a chruthú maidir le comhlíonadh na gcúraimí sannta atá ag aonaid mhíleata (institiúidí, foirmíochtaí) na mBallstát atá lonnaithe i gcríoch custaim an Aontais agus (nó) lasmuigh de;

7) bhog airm, trealamh míleata, armlón agus ábhair eile thar theorainn chustaim an Aontais chun rannpháirtíocht fhórsaí armtha (trúpaí agus foirmíochtaí míleata eile, eagraíochtaí údaraithe) na mballstát agus neamhbhaill den Aontas i gcomhpháirt ( idirnáisiúnta) cleachtaí, comórtais, chomh maith le paráidí agus imeachtaí sollúnta eile;

8) earraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais agus feithiclí, atá beartaithe chun tubaistí nádúrtha agus éigeandálaí eile a chosc agus a n-iarmhairtí a dhíchur, lena n-áirítear earraí atá beartaithe lena ndáileadh saor in aisce ag comhlachtaí stáit na mBallstát, a rannáin struchtúracha nó eagraíochtaí atá údaraithe de réir reachtaíocht na mBallstát, do dhaoine a mbíonn tionchar ag cásanna éigeandála orthu, chomh maith le hearraí agus feithiclí atá riachtanach chun tarrtháil éigeandála agus obair phráinneach eile a dhéanamh agus chun saol foirne tarrthála éigeandála, seirbhísí míochaine agus eagraíochtaí a chinntiú a n-áiríonn a gcumhachtaí saincheisteanna a réiteach i réimse leachtú iarmhairtí míochaine agus sláintíochta éigeandálaí, eagrú agus soláthar cúraim leighis, lena n-áirítear aslonnú míochaine, seachas deochanna alcólacha (seachas alcól eitile), beoir, táirgí tobac, miotail lómhara agus clocha lómhara, chomh maith le táirgí a dhéantar astu;

9) earraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais, atá beartaithe chun obair thaighde eolaíoch a dhéanamh san Artach agus san Antartach ag daoine de na Ballstáit ar mhaithe le leas na mBallstát ar bhonn neamhthráchtála, chomh maith lena chinntiú gníomhaíochtaí expeditions taighde na mBallstát, arna n-eagrú chun na hoibreacha sonraithe a dhéanamh;

10) earraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais atá beartaithe chun críocha rialaithe dópála. Is é an Coimisiún a chinneann na hearraí a bhaineann leis an gcatagóir earraí seo;

11) bhog sé thar theorainn chustaim an Aontais earraí eachtracha (táirgí míochaine (cógais), cothú speisialta spóirt, forlíonta bia atá gníomhach go bitheolaíoch) a bhfuil sé mar aidhm acu bearta míochaine agus athshlánaithe a dhéanamh maidir le hiarrthóirí ar fhoirne spóirt náisiúnta agus náisiúnta agus baill d’fhoirne den sórt sin ar mhaithe leis na Ballstáit ar neamh- bunús tráchtála, chomh maith le gníomhaíochtaí grúpaí taighde i réimse an spóirt ar na héachtaí is airde (ard) a chinntiú, a bhaineann le haireachtaí na mballstát;

12) ag bogadh (ar athraíodh a ionad) thar theorainn chustaim threalamh agus threalamh spóirt an Aontais, earraí eile atá beartaithe go heisiach le húsáid in eagrú agus reáchtáil imeachtaí oifigiúla idirnáisiúnta spóirt nó mar ullmhúchán dóibh le linn imeachtaí oiliúna. Is é an Coimisiún a chinneann na hearraí a bhaineann leis an gcatagóir earraí seo;

13) earraí eachtracha atá beartaithe lena dtógáil (a chruthú, a thógáil), lena n-áiritheofar feidhmiú (oibriú, úsáid) oileáin shaorga, suiteálacha, struchtúir nó réada eile atá suite lasmuigh de chríoch ballstáit, a bhfuil an ballstát seo eisiach ina leith dlínse. Is é an Coimisiún a chinneann earraí nach mbaineann leis an gcatagóir earraí seo;

14) earraí a bheartaítear a úsáid faoi chuimsiú an chomhair idirnáisiúnta i réimse an taiscéalaíochta agus an úsáid a bhaint as spás amuigh, lena n-áirítear seirbhísí a sholáthar chun spásárthaí a sheoladh. Is é an Coimisiún a chinneann na hearraí a bhaineann leis an gcatagóir earraí seo;

15) earraí eachtracha a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais, atá beartaithe chun taispeántais oifigiúla idirnáisiúnta a eagrú agus a sheoladh, a gcinnfidh an Coimisiún a dtréithe. Is é an Coimisiún a chinneann earraí nach mbaineann leis an gcatagóir earraí seo.

3. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún catagóirí eile earraí a chinneadh a gcuirtear nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm ina leith, lena n-áirítear earraí a bhaineann nó nach mbaineann leis na catagóirí earraí seo.

Airteagal 254. Coinníollacha maidir le socrúchán faoi nós imeachta custaim speisialta agus an nós imeachta chun nós imeachta custaim speisialta a chur i bhfeidhm ag brath ar na catagóirí earraí a gcuirtear i bhfeidhm é ina leith

Ag brath ar na catagóirí earraí a gcuirtear nós imeachta custaim speisialta i bhfeidhm ina leith, socraíonn an Coimisiún agus reachtaíocht na mBallstát sna cásanna dá bhforáiltear leis an gCoimisiún na coinníollacha chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim speisialta, lena n-áirítear cur i bhfeidhm neamh- rialáil taraife, rialáil theicniúil, bearta fíteashláintíochta sláintíochta, tréidliachta agus coraintín, agus an nós imeachta chun nós imeachta custaim speisialta a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear:

stádas earraí a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais a chinneadh agus (nó) a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais;

téarma agus coinníollacha eile maidir le húsáid earraí de réir nós imeachta custaim speisialta;

an nós imeachta chun nós imeachta custaim speisialta a chur i gcrích;

cásanna agus nós imeachta chun nós imeachta custaim speisialta a chur ar fionraí agus a athnuachan;

imthosca maidir le teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, imthosca ina bhfuil an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi réir a fhorghníomhaithe, agus an spriocdháta lena n-íocaíocht i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoi nós imeachta custaim speisialta;

nósanna imeachta custaim faoinar féidir earraí a chur chun an nós imeachta custaim speisialta a chur i gcrích agus a chur ar fionraí, go háirithe dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh agus a íoc nuair a chuirtear earraí faoi na nósanna imeachta custaim seo agus an spriocdháta lena n-íocaíocht .