МЕНЮ

Nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach)

Airteagal 219. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach)

 1. Nós imeachta custaim allmhairiú sealadach (ligean isteach) - nós imeachta custaim a chuirtear i bhfeidhm maidir le hearraí eachtracha, ar dá réir a bhíonn na hearraí sin suite agus in úsáid go sealadach i gcríoch custaim an Aontais, faoi réir na gcoinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim seo agus lena n-úsáid de réir na nithe sin nós imeachta custaim, le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha a íoc go páirteach agus gan dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, nó gan dleachtanna custaim iompórtála, cánacha a íoc agus gan dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc.
 2. Coinníonn earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) (anseo feasta sa chaibidil seo - earraí a allmhairítear go sealadach) stádas earraí eachtracha.
 3. Ceadaítear catagóirí earraí, a bhfanann agus a n-úsáid go sealadach i gcríoch chustaim an Aontais de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) gan dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc, na coinníollacha maidir le fanacht agus úsáid shealadach den sórt sin, chomh maith leis na teorainneacha ama maidir le fanacht agus úsáid sealadach den sórt sin, déanann an Coimisiún agus (nó) comhaontuithe idirnáisiúnta na mBallstát le tríú páirtí iad a chinneadh. (féach Cinneadh Chomhairle Choimisiún Eacnamaíochta Eoráiseach Uimh. 109 dar dáta 20.12.2017)
 4. Níl feidhm ag an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) maidir leis na catagóirí earraí seo a leanas:
  1. táirgí bia, deochanna, lena n-áirítear deochanna alcólacha, tobac agus táirgí tobac, amhábhair agus táirgí leathchríochnaithe, ábhair inchaite agus samplaí, ach amháin i gcás cásanna a n-allmhairithe isteach i gcríoch custaim an Aontais i gcóipeanna aonair le haghaidh fógraíochta agus (nó) críocha taispeána nó mar thaispeántais nó dearaí tionsclaíocha;
  2. dramhaíl, lena n-áirítear dramhaíl thionsclaíoch;
  3. earraí a dtoirmisctear iad a allmhairiú isteach i gcríoch custaim an Aontais.
 5. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chur i bhfeidhm chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim a chur ar fionraí trí tháirgí próiseála earraí a cuireadh roimhe sin faoin nós imeachta custaim lena bpróiseáil i gcríoch an chustaim a chur faoin nós imeachta custaim seo.

Airteagal 220. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) agus lena n-úsáid de réir an nós imeachta custaim sin

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach):
  1. an fhéidearthacht earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) a shainaithint, agus a socrúchán ina dhiaidh sin faoin nós imeachta custaim d’fhonn an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích. Sainaithint ní éilítear earraí i gcásanna ina gceadaítear, de réir conarthaí idirnáisiúnta na mballstát le tríú páirtí, earraí a allmhairítear go sealadach a athsholáthar;
  2. íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí de réir Airteagal 223 den Chód seo, ach amháin i gcás, de réir mhír 3 d'Airteagal 219 den Chód seo, láithreacht agus úsáid shealadach earraí i gcríoch custaim an Aontais i de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) gan dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc;
  3. na coinníollacha maidir le suíomh sealadach agus úsáid earraí a chomhlíonadh de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) gan dleachtanna custaim agus cánacha a íoc, má chinneann an Coimisiún na coinníollacha sin de réir mhír 3 d’Airteagal 219 de seo Foráiltear do chód agus (nó) do chonarthaí idirnáisiúnta na mballstát a bhfuil an tríú taobh acu;
  4. toirmisc agus srianta a urramú de réir airteagal 7 den Chód seo.
 2. Is iad na coinníollacha maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach):
  1. comhlíonadh thréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim;
  2. comhlíonadh na srianta ar sheilbh agus úsáid earraí a allmhairítear go sealadach arna mbunú le hAirteagal 222 den Chód seo;
  3. íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí de réir Airteagal 223 den Chód seo, ach amháin i gcás, de réir mhír 3 d'Airteagal 219 den Chód seo, láithreacht agus úsáid shealadach earraí i gcríoch custaim an Aontais i de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) gan dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc;
  4. na coinníollacha maidir le suíomh agus úsáid shealadach earraí a chomhlíonadh de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) gan dleachtanna custaim agus cánacha arna gcinneadh ag an gCoimisiún a íoc de réir mhír 3 d’Airteagal 219 den Chód seo agus (nó) dá bhforáiltear le comhaontú idirnáisiúnta na mBallstát le tríú páirtí.

Airteagal 221. Fad an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach)

 1. Ní féidir le tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a bheith níos faide ná 2 bhliain ón dáta a chuirfear na hearraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) nó an tréimhse a shocraíonn an Coimisiún de réir mhír 2 den airteagal seo .
 2. Maidir le catagóirí áirithe earraí, ag brath ar chuspóir a n-allmhairithe isteach i gcríoch custaim an Aontais, tá sé de cheart ag an gCoimisiún tréimhse bhailíochta níos giorra nó níos faide ná 2 bhliain a chinneadh maidir leis an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach). (féach Cinneadh Chomhairle Choimisiún Eacnamaíochta Eoráiseach Uimh. 109 dar dáta 20.12.2017)
 3. Agus earraí á gcur faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach), socraíonn an t-údarás custaim, ar bhonn dhearbhú an dearbhaitheora, bunaithe ar aidhmeanna agus imthosca allmhairiú earraí isteach i gcríoch custaim an Aontais, an bhailíocht tréimhse an nós imeachta custaim seo, nach féidir léi, agus mír 4 den airteagal seo á cur san áireamh, dul thar an tréimhse dá bhforáiltear i mír 1 den airteagal seo, nó tréimhse a chinnfidh an Coimisiún de réir mhír 2 den airteagal seo.
 4. Féadfar tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim arna iarraidh sin ag an duine a fhadú sula rachaidh an tréimhse seo in éag nó tráth nach déanaí ná 1 mhí tar éis a dhul in éag laistigh de thréimhse bhailíochta an chustaim seo nós imeachta dá bhforáiltear i mír 1 den airteagal seo, nó tréimhse bailíochta an nós imeachta custaim seo arna chinneadh ag an gCoimisiún de réir mhír 2 den airteagal seo.
  Agus tréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim, tar éis é a dhul in éag, atosófar bailíocht an nós imeachta custaim sin ó dháta foirceanta an nós imeachta custaim seo.
 5. I gcás an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chur i bhfeidhm arís agus arís eile i ndáil le hearraí eachtracha atá suite ar chríoch custaim an Aontais, lena n-áirítear nuair a ghníomhaíonn daoine difriúla mar dhearbhaithe ar na hearraí sin, tréimhse bhailíochta iomlán an nós imeachta custaim do ní féidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) dul thar an tréimhse dá bhforáiltear i mír 1 den airteagal seo, nó tréimhse a chinnfidh an Coimisiún de réir mhír 2 den airteagal seo.

Airteagal 222. Srianta le seilbh agus úsáid earraí a allmhairítear go sealadach

 1. Ní mór d’earraí a allmhairítear go sealadach fanacht gan athrú, ach amháin athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála.
  Ceadaítear oibríochtaí a dhéanamh le hearraí a allmhairítear go sealadach atá riachtanach chun a sábháilteacht a chinntiú, lena n-áirítear deisiúcháin (seachas ollchóiriú, nuachóiriú), cothabháil agus oibríochtaí eile atá riachtanach chun earraí a chothabháil i riocht maith, ar an gcoinníoll go n-aithníonn an t-údarás custaim earraí cinntíodh ar chríochnú na nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo.
  Tá cead aige trialacha, taighde, tástáil, fíorú, turgnaimh nó turgnaimh a dhéanamh le hearraí a allmhairítear go sealadach nó lena n-úsáid le linn tástála, taighde, tástála, fíoraithe, turgnaimh nó turgnaimh.
 2. Caithfidh earraí a allmhairítear go sealadach a bheith i seilbh agus in úsáid iarbhír an dearbhaitheora, ach amháin i gcásanna ina gceadaítear iad a aistriú isteach i seilbh agus in úsáid daoine eile de réir mhíreanna 3 agus 4 den airteagal seo.
 3. Ceadaíonn an dearbhóir é a aistriú chuig seilbh agus úsáid daoine eile gan cead an údaráis chustaim:
  1. pacáistiú in-athúsáidte (in-aisíoctha) a allmhairítear go sealadach atá beartaithe chun earraí a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais a phacáistiú agus a chosaint;
  2. earraí a allmhairítear go sealadach chun iad a chothabháil, a dheisiú (seachas ollchóiriú, nuachóiriú), stóráil, iompar (iompar);
  3. earraí a allmhairítear go sealadach chun críche tástála, taighde, tástála, fíoraithe, turgnaimh nó turgnaimh;
  4. earraí a allmhairítear go sealadach chun críocha eile i gcásanna a gcinnfidh an Coimisiún agus (nó) dá bhforáiltear le conarthaí idirnáisiúnta na mballstát le tríú páirtí.
 4. I gcásanna eile seachas iad sin a bhunaítear le mír 3 den airteagal seo, ceadaítear aistriú earraí a allmhairítear go sealadach i seilbh agus in úsáid daoine eile le cead an údaráis chustaim nó i gcásanna, ar an modh agus na téarmaí arna gcinneadh ag an Coimisiún, tar éis fógra a thabhairt don údarás custaim.
 5. D’fhonn cead a fháil ón údarás custaim earraí a allmhairítear go sealadach a aistriú go seilbh agus úsáid daoine eile dearbhóir cuirfear na hearraí sin faoi bhráid an údaráis chustaim, inar cuireadh iad faoin nós imeachta custaim, iarratas a thaispeánann ann an chúis le haistriú earraí a allmhairítear go sealadach chuig duine eile agus faisnéis faoin duine seo.
 6. Ní dhéanann aistriú earraí a allmhairítear go sealadach i seilbh agus in úsáid daoine eile díolúine ó dhearbhúóir na n-earraí sin ó chomhlíonadh coinníollacha eile maidir le húsáid earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a bhunaítear leis an gcaibidil seo, ná an gcuireann sé an tréimhse allmhairithe sealadach ar fionraí nó an leathnaíonn sé.
 7. Earraí arna gcinneadh ag an gCoimisiún de réir mhír 3 d'Airteagal 219 den Chód seo agus (nó) dá bhforáiltear le conarthaí idirnáisiúnta na mBallstát le tríú páirtí, a gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) i bhfeidhm ina leith. dleachtanna agus cánacha ar chustaim allmhairiúcháin a íoc, úsáidtear iad laistigh de na custaim ar chríoch an Aontais, mura gcinnfidh an Coimisiún a mhalairt.
 8. Ceadaítear earraí a allmhairítear go sealadach a úsáid ar feithiclí iad lasmuigh de chríoch custaim an Aontais má úsáidtear iad mar fheithiclí le haghaidh iompair idirnáisiúnta agus má bhaineann forálacha Chaibidil 38 den Chód seo leo. Nuair a úsáidtear earraí a allmhairítear go sealadach agus atá ina modh iompair lasmuigh de chríoch custaim an Aontais, maidir le hearraí den sórt sin, ceadaítear na hoibríochtaí dá bhforáiltear i míreanna 1 agus 2 d'Airteagal 277 den Chód seo a dhéanamh.
  Ceadaítear oibríochtaí nach bhforáiltear dóibh le míreanna 1 agus 2 d’Airteagal 277 den Chód seo de réir mhír 4 d’Airteagal 277 den Chód seo.
  Ní dhéanann úsáid earraí a allmhairítear go sealadach ar feithiclí iad mar mhodh iompair idirnáisiúnta lasmuigh de chríoch custaim an Aontais an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí.

Airteagal 223. Gnéithe de ríomh agus íocaíocht dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin agus an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) á chur i bhfeidhm.

 1. Maidir le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) le híoc páirteach ar dhleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha iníoctha ar feadh na tréimhse ó dháta a socrúcháin faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) go dtí an lá a chríochnófar é.
 2. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) gan dleachtanna agus cánacha ar chustaim allmhairiúcháin a íoc, ar iarratas ón dearbhóir, déantar íocaíocht pháirteach ar dhleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin don tréimhse ón lá a shonraítear sa an dearbhóir a chur i bhfeidhm go dtí an lá a chríochnófar an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (lamháltas). Cuirtear achomharc sonraithe an dearbhóra faoi bhráid an údaráis chustaim, a rinne scaoileadh earraí nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), sula rachaidh an spriocdháta a bunaíodh de réir mhír 3 d’Airteagal 219 den Chód seo in éag.
  Mar achomharc ón dearbhóir, úsáidtear doiciméad custaim - ceartú an dearbhaithe earraí.
 3. I gcás go n-íoctar go páirteach dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí in aghaidh gach míosa féilire (iomlán nó neamhiomlán) den tréimhse ama a chinnfear de réir mhíreanna 1 agus 2 den airteagal seo (anseo feasta sa chaibidil seo - an tréimhse ina gcuirtear íocaíocht pháirteach i bhfeidhm dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí), 3 chéatadán den dearbhú custaim arna ríomh ar lá an chláraithe a comhdaíodh chun earraí den sórt sin a chur faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), agus i ndáil le hearraí a scaoiltear sula gcuirtear dearbhú maidir le hearraí isteach - ar an lá a chláraigh an t-údarás custaim an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú, méid na ndleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha a bheadh ​​iníoctha dá mbeadh earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 4. Nuair a chuirtear an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) ar fionraí de réir mhír 3 d’Airteagal 224 den Chód seo, ní dhéantar íocaíocht pháirteach ar dhleachtanna agus ar chánacha custaim allmhairiúcháin do thréimhse na fionraí sin. Chun an clásal seo a chur i bhfeidhm, déantar tréimhse fionraíochta an nós imeachta custaim a chinneadh de réir líon na míonna féilire iomlána a gcuirtear an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) ar fionraí.
 5. I gcás go n-íoctar go páirteach dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí, íoctar méid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim ar allmhairí de rogha an dearbhaitheora ar feadh na tréimhse iomláine de chur i bhfeidhm íocaíocht pháirteach dleachtanna agus chánacha custaim allmhairiúcháin (anseo feasta sa chaibidil seo - a íocaíocht chnapshuime dleachtanna agus chánacha custaim allmhairiúcháin) nó go tréimhsiúil (anseo feasta sa chaibidil seo - íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna agus cánacha ar chustaim ar allmhairí). I gcás íocaíochtaí tréimhsiúla dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí, déantar an íocaíocht sin sa mhéid is iníoctha de réir mhír 3 den airteagal seo, 1 mhí féilire ar a laghad (iomlán nó neamhiomlán). Is é an dearbhóir sa dearbhú maidir le hearraí a chinneann minicíocht íocaíochta méideanna na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin.
  I gcás neamhíocaíocht nó íocaíocht neamhiomlán ar mhéideanna na ndleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha a íoctar go tréimhsiúil, laistigh de na teorainneacha ama a bunaíodh de réir mhír 4 agus fhomhíreanna 2 agus 3 de mhír 7 d’Airteagal 225 den Chód seo, dleachtanna custaim ar allmhairí, íocfar cánacha ag an am don tréimhse iomlán atá fágtha d’iarratas íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin.
 6. Níor cheart go mbeadh méid iomlán na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, na gcánacha a íocadh agus (nó) a bailíodh le linn na tréimhse ina gcuirtear íocaíocht pháirteach ar dhleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin thar an méid a ríomhtar ar lá cláraithe an dearbhaithe custaim a comhdaíodh chun earraí den sórt sin a chur faoi an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), agus maidir le hearraí, a ndearnadh a scaoileadh sular cuireadh an dearbhú i leith earraí isteach - ar lá cláraithe an údaráis chustaim maidir leis an iarratas ar earraí a scaoileadh roimh an an dearbhú maidir le hearraí a chur isteach, méid na ndleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha a bheadh ​​iníoctha dá gcuirfí na hearraí faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 7. Ar chríochnú nó fhoirceannadh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) de réir mhíreanna 1, 2 agus 5 d’Airteagal 224 den Chód seo, méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, na gcánacha a íocadh agus (nó) a bailíodh le linn na tréimhse cur i bhfeidhm níl íocaíocht pháirteach dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, aisíocaíocht (fritháireamh) faoi réir, mura bhforáiltear a mhalairt leis an gCód seo.

Airteagal 224. An nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chríochnú, a fhionraí agus a fhoirceannadh

 1. Sula rachaidh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim, cuirtear deireadh leis an nós imeachta custaim seo:
  1. earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoin nós imeachta custaim lena n-athonnmhairiú, lena n-áirítear de réir mhír 7 d'Airteagal 276 den Chód seo;
  2. aitheantas ag na húdaráis chustaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí a allmhairítear go sealadach mar gheall ar thionóisc nó force majeure, nó ar fhíric go gcailltear na hearraí seo go neamh-inchúlghairthe mar toradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála;
  3. tarlú imthosca arna gcinneadh ag an gCoimisiún agus (nó) reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim, a bhfuil na hearraí faoi rialú custaim roimhe sin.
 2. Sula rachaidh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim, féadfar an nós imeachta custaim seo a chur i gcrích:
  1. earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoi nósanna imeachta custaim is infheidhme maidir le hearraí eachtracha, ar na coinníollacha dá bhforáiltear leis an gCód seo, cé is moite den nós imeachta custaim maidir le hidirthuras custaim, mura bhforáiltear a mhalairt leis an mír seo;
  2. an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim a atosú, ar cuireadh a chaingean ar fionraí de réir mhír 3 d'Airteagal 173 den Chód seo;
  3. earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoi nós imeachta custaim idirthurais chustaim, má chuirtear na hearraí seo faoin nós imeachta custaim seo le haghaidh iompair (iompar) trí chríoch custaim an Aontais ó chríoch ballstáit, ar scaoil an t-údarás custaim na hearraí uaidh nuair cuireadh iad faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), chuig críoch ballstáit eile.
 3. Go dtí go rachaidh an nós imeachta custaim d’allmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim in éag, féadfar an nós imeachta custaim seo a chur ar fionraí má chuirtear earraí a allmhairítear go sealadach faoi nós imeachta custaim stóras custaim, an nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim, nó, i gcásanna a chinnfidh an Coimisiún, faoi nós imeachta nós imeachta speisialta.
  Agus cinneadh á dhéanamh maidir le fionraí an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) mar thoradh ar earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoi nós imeachta custaim speisialta, tá sé de cheart ag an gCoimisiún na sainiúlachtaí a bhaineann le dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a ríomh agus a íoc, mar chomh maith leis an spriocdháta chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i ndáil le hearraí a allmhairítear go sealadach.
 4. Is féidir earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh athonnmhairithe nó faoi nós imeachta custaim eile i gcoinsíneacht amháin nó níos mó.
 5. Ar dhul in éag do thréimhse bhailíochta an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim, cuirtear deireadh le gníomh an nós imeachta custaim.
 6. Cinntear na cásanna, na coinníollacha agus an nós imeachta chun an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chríochnú ar chríoch ballstáit seachas an ballstát ar chuir a údarás custaim earraí den sórt sin faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) an Coimisiún.

Airteagal 225. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc maidir le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), an téarma lena n-íocaíocht agus ríomh

 1. Eascraíonn an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim ar allmhairiú sealadach (ligean isteach) don dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú maidir le hearraí, agus maidir le hearraí a dearbhaíodh lena scaoileadh sula gcuirtear dearbhú maidir le hearraí isteach, ó dhuine a chuir isteach iarratas ar earraí a scaoileadh roimh chomhdú dearbhaithe ar earraí - ón nóiméad a chláraigh an t-údarás custaim iarratas ar earraí a scaoileadh chuig an dearbhú maidir le hearraí a chomhdú.
 2. Oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim chun earraí a allmhairiú go sealadach (ligean isteach) a allmhairítear chuig seoladh faighteora amháin ó sheoltóir amháin faoi dhoiciméad iompair (iompair) amháin agus an t-iomlán luach custaim nach sáraíonn an méid is comhionann le 200 euro, agus má chinneann an Coimisiún méid difriúil de mhéid den sórt sin, ní thiocfaidh méid an mhéid a chinnfidh an Coimisiún ag an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ar lá cláraithe na n-earraí dearbhú ón údarás custaim. Ag an am céanna, chun críocha na míre seo, ní chuimsíonn an luach custaim costas iompair (iompair) earraí a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chuig an áit teachta, costas luchtaithe, díluchtaithe nó athluchtaithe den sórt sin costais earraí agus árachais i ndáil le hiompar den sórt sin (iompar), luchtú, díluchtú nó athlódáil earraí den sórt sin.
  Tá sé de cheart ag an gCoimisiún méid difriúil den mhéid a chinneadh ná an méid dá bhforáiltear sa dara mír den mhír seo, faoina bhfuil an oibleagáid dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’allmhairiú sealadach ( ní thagann cead isteach), a allmhairítear chuig seoladh faighteora amháin ó sheoltóir amháin trí dhoiciméad iompair (iompair) amháin.
 3. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chur i gcrích de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo roimh dhul in éag an spriocdháta a bunaíodh de réir mhír 3 d’Airteagal 219 den Chód seo, ach amháin sa chás nuair a bheidh an tréimhse tar éis dul in éag don nós imeachta custaim seo íocaíocht dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh;
  2. foirceannadh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo, más rud é, maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’allmhairiú sealadach (ligean isteach), go mbaineann sé tairbhe as dleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoc agus cuirtear cánacha i bhfeidhm, ach amháin i gcás, nuair a tháinig an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc roimh dheireadh an nós imeachta custaim seo;
  3. an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a chur i gcrích de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo agus comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) a mbailiú a íoc sna méideanna is iníoctha de réir seo alt;
  4. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna is iníoctha ar tharla na himthosca dá bhforáiltear le fomhíreanna 6 - 8 de mhír 7 agus mír 13 de An t-alt seo;
  5. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó mar gheall ar chaillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí sin dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála go dtí go mbeidh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) críochnaithe agus go gcomhlíontar an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) a mbailiú a íoc sna méideanna iníoctha de réir an airteagail seo don tréimhse sular tharla imthosca den sórt sin;
  6. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí nó iarratas ar earraí á gclárú earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  7. cúlghairm ar dhearbhú i leith earraí de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta a íoc , dualgais frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn le linn an dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  8. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ar bhallstát de réir reachtaíocht an bhallstáit sin agus comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) a mbailiú a íoc i méideanna is iníoctha de réir an ailt seo don tréimhse roimh an tarlú imthosca den sórt sin;
  9. an t-údarás custaim earraí a choinneáil de réir Chaibidil 51 den Chód seo agus comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) a mbailiú sna méideanna is iníoctha de réir an airteagail seo don tréimhse roimh an gcoinneáil sin ;
  10. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a bhfuil a rinneadh cinneadh iad a thabhairt ar ais mura ndearnadh na hearraí sin a scaoileadh níos luaithe, agus comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha agus (nó) a mbailiú sna méideanna a bhí iníoctha de réir an airteagail seo don tréimhse roimh an earraí den sórt sin a urghabháil nó a urghabháil le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí ar chás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (imeacht riaracháin a sheoladh).
 4. Tá an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) le híocaíocht pháirteach ar dhleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin faoi réir a fhorghníomhaithe (dleachtanna custaim ar allmhairí, tá cánacha faoi réir íocaíochta ):
  1. ar chnapshuim íocaíocht dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha nó ar an gcéad chuid de mhéid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoc, cánacha ar íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha - sula scaoiltear earraí de réir an nós imeachta custaim le haghaidh sealadach allmhairiú (ligean isteach);
  2. ar an dara cuid agus na codanna ina dhiaidh sin de mhéid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin a íoc ar íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin - roimh thús na tréimhse a n-íoctar an chéad chuid eile de mhéid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin ina leith.
 5. Maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 4 den airteagal seo, tá dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí iníoctha sna méideanna a chinntear de réir airteagal 223 den Chód seo.
 6. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), comhlíonfar an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc nuair a tharlóidh na himthosca a shonraítear i mír 7 den airteagal seo.
 7. I gcás na n-imthosca seo a leanas, meastar an dáta dlite chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc:
  1. i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha maidir le suíomh agus úsáid shealadach earraí arna mbunú de réir mhír 3 d’Airteagal 219 den Chód seo - an lá a gcuirfear na hearraí sin faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  2. i gcás go rachaidh an spriocdháta arna bhunú i gcrích de réir mhír 3 d'Airteagal 219 den Chód seo in éag:
   • i gcás íocaíocht chnapshuime ar dhleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha nó má íoctar an chéad chuid de mhéid na ndleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha i gcás íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin - an lá a rachaidh a leithéid in éag spriocdháta;
   • agus an dara cuid agus na codanna ina dhiaidh sin de mhéid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin á n-íoc; i gcás íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí - an lá roimh thús na tréimhse a mbeidh an chéad chuid eile de mhéid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin ina leith agus íoctar cánacha;
  3. má chuireann an dearbhóir achomharc isteach de réir mhír 2 d’Airteagal 223 den Chód seo:
   • i gcás íocaíocht chnapshuime ar dhleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha nó má íoctar an chéad chuid de mhéid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha i gcás íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin - an lá roimh an lá a léirítear i ndearbhú an dearbhaitheora;
   • agus an dara cuid agus na codanna ina dhiaidh sin de mhéid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin á n-íoc; i gcás íocaíocht thréimhsiúil dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí - an lá roimh thús na tréimhse a mbeidh an chéad chuid eile de mhéid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin ina leith agus íoctar cánacha;
  4. má dhiúltaíonn an dearbhóir leas a bhaint as dleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoc, cánacha a bhaineann le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin, - an lá a dhéantar an dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh sealadach allmhairiú (ligean isteach), athruithe i gcuid den diúltú leas a bhaint as dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc;
  5. i gcás caingne a dhéanamh de shárú ar na haidhmeanna agus na coinníollacha a bhaineann le sochair a dheonú chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin i dtaca le cur i bhfeidhm na sochar sin, ach amháin i gcás cásanna nuair a bhíonn imthosca ann dá bhforáiltear i bhfomhíreanna 6 agus 7 den mhír seo, - an chéad lá de chomhlíonadh na ngníomhartha seo, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a chuirfear na earraí sonraithe faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  6. i gcás earraí a allmhairítear go sealadach a aistriú roimh chríochnú an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) chuig daoine eile gan cead ó na húdaráis chustaim - lá aistrithe na n-earraí, agus mura socraítear an lá seo, an lá a chuirfear na hearraí seo faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  7. i gcás go gcaillfí earraí a allmhairítear go sealadach roimh chríochnú an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), ach amháin i gcás scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas dochúlaithe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi gnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála - an lá a chailltear earraí, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a gcuirfear na hearraí sonraithe faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  8. mura bhfuil an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) curtha i gcrích de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo roimh dhul in éag an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim - an lá éaga den nós imeachta custaim maidir le ligean isteach sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim, ach amháin i gcás nuair a dhéantar bailíocht an nós imeachta custaim seo a leathnú de réir mhír 4 d'Airteagal 221 den Chód seo.
 8. Ar na himthosca a shonraítear i mír 7 den airteagal seo a bheith ann, íocfar dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí:
  1. ar na himthosca a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 7 den airteagal seo a tharlú - amhail is dá mba i ndáil le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), cuireadh íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm de réir Airteagal 223 den Chód seo don tréimhse ón dáta a socraíodh earraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) an lá a chríochnófar é;
  2. ar tharla na himthosca a shonraítear i bhfomhír 2 de mhír 7 den airteagal seo - amhail is dá mba maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim d’allmhairiú sealadach (ligean isteach), cuireadh íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm de réir Airteagal 223 den Chód seo don tréimhse ón dáta tar éis an lá a rachaidh an spriocdháta in éag a bunaíodh de réir mhír 3 d’Airteagal 219 den Chód seo in éag, an lá a chríochnófar an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  3. ar tharla na himthosca a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 7 den airteagal seo - sa mhéid a chinnfear de réir airteagal 223 den Chód seo;
  4. ar tharla na himthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 4 agus 5 de mhír 7 den airteagal seo - sna méideanna a chinnfear de réir Airteagal 223 den Chód seo agus nach n-íoctar i ndáil le sochair a chur i bhfeidhm chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc don tréimhse ó dháta an dáta dlite chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a shonraítear i bhfomhíreanna 4 agus 5 de mhír 7 den airteagal seo a íoc, an lá a chríochnófar an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  5. ar tharla na himthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 6 - 8 de mhír 7 den airteagal seo - amhail is dá gcuirfí na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre lúide méideanna an allmhairithe dleachtanna custaim, cánacha a íocadh agus (nó) a bhailítear ar pháirt-íocaíocht dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí, mura bhforáiltear do mhéid difriúil le mír 10 den airteagal seo. Chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a ríomh, cuirtear rátaí dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm atá i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim ar dhearbhú maidir le hearraí a chuirtear isteach chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) , agus maidir le hearraí a scaoiltear sula gcuirtear dearbhú i leith earraí isteach - ar an lá a chláraíonn an t-údarás custaim an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú maidir le hearraí isteach.
 9. Ó mhéideanna na ndleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha a íocadh (a thobhach) i ndáil le hearraí de réir fhomhír 5 de mhír 8 den airteagal seo, chomh maith le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha a íocadh i leith na n-earraí sin le híocaíocht pháirteach tá dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí, faoi réir íocaíochta úis, amhail is dá ndeonófaí iarchur (íocaíocht i dtráthchodanna) i ndáil leis na méideanna léirithe ón dáta a cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) go dtí an dul in éag na spriocdhátaí chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha arna mbunú le fomhíreanna 6 - 8 de mhír 7 den airteagal seo a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
 10. Más rud é, tar éis thús na n-imthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 6 agus 7 de mhír 7 den airteagal seo, go dtiocfaidh deireadh leis an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo, dleachtanna custaim agus cánacha a allmhairiú íocfar é amhail is dá mba maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), cuireadh íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm de réir Airteagal 223 den Chód seo don tréimhse ó dháta an dáta dlite do dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí a íoc a chinnfear de réir fhomhíreanna 6 agus 7 de mhír 7 den airteagal seo, an lá a chríochnófar an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach). Sa chás seo, méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin agus na gcánacha a íocadh agus (nó) a bailíodh i gcás íocaíocht pháirteach dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha don tréimhse sula dtarlaíonn na himthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 6 agus 7 de mhír 7 den airteagal seo níl siad faoi réir aisíocaíochta (fritháireamh).
 11. Más rud é, tar éis na himthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 6 - 8 de mhír 7 den airteagal seo, go ndéanfar na hearraí ar foirceannadh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) a stóráil go sealadach de réir mhír 6 de Airteagal 129 den Chód seo nó a chuirtear faoin nós imeachta custaim de réir mhír 7 d’Airteagal 129 den Chód seo, íocfar dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí amhail is dá mba maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim d’allmhairiú sealadach (ligean isteach) , cuireadh íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin i bhfeidhm de réir Airteagal 223 den Chód seo.
  Sa chás seo, tá dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí iníoctha don tréimhse ó dháta an dáta dlite chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a shonraítear i bhfomhíreanna 6 - 8 de mhír 7 den airteagal seo a íoc, go dtí an lá a gcuirfear earraí den sórt sin i bhfeidhm stóráil shealadach nó a socrúchán faoin nós imeachta custaim. Ag an am céanna, tá dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí faoi réir íocaíochta i méideanna nach mó ná méid na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha a bhí iníoctha dá gcuirfí earraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh. lena dtomhailt intíre, agus a ríomhadh an lá a chláraigh an t-údarás custaim an dearbhú custaim a comhdaíodh chun earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach), agus i ndáil le hearraí a scaoileadh sular cuireadh an dearbhú isteach. le haghaidh earraí - ar an lá a chláraigh an t-údarás custaim an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú isteach ar an na hearraí... Ag an am céanna, is iad méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin agus na gcánacha a íocadh agus (nó) a bailíodh ar íocaíocht pháirteach dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin don tréimhse sula dtarlaíonn na himthosca a shonraítear i bhfomhíreanna 6 - 8 de mhír 7 den airteagal seo nach bhfuil faoi réir aisíocaíochta (fritháireamh).
 12. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), comhlíonfar an oibleagáid dleachtanna frithdhumpála speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc nuair a tharlóidh na himthosca a shonraítear i mír 13 den airteagal seo.
 13. I gcás na n-imthosca seo a leanas, is é an spriocdháta chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc:
  1. i gcás earraí a allmhairítear go sealadach a aistriú roimh chríochnú an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) chuig daoine eile gan cead ó na húdaráis chustaim - lá aistrithe na n-earraí, agus mura socraítear an lá seo, an lá a chuirfear na hearraí seo faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  2. i gcás go gcaillfí earraí a allmhairítear go sealadach roimh chríochnú an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), ach amháin i gcás scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas dochúlaithe mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi gnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála - an lá a chailltear earraí, agus mura socraítear an lá seo - lá socrúcháin na n-earraí sin faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach);
  3. mura bhfuil an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) curtha i gcrích de réir mhíreanna 1 agus 2 d’Airteagal 224 den Chód seo roimh dhul in éag an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim - an lá éaga den nós imeachta custaim maidir le ligean isteach sealadach (ligean isteach) arna bhunú ag an údarás custaim, ach amháin i gcás nuair a dhéantar bailíocht an nós imeachta custaim seo a leathnú de réir mhír 4 d'Airteagal 221 den Chód seo.
 14. Nuair a tharlaíonn na himthosca a shonraítear i mír 13 den airteagal seo, tá dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh iníoctha sa mhéid amhail is dá gcuirfí na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena chaitheamh sa bhaile.
  Chun dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear rátaí na ndualgas speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i bhfeidhm, i bhfeidhm ar lá an chláraithe ag an údarás custaim ar dhearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach), agus le haghaidh earraí a scaoiltear sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú - lá cláraithe an údaráis chustaim maidir le hiarratas ar earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú.
 15. Maidir le méideanna na ndualgas speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 14 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo ón lá a cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) faoin lá a rachaidh na spriocdhátaí in éag chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú le mír 13 den airteagal seo a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.

Airteagal 226. Sonraíochtaí maidir le dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh agus a íoc i ndáil le hearraí a allmhairítear go sealadach nuair a chuirtear faoin nós imeachta custaim iad lena scaoileadh lena dtomhailt intíre

 1. Nuair a chuirtear earraí a allmhairítear go sealadach faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, rátaí dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, speisialta, frithdhumpála, cuirtear dleachtanna frithchúitimh i bhfeidhm, atá i bhfeidhm ar an lá a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú maidir le hearraí a comhdaíodh chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach).
  D’fhonn dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, éilítear air airgeadra coigríche a thiontú ina airgeadra ballstáit, déantar a leithéid de chomhshó ag an ráta malairte atá i bhfeidhm ar an lá a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo.
 2. Nuair a chuirtear earraí a allmhairítear go sealadach faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, íocfar dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí i méid na difríochta i méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, na cánacha is iníoctha nuair a chuirtear earraí den sórt sin faoin nós imeachta custaim le haghaidh scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre de réir Airteagal 136 den Chód seo, agus dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha a íoctar le híocaíocht pháirteach dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha ag an dearbhóir earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, agus (nó) a bhailítear ag an údarás custaim ón dearbhóir seo.
 3. Ó mhéideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, tá cánacha a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 2 den airteagal seo, chomh maith le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha a íocadh (a bailíodh) le híocaíocht pháirteach dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, úis iníoctha, amhail is dá mba maidir leis na méideanna a luaitear, soláthraíodh iarchur (plean tráthchoda) lena n-íocaíocht ón dáta a cuireadh na hearraí faoin nós imeachta custaim ar allmhairiú sealadach (ligean isteach) go dtí lá fhoirceanta na hoibleagáide allmhairiú a íoc dleachtanna custaim agus cánacha. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Tá ús iníoctha ar mhéideanna na ndleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoctar (a bailíodh) i leith earraí a chuirtear (a cuireadh) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, amhail is dá ndeonófaí iarchur íocaíochta i leith na méideanna seo ón dáta a cuireadh na hearraí faoi nós imeachta custaim le haghaidh allmhairiú sealadach (ligean isteach) ar an lá a chuirfear deireadh leis an oibleagáid dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Ó na méideanna dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a íocadh roimh scaoileadh earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach), ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear sa chéad mhír den mhír seo.
  Má cuireadh oibriú an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) de réir mhír 3 d’Airteagal 224 den Chód seo ar fionraí, ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear leis an mír seo don tréimhse fionraíochta den nós imeachta custaim.
  Maidir le catagóirí áirithe earraí a allmhairítear go sealadach, tá sé de cheart ag an gCoimisiún na cásanna a chinneadh nuair nach ndéantar an t-ús dá bhforáiltear sa chéad agus sa dara mír den chlásal seo a ríomh agus a íoc.
 4. Beidh feidhm ag forálacha an airteagail seo más rud é, ar chríochnú an nós imeachta custaim d’allmhairiú sealadach (ligean isteach) nó tar éis fhoirceannadh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) de réir mhír 5 d’Airteagal 224 den Chód seo, earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre ag an dearbhóir earraí a allmhairítear go sealadach.
  Beidh feidhm ag forálacha an airteagail seo freisin má cuireadh gníomh an nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú sealadach (ligean isteach) i gcrích trí earraí a allmhairítear go sealadach a chur faoi nós imeachta custaim stóras custaim.