МЕНЮ

Nós imeachta custaim stórais saor in aisce

Airteagal 211. Ábhar agus cur i bhfeidhm nós imeachta custaim stórais in aisce

 1. Nós imeachta custaim stóras saor in aisce - nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí agus earraí eachtracha an Aontais, ar dá réir a chuirtear agus a úsáidtear earraí den sórt sin i stóras saor in aisce gan dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, faoi réir na gcoinníollacha maidir le earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus a n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin.
 2. I stóras saor in aisce, is féidir earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a chur agus a úsáid, chomh maith le Earraí an Aontaisnach gcuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí eachtrachaa chuirtear faoi nósanna imeachta custaim eile.
 3. Cuirtear earraí de chuid an Aontais faoi nós imeachta custaim stórais in aisce de rogha an dearbhóra.
  Féadfaidh reachtaíocht bhallstáit catagóirí earraí an Aontais a chinneadh, atá, le haghaidh socrúcháin i stóras saor in aisce arna bhunú ar chríoch an bhallstáit sin, faoi réir socrúchán éigeantach faoi nós imeachta custaim stórais in aisce.
 4. Maidir le hearraí an Aontais atá i stóras saor in aisce agus nach gcuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ceadaítear aon oibríochtaí a dhéanamh, lena n-áirítear na cinn dá bhforáiltear i mír 1 d’Airteagal 213 den Chód seo.
 5. Coinníonn earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce stádas earraí eachtracha, agus coimeádann earraí an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce stádas earraí an Aontais.
 6. Faigheann earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce stádas earraí an Aontais.
  Má cheadaíonn reachtaíocht na mBallstát earraí an Aontais a shuíomh agus a úsáid i stóras saor in aisce nach gcuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ansin earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce. agus earraí an Aontais nach gcuirtear faoin stóras saor ó nós imeachta custaim, faigheann siad stádas earraí an Aontais.
 7. Earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí de chuid an Aontais (anseo feasta - earraí a dhéantar (a fuarthas) ó eachtrannach faigheann earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce) stádas earraí eachtracha, ach amháin an cás a shonraítear sa dara mír den chlásal seo.
  Má dhéantar earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, socraítear stádas na n-earraí sin de réir Airteagal 218 den Chód seo.
 8. Murar féidir leis an údarás custaim na hearraí i stóras saor a shainaithint mar earraí a bhí i gcríoch stórais in aisce sular cruthaíodh é, nó mar earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce nó a monaraíodh (a fuarthas) i stóras saor in aisce , ansin meastar gur earraí de chuid an Aontais iad earraí den sórt sin chun críocha a n-onnmhairithe ó chríoch stórais in aisce lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, agus chun críocha eile - mar earraí eachtracha a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais.
 9. Nuair a allmhairítear isteach i gcríoch chustaim an Aontais na hearraí a shonraítear i mír 8 den airteagal seo, a onnmhairíodh roimhe seo ó chríoch custaim an Aontais de réir an nós imeachta um onnmhairiú custaim, ní féidir an nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú a chur i bhfeidhm ar earraí den sórt sin.
 10. Ní mór earraí eachtracha atá faoi réir bhearta cosanta an mhargaidh baile, a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a shainaithint in earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, d’fhonn earraí den sórt sin a onnmhairiú. ó chríoch stórais in aisce go dtí críoch custaim eile an Aontais.
  Sa chás go n-úsáidtear earraí eachtracha atá faoi réir bhearta cosanta an mhargaidh baile, a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, chun earraí a dhéantar (a fuarthas) a mhonarú ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ach ní féidir iad a shainaithint sna hearraí sin, caithfear earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha den sórt sin a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais.
 11. Féadfaidh úinéir stórais in aisce earraí an Aontais a chur agus (nó) earraí an Aontais a úsáid ar chríoch stórais in aisce gan iad a chur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus mír 3 den airteagal seo á chur san áireamh.
 12. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún liosta na n-earraí agus (nó) na gcatagóirí earraí nach gcuirtear nós imeachta custaim stórais in aisce i bhfeidhm ina leith a chinneadh.
  De réir reachtaíocht na mBallstát, féadfar liosta earraí eachtracha agus (nó) catagóirí earraí eachtracha a chinneadh nach gcuirtear nós imeachta custaim stórais in aisce i bhfeidhm ina leith ar chríoch an Bhallstáit sin.
 13. Meastar páirteanna, tionóil, tionóil ar féidir leis an údarás custaim a shainaithint mar a áirítear (san áireamh) i gcomhdhéanamh earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce chun críocha a n-onnmhairithe ó chríoch stórais in aisce mar earraí a chuirtear faoi ​​nós imeachta custaim stórais in aisce, agus maidir le forálacha an Chóid seo beidh feidhm acu.

Airteagal 212. Coinníollacha chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus a n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is é an coinníoll chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce ná toirmeasc agus srianta i ndáil le hearraí eachtracha a urramú de réir Airteagal 7 den Chód seo.
 2. Féadfaidh an dearbhóir earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a bheith ina dhuine ar úinéir stórais in aisce é, agus i gcásanna a shonraíonn reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, daoine eile freisin.
 3. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir nós imeachta custaim stórais in aisce:
  1. socrúchán agus suíomh earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce ar chríoch stórais in aisce le linn na tréimhse oibríochta, agus mír 5 den airteagal seo agus mír 5 d’alt 213 den Chód seo á gcur san áireamh;
  2. úsáid earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim stórais in aisce, ag an dearbhóir a chuir iad faoi nós imeachta custaim den sórt sin, nó ag daoine eile arna gcinneadh de réir na caibidle seo;
  3. caingne a dhéanamh i ndáil le hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, de réir Airteagal 213 den Chód seo.
 4. Ar fheidhmiú stórais in aisce a fhoirceannadh, caithfear na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir nós imeachta custaim stórais in aisce, a shonraítear i mír 3 den airteagal seo, a chomhlíonadh go dtí go mbeidh an nós imeachta custaim seo críochnaithe nó críochnaithe de réir an nós imeachta custaim seo de réir le mír 3 d'Airteagal 215 den Chód seo.
 5. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát cásanna a bhunú nuair is féidir earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a chur agus a lonnú i gcríocha roinnt stórais in aisce, ar eintiteas dlíthiúil é a úinéir atá ina dhearbhóir earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim stórais in aisce, cásanna gluaiseachta earraí agus earraí den sórt sin a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce idir stórais den sórt sin, chomh maith le sonraí oibríochtaí custaim sna cásanna seo agus sainiúlachtaí custaim rialú i ndáil le hearraí den sórt sin.

Airteagal 213. Caingne a glacadh i ndáil le hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus i ndáil le hearraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce

 1. Maidir le hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ceadaítear na hoibríochtaí seo a leanas ar chríoch stórais in aisce:
  1. stóráil;
  2. oibríochtaí chun earraí a luchtú (a dhíluchtú) agus oibríochtaí lasta eile a bhaineann le stóráil;
  3. oibríochtaí is gá chun sábháilteacht earraí a chinntiú, chomh maith le gnáthoibríochtaí chun earraí a ullmhú lena n-iompar (lena n-iompar) agus lena ndíol, lena n-áirítear baisc a roinnt, lastais a fhoirmiú, sórtáil, pacáistiú, athphacáistiú, lipéadú, oibríochtaí chun na cáilíochtaí tráchtála a fheabhsú;
  4. oibríochtaí chun earraí a phróiseáil (a phróiseáil), earraí a mhonarú (lena n-áirítear cóimeáil, díchumhachtú, suiteáil, feistiú), deisiú nó cothabháil earraí, lena n-áirítear a mbíonn earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce rannpháirteach nó éascaithe na hearraí táirgeachta (admhála), fiú má dhéantar earraí eachtracha den sórt sin a ídiú go hiomlán nó go páirteach sa phróiseas chun earraí a mhonarú (a fháil) agus (nó) nach bhfuil in earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim de stóras saor in aisce (anseo feasta sa chaibidil seo - oibríochtaí chun earraí a phróiseáil a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce). Ní chuimsíonn earraí eachtracha a ghlacann páirt i monarú (admháil) earraí nó a éascaíonn iad agus oibríochtaí á ndéanamh acu chun earraí a phróiseáil a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce earraí atá ina modhanna cúnta sa phróiseas teicneolaíochta (mar shampla, trealamh, meaisíní , daingneáin);
  5. trealamh (meaisíní) agus tionóil, páirteanna breise a úsáid dóibh chun oibríochtaí a dhéanamh chun earraí a phróiseáil a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, chomh maith le hoibríochtaí eile a bhaineann le hoibriú agus feidhmiú saor in aisce stóras;
  6. úsáid earraí chun eastát réadach tionsclaíoch agus bonneagar cúnta a thógáil (sa chaibidil seo anseo ina dhiaidh seo - eastát réadach) ar chríoch stórais in aisce;
  7. sampláil agus (nó) samplaí earraí de réir Airteagal 17 den Chód seo;
  8. oibríochtaí eile arna mbunú le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim de réir na gcuspóirí stórais in aisce a chruthú.
 2. Fíric go gcaitear go hiomlán nó go páirteach le hearraí, lena n-áirítear nuair a chaitear (tomhaltas) iad sa phróiseas chun earraí a mhonarú (a fháil), próisis táirgeachta a chinntiú, trealamh, meaisíní agus tionóil a úsáidtear agus a oibriú i gcríoch stórais in aisce, chomh maith le chun earraí eastáit réadaigh a thógáil, tá sé faoi réir machnaimh sa tuairisciú a chuirtear faoi bhráid an údaráis chustaim de réir mhír a sé d'Airteagal 424 den Chód seo.
 3. Féadfar liosta na n-oibríochtaí i ndáil le hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, dá bhforáiltear i mír 1 den airteagal seo, a laghdú de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim agus stóras saor in aisce á chruthú bunaithe ar an críocha a chruthaithe.
 4. Ní cheadaíonn úinéir stórais in aisce na hoibríochtaí dá bhforáiltear i bhfomhíreanna 1-3 agus 5 de mhír 1 den airteagal seo.
  Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim daoine eile a chinneadh atá i dteideal na hoibríochtaí a shonraítear sa mhír seo a dhéanamh.
 5. Le cead an údaráis chustaim, ceadaítear earraí a onnmhairítear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a onnmhairiú, agus (nó) earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ó chríoch a stóras saor in aisce gan nós imeachta custaim stórais in aisce a chomhlánú sna cásanna seo a leanas:
  1. onnmhairítear na hearraí sonraithe, ar trealamh iad nó saoráidí táirgeachta bunúsacha eile, a chuirtear i ngníomh agus a úsáideann úinéir stórais in aisce, nó codanna de na saoráidí bunúsacha táirgeachta sonraithe, chuig an gcuid eile de chríoch custaim an Aontais lena ndeisiú (seachas ollchóiriú, nuachóiriú), cothabháil nó feidhmíocht oibríochtaí eile is gá chun earraí den sórt sin a chothabháil i riocht gnáth (oibre);
  2. onnmhairítear na hearraí sonraithe chuig an gcuid eile de chríoch custaim an Aontais chun oibríochtaí a dhéanamh dá dtástáil theicniúil, dá dtaighde, dá dtástáil, dá bhfíorú, lena n-áirítear na hearraí dá bhforáiltear leis an bpróiseas táirgthe, chomh maith lena dtaispeántas mar shamplaí;
  3. onnmhairítear na hearraí sonraithe chuig an gcuid eile de chríoch an Bhallstáit, ar a gcríoch a bhfuil úinéir an stórais in aisce san áireamh i gclár úinéirí stórais in aisce, d’fhonn oibríochtaí custaim a dhéanamh ar chríochnú an nós imeachta custaim. den stóras saor in aisce lasmuigh den stóras saor in aisce san údarás custaim atá údaraithe de réir reachtaíocht an chomhalta stáit maidir le rialáil custaim oibríochtaí custaim maidir le hearraí den sórt sin;
  4. onnmhairítear na hearraí sonraithe lena socrú agus fanann siad ar chríoch stórais in aisce eile sna cásanna dá bhforáiltear le reachtaíocht na mBallstát de réir mhír 5 d'Airteagal 212 den Chód seo.
 6. Tá na hearraí a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 2 de mhír 5 den airteagal seo faoi réir a n-allmhairithe isteach i gcríoch stórais in aisce sula rachaidh an tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim in éag, bunaithe ar aidhmeanna agus imthosca na n-oibríochtaí sin. Féadfar an tréimhse a bhunóidh an t-údarás custaim a fhadú ar iarratas réasúnaithe ó dhearbhaitheoir na n-earraí seo.
  Maidir leis na hearraí a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 5 den airteagal seo, ní mór nós imeachta custaim stórais in aisce a chríochnú sula rachaidh an tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim in éag. Féadfar an tréimhse a bhunóidh an t-údarás custaim a fhadú ar iarratas réasúnaithe ó dhearbhaitheoir na n-earraí seo.
  Caithfear na hearraí a shonraítear i bhfomhír 4 de mhír 5 den airteagal seo a chur ar chríoch stórais in aisce eile sula rachaidh an tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim in éag. Féadfar an tréimhse a bhunóidh an t-údarás custaim a fhadú ar iarratas réasúnaithe ó dhearbhaitheoir na n-earraí seo.
 7. Bunófar an nós imeachta chun an cead a shonraítear i mír 5 den airteagal seo a eisiúint ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 8. Maidir leis na hearraí go léir nó cuid díobh a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, féadfar idirbhearta a dhéanamh lena ndéantar foráil maidir le haistriú earraí cearta úinéireachta, úsáide agus (nó) diúscartha na n-earraí seo. Sa chás seo, caithfear gníomh nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích de réir an nós imeachta a bhunaítear leis an gCód seo, ach amháin i gcás cásanna ina gceadaítear, de réir mhír 9 den airteagal seo, na hearraí sin a aistriú gan iad a chríochnú nós imeachta custaim stórais in aisce.
 9. Ceadaítear earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a aistriú, agus (nó) earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, gan an nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i seilbh agus ( nó) úsáid:
  1. do chonraitheoir (fochonraitheoir) nó do dhuine eile a dhéanfaidh obair chonartha tógála agus (nó) suiteála ar chríoch stórais in aisce;
  2. chuig an iompróir lena n-iompar;
  3. daoine a dhéanfaidh deisiúcháin (seachas deisiúcháin mhóra, nuachóiriú), cothabháil agus oibríochtaí eile is gá chun earraí den sórt sin a chothabháil i riocht gnáth (oibre);
  4. daoine a dhéanfaidh oibríochtaí ar thástáil theicniúil, ar thaighde, ar thástáil, ar fhíorú earraí den sórt sin, dá bhforáiltear leis an bpróiseas táirgthe, chomh maith lena dtaispeántas mar shamplaí;
  5. daoine a dhéanfaidh oibríochtaí i ndáil le hearraí a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce sna cásanna dá bhforáiltear le fomhíreanna 1 agus 2 de mhír 5 den airteagal seo.
 10. Ní dhéanann aistriú earraí isteach i seilbh agus (nó) úsáid na ndaoine a shonraítear i mír 9 den airteagal seo díolúine an dearbhóra earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce ó na coinníollacha chun na hearraí a úsáid de réir na nós imeachta custaim stórais in aisce dá bhforáiltear sa chaibidil seo.

Airteagal 214. Sainaithint earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, in earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce

 1. D’fhonn earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a shainaithint, is féidir na modhanna seo a leanas a úsáid in earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce:
  1. ag úinéir stórais in aisce nó oifigigh chustaim séalaí, stampaí, marcálacha digiteacha agus marcálacha eile ar earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce;
  2. tuairisc mhionsonraithe, grianghrafadóireacht, íomhá scála earraí eachtracha;
  3. comparáid idir samplaí réamhroghnaithe agus (nó) samplaí d’earraí eachtracha agus d’earraí a monaraíodh (a fuarthas) ó earraí eachtracha;
  4. lipéadú táirgí atá ann cheana a úsáid, lena n-áirítear i bhfoirm sraithuimhreacha;
  5. modhanna eile is féidir a chur i bhfeidhm bunaithe ar chineál na n-earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus na hoibríochtaí a dhéantar chun earraí a phróiseáil a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, lena n-áirítear trí scrúdú a dhéanamh ar na doiciméid a cuireadh isteach ina bhfuil mionsonraí faisnéis maidir le húsáid earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, sa phróiseas teicneolaíochta chun oibríochtaí a dhéanamh chun earraí a phróiseáil a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, chomh maith le teicneolaíocht a dtáirgthe, nó trí rialú custaim a dhéanamh le linn oibríochtaí chun earraí a phróiseáil a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce.
 2. Bunaítear an nós imeachta chun earraí eachtracha a shainaithnítear a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce in earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.

Airteagal 215. Nós imeachta custaim stórais in aisce a chríochnú agus a fhoirceannadh

 1. Ní mór nós imeachta custaim stórais in aisce a chomhlánú sna cásanna seo a leanas:
  1. deireadh a chur le feidhmiú stórais in aisce laistigh de 6 mhí ó dháta foirceanta fheidhmiú stórais in aisce;
  2. onnmhairiú earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ó chríoch stórais in aisce, ach amháin i gcás onnmhairiú earraí den sórt sin:
   • chun na gcríoch a shonraítear i mír 5 d'Airteagal 213 den Chód seo;
   • le haghaidh adhlactha, neodraithe, úsáide nó scriosta ar bhealach ar bith eile de réir reachtaíocht na mBallstát, má chaill earraí den sórt sin a n-airíonna tomhaltóra agus má tá siad mí-oiriúnach le húsáid sa cháil a bhfuil siad beartaithe dóibh;
  3. aistriú ag an dearbhóir cearta seilbhe, úsáide agus (nó) diúscartha earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, chuig duine eile de réir mhír 10 den airteagal seo, ach amháin earraí a aistriú sna cásanna a shonraítear i mír 9 d'Airteagal 213 den Chód seo.
 2. Nuair a bheidh nós imeachta custaim stórais in aisce curtha i gcrích, féadfaidh dearbhóir earraí a bheith ar an duine a bhí ina dhearbhaitheoir earraí nuair a chuirtear iad faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus má fhoráiltear dó sin le reachtaíocht an Chomhalta. Stáit ar rialáil custaim, duine eile.
 3. Ar fhoirceannadh fheidhmiú stórais in aisce, cuirtear gníomh nós imeachta custaim stórais in aisce i gcrích trí earraí atá suite sa Chód idirthurais, seachas an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, a chur faoi na nósanna imeachta custaim. críoch stórais in aisce, a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí, a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus míreanna 4 agus 5 den airteagal seo á gcur san áireamh, nó a cuireadh i gcrích gan iad a chur faoi nósanna imeachta custaim de réir mhíreanna 7 agus 9 den airteagal seo.
  Mura gcuirtear nós imeachta custaim stórais in aisce i gcrích de réir mhír a haon den mhír seo, cuirfear deireadh le héifeacht an nós imeachta custaim seo ar dhul in éag don tréimhse a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 1 den airteagal seo, agus coimeádtar na hearraí ag na húdaráis chustaim de réir Chaibidil 51 den Chód seo.
 4. Maidir le honnmhairiú earraí ó chríoch stórais in aisce lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, cuirtear deireadh le gníomh nós imeachta custaim stórais in aisce leis an áitreabh:
  1. faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú:
   • earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce i stát gan athrú, ach amháin athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompar ) agus (nó) stóráil;
   • earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus nach n-aithnítear mar earraí de chuid an Aontais de réir Airteagal 218 den Chód seo;
  2. faoin nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú:
   • Earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce;
   • earraí a rinneadh (a fuarthas) ó earraí an Aontais;
   • earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus a aithnítear de réir Airteagal 218 den Chód seo mar earraí de chuid an Aontais.
 5. Maidir le honnmhairiú earraí ó chríoch stórais in aisce chuig an gcuid eile de chríoch custaim an Aontais, cuirtear deireadh le gníomh nós imeachta custaim stórais in aisce:
  1. faoi ​​na nósanna imeachta custaim a shonraítear i bhfomhíreanna 1, 4, 5, 7, 10 agus 14-16 de mhír 2 d’Airteagal 127 den Chód seo, earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce i riocht gan athrú, ach amháin athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, agus earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi na custaim nós imeachta stórais in aisce, ag cur mír 6 den airteagal seo san áireamh;
  2. faoin nós imeachta custaim maidir le hath-allmhairiú:
   • Earraí de chuid an Aontais a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, nár tháinig aon athrú orthu, ach amháin athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála;
   • earraí a mhonaraítear (a fuarthas) go heisiach ó earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, ar chríochnú nós imeachta custaim stórais in aisce i ndáil le hearraí an Aontais.
 6. Má chuimsíonn comhdhéanamh earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce earraí eachtracha a thagann faoi bhearta cosanta an mhargaidh inmheánaigh, na hearraí sin le honnmhairiú ó chríoch stórais in aisce go dtí an chuid eile de féadfar críoch chustaim an Aontais a chur faoi na nósanna imeachta custaim a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 7 de mhír 2 d’Airteagal 127 den Chód seo, faoi réir earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a shainaithint sna hearraí sin.
 7. Cuirtear nós imeachta custaim stórais in aisce i gcrích gan é a chur faoi nósanna imeachta custaim sa chás dá bhforáiltear i mír 9 den airteagal seo, agus sna cásanna seo a leanas:
  1. onnmhairítear earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a n-airíonna tomhaltóra agus tá siad mí-oiriúnach le húsáid sa cháil a bhfuil sé beartaithe dóibh, a onnmhairiú. ó chríoch stórais in aisce le haghaidh adhlactha, neodraithe, úsáide nó scriosta ar bhealach ar bith eile de réir reachtaíocht na mBallstát. Sa chás seo, cuirtear deireadh le gníomh nós imeachta custaim stórais in aisce i ndáil le cuid de na hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a fhreagraíonn do líon na n-earraí a adhlacadh, a rinneadh go neamhdhíobhálach, a dhiúscairt agus (nó) scriosta ar bhealach eile, agus arna chinneadh de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim;
  2. déantar earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a scriosadh agus (nó) a chailleadh go dochreidte mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó a cailleadh go dochreidte mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, agus an aithníonn an t-údarás custaim go bhfuil an scrios nó an caillteanas neamh-inchúlghairthe sin de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 8. Bunófar an nós imeachta chun nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích sna cásanna dá bhforáiltear le mír 7 den airteagal seo de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 9. Ar fheidhmiú stórais in aisce a fhoirceannadh, éifeacht nós imeachta custaim stórais in aisce i ndáil le hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus ar trealamh iad a chuirtear i ngníomh agus a úsáideann úinéir stórais in aisce, nó earraí a úsáideann úinéir stórais in aisce chun earraí eastáit réadaigh a chruthú ar chríoch stórais in aisce agus ar cuid dhílis d’earraí eastáit réadaigh den sórt sin iad, a chuirtear i gcrích gan na hearraí sonraithe a chur faoi nósanna imeachta custaim ar an modh a fhorordaítear leis an reachtaíocht. de na Ballstáit.
  Faigheann na hearraí seo stádas earraí an Aontais ón dáta a cuireadh nós imeachta custaim stórais in aisce i gcrích.
 10. Nuair a aistríonn an dearbhóir cearta seilbhe, úsáide agus (nó) diúscartha earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, chuig ceann eile duine, cuirtear deireadh le gníomh nós imeachta custaim stórais in aisce de réir fhomhír 1 de mhír 5 den airteagal seo.
 11. Cuirtear nós imeachta custaim stórais in aisce i gcrích ar leachtú úinéir stórais in aisce de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.

Airteagal 216. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc maidir le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, an spriocdháta lena n-íocaíocht agus ríomh

 1. Eascraíonn an dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim dearbhú maidir le hearraí an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoi nós imeachta custaim stórais in aisce , agus maidir le hearraí a dearbhaíodh lena scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, do dhuine a chuir isteach iarratas ar earraí a scaoileadh roimh chomhdú dearbhaithe ar earraí - ón nóiméad a chláraigh an t-údarás custaim iarratas ar scaoileadh earraí chuig dearbhú maidir le hearraí a chomhdú.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i leith earraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a dhéanamh nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích de réir Airteagal 215 den Chód seo, lena n-áirítear tar éis na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo a bheith ann, ach amháin i gcás nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích trí chur faoi na custaim nós imeachta chun earraí a shonraítear i mír a ceathair d’fhomhír 2 de mhír 4 215 d’Airteagal XNUMX den Chód seo a onnmhairiú;
  2. earraí a shonraítear i mír a ceathair d’fhomhír 2 de mhír 4 d’Airteagal 215 den Chód seo a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú;
  3. socrúchán earraí ar cuireadh deireadh leo nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a monaraíodh (a fuarthas) ó earraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, faoi chuimsiú chur i bhfeidhm nós imeachta custaim den sórt sin , ar cuireadh deireadh leis, faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo;
  4. an oibleagáid chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 5 den airteagal seo;
  5. aitheantas ag an údarás custaim i gcomhréir le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a rinneadh (a fuarthas) ó earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas do-aisghabhála na n-earraí seo mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcás cásanna nuair a tháinig an scriosadh nó an caillteanas do-aisghabhála sin de réir an Chóid seo maidir leis na hearraí eachtracha seo, tá an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc;
  6. diúltú earraí a scaoileadh de réir nós imeachta custaim stórais in aisce - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim iompórtála, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí nó iarratas ar scaoileadh á gclárú. earraí sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  7. cúlghairm ar dhearbhú i leith earraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta a íoc , dualgais frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn an dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  8. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  9. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  10. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi réir a chomhlíonta ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo.
 4. I gcás na n-imthosca seo a leanas, is é an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc:
  1. i gcás onnmhairithe ó chríoch stórais in aisce earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, sula gcuirtear i gcrích iad nós imeachta custaim stórais in aisce d’earraí den sórt sin, nó gan cead ón údarás custaim sna cásanna a shonraítear i mír 5 d’Airteagal 213 den Chód seo, ach amháin i gcásanna inar féidir na hearraí sin a onnmhairiú ó chríoch stórais in aisce gan nós imeachta custaim stórais in aisce a chomhlánú sna cásanna dá bhforáiltear le fomhír 2 de mhír 1 d’Airteagal 215 den Chód seo, - an lá a baineadh as críoch an stórais in aisce, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a nochtadh gur baineadh an t-aistriú sin as críoch an stórais in aisce;
  2. i gcás earraí eachtracha a aistriú a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, chuig duine eile sula gcuirtear an nós imeachta custaim i gcrích stóras saor in aisce d’earraí den sórt sin, ach amháin cásanna nuair is féidir earraí den sórt sin a aistriú sna cásanna dá bhforáiltear i mír 9 d’Airteagal 213 den Chód seo - lá aistrithe earraí, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a nochtfar iad fíric an aistrithe sin;
  3. i gcás go bhfillfidh sé ar ais ar chríoch stórais in aisce roimh dheireadh na tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim de réir mhír a haon de mhír 6 d’Airteagal 213 den Chód seo, earraí a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce sa cásanna a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 2 de mhír 5 d’Airteagal 213 den Chód seo, - an lá a rachaidh an tréimhse in éag arna bhunú ag an údarás custaim de réir mhír a haon de mhír 6 d’Airteagal 213 den Chód seo;
  4. mura gcuirtear nós imeachta custaim stórais in aisce i gcrích roimh dheireadh na tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim de réir mhír a dó de mhír 6 d’Airteagal 213 den Chód seo, maidir le hearraí a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce i an cás a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 5 d'Airteagal 213 den Chód seo, - an lá a rachaidh an tréimhse seo in éag;
  5. i gcás neamh-socrúcháin ar chríoch stórais in aisce eile roimh dheireadh na tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim de réir mhír a trí de mhír 6 d’Airteagal 213 den Chód seo, earraí a onnmhairítear ó chríoch stórais in aisce i an cás a shonraítear i bhfomhír 4 de mhír 5 d'Airteagal 213 den Chód seo - an lá a rachaidh an tréimhse arna bhunú ag an údarás custaim i gcomhréir leis an tríú mír de chlásal 6 d'Airteagal 213 den Chód seo;
  6. i gcás cailliúint earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus (nó) earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, seachas scriosadh agus (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure, nó caillteanas dochúlaithe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, - an lá a gcailltear earraí, agus mura socraítear an lá seo, - an lá ar fhíric an chaillteanais sin a nochtadh;
  7. má mhainníonn an t-údarás custaim doiciméid a chur isteach ag dearbhú gur adhlacadh, neodrú, úsáid nó scriosadh eile na n-earraí a shonraítear i mír a trí d’fhomhír 2 de mhír 1 d’Airteagal 215 den Chód seo a chur faoi bhráid an údaráis chustaim laistigh den tréimhse ama a bhunaigh sé - lá onnmhairithe earraí den sórt sin lasmuigh de chríoch stórais in aisce;
  8. i gcás foirceanta de réir mhír a trí de mhír 5 d’Airteagal 139 den Chód seo den nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú i ndáil leis na hearraí a shonraítear i mír a ceathair d’fhomhír 2 de mhír 4 d’Airteagal 215 den Chód seo, cé is moite de foirceannadh an nós imeachta custaim onnmhairiúcháin i leith na n-earraí sonraithe, a bhí an tráth a fhoirceannadh suite ar chríoch stórais in aisce - an lá tar éis an lae a rachaidh an tréimhse arna bhunú le mír a haon de mhír 5 de Airteagal 139 den Chód seo.
 5. Má tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo maidir le hearraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha den sórt sin faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan roghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc.
  Má tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den Airteagal seo i ndáil le hearraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus in earraí den sórt sin, de réir Airteagal 214 den Chód seo, earraí eachtracha a cuireadh faoi sainaithnítear an nós imeachta custaim. tá an nós imeachta stórais in aisce, dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim stórais saor in aisce agus a úsáidtear chun earraí a dhéantar (a fuarthas) a mhonarú. ó earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim stórais saor in aisce, amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha den sórt sin faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan sainroghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc.
  Sna cásanna a shonraítear sa chéad agus sa dara mír den chlásal seo, chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh a chur i bhfeidhm, i bhfeidhm an lá a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú maidir le hearraí, a chomhdaítear chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus i ndáil le hearraí, a scaoiltear saor iad, nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad de stóras saor in aisce, a rinneadh sular cuireadh an dearbhú maidir le hearraí isteach, - ar an lá a chláraigh an t-údarás custaim iarratas ar scaoileadh earraí sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú.
 6. Má tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den Airteagal seo i ndáil le hearraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus in earraí den sórt sin de réir Airteagal 214 den Chód seo, earraí eachtracha a chuirtear faoi chustam tá nós imeachta stórais in aisce, dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha amhail is dá gcuirfí earraí den sórt sin a rinneadh (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce faoin nós imeachta custaim le scaoileadh. le haghaidh tomhaltais intíre gan sainroghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc. Sa chás seo, ríomhtar dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh de réir Chaibidlí 7 agus 12 den Chód seo.
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm i bhfeidhm ar an lá arb é an spriocdháta chun custaim allmhairiúcháin a íoc dleachtanna, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh de réir mhír 4 den airteagal seo i ndáil le hearraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce. D’fhonn luach custaim earraí a chinneadh, chomh maith le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, éilítear air airgeadra eachtrach a thiontú ina airgeadra ballstáit, tiontú den sórt sin a dhéantar ag an ráta malairte atá i bhfeidhm an lá arb é an dáta dlite dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh de réir mhír 4 den airteagal seo. Mura bhfuil faisnéis chruinn ag an údarás custaim faoi na hearraí (nádúr, ainm, cainníocht, tionscnamh agus (nó) luach custaim), an bunús chun na dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh atá le híoc a ríomh. déantar é a chinneadh ar bhonn an chomhlachta custaim faisnéise, agus déantar aicmiú earraí agus mír 3 d'Airteagal 20 den Chód seo á chur san áireamh.
  Má chinntear cód an táirge de réir Ainmníocht Tráchtearraí na Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí ag an leibhéal grúpála le líon na gcarachtar níos lú ná 10:
  • chun dleachtanna custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear na rátaí dleachtanna custaim is airde i bhfeidhm, a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin;
  • chun cánacha a ríomh, cuirtear an ráta cánach breisluacha is airde i bhfeidhm, an ráta cánacha máil is airde (cáin mháil nó dleacht mháil) a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin a bhfuil na rátaí is airde ina leith bunaítear dleachtanna custaim;
  • chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear an ráta is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin, agus an deichiú mír den chlásal seo san áireamh. Ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar bhunús earraí, a dheimhnítear de réir Chaibidil 4 den Chód seo, agus (nó) faisnéis eile is gá chun na dualgais shonraithe a chinneadh. Mura ndeimhnítear bunús earraí agus (nó) faisnéis eile a theastaíonn chun na dualgais shonraithe a chinneadh, ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar na rátaí is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú le haghaidh earraí de chuid an cód céanna den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach má dhéantar aicmiú na n-earraí ar leibhéal 10 gcarachtar, nó na hearraí a áirítear sa ghrúpáil, más cóid earraí iad de réir na hAinmníochta Tráchtearraí le haghaidh Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí arna chinneadh ag an leibhéal grúpála le líon na gcarachtar níos lú ná 10.
   Nuair a bhunaítear faisnéis chruinn níos déanaí faoi na hearraí, ríomhtar dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh ar bhonn na faisnéise cruinne sin, agus aisíoctar (fritháireamh) méideanna allmhairithe ró-íoctha agus (nó) a bailíodh go iomarcach dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh nó bailiú méideanna neamhíoctha de réir Chaibidlí 10 agus 11 agus Airteagail 76 agus 77 den Chód seo.
 7. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 5 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo an dáta ar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim stóras saor in aisce ar an lá a rachaidh an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
 8. I gcás nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích, nó earraí a shonraítear i mír a ceathair de fhomhír 2 d’alt 4 d’Airteagal 215 den Chód seo a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú, nó earraí a chur faoin nós imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo is infheidhme maidir le hearraí eachtracha, nó údaráis chustaim a choinneáil ar earraí den sórt sin de réir Chaibidil 51 den Chód seo tar éis an oibleagáid dleachtanna custaim a íoc , cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus (nó) a mbailiú (go hiomlán nó go páirteach) méid na ndleachtanna custaim, cánacha, speisialta, frithdhumpála, dleachtanna frithchúitimh a íocadh agus (nó) a bailíodh de réir seo tá airteagal faoi réir aisíocaíochta (fritháireamh) de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo.

Airteagal 217. Gnéithe de ríomh agus íocaíocht dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus earraí á gcur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi na custaim nós imeachta stórais in aisce, faoi nósanna imeachta custaim ar leithligh

 1. Nuair a chuirtear earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus nach gcuirtear faoi oibríochtaí ar phróiseáil earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce ar chríoch stórais in aisce, faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile le haghaidh dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a chur i bhfeidhm, i bhfeidhm ar an lá a chláraíonn an t-údarás custaim dearbhú maidir le hearraí a cuireadh isteach chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, agus i ndáil le hearraí, a scaoiltear saor iad, nuair a chuirtear faoi nós imeachta custaim saor in aisce iad, sula ndearnadh an dearbhú maidir leis na hearraí a chur isteach , - an lá a chláraigh an t-údarás custaim an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú i leith na n-earraí isteach, ach amháin an cás a shonraítear sa dara mír den chlásal seo.
  Nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim é chun trealamh a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a chuirtear i ngníomh agus a úsáideann úinéir stórais in aisce chun na hoibríochtaí dá bhforáiltear i mír 1 d’Airteagal 213 de seo a chomhlíonadh Cuirtear cód, chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, rátaí dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun trealamh a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena chaitheamh sa bhaile.
 2. Nuair a chuirtear iad faoi na nósanna imeachta custaim a shonraítear i bhfomhíreanna 1, 5, 7, 10 agus 14 de mhír 2 d’Airteagal 127 den Chód seo, earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce:
  1. faoi ​​réir earraí eachtracha a shainaithnítear sna hearraí sonraithe a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a dhéantar de réir Airteagal 214 den Chód seo, ríomhtar dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh maidir le maidir le hearraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce agus a úsáidtear i monarú earraí, a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce. Ag an am céanna, chun dleachtanna custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, rátaí dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, atá i bhfeidhm an lá de chláraigh an t-údarás custaim dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim stórais in aisce., agus i ndáil le hearraí, ar scaoileadh saor iad, nuair a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce iad, roimh an dearbhú maidir le hearraí a thíolacadh, - ar an lá a chláraigh an t-údarás custaim iarratas ar scaoileadh earraí sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  2. mura ndéanann an t-údarás custaim dearbhú maidir le hearraí i leith earraí a rinneadh (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, sainaithint earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim saor in aisce ar an lá cláraithe stóras, in earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, a dhéantar de réir Airteagal 214 den Chód seo, déantar dleachtanna custaim ar allmhairí, ríomhtar cánacha i ndáil le hearraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha. a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce. Ag an am céanna, chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim ar an dearbhú maidir le hearraí a chuirtear isteach lena socrú faoi na nósanna imeachta custaim a shonraítear in fomhíreanna 1, 5, 7, 10 agus 14 de mhír 2 d'Airteagal 127 den Chód seo. Sa chás seo, is é an bunús chun dleachtanna custaim ar allmhairí a ríomh ag an ráta ad valorem ná luach measta na n-earraí a mhonaraítear (a fhaightear) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, an nós imeachta chun a chinneadh a bhunaíonn an Coimisiún.
 3. Ar nós imeachta custaim stórais in aisce a chur i gcrích trí earraí a mhonaraítear (a fuarthas) a chur ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 10 d’Airteagal 215 den Chód seo, dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha déantar iad a ríomh i ndáil le hearraí a mhonaraítear (a fhaightear) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce. Ag an am céanna, chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm i bhfeidhm ar lá cláraithe an údaráis chustaim ar an dearbhú maidir le hearraí a chuirtear isteach chun earraí a chur faoi na nósanna imeachta custaim a shonraítear i bhfomhíreanna 1, 5, 7, 10 agus 14 de mhír 2 d’Airteagal 127 den Chód seo.
 4. D’fhonn dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh sna cásanna a shonraítear i míreanna 1 - 3 den airteagal seo, éilítear air airgeadra eachtrach a thiontú ina airgeadra ballstáit, a déantar comhshó ag an ráta malairte i bhfeidhm ar chur i bhfeidhm an lae ar rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, a bhunaítear do gach cás.

Airteagal 218. Cinneadh ar stádas earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce

 1. Má dhéantar earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, socraítear stádas na n-earraí sin de réir na gcritéar maidir le próiseáil leordhóthanach earraí, is féidir a chur in iúl in:
  1. cód na n-earraí a athrú de réir Ainmníocht Tráchtearraí na Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí ar leibhéal aon cheann de na chéad 4 charachtar;
  2. athruithe ar luach earraí nuair a shroicheann céatadán chostas na n-ábhar a úsáidtear nó an bhreisluacha sciar seasta i bpraghas an táirge deiridh (riail ad valorem);
  3. na coinníollacha riachtanacha a chomhlíonadh, feidhmíocht oibríochtaí táirgeachta agus teicneolaíochta atá leordhóthanach chun earraí a aithint mar earraí de chuid an Aontais.
 2. Aithnítear earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce chun críche onnmhairithe ó chríoch custaim an Aontais mar earraí de chuid an Aontais, más rud é, mar thoradh ar oibríochtaí chun an monarú (admháil) earraí, comhlíontar ceann de na coinníollacha seo a leanas:
  1. tháinig athrú ar chód na n-earraí de réir ainmníocht Tráchtearraí gníomhaíochta eacnamaíochta eachtraí ar leibhéal aon cheann de na chéad 4 charachtar, ach amháin na cásanna a shonraítear i mír 3 den airteagal seo;
  2. ní théann an céatadán de luach earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce thar sciar seasta i bpraghas an táirge deiridh, nó sroicheann an breisluach sciar seasta i bpraghas an táirge deiridh, seachas an cásanna a shonraítear i mír 3 den airteagal seo;
  3. maidir leis na hearraí, comhlíonadh na coinníollacha, rinneadh oibríochtaí táirgeachta agus teicneolaíochta ar leor iad chun earraí a rinneadh (a fuarthas) a aithint ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce mar earraí de chuid an Aontais, ach amháin don chás a shonraítear i mír a haon de chlásal 3 den airteagal seo.
 3. Ní aithnítear earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce mar earraí de chuid an Aontais mura ndearnadh ach na hoibríochtaí sin maidir le hearraí den sórt sin nach gcomhlíonann na critéir maidir le próiseáil leordhóthanach, beag beann ar an coinníollacha eile a chomhlíonadh.
  Ní chuirtear cód earraí a athrú de réir Ainmníocht Tráchtearraí na Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí ar leibhéal aon cheann de na chéad 4 dhigit agus riail na scaireanna ad valorem i bhfeidhm mar chritéir chun go leor earraí a dhéantar (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, más rud é, maidir le hearraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, liosta coinníollacha, táirgeachta agus oibríochtaí teicneolaíochta atá leordhóthanach chun earraí a mhonaraítear (a fuarthas) a aithint ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, earraí de chuid an Aontais.
 4. An liosta coinníollacha, táirgeachta agus oibríochtaí teicneolaíochta is leor chun earraí a mhonaraítear (a fuarthas) a aithint ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, earraí de chuid an Aontais, chomh maith le liosta oibríochtaí, a ndéanann a bhfeidhmíocht ní chomhlíonann an Coimisiún na critéir maidir le dóthain próiseála chun stádas earraí a mhonaraítear (a fhaightear) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce a chinneadh.
 5. Is é an Coimisiún a chinneann an nós imeachta chun an riail maidir le scair ad valorem a úsáid mar chritéar chun go leor earraí a mhonaraítear (a fuarthas) a phróiseáil ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce.
  Ní chuirtear an riail maidir le scaireanna ad valorem i bhfeidhm mar chritéar maidir le dóthain próiseála agus oibríochtaí deisiúcháin á ndéanamh ar earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce.
 6. Is é comhlacht stáit údaraithe nó eagraíocht údaraithe de bhallstát a chinneann stádas earraí a mhonaraítear (a fhaightear) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce.
 7. Mar dhoiciméad ag deimhniú stádas earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, eisíonn comhlacht stáit údaraithe nó eagraíocht údaraithe ballstáit tuairim maidir le haitheantas a thabhairt d’earraí a rinneadh (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim stóras saor in aisce, earraí de chuid an Aontais nó conclúid maidir le haitheantas a thabhairt d’earraí a mhonaraítear (a fuarthas) ó earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim stórais in aisce mar earraí nach earraí de chuid an Aontais iad. Is é an Coimisiún a chinneann foirmeacha na gconclúidí seo, struchtúr agus formáid na gconclúidí sin i bhfoirm doiciméad leictreonach, an nós imeachta chun iad a líonadh, chomh maith leis an nós imeachta chun iad a eisiúint agus a chur i bhfeidhm.
 8. In éagmais, cealú nó neamhbhailíocht doiciméad ag deimhniú stádas earraí a monaraíodh (a fuarthas) ó earraí eachtracha a cuireadh faoi nós imeachta custaim stórais in aisce, earraí den sórt sin, ar chríochnú nós imeachta custaim stórais in aisce d’fhonn iad a onnmhairiú ó chríoch custaim an Aontais, measfar gur earraí de chuid an Aontais iad agus chun críocha eile - mar earraí eachtracha.