МЕНЮ

Nós imeachta custaim idirthurais custaim

Airteagal 142. Ábhar agus cur i bhfeidhm nós imeachta custaim idirthurais chustaim

 1. Nós imeachta custaim idirthuras custaim - nós imeachta custaim ar dá réir a iompraítear (a iompraítear) earraí ón údarás custaim imeachta chuig údarás custaim an chinn scríbe gan dleachtanna custaim, cánacha, speisialta, frithdhumpáil, dleachtanna frithchúitimh a íoc, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo.
 2. Cuirtear nós imeachta custaim idirthurais chustaim i bhfeidhm:
  1. chun earraí eachtracha nach gcuirtear faoi nósanna imeachta custaim eile, chomh maith le hearraí an Aontais a iompar trí chríoch custaim an Aontais:
   • a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le honnmhairiú i gcásanna a chinnfidh an Coimisiún;
   • a chuirtear faoi nós imeachta custaim saorchrios custaim, a iompraítear ó chríoch amháin SEZ chuig críoch eile den FEZ sa chás dá bhforáiltear le mír 8 d'Airteagal 207 den Chód seo;
  2. le haghaidh iompair (iompar) ó chuid amháin de chríoch custaim an Aontais go dtí cuid eile de chríoch custaim an Aontais trí chríocha stáit nach baill den Aontas iad, agus (nó) ar muir earraí an Aontais agus earraí eachtracha a shonraítear i mír 4 d'Airteagal 302 den Chód seo.
 3. Cuirtear nós imeachta custaim idirthurais chustaim i bhfeidhm agus earraí á n-iompar (á n-iompar):
  1. ón údarás custaim ag an áit teachta chuig an údarás custaim ag an áit imeachta;
  2. ón údarás custaim ag an áit a dtagann sé chuig an údarás custaim intíre;
  3. ón údarás custaim inmheánach go dtí an t-údarás custaim ag an áit imeachta;
  4. ó údarás custaim inmheánach amháin go húdarás custaim inmheánach eile;
  5. idir údaráis chustaim trí chríocha stáit nach baill den Aontas iad, agus (nó) an fharraige.
 4. Earraí eachtrachacoimeádtar stádas earraí eachtracha faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim.
 5. Earraí an Aontaiscoimeádtar stádas earraí an Aontais a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, ach amháin an cás a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 307 den Chód seo, agus cásanna a chinnfidh an Coimisiún de réir mhír 17 d'Airteagal 304 den Chód seo.
 6. Maidir le hiompar (iompar) trí chríoch custaim an Aontais, ní chuirtear na hearraí eachtracha seo a leanas faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim:
  1. earraí ar bord aerárthaigh a rinne, le linn an iompair idirnáisiúnta, tuirlingt idirmheánach, éigeantach nó teicniúil i gcríoch custaim an Aontais gan na hearraí sin a dhíluchtú (a dhíluchtú);
  2. earraí nár fhág áit ghluaiseachta earraí thar theorainn chustaim an Aontais, tar éis dóibh críoch custaim an Aontais a bhaint amach, agus a d’fhág críoch chustaim an Aontais;
  3. earraí a iompraítear feadh línte cumhachta;
  4. earraí eile sna cásanna dá bhforáiltear leis an gCód seo.
 7. Cuirtear earraí eachtracha a chuirtear faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh iompair (iompar) trí chríoch custaim an Aontais faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim sna cásanna dá bhforáiltear leis an gCód seo agus (nó) le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 8. Maidir le hearraí an Aontais agus earraí eachtracha a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 302 den Chód seo a iompraítear ó chuid amháin de chríoch custaim an Aontais go dtí cuid eile de chríoch custaim an Aontais trí chríocha stáit nach baill den An tAontas agus (nó) ar muir, cuirtear nós imeachta custaim idirthurais chustaim i bhfeidhm ó na sonraí a shonraítear i gCaibidil 43 den Chód seo a chur san áireamh.
 9. Maidir le hearraí le haghaidh úsáide pearsanta, earraí poist idirnáisiúnta, earraí a iompraítear le hiompar píblíne, cuirfear nós imeachta custaim idirthurais chustaim i bhfeidhm agus na sonraí a shonraítear in Airteagail 263, 287 agus 294 den Chód seo á gcur san áireamh.
 10. Féadfar gnéithe de chur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim i ndáil le hearraí a iompraítear trí chríoch ballstáit amháin a bhunú le reachtaíocht an bhallstáit sin ar rialáil custaim.
 11. Gnéithe de chur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim i ndáil le hearraí a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais i bhfoirm neamh-chomhcheangailte nó díchumtha, lena n-áirítear foirm neamhiomlán nó neamhiomlán, a iompraítear ar fud chríocha dhá bhallstát nó níos mó le linn tréimhse áirithe is é an Coimisiún a chinneann feithicil amháin nó níos mó iompair idirnáisiúnta. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 138 dar dáta 07.11.2017)
 12. Is é an Coimisiún a chinneann na sainiúlachtaí a bhaineann le cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim i ndáil le hearraí a iompraítear trí chríoch custaim an Aontais ar mhodhanna éagsúla iompair (dhá mhodh nó níos mó).

Airteagal 143. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim lena n-iompar (iompar) trí chríoch custaim an Aontais:
  1. a chinntiú go gcomhlíontar an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc de réir Airteagal 146 den Chód seo - maidir le hearraí eachtracha;
  2. a chinntiú go gcomhlíontar an oibleagáid chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc de réir Airteagal 146 den Chód seo i gcásanna a chinnfidh an Coimisiún - maidir le hearraí eachtracha;
  3. an fhéidearthacht earraí a shainaithint ar na bealaí dá bhforáiltear in Airteagal 341 den Chód seo;
  4. an fheithicil iompair idirnáisiúnta a chomhlíonadh leis na ceanglais a shonraítear in Airteagal 364 den Chód seo, má iompraítear na hearraí i spásanna lasta (urranna) na feithicle, a fhorchuirtear le rónta custaim agus rónta;
  5. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.
 2. Coinníollacha chun earraí de chuid an Aontais a chur, lena n-áirítear earraí de chuid an Aontais arna seoladh tríd an bpost, agus earraí eachtracha a shonraítear i mír 4 d'Airteagal 302 den Chód seo faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim lena n-iompar (iompar) ó chuid amháin de chríoch custaim an Aontais go sainítear cuid eile de chríoch custaim an Aontais trí chríocha stáit nach baill den Aontas, agus (nó) ar muir le hAirteagail 304-306 den Chód seo.
 3. Féadfaidh dearbhóir earraí a iompraítear trí chríoch custaim an Aontais ag úsáid dhá mhodh iompair nó níos mó a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim na daoine a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 1 d’Airteagal 83 den Chód seo, nó aghaidh ballstáit, a bhfuil cumhachtaí aige, de réir reachtaíocht an Bhallstáit seo, maidir le hearraí a iompraítear ag úsáid dhá mhodh iompair nó níos mó, agus a chinntíonn eagrú an iompair earraí sin.
 4. Nuair a chuirtear earraí faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim oifig imeachta custaim bunaíonn sé an tréimhse idirthurais chustaim de réir Airteagal 144 den Chód seo, socraíonn sé áit seachadta earraí de réir Airteagail 145, 263 agus 304 den Chód seo, sainaithnítear earraí, doiciméid dóibh de réir Airteagal 341 de an Cód seo.
  Má dhéantar earraí a iompar, seachas earraí a iompar ar uisce nó ar aerárthach, i spás lasta (urrann) feithicle a chomhlíonann na ceanglais a shonraítear in Airteagal 364 den Chód seo, nó cuid de, aithint, i dteannta le modhanna aitheantais eile dá bhforáiltear in Airteagal 341 den Chód seo, caithfear a chinntiú trí rónta a chur i bhfeidhm ar cibé spásanna lasta (urranna) feithicle nó a cuid, ach amháin na cásanna dá bhforáiltear le mír a trí den mhír seo.
  Ní gá rónta a fhorchur ar spásanna lasta (urranna) feithicle nó a cuid nuair a bhíonn ainmhithe beo á n-iompar, earraí poist idirnáisiúnta i gcoimeádáin poist (málaí poist, coimeádáin poist), chomh maith le linn iad a iompar trí chríoch stáit atá nach comhaltaí den Aontas iad, in aon spás lasta (urrann) d’fheithicil nó i gcuid de earraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, mar aon le hearraí nach gcuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim.

Airteagal 144. Téarma idirthurais chustaim

 1. Nuair a chuirtear earraí faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, socraíonn an t-údarás imeachta custaim an tréimhse a gcaithfear na hearraí a sheachadadh ón údarás custaim imeachta chuig an údarás custaim ceann scríbe (dá ngairtear an tréimhse idirthurais chustaim anseo feasta).
 2. Maidir le hearraí a iompraítear ar iarnród, bunaítear an tréimhse idirthurais chustaim ag ráta 2 mhíle ciliméadar in aghaidh na míosa, ach 1 lá féilire ar a laghad.
  Maidir le hearraí, a ndéantar a n-iompar (iompar) trí mhodhanna eile iompair, bunaítear an tréimhse idirthurais chustaim de réir an ghnáth-ama iompair (iompair) earraí bunaithe ar an modh iompair agus ar chumais déanann an fheithicil, an bealach seanbhunaithe iompair earraí, coinníollacha eile iompair agus (nó) an dearbhóir nó an t-iompróir a ráiteas, chomh maith le riachtanais chóras oibre agus scíthe tiománaí na feithicle a chur san áireamh de réir conarthaí idirnáisiúnta de na ballstáit a bhfuil tríú páirtí acu, ach nach mó ná an spriocdháta le haghaidh idirthurais chustaim.
 3. Ní féidir leis an spriocdháta le haghaidh idirthurais chustaim a bheith níos faide ná an tréimhse a chinnfear ag ráta 2 mhíle ciliméadar in aghaidh na míosa, nó an tréimhse a shocraíonn an Coimisiún bunaithe ar shainiúlachtaí iompair earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim.
 4. Féadfar an tréimhse idirthurais chustaim arna bhunú ag an údarás custaim ar iarratas réasúnaithe ón dearbhóir nó ón iompróir a fhadú laistigh den tréimhse a bhunaítear le mír 3 den airteagal seo.
  Is é an Coimisiún a chinneann an nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le síneadh na tréimhse idirthurais custaim. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 170 de 13.12.2017)

Airteagal 145. Áit seachadta earraí. Áit seachadta earraí a athrú

 1. Agus earraí á gcur faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, cinneann an t-údarás custaim imeachta an áit ar cheart na hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim a sheachadadh (anseo feasta - áit seachadta earraí).
 2. Cinntear áit seachadta earraí ar bhonn faisnéise faoin bpointe ceann scríbe a shonraítear sna doiciméid iompair (loingseoireachta), mura bhforáiltear a mhalairt le míreanna 3-5 den airteagal seo.
  Is é an áit seachadta earraí an crios rialaithe custaim atá suite i réigiún gníomhaíochta an údaráis chustaim ceann scríbe. Sa chás seo, déantar earraí a iompraítear ón áit ar tháinig siad a sheachadadh chuig suíomh an údaráis chustaim, mura mbunaítear a mhalairt leis an gCód seo agus (nó) le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
  Is é an áit seachadta earraí a iompraítear ar iarnród an crios rialaithe custaim ag an stáisiún ceann scríbe, ar bhóithre rochtana an stáisiúin chinn scríbe nó ar rianta iarnróid neamhphoiblí in aice leis an stáisiún ceann scríbe.
 3. Agus earraí á n-iompar (á n-iompar) laistigh de chríoch ballstáit amháin, tá sé de cheart ag an údarás custaim imeachta áit seachadta earraí a bhunú, beag beann ar an bhfaisnéis a shonraítear sna doiciméid iompair (iompair), i gcásanna a bhunaíonn an reachtaíocht den bhallstát sin ar rialáil custaim.
 4. Agus earraí á n-iompar (á n-iompar) ar fud chríocha dhá Bhallstát nó níos mó, tá sé de cheart ag an údarás custaim imeachta áit seachadta earraí a chinneadh, beag beann ar an bhfaisnéis a shonraítear sna doiciméid iompair (loingseoireachta), i gcásanna a shonraíonn conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas agus (nó) i gcásanna eile arna gcinneadh ag an gCoimisiún.
 5. Agus earraí á n-iompar (ag iompar) ó chuid amháin de chríoch custaim an Aontais go dtí cuid eile de chríoch custaim an Aontais trí chríocha stáit nach baill den Aontas iad, agus (nó) ar muir, údarás custaim na tá sé de cheart ag imeacht áit seachadta earraí a chinneadh beag beann ar an bhfaisnéis a shonraítear sna doiciméid iompair (iompair), sna cásanna dá bhforáiltear le míreanna 8 agus 9 d’Airteagal 304 den Chód seo agus (nó) i gcásanna eile arna gcinneadh ag an Coimisiún.
 6. Is féidir struchtúir, áitribh (codanna d’áitribh) agus (nó) limistéir oscailte (codanna de limistéir oscailte) d’oibreoir eacnamaíoch údaraithe a bhfuil teastais den dara nó den tríú cineál acu, arb é an crios rialaithe custaim iad, a ainmniú mar áit seachadta earraí a iompraítear ón áit ar tháinig siad, más de réir na ndoiciméad iompair (loingseoireachta) a sheoltar na hearraí sin chuig struchtúir, áitribh (codanna d’áitribh) agus (nó) chuig limistéir oscailte (codanna de limistéir oscailte) den sórt sin oibreoir eacnamaíoch údaraithe.
 7. Más rud é, le linn earraí a iompar (a iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim, go n-athraíonn an ceann scríbe de réir reachtaíocht na mBallstát i réimse an iompair, féadfar áit seachadta na n-earraí a athrú leis an gcead den údarás custaim.
  Chun cead a fháil ón údarás custaim an áit seachadta a athrú iompróir tá sé de cheart aige iarratas a dhéanamh chuig aon údarás custaim atá suite feadh a bhealaigh le hiarratas chun áit seachadta earraí, arna dhréachtú i bhfoirm ar bith, a athrú. In éineacht leis an iarratas ar athrú ar áit seachadta earraí, cuirtear cáipéisí isteach ag deimhniú an athraithe sa cheann scríbe, dearbhú idirthurais agus doiciméid eile le haghaidh earraí.
  Glacann an t-údarás custaim le cead chun áit seachadta earraí a athrú tráth nach déanaí ná an lá tar éis an lae a fuarthas an t-iarratas agus na doiciméid a shonraítear i mír a dó den chlásal seo. Tar éis cead a eisiúint chun an áit seachadta a athrú, cuirtear éifeacht an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim i gcrích maidir le hearraí ar athraíodh a n-áit seachadta agus tá na hearraí faoi réir socrúcháin faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim.
  Is é an Coimisiún a chinneann an nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le cead a fháil ón údarás custaim chun áit seachadta earraí a athrú. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 170 de 13.12.2017)
  Ceadaítear áit seachadta earraí a athrú gan an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim a chríochnú, má tá áit seachadta den sórt sin lonnaithe sa réigiún céanna den údarás custaim, áit a bhfuil áit seachadta na n-earraí a bhunaigh an t-údarás custaim ar dtús , ar an modh a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.

Airteagal 146. Comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim, cánacha, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc le linn nós imeachta custaim idirthurais chustaim

 1. Soláthrófar slándáil chun an oibleagáid chun dleachtanna custaim agus cánacha a íoc le linn nós imeachta custaim idirthurais custaim a sholáthar de réir Chaibidil 9 den Chód seo, agus an tAirteagal seo agus Airteagail 271 agus 287 den Chód seo á gcur san áireamh.
  I gcásanna ina bhfuil urrús chun an oibleagáid chun dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc mar choinníoll chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim de réir fhomhír 2 de mhír 1 d'Airteagal 143 den Chód seo, an urrús sin soláthraítear é de réir Airteagal 75 den Chód seo, agus forálacha an airteagail seo á gcur san áireamh.
 2. Nuair a chuirtear earraí, seachas earraí le haghaidh úsáide pearsanta agus post idirnáisiúnta, faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, socraítear méid na slándála chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc bunaithe ar mhéideanna na ndleachtanna custaim agus cánacha a bheadh ​​iníoctha sa Bhallstát, an t-údarás custaim a tháirgeann scaoileadh earraímás rud é, ar dháta cláraithe an dearbhaithe idirthurais, gur cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre nó faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú gan roghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna, cánacha nó sochair chustam allmhairiúcháin a íoc chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc, faoi seach, ach nach lú ná méid na ndleachtanna custaim, cánacha a bheadh ​​iníoctha i mballstáit eile, trína ndéanfar a n-iompar (iompar) earraí trína chríocha de réir nós imeachta custaim na idirthuras custaim, más rud é na hearraí cuireadh i gcríocha na mballstát seo faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre nó faoin nós imeachta custaim le haghaidh onnmhairiú gan sainroghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha nó díolúintí a íoc chun dleachtanna custaim onnmhairiúcháin a íoc. , faoi seach.
  Cinntear méideanna na ndleachtanna custaim agus na gcánacha a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo bunaithe ar an luach is airde sna rátaí dleachtanna custaim, cánacha, luach earraí agus (nó) a dtréithe fisiciúla i dtéarmaí fisiciúla (cainníocht, meáchan, toirt nó tréithe eile) a fhéadfar a chinneadh ar bhonn na faisnéise atá ar fáil, a bhfuil an nós imeachta lena húsáid bunaithe le reachtaíocht na mballstát.
 3. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún na sonraí a chinneadh maidir le méid na slándála a chinneadh chun an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha agus an méid slándála a chomhlíonadh chun an oibleagáid chun dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus iad á gcur. earraí (comhpháirteanna earraí) a iompraítear thar theorainn chustaim an Aontais i stát neamh-chomhcheangailte nó díchumtha faoin bhfoirm nós imeachta custaim um idirthuras custaim, lena n-áirítear foirm neamhiomlán nó neamhiomlán. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 138 dar dáta 07.11.2017)
 4. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, ní fhoráiltear sna cásanna seo a leanas forfheidhmiú na hoibleagáide dleachtanna agus cánacha custaim a íoc agus forfheidhmiú na hoibleagáide dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc:
  1. an méid slándála chun an oibleagáid chun dleachtanna agus cánacha custaim a íoc agus an méid slándála chun an oibleagáid chun dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc a chomhlíonadh, más coinníoll é soláthar na slándála sin chun earraí a chur faoi ​​nós imeachta custaim idirthurais chustaim de réir fhomhír 2 de mhír 1 d’Airteagal 143 den Chód seo, ní théann an comhiomlán thar an méid is comhionann le 500 euro ag an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ar lá cláraithe an dearbhaithe idirthurais;
  2. is iompróir custaim é an dearbhóir a dhéanann iompar (iompar) na n-earraí dearbhaithe, nó oibreoir eacnamaíoch údaraithe a bhfuil deimhniú cuimsithe aige i gclár na n-oibreoirí eacnamaíocha údaraithe den chéad nó den tríú cineál;
  3. iompraítear earraí ar iarnród, aer nó iompraítear iad trí phíblíne, ach amháin i gcás nuair atá an iompar (iompar) sin mar chuid d’iompar (iompar) earraí ag úsáid dhá mhodh iompair nó níos mó;
  4. iompraíonn soithí uisce earraí eachtracha, lena n-áirítear soithí nascleanúna measctha (abhainn-farraige), idir calafoirt Bhallstáit agus (nó) Ballstáit gan dul isteach in uiscebhealaí intíre Bhallstát agus (nó) Ballstát, leis an seachas an cás nuair atá an iompar sin mar chuid d’iompar earraí ag úsáid dhá mhodh iompair nó níos mó;
  5. i gcásanna arna mbunú le reachtaíocht ballstáit, ina gcuirtear earraí faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, má dhéantar earraí a iompar (a iompar) ar chríoch an bhallstáit seo;
  6. sna cásanna a bhunaítear le mír a dó d’fhomhír 1 de mhír 1 d’Airteagal 304 den Chód seo, agus i gcásanna a chinnfidh an Coimisiún de réir mhír a trí d’fhomhír 1 de mhír 1 d’Airteagal 304 den Chód seo;
  7. i gcásanna a shonraíonn conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas agus (nó) conarthaí idirnáisiúnta na mballstát le tríú páirtí;
  8. rinne an t-údarás custaim cinneadh maidir le coimhdeacht custaim a úsáid;
  9. tá earraí beartaithe le húsáid go hoifigiúil ag misin taidhleoireachta agus oifigí consalachta atá lonnaithe i gcríoch chustaim an Aontais, a bhfuil faisnéis ag Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Seolta Stáit ina leith ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit ina bhfuil oifig chustaim na tá imeacht suite. Tarchuireann Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit an fhaisnéis shonraithe chuig an údarás custaim ina bhfuil an t-údarás custaim imeachta, ar é a fháil:
   • ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit arb é stát glactha an mhisin taidhleoireachta nó an phoist chonsalachta é faighteoir na n-earraí;
   • nó ó mhisean taidhleoireachta nó post consalachta atá suite ar chríoch an Bhallstáit ina bhfuil an oifig imeachta custaim suite agus arb é misean taidhleoireachta nó post consalachta an stáit a bhfaigheann a mhisean taidhleoireachta nó a phost consalachta na hearraí;
  10. tá earraí beartaithe le húsáid go hoifigiúil ag oifigí ionadaíocha stáit ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a n-oifigí ionadaíochta, eagraíochtaí eile nó a n-oifigí ionadaíocha atá lonnaithe i gcríoch custaim an Aontais, a bhfuil faisnéis ag an údarás custaim imeachta do gach iompar sonrach ina leith ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit, ina bhfuil an oifig imeachta custaim lonnaithe. Tarchuireann Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit an fhaisnéis seo chuig an údarás custaim ina bhfuil an t-údarás custaim imeachta suite, nuair a fhaightear í ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit arb é stát óstach uiríll stáit chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a n-uiríll, eagraíochtaí eile nó a n-oifigí ionadaíocha a fhaigheann na hearraí;
  11. tá earraí beartaithe le haghaidh úsáide pearsanta, lena n-áirítear earraí le haghaidh bunaíochta tosaigh, fostaithe misin taidhleoireachta, fostaithe post consalachta, pearsanra (fostaithe, oifigigh) uiríll stáit chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó a n-uiríll, eagraíochtaí eile nó a n-uiríll atá lonnaithe i críoch chustaim an Aontais, chomh maith lena mbaill teaghlaigh, a bhfuil faisnéis ag Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit ina bhfuil an oifig imeachta custaim lonnaithe san oifig imeachta custaim le haghaidh gach loingsithe ar leith. Tarchuireann Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit an fhaisnéis seo chuig an údarás custaim ina bhfuil an t-údarás custaim imeachta suite, nuair a fhaightear í ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha an Bhallstáit arb é stát óstach an mhisin taidhleoireachta, consalachta post, misin stáit chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó uiríll, uiríll, eagraíochtaí eile nó a n-uiríll, fostaithe, fostaithe, pearsanra (fostaithe, oifigigh) a fhaigheann earraí, nó ó mhisean taidhleoireachta nó post consalachta atá suite ar an críoch an Bhallstáit ina bhfuil an t-údarás custaim imeachta suite, ar misean taidhleoireachta é nó post consalachta an stáit, fostaithe, fostaithe an mhisin taidhleoireachta nó post consalachta a fhaigheann na hearraí;
  12. tá earraí beartaithe le húsáid i dtaighde cultúrtha, eolaíoch, i gcomórtais spóirt nó in ullmhú dóibh, deireadh a chur le hiarmhairtí tubaistí nádúrtha, timpistí, tubaistí, cumas cosanta agus slándáil stáit (náisiúnta) na mballstát a chinntiú, ag athfheistiú a gcuid armtha fórsaí, ag cosaint teorainneacha stáit stáit - comhaltaí, úsáid ag comhlachtaí stáit na mBallstát, mar is léir ó chomhlacht stáit ábhartha an Bhallstáit leasmhar atá ag déanamh iarratais ar earraí den sórt sin a scaoileadh saor gan slándáil a sholáthar chun an oibleagáid i leith a chomhlíonadh dleachtanna agus cánacha custaim a íoc agus (nó) gan urrús a sholáthar chun an oibleagáid dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, arna gcur isteach ag údarás custaim an Bhallstáit, ar a chríoch ina bhfuil sé Oifig chinn scríbe custaim, chuig údarás custaim an Bhallstáit arna ainmniú ag an gCoimisiún, ar a chríoch a bhfuil an t-údarás custaim imeachta suite;
  13. maidir le hearraí a iompraítear de bhóthar, a dhéantar dearbhú custaim leis na sonraí a shonraítear in Airteagal 114 den Chód seo, chun iad a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre agus i leith earraí den sórt sin, íocadh dleachtanna custaim, cánacha, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh, mura ndéanfar iompar de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim ach trí chríoch an Bhallstáit ina gcuirtear an dearbhú maidir le hearraí isteach, agus trí dhearbhóir earraí a chuirtear faoi is é an duine céanna an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, agus dearbhóir earraí, a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile.
 5. Más rud é, maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim, méid áirithe slándála chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc agus an méid slándála chun an oibleagáid chun frithdhumpáil speisialta a íoc a chomhlíonadh , dleachtanna frithchúitimh, más coinníoll é soláthar na slándála sin chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim idirthuras custaim de réir fhomhír 2 de mhír 1 d’Airteagal 143 den Chód seo, go comhiomlán, níos mó ná an méid a shonraítear sna doiciméid a shonraítear in Airteagal 147 den Chód seo nach mó ná méid is comhionann le 500 euro ag an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ar lá cláraithe an dearbhaithe idirthurais, slándáil bhreise a sholáthar chun an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha agus (nó (nó) a íoc ) ní theastaíonn slándáil chun an oibleagáid chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc a chomhlíonadh.
 6. Soláthraítear slándáil chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc i leith earraí a iompraítear faoi dhearbhú idirthurais amháin. Féadfar slándáil ghinearálta a sholáthar maidir le comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim agus cánacha a íoc i ndáil le hearraí a iompraítear faoi roinnt dearbhuithe idirthurais.
 7. Féadfar slándáil chun an oibleagáid chun dleachtanna custaim agus cánacha a íoc i ndáil le hearraí a iompraítear faoi dhearbhú idirthurais amháin a íoc a sholáthar don údarás custaim imeachta nó don údarás custaim ceann scríbe.
  Féadfar slándáil ghinearálta chun an oibleagáid chun dleachtanna custaim agus cánacha a íoc a sholáthar don údarás custaim imeachta, don údarás custaim ceann scríbe nó údarás custaim eile an Bhallstáit, ar a chríoch a bhfuil an t-údarás custaim imeachta nó an tá údarás custaim ceann scríbe suite agus socraithe ag reachtaíocht an Bhallstáit sin maidir le rialáil custaim.
 8. Gnéithe de chur i bhfeidhm na slándála ginearálta chun an oibleagáid chun dleachtanna custaim agus cánacha a íoc a chomhlíonadh i gcásanna ina ndéanfaidh údarás custaim ballstát amháin, agus an tslándáil ghinearálta, earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim. chun conradh a chomhlíonadh laistigh den Aontas chun an oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha a íoc a chomhlíonadh.
  Gnéithe de chur i bhfeidhm na slándála ginearálta chun an oibleagáid chun dleachtanna agus cánacha custaim a íoc i gcásanna nuair a dhéanfaidh údarás custaim ballstát, údarás custaim, socrúchán earraí faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim. a soláthraíodh slándáil ghinearálta dóibh chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc a chomhlíonadh, bunaítear í le reachtaíocht an chomhalta stáit seo.

Airteagal 147. Gnéithe de dhearbhú maidir le slándáil a sholáthar chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc le linn idirthurais chustaim

 1. Más é údarás custaim ballstáit amháin a chuirfidh earraí faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim i gcrích, agus soláthraítear slándáil chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc a sholáthar d’údarás custaim ballstáit eile i a bhfuil údarás custaim an chinn scríbe suite ann, d’fhonn soláthar na slándála sin a dhearbhú, cuirtear deimhniú i bhfeidhm lena chinntiú go gcomhlíontar an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc (anseo feasta - an deimhniú slándála).
  Más é údarás custaim an Bhallstáit a chuirfidh earraí faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim i gcrích, ar soláthraíodh slándáil dá údarás custaim chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc, is é sin a cheadaítear deimhniú slándála nó doiciméad eile a chur i bhfeidhm lena ndeimhnítear go nglactar leis an urrús chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc, a mbunaítear le foirm agus nós imeachta lena úsáid le reachtaíocht an bhallstáit seo.
 2. Eisítear an deimhniú slándála i bhfoirm doiciméad leictreonach.
  Ceadaítear deimhniú slándála a eisiúint i bhfoirm doiciméad páipéir agus é ag cinntiú go gcomhlíontar an oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha a íoc i ndáil le hearraí le haghaidh úsáide pearsanta, chomh maith le mura bhfuil an deis ag an údarás custaim a sholáthar an deimhniú slándála i bhfoirm doiciméad leictreonach mar gheall ar chórais faisnéise mífheidhmithe a úsáideann údaráis chustaim de bharr teipeanna teicniúla, cur isteach ar oibriú saoráidí cumarsáide (líonraí teileachumarsáide agus an tIdirlíon), bristí cumhachta.
 3. Tarraingítear suas an deimhniú slándála sa mhéid a chinnfidh an duine a chuir slándáil ar fáil chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc, laistigh de mhéid na hurrúis a cuireadh ar fáil chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc. Féadfaidh conradh idirnáisiúnta laistigh den Aontas, dá bhforáiltear i mír 8 d’Airteagal 146 den Chód seo, na cásanna agus na coinníollacha a chinneadh nuair a bheidh, le linn na slándála ginearálta chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc, deimhniú slándála (teastais slándála) (b) a dhréachtaítear (a eisítear) i méid is mó ná méid an chomhlíonta slándála a sholáthraítear san oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha a íoc.
 4. Deimhnítear le deimhniú slándála amháin nó níos mó soláthar slándála chun an oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha a íoc i ndáil le hearraí a iompraítear faoi dhearbhú idirthurais amháin.
  I gcás slándála ginearálta chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc, is féidir deimhniú slándála amháin a dhearbhú chun a chinntiú go gcomhlíontar an oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha a íoc i ndáil le hearraí a iompraítear faoi roinnt dearbhuithe idirthurais.
 5. Foirm an deimhnithe slándála, struchtúr agus formáid an deimhnithe slándála sin i bhfoirm doiciméad leictreonach, an nós imeachta chun iad a líonadh agus leasuithe (breisithe) a dhéanamh ar an deimhniú slándála, an nós imeachta chun a thréimhse bailíochta a chinneadh, an nós imeachta chun an deimhniú slándála a úsáid, lena n-áirítear an nós imeachta lena chur faoi bhráid an údaráis chustaim, clárú, séanadh cláraithe, clárú a chealú, bailíocht a fhoirceannadh (cealú), chomh maith le forais chun clárú a dhiúltú, clárú a chealú, foirceannadh a dhéanamh is é an Coimisiún a chinneann bailíocht (cealú) an deimhnithe slándála. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 199 dar dáta 19.11.2019 Samhain, 01.12.2021 - tiocfaidh sé i bhfeidhm an 3 Nollaig, 14.01.2020) (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 01.12.2021 dar dáta XNUMX Eanáir, XNUMX - tagann sé i bhfeidhm an XNUMX Nollaig, XNUMX)
 6. Maidir leis an údarás imeachta custaim, is iad seo a leanas dearbhú maidir le slándáil a sholáthar chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc:
  1. deimhniú slándála, arna eisiúint i bhfoirm doiciméad leictreonach, arna chlárú ag an údarás custaim agus arna fháil ag an údarás custaim imeachta ag úsáid córais faisnéise na n-údarás custaim;
  2. deimhniú slándála arna dhréachtú i bhfoirm doiciméad páipéir agus cláraithe ag an údarás custaim, agus faisnéis faoi dheimhniú slándála den sórt sin agus ó dheimhniú slándála den sórt sin a fuair an t-údarás custaim imeachta ag úsáid córais faisnéise na n-údarás custaim.
 7. Féadfaidh conradh idirnáisiúnta laistigh den Aontas, dá bhforáiltear i mír 8 d’Airteagal 146 den Chód seo, na sainiúlachtaí a bhaineann le soláthar slándála ginearálta a dhearbhú chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc a chomhlíonadh.
 8. Ní aithníonn an t-údarás custaim imeachta mar dhaingniú ar sholáthar slándála chun an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim a íoc, a ndearbhaítear an deimhniú slándála, a bhfógraítear faisnéis ina leith sa dearbhú idirthurais: sna cásanna seo a leanas:
  1. bhí bailíocht an deimhnithe slándála imithe in éag nuair a cuireadh an dearbhú idirthurais isteach;
  2. déanann an fhaisnéis a shonraítear sa deimhniú slándála a eisítear i bhfoirm doiciméad leictreonach, nó faisnéis ar an deimhniú slándála a eisítear i bhfoirm doiciméad ar pháipéar agus (nó) ó dheimhniú slándála den sórt sin atá i gcóras faisnéise na n-údarás custaim nach bhfreagraíonn sí don fhaisnéis a shonraítear sa dearbhú idirthurais;
  3. ní bhfuair an t-údarás custaim imeachta faisnéis faoin deimhniú slándála agus (nó) faisnéis uaidh de réir mhír 6 den airteagal seo agus an deimhniú slándála a eisíodh i bhfoirm doiciméad ar pháipéar á chur i bhfeidhm aige.
 9. Údaráis chustaim de réir Airteagal 368 den Chód seo, déanann siad teastais chomhthaobhachta a eisítear i bhfoirm doiciméad leictreonach a mhalartú, faisnéis faoi dheimhnithe comhthaobhachta cláraithe a eisítear i bhfoirm doiciméad páipéir, agus faisnéis uathu, chomh maith le faisnéis faoi dheimhnithe comhthaobhachta, an cuireadh deireadh lena bhailíocht (thart ar chomhthaobhacht teastais curtha ar ceal), neamhúsáid an deimhnithe comhthaobhachta, clárú an deimhnithe comhthaobhachta a chealú, an fhéidearthacht an deimhniú comhthaobhachta a fhoirceannadh (a fhuascailt).

Airteagal 148. Díluchtú, athlódáil (tras-iompar) agus oibríochtaí lasta eile le hearraí, chomh maith le feithiclí a athsholáthar le linn earraí a iompar (a iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais custaim trí chríoch custaim an Aontais

 1. Díluchtú, athlódáil (tras-iompar), lena n-áirítear ó fheithicil de chineál amháin iompair chuig feithicil de chineál eile iompair, agus oibríochtaí lasta eile le hearraí a iompraítear de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim trí chríoch custaim an Aontais, mar ligtear isteach chomh maith le feithiclí a iompraíonn earraí den sórt sin a athsholáthar le cead ón údarás custaim sa réigiún gníomhaíochta a ndéantar na hoibríochtaí sin ina leith, seachas na cásanna a shonraítear i mír 2 den airteagal seo.
 2. Más féidir na hoibríochtaí a shonraítear i mír 1 den airteagal seo maidir le hearraí agus feithiclí a dhéanamh gan na rónta agus na rónta custaim forchurtha a bhaint, nó mura bhforchuirtear rónta agus rónta custaim ar na hearraí, ceadaítear na hoibríochtaí sin tar éis fógra comhfhreagrach a thabhairt dóibh an t-údarás custaim, i réigiún na gníomhaíochta a ndéantar a leithéid d’oibríochtaí, i bhfoirm leictreonach nó i scríbhinn.
 3. Bhain an nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le cead a fháil ón údarás custaim maidir le díluchtú, athlódáil (tras-iompar) agus oibríochtaí lasta eile le hearraí a iompraítear de réir an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim trí chríoch custaim an Aontais, chomh maith le hathsholáthar. is é an Coimisiún a chinneann feithiclí a iompraíonn earraí den sórt sin, nó le fógra ón údarás custaim maidir le hoibríochtaí den sórt sin a dhéanamh. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 170 de 13.12.2017)
 4. Tá sé de cheart ag an údarás custaim diúltú cead a eisiúint chun oibríochtaí lasta a dhéanamh le hearraí a iompraítear de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim trí chríoch custaim an Aontais, má tá cosc ​​ar oibríochtaí den sórt sin in iompar (loingseoireacht) doiciméid, doiciméid a dhearbhaíonn go gcomhlíontar srianta, nó doiciméid eile arna n-eisiúint ag gníomhaireachtaí rialtais.
 5. Ar iarratas ón duine le cead an údaráis chustaim, féadfar oibríochtaí lasta le hearraí a iompraítear de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim trí chríoch custaim an Aontais a dhéanamh lasmuigh d’uaireanta an údaráis chustaim.

Airteagal 149. Bearta a glacadh i gcás timpiste, force majeure nó imthosca eile a thagann chun cinn le linn earraí a iompar (a iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais custaim

 1. I gcás timpiste, force majeure nó imthosca eile a choisceann ar an iompróir na hoibleagáidí dá bhforáiltear in Airteagal 150 den Chód seo a chomhlíonadh, tá oibleagáid ar an iompróir gach beart a dhéanamh chun sábháilteacht earraí agus feithiclí a chinntiú, an duine is gaire a chur ar an eolas láithreach. údarás custaim faoi na cúinsí seo agus suíomh na n-earraí, chomh maith le hearraí iompair nó a chinntiú go ndéantar iad a iompar (iompar) (má dhéantar damáiste dá fheithicil) chuig an údarás custaim is gaire nó áit eile a shonróidh an t-údarás custaim.
  Tá sé de dhualgas ar an údarás custaim a fuair teachtaireacht faoi na cúinsí seo fógra a thabhairt don údarás custaim agus imeacht don údarás custaim faoi na cúinsí a tháinig chun cinn a choisceann iompar (iompar) earraí de réir nós imeachta custaim idirthurais custaim .
 2. Is é an Coimisiún a chinneann an nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh i gcás timpiste, force majeure nó imthosca eile a thagann chun cinn le linn earraí a iompar (a iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais custaim. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 170 de 13.12.2017)
 3. Ní aisíocann na húdaráis chustaim na costais a thabhaíonn an t-iompróir i ndáil le ceanglais mhír 1 den airteagal seo a chomhlíonadh.

Airteagal 150. Oibleagáidí an iompróra le linn earraí a iompar (a iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim

 1. Agus earraí á n-iompar (á n-iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim, is é an t-iompróir, is cuma más dearbhóir earraí é a chuirtear faoi nós imeachta custaim den sórt sin, cé is moite den chás a shonraítear i mír 2 den airteagal seo. oibleagáid:
  1. earraí agus doiciméid a sheachadadh dóibh laistigh den tréimhse ama arna bhunú ag an údarás custaim ag imeacht chuig áit seachadta earraí, ag leanúint bealach sonrach iompair (iompair) earraí, má tá sé bunaithe;
  2. sábháilteacht earraí, rónta custaim agus rónta nó modhanna aitheantais eile a chinntiú, dá n-úsáidfí iad;
  3. cosc a chur ar dhíluchtú, athlódáil (tras-iompar) agus feidhmíocht oibríochtaí lasta eile le hearraí a iompraítear (a iompraítear) de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim, chomh maith le feithiclí a iompraíonn earraí den sórt sin a athsholáthar, gan cead ó na húdaráis chustaim, ach amháin don chás dá bhforáiltear i mír 2 Airteagal 148 den Chód seo.
 2. Sa chás go ndéantar earraí a iompar (a iompar) ag úsáid dhá chineál iompair nó níos mó, forchuirtear na dualgais a shonraítear i mír 1 den airteagal seo ar an dearbhóir earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim.
 3. I gcás neamhsheachadta earraí a iompraítear ar iarnród, a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, chuig áit seachadta earraí arna gcinneadh ag an údarás custaim imeachta, gach iompróir iarnróid de na Ballstáit a ghlac leis na hearraí sin lena n-iompar tá sé de dhualgas air, ar iarratas ón údarás custaim, faisnéis a sholáthar faoi na hearraí neamh-seachadta seo. Is féidir an iarraidh agus an fhaisnéis chomhfhreagrach a tharchur i scríbhinn agus trí chórais faisnéise agus teicneolaíocht faisnéise a úsáid.

Airteagal 151. An nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim a chríochnú agus a fhoirceannadh

 1. Tiocfaidh deireadh le nós imeachta custaim idirthurais chustaim tar éis na hearraí a sheachadadh chuig áit seachadta na n-earraí, arna chinneadh ag an údarás custaim imeachta.
 2. Ag an áit a seachadtar earraí, sula gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim i gcrích, cuirtear na hearraí sa chrios rialaithe custaim, lena n-áirítear gan na hearraí a dhíluchtú ón bhfeithicil ar seachadadh iad.
  Cuirtear earraí sa chrios rialaithe custaim ag am ar bith den lá.
 3. Chun nós imeachta custaim idirthurais chustaim a chur i gcrích, an t-iompróir nó, má fhoráiltear dó le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, dearbhóir tá sé de dhualgas ar earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim idirthurais chustaim dearbhú idirthurais a chur faoi bhráid an údaráis chustaim, chomh maith le doiciméid eile atá ar fáil dó:
  1. maidir le hearraí a iompraítear de bhóthar - laistigh de 3 uair an chloig ón nóiméad a shroicheann siad áit seachadta na n-earraí, agus i gcás earraí a theacht lasmuigh de uaireanta oibre an údaráis chustaim - laistigh de 3 uair an chloig ó nóiméad na tús le hobair an údaráis chustaim seo;
  2. maidir le hearraí a iompraítear ag úsáid uisce, aer nó iompar iarnróid - le linn na tréimhse a bhunaíonn próiseas teicneolaíochta (sceideal) an chalafoirt, an aerfoirt nó an stáisiúin iarnróid le linn iompair idirnáisiúnta, nó tréimhse eile arna bhunú le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim .
 4. Thar ceann an iompróra, féadfaidh daoine atá ag gníomhú thar ceann iompróra den sórt sin na caingne dá bhforáiltear i mír 3 den airteagal seo a dhéanamh, má cheadaítear é sin de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 5. Ar iarratas ón údarás custaim, tá oibleagáid ar an iompróir na hearraí a chur i láthair.
 6. Cláraíonn údarás custaim an chinn scríbe, laistigh de 1 uair an chloig ó dháta tíolactha na ndoiciméad a shonraítear i mír 3 den airteagal seo, a n-aighneacht ar an mbealach a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim.
 7. Comhlánaíonn an t-údarás custaim ceann scríbe an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim a luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 4 uair an chloig d’am oibre an údaráis chustaim ón nóiméad a chláraítear tíolacadh na ndoiciméad a shonraítear i mír 3 den airteagal seo, agus má chláraítear tíolacadh na ndoiciméad sin laistigh de 4 huaire an chloig roimh dheireadh uaireanta oibre an údaráis chustaim - laistigh de 4 uair an chloig ó thús uaireanta oibre an údaráis chustaim seo.
 8. Má chinneann an t-údarás custaim iniúchadh custaim a dhéanamh, is é an spriocdháta chun an nós imeachta custaim um idirthuras custaim a chríochnú le cead i scríbhinn ó cheann (ceann) an údaráis chustaim ceann scríbe, a leas-cheann údaraithe (leas-cheann) na gcustaim féadfar údarás ceann scríbe nó daoine a thiocfaidh ina n-ionad a fhadú ar feadh tréimhse ama a theastaíonn le haghaidh iniúchta custaim, ach tráth nach déanaí ná 10 lá oibre ón lá tar éis an lae a chláraítear tíolacadh na ndoiciméad a shonraítear i mír 3 den airteagal seo, mura mbunaíonn reachtaíocht na mBallstát tréimhse níos giorra ag brath ar an gcineál iompair trína ndéantar earraí a iompar (a iompar).
 9. Déantar comhlánú nós imeachta custaim idirthurais chustaim a fhoirmiú go foirmiúil trí úsáid a bhaint as córas faisnéise an údaráis chustaim trí dhoiciméad leictreonach a ghiniúint nó trí mharcanna iomchuí a chur ar an dearbhú idirthurais nó ar dhoiciméid eile a úsáidtear mar dhearbhú idirthurais.
 10. Is é an Coimisiún a chinneann an nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le críochnú an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, lena n-áirítear ag brath ar an gcineál iompair trína ndéantar (iompar) earraí. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 170 de 13.12.2017)
 11. Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim cásanna a chinneadh nuair a chríochnaíonn gníomh an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim le socrúchán earraí le haghaidh stórála sealadaí, dearbhú custaim a chlárú, scaoileadh earraí, imeacht earraí ó chríoch chustaim na an tAontas, chomh maith le húdaráis chustaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo.
  Sa chás seo, bunaítear le reachtaíocht na mBallstát an nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le nós imeachta custaim idirthurais chustaim a chur i gcrích, lena n-áirítear ag brath ar an gcineál iompair trína ndéantar (iompar) earraí; maidir le rialáil custaim.
 12. Sa chás dá bhforáiltear i mír 7 d’Airteagal 145 den Chód seo, agus má sheachadtar na hearraí chuig údarás custaim seachas an t-údarás custaim ceann scríbe, cuirtear deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim ar an modh a fhorordaítear leis an airteagal seo.
 13. Mura ndéantar na hearraí a sheachadadh go hiomlán nó go páirteach chuig áit seachadta na n-earraí agus mura bhfuil an nós imeachta custaim curtha i gcrích sna cásanna dá bhforáiltear i mír 12 den airteagal seo, cuirfear deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim.
  An nós imeachta chun oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le foirceannadh an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, an fráma ama ina bhfuil an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim faoi réir a fhoirceanta, chomh maith leis an nós imeachta chun foirceannadh an nós imeachta custaim le haghaidh idirthurais custaim a chlárú. is é an Coimisiún a chinneann. (féach Cinneadh Bhord Choimisiún Eacnamaíoch Eoráiseach Uimh. 170 de 13.12.2017)
 14. Nuair a sheachadtar earraí chuig an gcrios rialaithe custaim a cruthaíodh i struchtúir, áitribh (codanna d’áitribh) agus (nó) i limistéir oscailte (codanna de limistéir oscailte) d’oibreoir eacnamaíoch údaraithe a bhfuil deimhnithe den dara nó den tríú cineál aige, is é an nós imeachta custaim críochnaíonn idirthuras custaim na gnéithe a bunaíodh in airteagal 440 den Chód seo.

Airteagal 152. Oibríochtaí custaima dhéantar tar éis earraí a sheachadadh chuig an áit seachadta earraí

 1. Mura bhforáiltear a mhalairt le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, tar éis don údarás custaim an ceann scríbe a chlárú chun na doiciméid a shonraítear i mír 3 d’Airteagal 151 den Chód seo a chomhdú, na daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 1-3 de mhír 1 de Tá oibleagáid ar Airteagal 83 den Chód seo oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le socrú earraí le haghaidh stórála sealadaí nó lena ndearbhú custaim:
  1. maidir le hearraí arna n-iompar de bhóthar, tráth nach déanaí ná XNUM uair an chloig d'uaireanta oibre an údaráis custaim tar éis don údarás custaim ceann scríbe a chlárú;
  2. maidir le hearraí a iompraítear ag úsáid long, aerárthach nó iompar iarnróid - le linn na tréimhse a bhunaíonn próiseas teicneolaíochta (sceideal) an chalafoirt, an aerfoirt nó an stáisiúin iarnróid le linn iompair idirnáisiúnta, nó tréimhse eile arna bhunú le reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim .
 2. Maidir le hearraí a iompraítear ag úsáid árthaigh uisce, ceanglaítear ar na daoine a shonraítear i mír a sé d’fhomhír 1 agus i bhfomhír 4 de mhír 1 d’Airteagal 83 den Chód seo oibríochtaí custaim a bhaineann le socrú earraí le haghaidh stórála sealadaí.
 3. Sa chás nach ndéanann na daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 1-3 de mhír 1 d’Airteagal 83 den Chód seo na hoibríochtaí custaim dá bhforáiltear le mír a haon de mhír 1 den airteagal seo, tá oibleagáid ar an iompróir oibríochtaí custaim a bhaineann leis an earraí a shocrú le haghaidh stórála sealadaí de réir Chaibidil 16 den Chód seo, tráth nach déanaí ná 1 lá gnó tar éis lá an chláraithe ag an údarás custaim maidir le ceann scríbe chur isteach doiciméad.
  Féadfaidh reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim na téarmaí a bhunú agus (nó) an nós imeachta chun fógra a thabhairt don iompróir faoi mhainneachtain na ndaoine a shonraítear i bhfomhíreanna 1-3 de mhír 1 d’Airteagal 83 den Chód seo d’oibríochtaí custaim a bhaineann leis an earraí a shocrú le haghaidh stórála sealadaí nó lena ndearbhú custaim. (féach ordú Aireacht Airgeadais na Rúise Uimh. 57n dar dáta 16.04.2019)
 4. Ní bheidh feidhm ag forálacha mhíreanna 1-3 den airteagal seo má tá réamhdhearbhú custaim déanta maidir leis na hearraí.
 5. Agus oibríochtaí custaim a bhaineann le dearbhú custaim earraí á gcomhlíonadh, de réir mhír 1 den airteagal seo, tá oibleagáid ar na daoine a shonraítear i bhfomhíreanna 1-3 de mhír 1 d’Airteagal 83 den Chód seo oibríochtaí custaim a dhéanamh a bhaineann le socrúchán earraí le haghaidh stórála sealadaí de réir Chaibidil 16 den Chód seo, laistigh de 3 uair an chloig ón dáta a fuarthas iad:
  1. cead ón údarás custaim an dearbhú custaim a chúlghairm de réir Airteagal 113 den Chód seo;
  2. cinneadh an údaráis chustaim an tréimhse chun earraí a scaoileadh a chur ar fionraí de réir Airteagal 124 den Chód seo;
  3. diúltú earraí a scaoileadh de réir Airteagal 125 den Chód seo.
 6. Coinneoidh na húdaráis chustaim earraí nach gcomhlíonfar na hoibríochtaí custaim arna mbunú leis an airteagal seo laistigh de na tréimhsí ama a shonraítear i míreanna 1 agus i mír 5 den airteagal seo de réir Chaibidil 51 den Chód seo.
 7. Níl feidhm ag forálacha an ailt seo:
  1. maidir le hearraí an Aontais a tháinig i gcríoch chustaim an Aontais agus earraí eachtracha a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 302 den Chód seo, a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim le haghaidh iompair (iompar) trí chríoch stáit a nach ball den Aontas é;
  2. maidir le míreanna poist idirnáisiúnta;
  3. ar chríochnú nós imeachta custaim idirthurais chustaim ag an áit imeachta le haghaidh earraí a onnmhairítear ó chríoch custaim an Aontais;
  4. ar chríochnú an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim i leith earraí a sheachadtar chuig an gcrios rialaithe custaim, a cruthaíodh i struchtúir, áitribh (codanna d’áitribh) agus (nó) i limistéir oscailte (codanna de limistéir oscailte) d’oibreoir eacnamaíoch údaraithe a bhfuil deimhnithe aige den dara nó den tríú cineál.

Airteagal 153. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil le hearraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, le linn iompair (iompar) tríd an críoch custaim an Aontais, an spriocdháta lena n-íocaíocht agus a calcalas

 1. Eascraíonn an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc maidir le hearraí eachtracha a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim:
  1. ón dearbhóir - ón nóiméad a chláraigh an t-údarás custaim an dearbhú idirthurais;
  2. ó iompróir iarnróid de bhallstát a ghlac le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim lena n-iompar ar iarnród laistigh de chríoch ceann de na ballstáit ar an modh a fhorordaíonn conarthaí idirnáisiúnta i réimse an iompair iarnróid agus ghníomhartha an An Chomhairle um Iompar Iarnróid de bhallstáit Chomhlathas na Stát Neamhspleách, má dhéantar aistriú earraí idir iompróirí iarnróid na mBallstát, nó ar an modh a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát i réimse an iompair, más rud é déantar earraí a aistriú idir iompróirí iarnróid de Bhallstát amháin, ón nóiméad a nglactar leis na hearraí lena n-iompar ar an mbealach forordaithe.
 2. Ní thagann an oibleagáid chun dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc nuair a chuirtear earraí le haghaidh úsáide pearsanta agus post idirnáisiúnta faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim.
 3. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i leith earraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, chomh maith le hiompróir iarnróid an Bhall Stát a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 1 den airteagal seo lena ndéantar iompar (iompar) earraí chuig áit seachadta earraí, arna chinneadh ag an údarás custaim imeachta, i gcás na gcúinsí seo a leanas:
  1. an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim a chur i gcrích de réir Airteagal 151 den Chód seo, ach amháin an cás a shonraítear i bhfomhír 2 den mhír seo;
  2. oibreoir eacnamaíoch údaraithe chun earraí a ghlacadh de réir Airteagal 440 den Chód seo;
  3. earraí a shocrú, ar cuireadh deireadh le héifeacht an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, lena stóráil go sealadach de réir mhír 6 d'Airteagal 129 den Chód seo;
  4. socrúchán earraí ar cuireadh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim ina leith faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d'Airteagal 129 den Chód seo;
  5. an oibleagáid chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 6 den airteagal seo;
  6. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcásanna inar tharla an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, roimh an scrios nó an caillteanas do-aisghabhála sin de réir an Chóid seo i leith na n-earraí eachtracha seo, tá cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh tagtha;
  7. diúltú earraí a scaoileadh de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn dearbhú idirthurais a chlárú;
  8. cúlghairm ar dhearbhú idirthurais de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta, a íoc. dualgais frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn dearbhú idirthurais a chlárú;
  9. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  10. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  11. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 4. Cuireann iompróir iarnróid an Bhallstáit deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i leith earraí eachtracha a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim idirthurais custaim a aistriú a d'aistrigh na hearraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, arna iompar ag iompar, iompróir iarnróid de bhallstát eile ar an modh a bhunaíonn conarthaí idirnáisiúnta i réimse an iompair iarnróid agus gníomhartha na Comhairle ar Iompar Iarnróid Bhallstáit Chomhlathas na Stát Neamhspleách , nó iompróir iarnróid dá bhallstát féin ar an modh a bhunaítear le reachtaíocht na mBallstát i réimse an iompair, agus earraí á n-aistriú de réir an nós imeachta bunaithe.
 5. Tá an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi réir a fhorghníomhaithe mura ndéantar na hearraí a sheachadadh chuig áit seachadta na n-earraí laistigh den am idirthurais custaim arna bhunú ag an údarás custaim agus an nós imeachta custaim nár críochnaíodh sna cásanna dá bhforáiltear i mír 12 d’Airteagal 151 den Chód seo.
  Nuair a tharlaíonn an t-imthoisc seo, meastar gurb é an dáta a gcuirtear na hearraí faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc.
 6. Nuair a tharlaíonn an t-imthoisc a shonraítear i mír 5 den airteagal seo, íocfar dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh amhail is dá gcuirfí earraí eachtracha a cuireadh faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim faoin nós imeachta custaim le haghaidh scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre gan sainroghanna taraife agus sochair a chur i bhfeidhm maidir le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, agus i ndáil le hearraí lena n-úsáid go pearsanta - amhail is dá scaoilfí earraí le haghaidh úsáide pearsanta i saorchúrsaíocht.
  Chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim den dearbhú idirthurais.
  Mura bhfuil faisnéis chruinn ag an údarás custaim faoi na hearraí (nádúr, ainm, cainníocht, tionscnamh agus (nó) luach custaim), an bunús chun na dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh atá le híoc a ríomh. déantar é a chinneadh ar bhonn an chomhlachta custaim faisnéise, agus déantar aicmiú earraí agus mír 3 d'Airteagal 20 den Chód seo á chur san áireamh. Má chinntear na cóid earraí de réir Ainmníocht Tráchtearraí na Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí ag an leibhéal grúpála le líon na gcarachtar níos lú ná 10:
  • chun dleachtanna custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear an ráta is airde de dhleachtanna custaim allmhairiúcháin a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin i bhfeidhm;
  • chun cánacha a ríomh, an ráta cánach breisluacha is airde agus na rátaí cánacha máil is airde (cáin mháil nó dleacht mháil) a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin, a bhfuil na rátaí allmhairithe is airde ina leith. bunaítear dleachtanna custaim;
  • chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear an ráta is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin, agus an t-ochtú mír den chlásal seo san áireamh.
 7. Ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar thionscnamh earraí, dearbhaítear iad de réir Chaibidil 4 den Chód seo, agus (nó) faisnéis eile is gá chun na dualgais shonraithe a chinneadh. Mura ndeimhnítear bunús earraí agus (nó) faisnéis eile a theastaíonn chun na dualgais shonraithe a chinneadh, ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar na rátaí is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú le haghaidh earraí de chuid an cód céanna den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach, má dhéantar aicmiú na n-earraí ar leibhéal 10 gcarachtar, nó na hearraí a áirítear sa ghrúpáil, más cóid earraí iad de réir na hAinmníochta Tráchtearraí le haghaidh Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí déantar iad a chinneadh ag an leibhéal grúpála agus líon na gcarachtar níos lú ná 10.
  Nuair a bhunaítear faisnéis chruinn níos déanaí faoi na hearraí, ríomhtar dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh ar bhonn na faisnéise cruinne sin, agus aisíoctar (fritháireamh) méideanna allmhairithe ró-íoctha agus (nó) a bailíodh go iomarcach dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh nó bailiú méideanna neamhíoctha de réir Chaibidlí 10 agus 11 agus Airteagail 76 agus 77 den Chód seo.
  Tá dleachtanna agus cánacha custaim iompórtála i leith earraí poist idirnáisiúnta faoi réir íocaíochta sa mhéid a bhunaítear le mír 7 d’Airteagal 287 den Chód seo.
 8. I gcás earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim a stóráil go sealadach de réir mhír 6 d’Airteagal 129 den Chód seo, nó na hearraí sin a chur faoi nósanna imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo, nó an údaráis chustaim earraí a choinneáil de réir Chaibidil 51 den Chód seo tar éis an oibleagáid dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú (go hiomlán nó go páirteach) an méid tá dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoctar agus (nó) a bhailítear de réir an airteagail seo, faoi réir tuairisceáin (fritháireamh) de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo.
 9. Má sholáthraíonn duine seachas an dearbhóir earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim idirthurais custaim, tá oibleagáid ar an duine eile sin i gcomhpháirt agus go leithleach dleachtanna custaim, cánacha, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc leis an dearbhóir.
 10. feithiclí in éineacht le hiompar idirnáisiúnta, ag iompar earraí eachtracha a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, tá eagraíocht arna cinneadh de réir reachtaíocht ballstáit de réir mhír 3 d'Airteagal 343 den Chód seo, beidh eagraíocht den sórt sin i gcomhpháirt agus go leithleach oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc leis an dearbhóir.
 11. Más rud é le linn earraí a iompar ar iarnród, nárbh é an dearbhóir earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim idirthurais chustaim iompróir iarnróid an Bhallstáit a ghlac leis na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim um idirthuras custaim le hiompar de réir an nós imeachta a bunaíodh trí chonarthaí idirnáisiúnta i réimse an iompair iarnróid agus ghníomhartha na Comhairle um Iompar Iarnróid Bhallstáit Chomhlathas na Stát Neamhspleách nó reachtaíocht na mBallstát i réimse an iompair, tá oibleagáid ar iompróir iarnróid den sórt sin i gcomhpháirt agus go leithleach dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc leis an dearbhóir.

Airteagal 154. Freagracht daoine i gcás sárú ar nós imeachta custaim idirthurais custaim

 1. I gcás neamhsheachadadh na n-earraí go léir a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, agus doiciméid dóibh chuig áit seachadta earraí, beidh na daoine a shonraítear in Airteagal 150 den Chód seo faoi dhliteanas de réir reachtaíocht an Chomhalta. Luaigh, ar scaoil an t-údarás custaim na hearraí de réir an nós imeachta custaim idirthuras custaim.
  I gcásanna eile nár comhlíonadh oibleagáidí le linn earraí a iompar (a iompar) de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim, lena n-áirítear i gcás nár seachadadh cuid de na hearraí a chuirtear faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, an beidh daoine a shonraítear in Airteagal 150 den Chód seo faoi dhliteanas de réir na reachtaíochta an Bhallstát ar braitheadh ​​an sárú ina chríoch.
 2. Is ar iompróir iarnróid a ghlac earraí le hiompar trí chríoch ceann de na ballstáit ar an modh a bheidh an fhreagracht as mainneachtain oibleagáidí an iompróra a chomhlíonadh agus earraí á n-iompar ar iarnród de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim. arna bhunú ag conarthaí idirnáisiúnta i réimse an iompair iarnróid agus gníomhartha de chuid Chomhairle Iompair Iarnróid na Stát - baill de Chomhlathas na Stát Neamhspleách nó reachtaíocht na mballstát i réimse an iompair, má dhéantar aistriú earraí idir iompróirí iarnróid de bhallstát amháin.
  Maidir le neamh-chomhlíonadh oibleagáidí le linn earraí a iompar ar iarnród de réir nós imeachta custaim idirthurais chustaim, beidh an t-iompróir iarnróid a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo faoi dhliteanas de réir reachtaíocht an Bhallstáit, as iompar trí an chríoch ar a nglactar na hearraí.