МЕНЮ

Nós imeachta custaim saor ó dhleacht

Airteagal 243. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht

 1. Nós imeachta custaim trádáil saor ó dhleacht - an nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm maidir le hearraí agus earraí eachtracha an Aontais, ar dá réir a bhíonn earraí den sórt sin lonnaithe agus díolta ag miondíol i siopaí saor ó dhleacht gan dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta, frithdhumpála a íoc, dleachtanna frithchúitimh i leith earraí eachtracha, faoi réir coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus lena n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin.
 2. Díoltar earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht:
  1. daoine aonair a fhágann críoch chustaim an Aontais;
  2. daoine aonair a shroicheann críoch chustaim an Aontais;
  3. daoine nádúrtha a fhágann Ballstát amháin do Bhallstát eile agus daoine nádúrtha a théann isteach i mBallstát amháin as Ballstát eile;
  4. misin taidhleoireachta, oifigí consalachta, misin stáit chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a gcuid misin atá lonnaithe i gcríoch custaim an Aontais, chomh maith le baill d’fhoireann taidhleoireachta misean taidhleoireachta, oifigigh chonsalachta agus baill dá dteaghlaigh a bhfuil cónaí orthu iad, baill foirne (fostaithe, oifigigh) uiríll stáit chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a n-uiríll;
  5. eagraíochtaí eile nó a n-uiríll agus a bpearsanra, má dhéantar foráil dá leithéid de chur i bhfeidhm de réir reachtaíocht an Bhallstáit ar a chríoch a bhfuil na heagraíochtaí sin nó a n-uiríll lonnaithe.
 3. Díoltar earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht leis na daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 1-3 de mhír 2 den airteagal seo i siopaí saor ó dhleacht a oibríonn in áiteanna ina mbogtar earraí thar theorainn chustaim an Aontais.
 4. Ceadaítear earraí a dhíol le daoine a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 2 den airteagal seo i siopaí saor ó dhleacht a oibríonn in áiteanna gluaiseachta earraí thar theorainn chustaim an Aontais le haeriompar agus uisce, agus má bhunaíonn an reachtaíocht na mBallstát, freisin in áiteanna gluaiseachta earraí trí theorainn chustaim an Aontais ar mhodh eile iompair.
  Is é reachtaíocht na mballstát a chinneann liosta na n-áiteanna chun earraí a ghluaiseacht thar theorainn an chustaim, ina gceadaítear díol earraí le daoine a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 2 den airteagal seo.
 5. Ceadaítear earraí a dhíol le daoine a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 2 den airteagal seo i siopaí saor ó dhleacht a oibríonn in áiteanna ina mbogtar earraí thar theorainn chustaim an Aontais le haer.
 6. Díoltar earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht le daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 4 agus 5 de mhír 2 den airteagal seo i siopaí saor ó dhleacht arna gcinneadh de réir reachtaíocht na mBallstát.
 7. Earraí an Aontaisa chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht, a dhíoltar le daoine aonair a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 2 den airteagal seo, caillfidh siad stádas earraí an Aontais.
  Coinníonn earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht, a dhíoltar le daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 2-5 de mhír 2 den airteagal seo, stádas earraí an Aontais.
  Earraí eachtracha, a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht, a dhíoltar leis na daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 4 agus 5 de mhír 2 den airteagal seo, tar éis an díolachán sin stádas earraí an Aontais a fháil.
 8. Ní bhaineann an nós imeachta custaim saor ó dhleacht le hearraí a dtoirmisctear iad a chur i gcúrsaíocht de réir dhlíthe na mBallstát ina bhfuil an siopa saor ó dhleacht suite.
  Tá sé de cheart ag an gCoimisiún liosta na n-earraí eile a chinneadh nach gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht i bhfeidhm ina leith. (Féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 203 dar dáta 11.12.2018)
 9. Gan iad a chur faoin nós imeachta custaim maidir le siopadóireacht saor ó dhleacht, is féidir le siopaí saor ó dhleacht freastal ar na hearraí is gá chun feidhmiú na siopaí saor ó dhleacht seo a chinntiú.

Airteagal 244. Coinníollacha chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht agus a n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is é an coinníoll chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht ná na toirmisc agus na srianta a chomhlíonadh de réir Airteagal 7 den Chód seo.
 2. Ní féidir le dearbhóir earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht ach duine atá ina úinéir ar an siopa saor ó dhleacht ina mbeidh na hearraí sin suite agus díolta.
 3. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht:
  1. earraí a aimsiú i siopaí saor ó dhleacht;
  2. earraí a dhíol i siopaí saor ó dhleacht le daoine a shonraítear i mír 2 d’Airteagal 243 den Chód seo;
  3. comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le catagóirí áirithe earraí eachtracha a dhíol a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht, dá bhforáiltear in Airteagal 245 den Chód seo.

Airteagal 245. Coinníoll chun catagóirí áirithe earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le siopadóireacht saor ó dhleacht a dhíol i siopaí saor ó dhleacht

Díoltar earraí mar dheochanna alcólacha agus beoir, tobac agus táirgí tobac, a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht, i siopaí saor ó dhleacht le daoine a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 2 d’Airteagal 243 den Chód seo, i noirm chainníochtúla. , laistigh de earraí le haghaidh úsáide pearsanta a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais gan dleachtanna custaim agus cánacha a íoc.

Airteagal 246. An nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht a chríochnú agus a fhoirceannadh

 1. Críochnaíonn gníomh an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht le díol earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim seo i siopaí saor ó dhleacht leis na daoine a shonraítear i mír 2 d’Airteagal 243 den Chód seo, seachas díol earraí eachtracha. do na daoine a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 2 d’Airteagal 243 den Chód seo.
 2. Nuair a dhíoltar earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht i siopaí saor ó dhleacht le daoine a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 2 d’Airteagal 243 den Chód seo, cuirtear éifeacht an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht i gcrích trí chur na hearraí eachtracha seo faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 3. Ní mór d’úinéir siopa saor ó dhleacht dearbhú maidir le hearraí i ndáil le hearraí eachtracha a shonraítear i mír 2 den airteagal seo, maidir lena socrúchán faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt intíre, a chur isteach tráth nach déanaí ná 10-dul lá den mhí tar éis mhí díola na n-earraí seo.
  I gcás diúltú earraí a scaoileadh, caithfidh úinéir an tsiopa saor ó dhleacht an dearbhú maidir le hearraí i leith na n-earraí sonraithe lena socrúchán a chur isteach faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre tráth nach déanaí ná 5 lá oibre ón lá tar éis lá an diúltaithe na hearraí a scaoileadh.
 4. Féadfar an nós imeachta custaim saor ó dhleacht d’earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim saor ó dhleacht a fhoirceannadh:
  1. earraí a chur faoi nósanna imeachta custaim is infheidhme maidir le hearraí eachtracha, faoi na coinníollacha dá bhforáiltear leis an gCód seo;
  2. scaoileadh earraí le húsáid mar sholáthairtí a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais ar bord longa nó aerárthaí, de réir Chaibidil 39 den Chód seo.
 5. Féadfar deireadh a chur le gníomh an nós imeachta custaim saor ó dhleacht i leith earraí de chuid an Aontais a chuirtear faoin nós imeachta custaim saor ó dhleacht:
  1. earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena n-onnmhairiú;
  2. earraí a onnmhairiú ó shiopa saor ó dhleacht chuig críoch chustaim an Aontais ar bhonn dhearbhú dearbhóir na n-earraí sin.
 6. Sa chás go scoirfidh siopa saor ó dhleacht de bheith ag feidhmiú laistigh de 3 mhí ón lá tar éis an lae a scoirfidh an siopa saor ó dhleacht sin de bheith ag feidhmiú, beidh earraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta saor ó dhleacht chustaim faoi réir nósanna imeachta custaim is infheidhme maidir le coigríche earraí, agus earraí de chuid an Aontais - chuig an áitreabh. faoin nós imeachta custaim chun iad a onnmhairiú nó a onnmhairiú ó shiopa saor ó dhleacht go críoch custaim an Aontais.
  Mura ndéantar gníomhartha den sórt sin laistigh den tréimhse shonraithe, cuirtear deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht ar dhul in éag don tréimhse seo, agus coimeádann na húdaráis chustaim na hearraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo.

Airteagal 247. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht, an spriocdháta lena n-íocaíocht agus a ríomh

 1. Éiríonn an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht don dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú maidir leis na hearraí.
 2. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. na hearraí seo a dhíol le daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 1, 2, 4 agus 5 de mhír 2 d'Airteagal 243 den Chód seo;
  2. socrú na n-earraí seo, a dhíoltar leis na daoine a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 2 d'Airteagal 243 den Chód seo, faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile;
  3. na hearraí seo a chur faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, lena n-áirítear socrú na n-earraí seo faoi nósanna imeachta custaim tar éis na himthosca a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 4 den airteagal seo a tharlú, agus (nó) a scaoileadh lena n-úsáid mar sholáthairtí a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais ar bord longa nó aerárthaí, de réir Chaibidil 39 den Chód seo;
  4. earraí a shocrú ar cuireadh deireadh leo éifeacht an nós imeachta custaim maidir le trádáil saor ó dhleacht faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d'Airteagal 129 den Chód seo;
  5. an oibleagáid chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 5 den airteagal seo;
  6. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcásanna inar tharla an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, roimh an scrios nó an caillteanas do-aisghabhála sin de réir an Chóid seo i leith na n-earraí eachtracha seo, tá cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh tagtha;
  7. diúltú earraí a scaoileadh de réir nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  8. cúlghairm ar dhearbhú i leith earraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta a íoc , dualgais frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn an dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  9. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  10. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  11. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi réir a chomhlíonta ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo.
 4. I gcás na n-imthosca seo a leanas, is é an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc:
  1. i gcás sárú ar na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht - lá an choimisiúin caingne a sháraíonn na coinníollacha bunaithe maidir le húsáid earraí, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a gcuirfear na hearraí faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht;
  2. i gcás earraí eachtracha a chailleadh, ach amháin i gcás scriosadh nó (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas do-aisghabhála mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompar) agus (nó) stórála, - an lá cailleadh earraí, agus mura bhfuil an lá seo bunaithe, - an lá a gcuirfear na hearraí faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht;
  3. más rud é, laistigh den tréimhse a shonraítear i mír 3 de mhír 246 d’Airteagal 3 den Chód seo, maidir le hearraí eachtracha a dhíoltar le daoine a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 243 d’Airteagal 3 den Chód seo, nach bhfuil dearbhú maidir le hearraí curtha isteach, - an lá deireanach den tréimhse a shonraítear i mír a haon de chlásal 246 d'Airteagal XNUMX den Chód seo;
  4. más rud é, laistigh den tréimhse a shonraítear i mír a dó de mhír 3 d’Airteagal 246 den Chód seo, maidir le hearraí eachtracha a dhíoltar le daoine a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 2 d’Airteagal 243 den Chód seo, nach bhfuil dearbhú maidir le hearraí curtha isteach, - an lá deireanach den tréimhse a shonraítear i mír a dó de chlásal 3 d'Airteagal 246 den Chód seo.
 5. Ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 4 den airteagal seo, dleachtanna custaim a allmhairiú, cánacha, tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta, amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim de thrádáil saor ó dhleacht faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan roghanna taraife agus sochair don íocaíocht a chur i bhfeidhm dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí.
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim na trádála saor ó dhleacht.
 6. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 5 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo an dáta ar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim trádáil saor ó dhleacht ar an lá a rachaidh an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
 7. I gcás earraí a chur faoi na nósanna imeachta custaim dá bhforáiltear leis an gCód seo, agus (nó) iad a scaoileadh lena n-úsáid mar sholáthairtí a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais ar bord longa nó aerárthaí, de réir Chaibidil 39 den Chód seo tar éis an comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú (go hiomlán nó go páirteach) dleachtanna custaim iompórtála, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh agus (nó ) a bhailítear de réir an airteagail seo faoi réir aisíocaíochta (fritháireamh) de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo.