МЕНЮ

Nós imeachta custaim scrios

Airteagal 248. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le scriosadh

 1. Nós imeachta custaim scriosadh - nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm ar earraí eachtracha, dá réir a ndéantar earraí den sórt sin a scriosadh gan dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoi nós imeachta custaim den sórt sin.
  Ciallaíonn scriosadh earraí earraí a thabhairt chuig stát ina ndéantar iad a scriosadh go páirteach nó go hiomlán nó ina gcaillfidh siad a dtomhaltóir agus (nó) réadmhaoine eile agus nach féidir iad a chur ar ais ina staid bhunaidh ar bhealach atá tairbheach go heacnamaíoch.
 2. Ní bhaineann an nós imeachta um scriosadh custaim leis na hearraí seo a leanas:
  1. luachanna cultúrtha, seandálaíochta, stairiúla;
  2. ainmhithe agus plandaí a bhaineann le speicis a chosnaítear de réir reachtaíocht na mBallstát agus (nó) conarthaí idirnáisiúnta, a gcuid páirteanna agus díorthach, ach amháin cásanna nuair a éilítear iad díothú d’fhonn eipidéimí, epizootics agus leathadh rudaí coraintín a bhaint;
  3. earraí ar ghlac na húdaráis chustaim leo mar ábhar gealltanais sular cuireadh deireadh leis an gcaidreamh gealltanais;
  4. earraí urghafa nó earraí a gabhadh, lena n-áirítear earraí ar fianaise ábhartha iad, de réir dhlíthe na mBallstát.
 3. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún liosta na n-earraí seachas na cinn dá bhforáiltear i mír 2 den airteagal seo a chinneadh, nach gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le scriosadh i bhfeidhm ina leith.
 4. Ní bheidh feidhm ag an nós imeachta custaim maidir le scriosadh má dhéantar na hearraí a scriosadh:
  1. féadfaidh sé dochar a dhéanamh don chomhshaol nó bagairt a dhéanamh ar shaol agus ar shláinte an duine;
  2. a tháirgtear trí earraí a chaitheamh de réir a ngnáthchuspóra;
  3. féadfaidh sé costais a thabhú ar údaráis phoiblí na mballstát.

Airteagal 249. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena scriosadh

Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scriosadh:

 • tátal a bheith ar fáil de réir reachtaíocht bhallstáit chomhlacht stáit údaraithe an bhallstáit maidir leis an bhféidearthacht earraí a scriosadh, a léiríonn modh agus áit a scriosta;
 • toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.

Airteagal 250. Gnéithe de chur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le scriosadh

 1. Déantar scriosadh earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh scriosta laistigh de na frámaí ama a bhunaigh an t-údarás custaim bunaithe ar an am a theastaíonn chun na hearraí sin a scriosadh i ndáiríre, modh agus áit a ndíothaithe, chomh maith le cur san áireamh frámaí ama a shonraítear i gconclúid chomhlacht stáit údaraithe an Bhallstáit maidir le féidearthacht earraí a scriosadh, má tá a leithéid de théarmaí ann.
 2. Déantar earraí a scriosadh ar chostas an dearbhaitheora earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scriosadh, ar an modh a fhorordaítear le reachtaíocht na mBallstát.
 3. Faigheann dramhaíl a ghintear mar thoradh ar scriosadh earraí, seachas an dramhaíl a shonraítear i mír 5 den airteagal seo, stádas earraí eachtracha.
 4. Cuirfear dramhaíl a ghintear mar thoradh ar scriosadh earraí faoi na nósanna imeachta custaim is infheidhme maidir le hearraí eachtracha faoi na coinníollacha dá bhforáiltear leis an gCód seo, ach amháin i gcás cásanna nuair nach bhfuil an dramhaíl ginte oiriúnach lena húsáid go tráchtála nó, de réir an tá reachtaíocht na mBallstát, faoi réir adhlactha, neodraithe, diúscartha nó scriosta ar bhealach ar bith eile.
  Meastar go ndéantar dramhaíl a ghintear mar thoradh ar scriosadh, nuair a chuirtear iad faoin nós imeachta custaim a roghnaíonn an dearbhóir, a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais sa stát seo.
 5. Faigheann dramhaíl a ghintear mar thoradh ar scriosadh, nach bhfuil faoi réir socrúcháin faoi nósanna imeachta custaim, stádas earraí an Aontais agus meastar nach bhfuil siad faoi rialú custaim ón dáta aitheantais, de réir reachtaíocht na mBallstát, de an dramhaíl a tháinig as sin mí-oiriúnach lena húsáid tuilleadh tráchtála nó ón dáta a cuireadh cáipéisí faoi bhráid an údaráis chustaim, ag deimhniú go ndéantar an dramhaíl ginte a adhlacadh, a neodrú, a úsáid nó a scriosadh ar bhealach eile, nó go n-aistrítear í le haghaidh oibríochtaí den sórt sin .