МЕНЮ

Nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre

Airteagal 134. Ábhar agus cur i bhfeidhm an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre

 1. Nós imeachta custaim is nós imeachta custaim é scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre a chuirtear i bhfeidhm ar earraí eachtracha, ar dá réir a bhíonn earraí lonnaithe agus in úsáid i gcríoch chustaim an Aontais gan srianta ar a seilbh, a n-úsáid agus (nó) a ndiúscairt, dá bhforáiltear le conarthaí agus gníomhartha idirnáisiúnta i réimse na rialála custaim i ndáil le hearraí eachtracha, mura bhforáiltear a mhalairt leis an gCód seo.
 2. Faigheann earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre stádas earraí an Aontais, cé is moite d’earraí a scaoiltear go coinníollach a shonraítear i mír 1 d’Airteagal 126 den Chód seo.
 3. Ceadaítear an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre a chur i bhfeidhm maidir le:
  1. earraí ar táirgí iad a phróiseáil earraí ar cuireadh an nós imeachta custaim maidir le próiseáil orthu i gcríoch an chustaim i bhfeidhm, agus a onnmhairíodh ó chríoch custaim an Aontais de réir an nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú;
  2. feithiclí iompair idirnáisiúnta a onnmhairítear go sealadach, a chuirtear faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála lasmuigh de chríoch an chustaim de réir mhír a haon de mhír 3 d’Airteagal 277 den Chód seo, chun an nós imeachta custaim maidir le próiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim a chomhlíonadh de réir Airteagal 184 de an Cód seo;
  3. feithiclí iompair idirnáisiúnta a onnmhairítear go sealadach sa chás dá bhforáiltear leis an dara mír de mhír 3 d'Airteagal 277 den Chód seo.

Airteagal 135. Coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile

 1. Is iad na coinníollacha chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile:
  1. dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc de réir an Chóid seo;
  2. dualgais speisialta frithdhumpála, frithchúitimh a íoc de réir an Chóid seo;
  3. toirmisc agus srianta a urramú de réir Airteagal 7 den Chód seo;
  4. comhlíonadh bearta chun an margadh inmheánach a bunaíodh i bhfoirm seachas dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh agus (nó) dualgais eile a bunaíodh de réir Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas a chosaint.
 2. Is iad na coinníollacha chun na hearraí a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d'Airteagal 134 den Chód seo a chur faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile:
  1. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt intíre laistigh de 3 bliana ón lá tar éis lá a n-onnmhairithe iarbhír ó chríoch custaim an Aontais;
  2. staid earraí gan athrú a chaomhnú, cé is moite d’athruithe mar gheall ar chaitheamh agus cuimilt nádúrtha, chomh maith le hathruithe mar gheall ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála;
  3. an cumas earraí a aithint ag údaráis chustaim;
  4. faisnéis faoi imthosca onnmhairithe earraí ó chríoch custaim an Aontais a chur faoi bhráid an údaráis chustaim, a dheimhnítear trí chustam a chur isteach agus (nó) doiciméid eile nó faisnéis faoi dhoiciméid den sórt sin;
  5. na coinníollacha a shonraítear i bhfomhíreanna 1 agus 2 de mhír 1 den airteagal seo a chomhlíonadh.

Airteagal 136. Teacht chun cinn agus foirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc maidir le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile, an spriocdháta lena n-íocaíocht agus ríomh

 1. Eascraíonn an dearbhóir ón nóiméad a chláraíonn an t-údarás custaim an dearbhú earraí mar gheall ar an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 2. An oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a allmhairítear chuig seoladh faighteora amháin ó sheoltóir amháin faoi dhoiciméad iompair (iompair) amháin agus an t-iomlán luach custaim nach sáraíonn an méid is comhionann le 200 euro, agus má chinneann an Coimisiún méid difriúil de mhéid den sórt sin, ní thiocfaidh méid an mhéid a chinnfidh an Coimisiún ag an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ar lá cláraithe na n-earraí dearbhú ón údarás custaim. Ag an am céanna, chun críocha na míre seo, ní chuimsíonn an luach custaim costas iompair (iompair) earraí a allmhairítear isteach i gcríoch custaim an Aontais chuig an áit teachta, costas luchtaithe, díluchtaithe nó athluchtaithe den sórt sin costais earraí agus árachais i ndáil le hiompar den sórt sin (iompar), luchtú, díluchtú nó athlódáil earraí den sórt sin.
  Ní thagann an oibleagáid cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil le hearraí a shonraítear in Airteagail 199 agus 200 den Chód seo agus a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
  Tá sé de cheart ag an gCoimisiún méid difriúil den mhéid a chinneadh ná an méid dá bhforáiltear sa chéad mhír den mhír seo, faoina bhfuil an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh baile. ní thagann tomhaltas, a allmhairítear chuig seoladh faighteora amháin ó sheoltóir amháin, doiciméad iompair (iompair) amháin ag an am.
 3. Cuireann an dearbhóir deireadh le hoibleagáid an dearbhóra dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a íoc i leith earraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. scaoileadh earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre le pribhléidí a úsáid chun dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí a íoc nach bhfuil baint acu le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin;
  2. an oibleagáid chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) a mbailiú a íoc sna méideanna a ríomhtar agus is iníoctha de réir fhomhír 1 de mhír 14 den airteagal seo, mura bhforáiltear a mhalairt le mír 5 den airteagal seo;
  3. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, cé is moite de chásanna roimh an scrios nó an caillteanas do-aisghabhála sin de réir an Chóid seo i leith na n-earraí eachtracha seo an spriocdháta chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc tagtha;
  4. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí agus cánacha a eascraíonn as clárú dearbhaithe ar earraí a íoc;
  5. cúlghairm ar dhearbhú custaim de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a d’eascair a íoc nuair a dearbhú maidir le hearraí a chlárú;
  6. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  7. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  8. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo;
 4. An oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre le húsáid sochar chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a bhaineann le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin a íoc déanann an dearbhóir earraí a fhoirceannadh nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. dul in éag 5 bliana ó dháta scaoilte earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, mura mbunaítear tréimhse bhailíochta éagsúil srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin, ar choinníoll le linn na tréimhse seo níor bunaíodh an spriocdháta chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc le mír 11 den airteagal seo;
  2. dul in éag do thréimhse bhailíochta seanbhunaithe eile srianta ar úsáid agus (nó) earraí a dhiúscairt, ar an gcoinníoll nár tháinig an spriocdháta chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a bunaíodh le mír 11 den airteagal seo a íoc le linn na tréimhse seo;
  3. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim lena ndíothú roimh dhul in éag 5 bliana ó dháta scaoilte earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre nó sula rachaidh tréimhse bhailíochta bhunaithe eile bailíochtaithe srianta ar úsáid agus (( nó) na hearraí seo a dhiúscairt, ar choinníoll nár tháinig an spriocdháta le híoc dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha arna mbunú le mír 11 den airteagal seo;
  4. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir fhomhír 2 de mhír 14 den airteagal seo ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 11 den airteagal seo;
  5. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim roimh dhul in éag 5 bliana ó dháta scaoilte earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre nó sula rachaidh tréimhse bhunaithe eile in éag bailíocht srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt earraí mar gheall ar scriosadh agus (nó) caillteanas dochúlaithe earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó ar chailliúint dhochoiscthe ag baint leis na hearraí sin mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi gnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcás cásanna roimh an scrios sin nó an caillteanas do-aisghabhála de réir seo Maidir leis na hearraí eachtracha seo, tá an spriocdháta leagtha síos ag an gCód chun dleachtanna custaim agus cánacha a bunaíodh a íoc le mír 11 den airteagal seo;
  6. earraí a shocrú faoin nós imeachta diúltaithe custaim i bhfabhar an stáit roimh dhul in éag 5 bliana ó dháta scaoilte earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre nó sula rachaidh tréimhse bhailíochta eile srianta in éag maidir le húsáid agus (nó) diúscairt earraí;
  7. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim maidir le hath-onnmhairiú, ar choinníoll nár tháinig an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha arna mbunú le mír 11 den airteagal seo a shocrú roimh shocrúchán faoin nós imeachta custaim sin;
  8. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin.
 5. An oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus (nó) a mbailiú i méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir fhomhír 1 de mhír 14 den airteagal seo, i ndáil le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt intíre le híocaíocht de réir le conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar dhul isteach san Aontas dleachtanna custaim ar allmhairí ar rátaí níos ísle ná na rátaí arna mbunú ag Taraif Chustaim Aontaithe an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach, ní chuireann sé deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc i méid an difríocht i méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh ag na rátaí arna mbunú ag Taraif Chustaim Aontaithe an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach, agus méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoctar ar scaoileadh earraí, nó i méid eile arna bhunú de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh de na Conarthaí an Aontais nó idirnáisiúnta ar aontachas leis an Aontas.
 6. Críochnaíonn an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc i leith na n-earraí a shonraítear i mír 5 den airteagal seo, sa mhéid a shonraítear sa mhír seo, nuair a tharlaíonn na cúinsí seo a leanas:
  1. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir fhomhír 3 de mhír 14 den airteagal seo;
  2. dul in éag 5 bliana ó dháta a scaoilte i gcomhréir leis an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltas baile earraí atá ar an liosta arna chinneadh ag an gCoimisiún de réir mhír a haon de mhír 7 den airteagal seo, más conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas iad nó conarthaí idirnáisiúnta maidir le haontachas leis an Aontas nó leis an gCoimisiún de réir an dara mír de chlásal 7 den airteagal seo, níor bunaíodh aon tréimhse eile ina gcoinníonn na hearraí stádas earraí eachtracha, ar choinníoll gurb é an spriocdháta le haghaidh íocaíochta le linn na tréimhse seo níor tháinig dleachtanna custaim ar allmhairí arna mbunú le clásal 13 den airteagal seo;
  3. deireadh tréimhse eile arna bhunú ag conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar aontachas leis an Aontas, lena gcoinníonn na hearraí stádas earraí eachtracha, ar choinníoll gurb é an spriocdháta le haghaidh íocaíocht dleachtanna custaim allmhairiúcháin arna bhunú le mír 13 de níor tháinig an t-alt seo;
  4. dul in éag na tréimhse arna chinneadh ag an gCoimisiún de réir an dara mír de chlásal 7 den airteagal seo, maidir leis na hearraí a áirítear ar an liosta (liostaí) arna gcinneadh ag an gCoimisiún de réir an dara mír de chlásal 7 den airteagal seo , ar choinníoll, le linn na tréimhse seo, an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a bhunú a bhunaítear le mír 13 den airteagal seo;
  5. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim diúltaithe i bhfabhar an stáit;
  6. aitheantas ón údarás custaim, de réir reachtaíocht an Bhallstáit maidir le rialáil custaim, sula dtarlóidh na himthosca dá bhforáiltear i bhfomhíreanna 2 - 4 den mhír seo, scriosadh agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure, nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, ach amháin i gcásanna inar tharla, roimh an scrios sin nó caillteanas do-aisghabhála i de réir an Chóid seo maidir leis na hearraí eachtracha seo, tá an dáta dlite le haghaidh dleachtanna custaim arna mbunú le mír 13 den airteagal seo a íoc;
  7. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim maidir le scriosadh, ar choinníoll nár tháinig an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a bunaíodh le mír 13 den airteagal seo a íoc roimh an socrúchán sin faoin nós imeachta custaim maidir le scriosadh;
  8. earraí a shocrú faoin nós imeachta custaim maidir le hathonnmhairiú, ar choinníoll nár tháinig an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a bunaíodh le mír 13 den airteagal seo a íoc roimh shocrúchán faoin nós imeachta custaim sin;
  9. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin.
 7. As na hearraí dá bhforáiltear, de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar aontachas leis an Aontas, rátaí níos ísle dleachtanna custaim ar allmhairí a chur i bhfeidhm ná iad siúd a bhunaítear le Taraif Chustaim Aontaithe an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach, Cinneann an Coimisiún liosta (liostaí) na n-earraí a fhaigheann stádas earraí an Aontais tar éis 5 bliana ó dháta scaoilte na n-earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile.
  Maidir le catagóirí áirithe de na hearraí sonraithe, tá sé de cheart ag an gCoimisiún liosta (liostaí) earraí a fhaigheann stádas earraí an Aontais a chinneadh tar éis tréimhse eile níos faide ná an ceann a shonraítear sa chéad mhír den chlásal seo, agus freisin a bhunú tréimhse den sórt sin.
 8. Cuireann an dearbhóir deireadh leis an oibleagáid dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile ar na cúinsí seo a leanas:
  1. comhlíonadh na hoibleagáide dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 16 den airteagal seo;
  2. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas neamh-inchúlghairthe earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, cé is moite de chásanna, roimh an scrios sin nó caillteanas do-aisghabhála de réir an Chóid seo i leith na n-earraí eachtracha seo, an spriocdháta chun earraí speisialta a íoc, tá dualgais frithdhumpála, frithchúitimh tagtha;
  3. diúltú earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre - maidir leis an oibleagáid dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a tháinig chun cinn agus dearbhú le haghaidh earraí á gclárú;
  4. an dearbhú custaim a chúlghairm de réir Airteagal 113 den Chód seo agus (nó) scaoileadh earraí a chealú de réir mhír 4 d’Airteagal 118 den Chód seo - maidir leis an oibleagáid dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc a tháinig chun cinn le linn an dearbhú custaim a chlárú;
  5. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  6. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  7. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 9. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile, tá an oibleagáid dleachtanna agus cánacha ar chustaim allmhairiúcháin a íoc faoi réir a forghníomhaithe (dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha iníoctha) sular scaoileadh earraí de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile, mura bhfuil spriocdháta difriúil le haghaidh dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc de réir an Chóid seo.
 10. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre le dreasachtaí a chur i bhfeidhm chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, cánacha a bhaineann le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin, an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus tá cánacha faoi réir a fhorghníomhaithe nuair a tharlaíonn imthosca, a shonraítear i mír 11 den airteagal seo.
 11. I gcás na n-imthosca seo a leanas, is é an spriocdháta chun dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc i ndáil leis na hearraí a shonraítear i mír 10 den airteagal seo:
  1. sa chás go ndiúltaíonn an dearbhóir sochair den sórt sin - an lá a athraíonn an dearbhú maidir le hearraí a chuirtear isteach chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt intíre, sa chuid de dhiúltú sochar chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc;
  2. i gcás caingne a dhéanamh de shárú ar na spriocanna agus na coinníollacha a bhaineann le sochair a dheonú chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin i dtaca le cur i bhfeidhm na sochar sin, lena n-áirítear más rud é gur cailleadh earraí den sórt sin mar thoradh ar ghníomhartha den sórt sin, - an chéad lá de chomhlíonadh na ngníomhartha seo, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a gcuirfear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile;
  3. i gcás earraí a chailleadh, cé is moite dá ndíothú agus (nó) caillteanas do-aisghabhála mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó caillteanas do-aisghabhála mar thoradh ar chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, - an lá ar cailleadh earraí, agus mura bhfuil an lá seo bunaithe, - an lá a gcuirfear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre;
  4. más rud é go gcomhlíontar na haidhmeanna agus na coinníollacha maidir le sochair a sholáthar chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha agus (nó) srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin a chomhlíonadh i dtaca le cur i bhfeidhm na sochar sin a mheastar a bheith neamhdhearbhaithe de réir Airteagal 316 den Chód seo - an lá a socraíodh earraí faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre.
 12. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre le híocaíocht de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar dhleachtanna custaim allmhairiúcháin isteach san Aontas ag rátaí níos ísle dleachtanna custaim ar allmhairí ná iad siúd a bhunaigh an Custaim Aontaithe Taraif an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach, tá an oibleagáid maidir le dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc faoi réir a fhorghníomhaithe ar tharla na himthosca a shonraítear i mír 13 den airteagal seo.
 13. I gcás na n-imthosca seo a leanas, is é an spriocdháta chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc i leith na n-earraí a shonraítear i mír 12 den airteagal seo:
  1. i gcás íocaíocht dheonach dleachtanna custaim ar allmhairí - an lá a iontráiltear sa dearbhú maidir le hearraí a cuireadh isteach chun earraí a chur faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, athruithe ar ríomh na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, nó lá eile arna chinneadh ag an gCoimisiún de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó comhaontuithe idirnáisiúnta maidir le haontachas leis an Aontas;
  2. i gcás caingne a dhéanamh de shárú ar na srianta ar úsáid earraí arna mbunú le mír 4 d’Airteagal 126 den Chód seo, agus (nó) de shárú ar choinníollacha eile arna mbunú le conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar theacht isteach san Aontas, - an chéad lá ó rinneadh na caingne seo, agus mura socraítear an lá seo, - an lá a chuirfear na hearraí faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt sa bhaile.
 14. Mura mbunaítear a mhalairt leis an gCód seo, beidh dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí iníoctha:
  1. maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 9 den airteagal seo - i méid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir an Chóid seo sa dearbhú maidir le hearraí, ag cur san áireamh roghanna taraife agus sochair chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc;
  2. maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 10 den airteagal seo - i méid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir an Chóid seo sa dearbhú le haghaidh earraí, ag cur san áireamh roghanna taraife agus nár íocadh i dtaca leis an iarratas pribhléidí ar dhleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc, agus dá gcuirfí earraí den sórt sin faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim le haghaidh deisiúcháin de réir mhír 5 d’Airteagal 3 den Chód seo, - freisin i méid na méideanna dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí arna ríomh de réir mhíreanna 176 - 1 d'Airteagal 6 den Chód seo;
  3. maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 12 den airteagal seo - i méid na difríochta i méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir an Chóid seo ag rátaí na ndleachtanna custaim ar allmhairí arna mbunú ag Taraif Chustaim Aontaithe an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach. agus méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoctar ar scaoileadh earraí, nó i méid eile arna bhunú de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar theacht isteach san Aontas.
 15. Maidir le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, tá an oibleagáid dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi réir a forghníomhaithe (tá dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta) roimh earraí a scaoileadh de réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena gcaitheamh sa bhaile.
 16. Íocfar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre sa mhéid a ríomhtar sa dearbhú le haghaidh earraí, agus na sonraí dá bhforáiltear i gCaibidil 12 de seo á gcur san áireamh. Cód.
 17. Maidir le hearraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre le linn a scaoilte sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, beidh feidhm ag an airteagal seo agus na sonraí arna mbunú le hairteagal 137 den Chód seo á gcur san áireamh.

Airteagal 137. Gnéithe de theacht chun cinn agus fhoirceannadh na hoibleagáide dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc, an téarma lena n-íoc agus lena ríomh i leith earraí a chuirtear (a chuirtear) faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh lena dtomhailt intíre, ar scaoileadh earraí sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú

 1. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a dearbhaíodh lena scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, eascraíonn an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc i ndáil leis na hearraí seo an duine a chuir isteach an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear dearbhú maidir le hearraí isteach, ón nóiméad a chláraigh an t-údarás custaim iarratas ar scaoileadh earraí go dtí dearbhú maidir le hearraí a chur isteach.
 2. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a dearbhaíodh lena scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, déanann an duine a chuir isteach dualgais dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, ar na cúinsí seo a leanas a bheith ann:
  1. aitheantas ag an údarás custaim de réir reachtaíocht na mBallstát maidir le rialáil custaim ar fhíric scrios agus (nó) caillteanas do-aisghabhála earraí eachtracha mar gheall ar thionóisc nó force majeure nó toisc caillteanas neamh-inchúlghairthe na n-earraí seo dá bharr de chaillteanas nádúrtha faoi ghnáthchoinníollacha iompair (iompair) agus (nó) stórála, más amhlaidh díothú nó gur tharla an caillteanas do-aisghabhála sular scaoileadh na hearraí sin;
  2. diúltú earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú;
  3. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin;
  4. an t-údarás custaim a choinneáil earraí de réir Chaibidil 51 den Chód seo;
  5. socrúchán le haghaidh stórála nó socrúcháin sealadaí faoi cheann de nósanna imeachta custaim earraí a gabhadh nó a gabhadh le linn tuarascáil ar choir a fhíorú, le linn imeachtaí i gcás coiriúil nó i gcás cion riaracháin (ag seoladh imeachta riaracháin) agus a ndearnadh cinneadh ina leith. rinneadh iad a thabhairt ar ais mura scaoilfí earraí den sórt sin roimhe seo.
 3. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, a ndearnadh iad a scaoileadh sular comhdaíodh dearbhú earraí, cuirfear deireadh leis an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim ar allmhairí a íoc don duine a chuir isteach an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula ndéantar an dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, ar na cúinsí seo a leanas a bheith ann:
  1. treoir ón údarás custaim maidir le doiciméad leictreonach nó na marcanna ábhartha a shonraítear i mír 17 d’Airteagal 120 den Chód seo a ghreamú ag an údarás custaim, má chuirtear sochair chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc ar na hearraí, a. nach bhfuil baint acu le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí seo;
  2. an oibleagáid chun dleachtanna custaim, cánacha agus (nó) a mbailiú a íoc sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir fhomhír 1 de mhír 12 den airteagal seo, mura bhforáiltear a mhalairt le míreanna 4 agus 5 den airteagal seo, chomh maith le seoladh doiciméad leictreonach ag an údarás custaim, nó na marcanna iomchuí a shonraítear i mír 17 d'Airteagal 120 den Chód seo a ghreamú ag an údarás custaim;
  3. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin.
 4. Más rud é maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, rinneadh a scaoileadh sular cuireadh dearbhú i leith earraí isteach agus ar sheol an t-údarás custaim doiciméad leictreonach ina leith nó na nótaí comhfhreagracha a shonraítear in cuireadh mír 17 d’Airteagal 120 den Chód seo i bhfeidhm, sochair chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus cánacha a bhaineann le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin, an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a íoc i leith earraí den sórt sin déanann an duine a chuir isteach an t-iarratas ar earraí a scaoileadh a fhoirceannadh sula ndéantar dearbhú ar earraí a chomhdú, ar tharla na himthosca dá bhforáiltear do mhír 4 d'Airteagal 136 den Chód seo.
 5. Más rud é, maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, go ndearnadh iad a scaoileadh sular cuireadh isteach dearbhú maidir le hearraí agus ar sheol an t-údarás custaim doiciméad leictreonach ina leith nó na marcanna iomchuí a shonraítear in déantar mír 17 d’Airteagal 120 den Chód seo, de réir conarthaí idirnáisiúnta faoi chuimsiú an Aontais nó conarthaí idirnáisiúnta ar dhul isteach san Aontas, íoctar dleachtanna custaim ar allmhairí ag rátaí níos ísle dleachtanna custaim ar allmhairí ná iad siúd a bhunaíonn an Taraif Chustaim Aontaithe den Aontas Eacnamaíoch Eoráiseach, mura gcomhlíontar an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus (nó) a mbailiú i méideanna arna ríomh agus faoi réir íocaíochta de réir fhomhír 1 de mhír 12 den airteagal seo, ní dhéantar an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc i méid na difríochta i méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir rátaí na ndleachtanna custaim ar allmhairí arna mbunú ag an Taraif Chustaim Aontaithe den Gheilleagar Eoráiseach an tAontas eacnamaíoch, agus méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoctar ar scaoileadh earraí, nó i méid eile a bunaíodh de réir conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar aontachas leis an Aontas. Cuirfear deireadh le hoibleagáid den sórt sin dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc don duine a chuir isteach an t-iarratas ar earraí a scaoileadh sula gcuirtear an dearbhú i leith na n-earraí isteach, ar tharla na himthosca dá bhforáiltear le mír 6 d'Airteagal 136 den Chód seo .
 6. Maidir le hearraí a chuirtear faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, a ndearnadh a scaoileadh sular cuireadh dearbhú i leith earraí isteach, déanann an duine a chomhdaigh dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc. iarratas ar earraí a scaoileadh sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, ar na cúinsí seo a leanas a bheith ann:
  1. an oibleagáid chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc agus (nó) a mbailiú sna méideanna arna ríomh agus iníoctha de réir mhír 13 den airteagal seo, agus an doiciméad leictreonach a sheoladh ag an údarás custaim nó a ghreamú ag an údarás custaim na marcanna iomchuí a shonraítear i mír 17 d’Airteagal 120 den Chód seo;
  2. earraí a choigistiú nó a thiontú ina húinéireacht (ioncam) ballstáit de réir reachtaíocht an bhallstáit sin.
 7. Maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, rinneadh a scaoileadh sular tíolacadh an dearbhú maidir le hearraí agus ar cuireadh an dearbhú maidir le hearraí isteach ina leith tráth nach déanaí ná an tréimhse a shonraítear i mír 16 de Airteagal 120 den Chód seo, agus i ndáil le hearraí, ar oibreoir eacnamaíoch údaraithe é an dearbhóir - tráth nach déanaí ná an tréimhse a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 441 den Chód seo, tá an oibleagáid dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc faoi réir forghníomhú (dleachtanna custaim ar allmhairí, tá cánacha faoi réir íocaíochta) sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú, mura mbunaítear spriocdháta eile chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc, bunaítear de réir an Chóid seo.
 8. Más rud é maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, rinneadh a scaoileadh sular cuireadh isteach dearbhú maidir le hearraí agus ar sheol an t-údarás custaim doiciméad leictreonach ina leith nó na nótaí comhfhreagracha a shonraítear in cuireadh mír 17 d’Airteagal 120 den Chód seo i bhfeidhm, sochair chun dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc agus cánacha a bhaineann le srianta ar úsáid agus (nó) diúscairt na n-earraí sin, an oibleagáid dleachtanna custaim allmhairiúcháin agus cánacha a íoc i leith earraí den sórt sin déanfar é a fhorghníomhú ar chúinsí a tharlóidh agus laistigh de na frámaí ama a shonraítear i mír 11 d'Airteagal 136 den Chód seo.
 9. Más rud é, maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, go ndearnadh iad a scaoileadh sular cuireadh isteach dearbhú maidir le hearraí agus ar sheol an t-údarás custaim doiciméad leictreonach ina leith nó na marcanna iomchuí a shonraítear in déantar mír 17 d’Airteagal 120 den Chód seo, de réir conarthaí idirnáisiúnta faoi chuimsiú an Aontais nó conarthaí idirnáisiúnta ar aontachas leis an Aontas, íocadh dleachtanna custaim ar allmhairí ag rátaí níos ísle dleachtanna custaim ar allmhairí ná iad siúd a bhunaigh an tAontas Aontaithe Taraif Chustaim an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach, tá an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí a íoc faoi réir a chomhlíonta ar tharla imthosca agus laistigh den chreat ama a shonraítear i gclásal 13 Airteagal 136 den Chód seo.
 10. Maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, rinneadh a scaoileadh sular tíolacadh dearbhú maidir le hearraí agus ar tíolacadh an dearbhú maidir le hearraí ina dhiaidh sin tráth nach déanaí ná an tréimhse a shonraítear i mír 16 de Airteagal 120 den Chód seo, agus i ndáil le hearraí, a bhfuil an dearbhóir ina oibreoir eacnamaíoch údaraithe - tráth nach déanaí ná an tréimhse a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 441 den Chód seo, is é an oibleagáid dualgais speisialta frithdhumpála, frithchúitimh a íoc faoi ​​réir a fhorghníomhaithe (tá dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta) sula ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú.
 11. Más rud é maidir le hearraí a cuireadh faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh lena dtomhailt intíre, a ndearnadh a scaoileadh sular cuireadh dearbhú i leith earraí isteach, níor cuireadh an dearbhú maidir le hearraí isteach roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear i mír 16 den Airteagal 120 den Chód seo, agus i ndáil le hearraí ar oibreoir eacnamaíoch údaraithe iad an dearbhóir - sula rachaidh an tréimhse a shonraítear i mír 4 d’Airteagal 441 den Chód seo in éag, an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, speisialta, frith a íoc tá dualgais dumpála, frithchúitimh faoi réir a gcur i gcrích. Is é an spriocdháta chun dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc an lá deireanach den tréimhse a shonraítear i mír 16 d’Airteagal 120 den Chód seo, agus d’earraí a dhearbhaíonn an t-oibreoir eacnamaíoch údaraithe - an lá deireanach den tréimhse a shonraítear i mír 4 d'Airteagal 441 den Chód seo.
 12. Tá dleachtanna agus cánacha ar chustaim iompórtála iníoctha:
  1. maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 7 den airteagal seo - i méid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir an Chóid seo sa dearbhú maidir le hearraí, ag cur san áireamh roghanna taraife agus sochair chun dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc;
  2. maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 8 den airteagal seo - i méid na ndleachtanna agus na gcánacha custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir an Chóid seo sa dearbhú le haghaidh earraí, ag cur san áireamh roghanna taraife agus nár íocadh i dtaca leis an iarratas pribhléidí ar dhleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin a íoc, agus dá gcuirfí earraí den sórt sin faoin nós imeachta custaim chun iad a phróiseáil lasmuigh de chríoch an chustaim le haghaidh deisiúcháin de réir mhír 5 d’Airteagal 3 den Chód seo, - freisin i méid na méideanna dleachtanna custaim agus cánacha ar allmhairí arna ríomh de réir mhíreanna 176 - 1 d'Airteagal 6 den Chód seo;
  3. maidir leis na hearraí a shonraítear i gclásal 9 den airteagal seo - i méid na difríochta i méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin arna ríomh de réir an Chóid seo ag rátaí na ndleachtanna custaim ar allmhairí arna mbunú ag Taraif Chustaim Aontaithe an Aontais Eacnamaíoch Eoráiseach. agus méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin a íoctar ar scaoileadh earraí, nó i méid eile arna bhunú ag conarthaí idirnáisiúnta laistigh den Aontas nó conarthaí idirnáisiúnta ar theacht isteach san Aontas.
 13. Maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 10 den airteagal seo, íocfar dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh sa mhéid a ríomhtar sa dearbhú le haghaidh earraí, agus na sonraí dá bhforáiltear i gCaibidil 12 den Chód seo á gcur san áireamh.
 14. Maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 11 den airteagal seo, déantar an bunús chun na dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh atá le híoc a chinneadh ar bhonn na faisnéise a shonraítear san iarratas ar an scaoileadh earraí agus na doiciméid a cuireadh isteach mar aon le ráiteas den sórt sin.
  Má chinntear na cóid earraí de réir Ainmníocht Tráchtearraí na Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí ag an leibhéal grúpála le líon na gcarachtar níos lú ná 10:
  • chun dleachtanna custaim a ríomh, cuirtear an ráta is airde de dhleachtanna custaim a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin i bhfeidhm;
  • chun cánacha a ríomh, cuirtear an ráta cánach breisluacha is airde i bhfeidhm, an ráta cánacha máil is airde (cáin mháil nó dleacht mháil) a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin a bhfuil na rátaí is airde ina leith bunaítear dleachtanna custaim;
  • chun dualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a ríomh, cuirtear an ráta is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a fhreagraíonn do na hearraí a áirítear i ngrúpáil den sórt sin, agus mír a sé den chlásal seo san áireamh.
   Ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar thionscnamh earraí, dearbhaítear iad de réir Chaibidil 4 den Chód seo, agus (nó) faisnéis eile is gá chun na dualgais shonraithe a chinneadh.
   Mura ndeimhnítear bunús earraí agus (nó) faisnéis eile a theastaíonn chun na dualgais shonraithe a chinneadh, ríomhtar dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh bunaithe ar na rátaí is airde de dhualgais speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh arna mbunú le haghaidh earraí de chuid an cód céanna den Ainmníocht Tráchtearraí um Ghníomhaíocht Eacnamaíoch Eachtrach má dhéantar aicmiú na n-earraí ar leibhéal 10 gcarachtar, nó na hearraí a áirítear sa ghrúpáil, más cóid earraí iad de réir na hAinmníochta Tráchtearraí le haghaidh Gníomhaíochta Eacnamaíochta Eachtraí arna chinneadh ag an leibhéal grúpála le líon na gcarachtar níos lú ná 10.
 15. Más rud é, maidir leis na hearraí a shonraítear i mír 11 den airteagal seo, go ndéantar dearbhú maidir le hearraí a chomhdú ina dhiaidh sin, íoctar dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh sa mhéid a ríomhtar de réir an Chóid seo sa dearbhú le haghaidh earraí, bunaithe ar an bhfaisnéis a shonraítear sa dearbhú earraí. Déanfar aisíocaíocht (fritháireamh) méideanna dleachtanna custaim, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh go iomarcach agus (nó) a bailíodh go iomarcach de réir Chaibidil 10 agus Airteagal 76 den Chód seo.

Airteagal 138. Gnéithe áirithe dleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i ndáil leis na hearraí a shonraítear i mír 3 d'Airteagal 134 den Chód seo

 1. Nuair a chuirtear na hearraí a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 134 den Chód seo faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, tá dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh faoi réir íocaíochta i méid na dleachtanna custaim allmhairithe, cánacha, táillí speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a bheadh ​​iníoctha amhail is dá mba earraí eachtrachaa cuireadh faoin nós imeachta custaim le haghaidh próiseála i gcríoch an chustaim agus a úsáidtear chun earraí a shonraítear i bhfomhír 1 de mhír 3 d’Airteagal 134 den Chód seo a mhonarú, de réir noirm a scaoilte, cuireadh iad faoin nós imeachta custaim lena scaoileadh le haghaidh tomhaltas baile.
  Ríomhtar dleachtanna custaim iompórtála, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh i leith na n-earraí seo de réir mhír 1 d'Airteagal 175 den Chód seo.
 2. Maidir le méideanna na ndleachtanna custaim allmhairiúcháin, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íocadh (a bailíodh) de réir mhír 1 den airteagal seo, tá ús iníoctha, amhail is dá ndeonófaí a n-íocaíocht a iarchur i ndáil leis na méideanna seo an dáta ar cuireadh na hearraí faoin bpróiseáil nós imeachta custaim i gcríoch an chustaim ar an lá a gcuirtear deireadh leis an oibleagáid dleachtanna custaim ar allmhairí, cánacha, dleachtanna speisialta, frithdhumpála, frithchúitimh a íoc.
  Ríomhtar agus íoctar an t-ús sonraithe de réir Airteagal 60 den Chód seo.
  Má cuireadh oibriú an nós imeachta custaim maidir le próiseáil i gcríoch an chustaim de réir mhír 3 d’Airteagal 173 den Chód seo ar fionraí, ní ghearrfar ná ní íocfar an t-ús dá bhforáiltear leis an mír seo don tréimhse fionraíochta den nós imeachta custaim.
 3. Nuair a chuirtear na hearraí a shonraítear i bhfomhír 3 de mhír 3 d’Airteagal 134 den Chód seo faoin nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh tomhaltais intíre, ríomhtar dleachtanna agus cánacha custaim allmhairiúcháin agus iníoctha de réir Airteagal 186 den Chód seo, amhail is dá mba earraí den sórt sin ba tháirgí próiseáilte iad.